עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

עבודות חדשות במאגר

עבודה מס' 70308 SHOPPING CART DISABLED
נפרד אך שווה: תחום הדיור , 2014.
האם מוצדק להקים יישוב ערבי במדינת ישראל על אדמות המדינה באופן שהיישוב יהיה סגור עבור קבוצות אוכלוסיה אחרות?
8,518 מילים (כ-26 עמודים), 45 מקורות, 179.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מדינת ישראל היא מדינה דו לאומית. היא מורכבת מיהודים וערבים המנסים לחיות יחד על אף ההבדלים בינהם. ישנה תחושה בקרב היהודים כי כל עוד המיעוט הערבי אינו מסכן את ביטחונו, אזי שמורה לו האפשרות לקדם את תפישת הטוב שהוא מאמין.
"משפט אחד יהיה לכם כגר כאזרח יהיה". קשר השייכות של תושבי מדינת ישראל באשר הם (יהודים וערבים) הוא עמוק ובעל משמעות רבה. השליטה בקרקע מהווה סימן היכר חשוב לשייכות ולבעלות על האדמה ועל הארץ. לאור כך, הויכוח בין יהודים ובין ערבים על השליטה בקרקע הוא אחד מן הנושאים הטעונים ביותר בישראל לאורך כל ההיסטוריה שלה. הבעיה אינה קיימת רק בישראל, ובעיית הלגיטימיות של הזכות לקרקע היא מרכיב מרכזי בסכסוכים לאומיים ואתניים בעולם. בעניין זה הערבים במדינת ישראל מדגישים את היותם מיעוט ילידי ובכך מדגישים כי לדעתם היהודים אינם קבוצה כזאת.
"...בדרך כלל, אופיו הילידי של מיעוט מעצים את מודעותו העצמית ואת תוקף תביעותיו במידה רבה מֵעבר לאלו של מיעוטים המתהווים, למשל, מהסתפחות מהגרים אל חברות רווחה כדי לשפר את מצבם. הוא הדין במקרה של המיעוט הערבי בישראל. הערך "צמוד", דהיינו, ההיאחזות הנחושה בנחלת האבות לנוכח האתגרים שמציב הרוב היהודי, אשר דווקא אותו הם תופשים כחברת מהגרים, מצוי במקום גבוה בדמות עולמם של הערבים" .
ברקע המחלוקת עומדת הטענה של חלקים בציבור הערבי כי כל הארץ, או לפחות החלק השיורי של הארץ למעט מה שנרכש על ידי יהודים "כדין", היא שלהם. מולה עומדת הטענה של חלקים בציבור היהודי כי מכוח זכויות היסטוריות ומשפט בינלאומי כל ארץ ישראל היא מולדתו של העם היהודי. נדבך לא קטן למחלוקת העמוקה הזו הוא המימד הדתי. יש לציין כי ישראל היא מדינה קטנה, ויש בה גידול ניכר של האוכלוסייה, הנובע הן מריבוי טבעי גבוה.
על כל נתוני הרקע האלה אין זה מפתיע כי ישנו ויכוח היסטורי, שהוא חלק מן הסכסוך הלאומי הבלתי פתור, על חלקים ניכרים מן הטריטוריה של המדינה שנטען כי הם שייכים לערבים וכי הצדק מחייב השבתם. בנוסף יש טענות לגבי מידת הצדק החלוקתי הננקט או צריך להינקט בהקצאות עכשוויות של קרקע בישראל וזאת הן בין יהודים וערבים והן בין יהודים ובין עצמם. היישובים בישראל נחלקים מבחינת האוכלוסייה לשני סוגים, מחד, ישובים מעורבים שבהם מתגוררים בני יותר מלאום אחד ומאידך, ישובים חד לאומיים, שבהם מתגוררים בני לאום אחד בלבד. עם הסוג הראשון נמנים ישובים עירוניים כמו לוד ועכו ואילו עם הסוג השני נמנים יישובים כפריים וקהילתיים.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק א: הזכות לדיור בהיבט של ביחד או לחוד
פרק ב: שוויון בדיור ורב-תרבותיות
         (ב.1) הגות בסיסית לעניין הדילמות הרב-תרבותיות
         (ב.2) שוויון בדיור באמנות בינלאומיות
פרק ג: דוקטרינת נפרד אך שווה
         (ג.1) משפט משווה
         (ג.2) התקופה שלפני פסק-דין קעדאן
         (ג.3) התקופה שלאחר פסק-דין קעדא
         (ג.4) ביקורת על פסק-דין קעדא
         (ג.5) סיכום ביניים
פרק ד: דרישה להתיישבות נפרדת מצד קבוצות מיעוט
         (ד.1) לגיטימציה של מיעוט להתיישבות נפרדת
         (ד.2) התיישבות נפרדת כדוקטרינה מפלה
פרק ה: סיכום ומסקנות
פרק ו: ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
במדינת ישראל, שבה אין חוקה כתובה, ואף לא חוק יסוד המגן על זכויות חברתיות, מוגנת הזכות לדיור רק באופן חלקי על ידי חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. חוק יסוד זה קובע כי כל אדם זכאי להגנה על כבודו(5), וכי אין פוגעים בכבודו של אדם באשר הוא אדם(6). עם זאת, חשוב לזכור כי בהיעדר עיגון מפורש של הזכות לדיור בחוק יסוד או בחוקה, אין בכוחו של חוק יסוד כבוד האדם וחירותו, כפי שפירש אותו בית משפט, כדי להגן על מלוא היקפה של הזכות לדיור. מדינת ישראל היא מדינה יהודית אשר בתוכה חיים מיעוטים, ובהם המיעוט הערבי. כל אחד מבני המיעוטים החיים בישראל נהנה משוויון זכויות גמור(7).
 
עבודה מס' 70307 SHOPPING CART DISABLED
השפל הגדול בארה"ב, 2013.
ניתוח מודלים ומחקרים תוך התייחסות להשפעתם של איגודי עובדים ושכר גבוה ומדיניות ממשל כלפי תחרות על משך המשבר.
7,109 מילים (כ-22 עמודים), 24 מקורות, 179.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הספרות המקצועית מציגה במחקרים ומאמרים רבים להסברת הסיבות שונות ומגוונות אשר שלפיהן פרץ המשבר. בין סיבות אלו ניתן להצביע על: עידוד ממשלתי של הגאות הכלכלית בלי ביצוע של פעולות איזון של הממשלה, עודף ייצור של המשק, הטלת מכסי ייבוא אשר פגע בסחר הבינלאומי, משברים בענפי החקלאות, הפחם והטקסטיל, עודף היצע של עובדים ועוד (Allen  & Gale, 2000).
מבחינת מדיניות הרגולציה וההתערבות של הממשל שתבחן בעבודה זו, ספרות המחקר אינה מציגה הגדרה אחת, אחידה ומוסכמת על כל החוקרים למושג רגולציה. רגולציה נתפסת כתהליך או פעילות שבהם רשות שלטונית ביצועית דורשת, מונעת או אוסרת פעילות או התנהגות מסוימת של הפרט ו/או של מוסדות וארגונים, אשר עושה זאת באופן מינהלי מתמשך (ארבל-גנץ, 2003).

בחינת הצעדים שננקטו, החוקים שעברו והמדיניות של הממשל בארה"ב תסקר בהמשך העבודה בה אנסה לתת מתוך ניתוח מודלים ומחקרים מתוך הספרות המקצועית מענה לשאלת המחקר של השפעתם של איגודי עובדים ושכר גבוה ומדיניות ממשל כלפי תחרות על משך המשבר.

תוכן עניינים:
מבוא
ה"שפל הגדול" בארה"ב - רקע
סקירת מאמרים בספרות המחקר
דיון ומסקנות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
"השפל הגדול" למעשה החל עם נפילתה של הבורסה ב"וול סטריט" בסוף אוקטובר, 1929, כתוצאה מכך שהציבור החל למכור את מניותיו במהירות, דבר אשר הוביל לירידת חדה של ערכן של המניות, כך שבתוך תקופה של פחות מחודש אחד איבדו המניות כ-40% מערכן. המשבר במשק האמריקאי פגע באופן אנוש בכלכלה האמריקאית בכל הרבדים וכן כמעט בכל הכלכלות העולם המערבי. תקופת השפל שהחלה בסוף שנת 1929 המשיכה בארה"ב עד סוף שנות השלושים של המאה הקודמת (Diamond & Dybvig, 1983).
ספרות המחקר מציעה סיבות רבות ומגוונות לדברים שהובילו ל"שפל הגדול", הסיבות המרכזיות המוצעות בספרות המחקר (Allen & Gale, 2000):
 
עבודה מס' 70306 SHOPPING CART DISABLED
ספורט ולאומיות ציונית בישראל , 2014.
השפעת הציונות הלאומית על אגודות הספורט בישראל.
7,289 מילים (כ-22.5 עמודים), 42 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בספרות המחקר ניתן לראות טענות רבות ובינהן: לא ניתן להבין ענף או פעילות ספורט כלשהי בלי להבין את החברה שבה הוא מתרחש ומתפתח, הטענה כי לספורט קיימים עוצמה וכוח משמעותיים שלא ניתן למצוא בתחומים רבים נוספים.

בעבודה זו אנסה דרך ספרות המחקר המקצועית לבחון את שאלת המחקר: האם קיים קשר בין ספורט ולאומיות ציונית בתקופות שונות?
במסגרת שאלה זו אבחין בין שלוש תקופות בעלות רקע שונה.
* עד 1948 - התקופה שקדמה להקמת מדינת ישראל.
* שני  העשורים הראשונים לאחר הקמת מדינת ישראל.
* מאז ועד שנות האלפיים.

תוכן עניינים:
מבוא
התפתחות התנועה הציונית
הקמתם תנועות ספורט ציוניות
ספורט ולאומיות עד לפני קום המדינה
ספורט ולאומיות  - שני עשורים לאחר קום המדינה
ספורט ולאומיות לכיוון שנות האלפיים
דיון ומסקנות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
התהוות הרקע לתנועה הציונית החל בתהליך יצירתו של "היהודי החדש" שכבר החל בימיה של תנועת ההשכלה. תנועה זו פעלה במאה ה- 18, במרכז אירופה ומערבה, והתפשטה במאה המהלך המאה ה-19 גם למזרח אירופה. השינויים במעמדם המשפטי של היהודים באותה התקופה הביאו עימם דרישה וציפייה מצד המדינה לשינויים בדפוסי חייהם במטרה לשילובם במדינה המודרנית כאזרחים "מועילים". דבר זה תרם אף הוא ליצירתו של "יהודי חדש", השומר על נאמנות למסורת אבותיו אך שם לפני דרך ארץ לפני תורה ומתאפיין בהיותו קודם כל אדם ואזרח ולא רק יהודי (קונפורטי, 2010). אותו רעיון של "היהודי החדש", ייסקר בהמשך פרק זה ומהווה נדבך חשוב באופייה של התנועה הציונית.
 
עבודה מס' 70305 SHOPPING CART DISABLED
המסגור התקשורתי של מלחמות בישראל, 2012.
מהם השינויים שעבר המסגור התקשורתי של מלחמות ישראל לאורך השנים, מדוע הם ‏התרחשו, ומהו השינוי המתרחש בזמן המלחמה עצמה, בין התחלתה לסופה?‏
6,442 מילים (כ-20 עמודים), 14 מקורות, 199.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
המלחמה מוגדרת כזמן הזהב של התקשורת והצבא. בנוסף, המלחמה היא גם מצב המתח ‏הגדול ביותר בחוויה האנושית, האיום האולטימטיבי על הפרט. השליטה על גורלו של היחיד עוברת ‏בזמן זה לידיהם של מוסדות ואירועים חיצוניים לו. אין לפרט אפשרות להתמצא, להבין, לשלוט ‏ולנבא את מה שעתיד לבוא. כל זה גורם להיעדר איזון נפשי, חרדה ותוקפנות. בסיטואציה משברית ‏כזאת צורך בסיסי שזוהה הוא הצורך במידע, והתלות והשימוש בכלי התקשורת מועצמים לאין ‏שיעור. לכן נטיית הקהל במלחמות ובמצבי חירום היא לפנות אל התקשורת כדי להשיג מידע. ‏בעיתוי זה גדלה עוצמתם של דוברים רשמיים מטעם הצבא שזוכה למעמד מתוקשר ופופולארי ‏בזמן מלחמה. מאחר והפעילות הבטחונית עומדת בראש סדר היום התקשורתי, הצבא זוכה ‏לחשיפה גבוהה יותר מאשר בימי שגרה, מה שמוביל לעמדה אוהדת של הקהל (לבל, 2005). ‏
מתוך כל נושאי ונשואי הסיקור התקשורתי, המלחמה נחשבת מתאימה אולי יותר מכל ‏לנורמות המקצועיות, לשיח השולט ולמבנה הכלכלי של התקשורת. במלחמה יש אתגר מקצועי, ‏גיוון של דמויות ומצבים, היא מתקשרת לעימות וגבורה, מגדילה רייטינג, ומספקת דרישות של ‏‏"ערך חדשותי": ההווה, השונה, הדרמטי, הפשוט, פעולה, האנשה ותוצאות (שנער, 2005)‏
כדי לבדוק את השינויים שחלו בסיקור התקשורתי של מלחמות ישראל החלטתי לבדוק ‏את המסגור התקשורתי שקיבלה כל מלחמה מאחר ומסגור הינו פעולה שיכולה להתרחש באופן ‏רצוני ומכוון, ומעניין לראות את ההבדלים במסגור שניתן לכל מלחמה ומלחמה. לשם כך אבחן את ‏המסגור התקשורתי שקיבלו המלחמות לאורך השנים ואבדוק מהם השינויים שעברו עליו החל ‏ממלחמת סיני ב-1956 שהייתה המלחמה הראשונה לאחר הקמת המדינה, ועד למלחמה האחרונה ‏‏(נכון לאוגוסט 2010) מלחמת לבנון השנייה ב-2006. בנוסף, ברצוני לבדוק האם מתרחש שינוי ‏במסגור התקשורתי בזמן המלחמה עצמה, בין תחילתה לסופה ומהו. השאלות שאשאל לשם כך ‏הן: מהם השינויים שעבר המסגור התקשורתי של מלחמות ישראל לאורך השנים? מדוע הם ‏התרחשו? ומהו השינוי המתרחש בזמן המלחמה עצמה, בין התחלתה לסופה?‏
לצורך הרקע התיאורטי אבחן את השינויים שעברה התקשורת ואת השינויים ביחסיה עם ‏המדינה, הממשל והצבא לאורך השנים ואנסה למצוא קורלציה בין השינויים הללו לבין השינויים ‏במסגור של המלחמות, ועל ידי כך להבין בעצם מה גורם לשינוי המסגור לאורך השנים. לשם ‏הבדיקה בחרתי בארבע מלחמות עיקריות: מלחמת סיני (1956), מלחמת יום כיפור (1973), ‏מלחמת לבנון הראשונה (1982) ומלחמת לבנון השנייה (2006). לשם הניתוח קודדתי את הכתבות ‏בעמוד הראשון של ידיעות אחרונות בשבוע הראשון והאחרון של כל מלחמה ובחנתי את המסגור ‏שלהן על פי כמה פרמטרים: מצב המלחמה, הממשלה, הצבא, התגובות בעולם, התמונה ואזכור ‏הרוגים או פצועים. ‏
כל מה שאנחנו יודעים על מלחמות המתרחשות בדרך כלל מחוץ לתחום הפרטי, אנו ‏לומדים מהתקשורת. משום כך לדיווח העיתונאי יש השפעה מיידית על הציבור הרחב ועל מקבלי ‏ההחלטות ומעצבי המדיניות. אמצעי התקשורת אחראים על עיצוב דימויים ומציאות שנתפסת ‏בעיני הקהל כאמיתית, ועל פיה מעוצבות עמדות הציבור ומדיניות העומדים בראשו. מציאות אינה ‏יכולה להיות מוצגת "כמו שהיא" כי לא קיימת תפיסת מציאות חפה מאידיאולוגיה כלשהי שאינה ‏סלקטיבית או נקייה מהקשרים ערכיים. המציאות המוצגת משקפת הלכי רוח הניתנים לזיהוי ‏והניזונים מהתקשורת יושפעו ממנה ויטו לאמץ את נקודת המבט האידיאולוגית המעצבת את ‏סיקוריהם (לבל, 2005). ‏
אחת הפרקטיקות המשמשת את העיתונאי המסקר את זירת הבטחון הינה המסגור. על ‏פי לבל המסגרות בהן משתמשים עיתונאים הינן תוצר של הליכי חיברות שהבנו את השקפתו של ‏היוצר על המציאות. כתוצאה מכך, הטקסט נוצר תוך שהמציאות המוצגת בו מכילה "חבילת ‏פרשנות" על המציאות, הכוללת באופן סמוי או גלוי ראיית עולם מסוימת, קביעות בסיסיות לגבי ‏נושאים ונשואי סיקור, עמדות מוצעות וטיעונים פוליטיים על הבסיסים והסיבות למציאות ‏המסוקרת, רכיבי שכנוע והצדקה לתפיסת העולם של יוצר הטקסט. אולם, למרות כל זאת, טקסט ‏חדשותי "נהנה" מהילת האובייקטיביות ואינו מתיימר בדרך כלל להוות טקסט פרשני אלא דיווחי ‏בלבד. כך במיוחד בזמן מלחמות. פרקטיקה נוספת הינה הסלקטיביות, כלומר, לא כל העובדות ‏נכללות בטקסט התקשורתי אלא רק אלה ההולמות ותומכות במסגור ובחבילת הפרשנות ‏המוענקים למציאות על ידי העיתונאי (לבל, 2005). בסמינר זה לא אבחן את כל פרשנויות המסגור ‏אלא רק אקבע האם הוא חיובי, שלילי או מעורב ואנסה להבין מדוע.‏

תוכן עניינים:
מבוא
רקע תיאורטי
השערות המחקר ומתודולוגיה
ממצאים
סיכום ומסקנות
רשימת מקורות

הערת מערכת: העבודה אינה כוללת את הכתבות.

מתוך העבודה:
גמסון (‏Gamson, 1989‎‏) טוען כי לעובדות אין משמעות פנימית. עובדות מקבלות ‏משמעות על ידי שיבוצם בתוך מסגור המארגן אותן ונותן להן עקביות, ובוחר להדגיש עובדות ‏מסוימות בעוד הוא מתעלם מאחרות. על פי גמסון חדשות הן יותר סיפור סיפורים מאשר הצגת ‏‏"מידע" (אפילו שהסיפורים כוללים כמובן אלמנטים עובדתיים). כך בעצם, מסגור הינו רעיון מרכזי ‏מארגן המכניס היגיון באירועים עכשוויים ומציע מהו הנושא. מסגרות מדיה מארגנות את העולם ‏גם לעיתונאים המדווחים עליו וגם עבור הקהל הנסמך על דיווחיהם. אנטמן (‏Entman, 2004‎‏) ‏מגדיר מסגור כ"בחירה והדגשה של היבטים מסוימים של אירועים או נושאים, ויצירת קשרים ‏ביניהם לשם קידום פרשנות מסוימת, הערכה או/ו פתרון" (‏Entman, 2004, p.5‎‏). ‏
 
עבודה מס' 70304 SHOPPING CART DISABLED
הפליטים הפלסטינים בירדן, 2013.
בחינת השתלבות הפלסטינים בירדן מהפן הצבאי, כלכלי וחברתי.
2,667 מילים (כ-8 עמודים), 12 מקורות, 199.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
ב-29 בנובמבר 1947, החליטה עצרת האומות המאוחדות (להלן האו"ם) על סיום המנדט הבריטי ועל הקמת שתי מדינות בארץ ישראל, מדינה יהודית ומדינה ערבית. למחרת ההכרזה, ב-30 בנובמבר פרצה מלחמת העצמאות שבה הותקפה המדינה היהודית שזה עתה נולדה על ידי כל המדינות השכנות לה. ב-20 ביוני 1949 המלחמה נגמרה, ומיד אחר כך חלה הגירה של כחצי מיליון פלסטינים מעבר הירדן המערבי לעברו המזרחי, אל שטחה של ממלכת ירדן. זהו המספר הגדול ביותר של פליטים פלסטינים שהגיעה למקום מסוים בשנה זו, שכן מספרם הכולל של הפליטים הפלסטינים היה שבע מאות ושלושים אלף איש בלבד.

עבודה זו תבחן את התנאים שהפליטים קיבלו עם הגעתם לממלכת ירדן. העבודה תציג את השתלבותם של הפלסטינים בממלכה מבחינה כלכלית, חברתית, פוליטית וצבאית. כמו כן, העבודה תנתח את הבעיות שהיו לירדן בניסיון לשלב בין האינטרסים שלה ובין השאיפות של הפליטים ושאר מדינות ערב לשיבת הפליטים לארצם. בנוסף, נציג את התקוות הפלסטיניות להישאר במעמד פליטים על מנת לשמור על חזון השיבה, ועם זאת הרצון שתנאי חייהם ישתפרו.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק ראשון: אחד בפה ואחד בלב- הפן המדיני
פרק שני: הפן הכלכלי
פרק שלישי: הפן הצבאי
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
לאחר מלחמת 1948 חלה הגירה גדולה של למעלה מחצי מליון פליטים פלסטינים מעבר הירדן המערבי לגדה המזרחית. תהליך זה התקבל בברכה על ידי הממשל הירדני, זאת בניגוד לשאר המדינות אליהן הייתה הגירה פלסטינית. ניתן לראות זאת בכך שעם הגעתם של הפליטים ניתנה להם אזרחות ירדנית ושוויון זכויות מלא. אמנם בתעודות הזהות שלהם צוין שמעמדם הוא בגדר פליטים בלבד, אך למעשה הדבר לא פגע בזכויותיהם(3).
 
עבודה מס' 70303 SHOPPING CART DISABLED
מודלים בתמהיל השקעות של תיק פנסיה, 2014.
מודלים של פנסיה בהיבט הכלכלי תוך התמקדות במודל הצ'יליאני.
5,791 מילים (כ-18 עמודים), 27 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הרפורמה בתוכנית הפנסיה לטווח ארוך בצ'ילה, שהחלה צעדיה הראשונים בשנת 1982 הובילה לכך כי המודל הצ'יליאני הפך לשם דבר בכל עולם. מדינות רבות, מכל העולם, מנסות ללמוד וליישם בפועל את שיטתה של צ'ילה, כתוצאה מהצלחתה הרבה בתחום החיסכון לטווח ארוך. החלק הארי של המודל הצ'יליאני הינו פנסיה המותאמת לפי גיל. צ'ילה יישמה מדיניות שכוללת חיסכון רב - מסלולי לפנסיה, כזה המותאם על פי קבוצות גיל שונות באוכלוסייה, ובו רמות סיכון שונות המתאימות לפרט על פי גילו. בנוסף הובילה צ'ילה צעד נוסף של הבטחת תשואה מזערית לחוסכים. מנגנוני הפיקוח בצ'ילה התקינו תקנות בסיס לקרנות הפנסיה, ובנוסף הממשלה הצ'יליאנית מתחייבת לשלם תשואה זו באם הקרנות לא יעמדו בתשלום התשואה.
שאלת המחקר עליה אנסה לענות בעבודה זו הינה:
כיצד משפיע תמהיל ההשקעות בקרנות פנסיה על רווחת הפרט על פי המודל הצ'ילאני?

תוכן עניינים:
מבוא
פרק 1: החיסכון הפנסיוני
פרק 2: מנגנוני קבלת החלטות -  החיסכון פנסיוני
פרק 3: קבלת החלטות התנאי אודאות
פרק 4: המודל הצ'יליאני
פרק 5: סקירה בינלאומית
דיון ומסקנות
ביבליוגרפיה
נספח

מתוך העבודה:
לאורך ההיסטוריה האנושית, ניתן להצביע על אופנים שונים אשר בהם ניתנה קצבה פנסיונית לפרטים מבוגרים שכבר לא הייתה להם יכולת כושר ההשתכרות. דוגמאות לכך ניתן לראות במקרים כגון: בעלי אחוזות עתירי ממון בימי הבינים אשר סיפקו פנסיה לנזקקים וזאת באמצעות דרכים כמו אספקת מצרכים או לחילופין בתשלומים לחיילים שרדו מלחמות או לחילופין אמנים מועדפים אשר קיבלו תשלומי קצבה מהפטרונים שלהם כאשר אילו האחרונים הזדקנו. חשוב לציין כי בהיסטוריה בני המשפחה טיפלו במבוגרים כך שחשיבות תשלומי הפנסיה הייתה נמוכה בשונה מהמגמות שהשתנו בעולם עם תחילת המאה העשרים (Stafford, 1987).
 
עבודה מס' 70302 SHOPPING CART DISABLED
זכיית ספורטאים נכים בתקשורת לעומת ספורטאים בריאים, 2014.
בחינת הסיקור של זכיית ספורטאים נכים בתקשורת לעומת ספורטאים בריאים במדליות אולימפיות.
6,654 מילים (כ-20.5 עמודים), 19 מקורות, 299.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
ספורט הנכים מייצג את ישראל בכבוד בעולם: מאז 1992 זכו ספורטאים ישראלים נכים
ב- 48 מדליות באולימפיאדות הפרלימפיות, הרבה יותר מההישגים של הספורטאים הרגילים, שאינם נכים (וייסבלאי, 2012). למרות זאת, התקצוב של ענפי ספורט הנכים הינו נמוך ביותר יחסית לתקצוב ענפי ספורט של ספורטאים בריאים, וספורט הנכים מתקשה להשיג מימון גם מהגורם השני מלבד המדינה שמקציב כסף לספורט - המועצה להסדר ההימורים בספורט (הכנסת, 15/3/11).
אחת הסיבות האפשריות לחוסר התקצוב של ספורט הנכים בישראל הינה חוסר מודעות בציבור לספורט זה וההישגים שלו, שמונעת על ידי חוסר התעניינות תקשורתית בענפי ספורט הנכים: מאחר ולתקשורת יש את הכח לעצב את היצוג של נושאים חברתיים שונים, ולשנות את הצורה את הדרך בה הציבור מבין את העולם (2008, Howe), חוסר יצוג הנכים בכלל וספורט הנכים בפרט בתקשורת, או יצוג של נכים תוך שימוש בדעות קדומות כלפיהם עשוי לגרום לדחיקת ספורט הנכים לשוליים, כמו גם להדרה של הנכים כקבוצה חברתית ממוקדי הכח והמשאבים החברתיים.
לאור זאת, העבודה להלן בודקת באופן השוואתי את הסיקור בעיתונות הישראלית של אירועי הספורט הרגילים וספורט הנכים בהקשר של האירוע הספורטיבי המתוקשר ביותר בעולם - האולימפיאדה. בשנים האחרונות, נערכת האולימפיאדה בסמיכות זמן ובאותו מקום עבור ספורטאים רגילים ונכים  (2012, Blauwet & Willick), ואוליפיאדת הנכים הפכה לאירוע ספורט הנכים המתוקשר ביותר (2011, Pappous, Marcellini & de Lsleuc). לכן, בדיקה השוואתית של  סיקור בתקשורת של שתי סוגי האולימפיאדות מהווה אבן בוחן לסיקור ספורט הנכים מול הספורט של אנשים בריאים, ושאלת המחקר הינה "מהו אופי הסיקור של אולימפיאדת הנכים מול האולימפיאדה הרגילה בעיתונות הישראלית?"
החלק הראשון של העבודה יכלול סקירת ספרות שמפרטת את הידע הקיים לגבי דעות קדומות כלפי נכים בחברה והשתקפותן בתקשורת, התנועה הפראלימפית וספורט הנכים, וסיקור ספורט הנכים בתקשורת. לאחר מכן, יובא פרק מתודולוגיה בו יפורט המקרה שנבחר לניתוח לצורך העבודה ושיטת הניתוח.
לצורך ניתוח שאלת המחקר, בחרתי להתמקד בסיקור הסיקור של השגי הספורטאים הישראליים באולימפיאדת אתונה 2004. הסיקור נערך באמצעות בדיקת האזכורים של שני הספורטאים בימים הללו בעיתונים היומיים שהיו הנפוצים ביותר בתקופת האולימפיאדה: "ידיעות אחרונות" ו"מעריב".
בפרק ממצאים יפורטו ממצאי המחקר שעונים לשאלת המחקר. לבסוף, פרק הדיון יסכם את הממצאים של המחקר שנעשה במסגרת עבודה זו בהקשר לסקירת הספרות.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. סקירת ספרות
דעות קדומות כלפי נכים בחברה
השתקפות דעות קדומות נגד נכים בתקשורת
התנועה הפאראלימפית וספורט הנכים
סיקור ספורט הנכים בתקשורת
3. מתודולוגיה
שדה המחקר
שיטת המחקר
4. ממצאי המחקר
היקף הדיווח
מיקום הדיווח
תכני הדיווח
5. דיון
ביבליוגרפיה
נספח: סיקור יום הזכיה של שני הספורטאים

מתוך העבודה:
לפי Ellis (2009), תפיסת הנכות הינה סוגיה חברתית, תרבותית ופוליטית, המשלבת משא ומתן חברתי על מהות השונות הגופנית והסטיגמה החברתית הכרוכה בה. החוקרת טוענת כי נכות נתפסת כטרגדיה אישית שקורית לאדם במקרה, ומצריכה את הנכה להתאים את עצמו, כדי להיות מסוגל להשתלב בחברה ה"נורמלית".
 
עבודה מס' 70301 SHOPPING CART DISABLED
ברבור שחור, 2014.
ניתוח סצנה מהסרט על-פי הגותם של דקארט, סארטר ומרלו-פונטי.
7,683 מילים (כ-23.5 עמודים), 6 מקורות, 599.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הסרט "ברבור שחור" הוא מותחן פסיכולוגי מצמרר אשר מתאר את מסלולה הפתלתל של הפרימה בלרינה נינה (המגולמת על-ידי השחקנית נטלי פורטמן)  בדרכה אל גילומו של התפקיד הראשי בבלט "אגם הברבורים".
הסצנה שברצוני לנתח (אורכה כ- 7 דקות) מתחילה כאשר נינה מסיימת לרקוד את תפקיד הברבור הלבן והיא חוזרת לחדר ההלבשה להתכונן לקטע הריקוד של הברבור השחור. נינה מופתעת לגלות בחדר ההלבשה את לילי כשהיא לבושה במדי הברבור השחור שלה ודמותה ניבטת אליה מן המראה. בעבודה זו אנתח את הסצנה הנ"ל על-פי הגותם של שלושה פילוסופים מרכזיים: רנה דקארט  , ז'אן פול סארטר ומוריס מרלו-פונטי.
הסדר של הדיון נובע מכך שסארטר ומרלו פונטי מתייחסים בדיונם לסובייקט הטהור של דקארט כנקודת מוצא לדיון, וכן בגלל שמרלו-פונטי מציע זווית  שונה מן היחס ל"אחר" בתורתו של סארטר.

תוכן עניינים:
הקדמה
פרק ראשון: ניתוח הסצנה על-פי דקארט
פרק שני: ניתוח הסצנה על-פי סארטר
פרק שלישי: ניתוח הסצנה על-פי מרלו-פונטי
סיכום וביקורת
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
פרק ראשון: ניתוח הסצנה על-פי דקארט
הפרק הראשון עוסק בהגותו של דקארט משום שכינונו של הסובייקט הטהור מהווה בסיס לביקורת המושמעת על-ידי סארטר ומרלו-פונטי בהמשך העבודה.
מתודת הספק של דקארט גורסת כי על-מנת שנוכל להשיג אמת פילוסופית שתהווה בסיס לכל המדעים יש ראשית להטיל ספק בכל דבר. לשם הטלת ספק זה, הקרוי גם ספק מתודי, עלי לדחות כל עמדה שאבחן אם אינה מהימנה לביסוסו של המדע:
"כבר מרגע זה מלמדני השכל, שאני חייב להימנע מלהאמין בדברים שאינם ודאיים ובלתי-מסופקים כל צרכם לא פחות מאשר בדברים, שהם נראים לנו בברור ככוזבים, על-כן טעם הספק הקל ביותר שאמצא בהם יהא בו כדי להניעני להשליך את כולם."
הספק של דקארט נקרא "ספק מתודי" מפני שהוא משמש כחלק מהצגתה של שיטה כוללת ולא עומד בזכות עצמו כשיטה ספקנית. במסגרת מהלך מתודי זה דקארט משליך מעליו אמיתות שקיבל ואשר יש לו ספק קל שבקלים לגביהם. אם נניח כי השיטה של דקארט מהווה מודל התחלתי לגילוי האמת, נגלה שב"ברבור שחור" נינה מעמיסה על עצמה לאורך הסרט אמיתות מפוקפקות ביותר לגבי אופייה: כך למשל, היא שואפת להיות פתיינית חסרת מעצורים כאשר דמותה הביישנית והעצורה כובלת אותה באזיקים. בניתוחו של דקארט היא כושלת לחלוטין בשימוש בשיטה הנכונה לגילוי עצמה: על-פי דקארט אנו חייבים להימנע מלהאמין בדברים שאינם ודאיים לא פחות מאשר בדברים שקריים אך אנו רואים שנינה בחרה להאמין בשקר על מנת להשיג את האמת שבגילום התפקיד. אי הרצון של נינה להתייחס אל הברבור השחור כאמת כוזבת ובכך אולי לגלות את גרעין האמת המצוי באופיו של הברבור הלבן הוא הגורם המרכזי לסיומה הטרגי של הסצנה. אמנם הקהל אוהב אותה כברבור השחור, אבל זהו זיוף שמאחוריו מסתתר מותו של הברבור הלבן. היא אינה יכולה להמשיך לשאת את המשא הנפשי העצום והדרך היחידה שלה להפטר ממנו היא ההתאבדות.
בהמשך ה"הגיונות" דקארט פותח בהנחה ראשונה שכל מה שחשב בחייו שהוא נכון התבסס על החושים . אך החושים לפעמים מטעים אותנו. דקארט מציין כי אין כוונתו להטיל ספק בכל נתוני
 
עבודה מס' 70300 SHOPPING CART DISABLED
הפער העדתי בתאטרון הישראלי דרך המחזמר קזבלן, 2013.
ניתוח המחזמר קזבלאן בכל הפקותיו כביטוי לפער העדתי בין אשכנזים לספרדים.
6,615 מילים (כ-20.5 עמודים), 20 מקורות, 224.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו תנתח את המחזה-מחזמר קזבלן כמקרה הבוחן את סוגיית העדתיות בתיאטרון הישראלי. המחזה נכתב על ידי יגאל מוסינזון אשר כתב את המחזה בעת שכיהן כדובר משטרת ישראל המחזמר העניק ליגאל מוסינזון את פרס כינור דוד ב - 1966 ונוגע במספר היבטים הקשורים לחברה הישראלית, בעיקרן בקונפליקטים בנושא העדתיות - יחסי אשכנזים ומזרחים, נישואים בין-עדתיים ועוד. מוסינזון כתב את המחזה לבקשת ארגון תל"ם (תיאטרון למעברות), במטרה לכתוב מחזה שיפנה גם לעולים החדשים. המחזה הועלה לראשונה על בימת תאטרון הקאמרי, עם יוסף ידין בתפקיד קזבלן וחיה הררית בתפקיד רחל, הפקה זו הועלתה למעלה מ-200 פעמים.

על פי האלמנטים שנותחו בפרקים השונים בעבודה זו, נראה כי המחזה/מחזמר - קזבלן מוביל במרכז העלילה את השיח והדיון החברתי על בעיות הקיימות בחברה הישראלית שבעבר היו בעיקר על רקע עדתי בין האשכנזים והמזרחיים שהיה מנת חלקה של החברה במדינת ישראל רווית העולים מכל רחבי תבל במשך כמה עשורים לאחר הקמתה. חלק מתרבות תיאטרון וקולנוע שהציגה את הבעיה העדתית, לרבות סרטי בורקס רבים בהם רואים את השסע שהיה ניכר בתקופה ההיא בקרב החברה הישראלית.

תוכן עניינים:
מבוא
קונטקסט
שדה
רפרטואר
התכוונות
דמויות
סוציו-נרטיב
סוציו-סמיוטיקה
סוציו-לינגוויסטיקה
התקבלות
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
החברה הישראלית הייתה כבר מתחילת דרכה חברה הטרוגנית וחברה מגוונת אשר מורכבת מקבוצות שונות זו מזו מבחינות רבות כמו: ההשתייכות הלאומית, דתית, עדתית, מעמדית ופוליטית. מעת הקמתה של מדינת ישראל ועד שנות האלפיים חלו תמורות דמוגרפיות מהותיות בחברה הישראלית, בזאת גם בשל גלי העלייה רבים ומגוונים אשר הגיעו אליה במשך השנים. וכל אחד מגלי העלייה שהגיעו ארצה ומאפייניו הייחודיים. העולים החדשים נאלצו להתמודד עם קשיי הקליטה בחברה מתהווה, חברה המתפתחת ומשתנה חדשות לבקרים (שטרית, 2004).
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 31/12/2015
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>