היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעות גנטיות וסביבתיות על התפתחות קוגניטיבית

עבודה מס' 064636

מחיר: 119.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: השוואת שני מאמרים

1,800 מילים ,2 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

ההעבודה עורכת השוואה בין 2 מחקרים שבדקו את הקשר בין ההשפעות הגנטיות וההשפעות הסביבתיות על ההתפתחות הקוגנטיבית הוורבאלית והלא וורבאלית.

תוכן העניינים
1. Genetic and Environmental Covariation between Verbal and Nonverbal Cognitive Development in Infancy
שאלת המחקר
שיטת המחקר
כלי המדידה
התוצאות
2. The Genetic and Environmental Origins of Language Disability and
Ability
שאלת המחקר
שיטת המחקר
כלי המדידה
התוצאות

3.אינטגרציה
4. שאלות שנותרו פתורות למחקר עתידי
5. הלמידה מקריאת שני המאמרים יחד
ביבליוגרפיה

הערה:
במהלך העבודה יש שימוש במספר קיצורים:
תאומים זהים ממין זכר MZM
תאומים זהים ממין נקבה MZF
תאומים לא זהים ממין זכר DZM
תאומים לא זהים ממים נקבה DZF
תאומים לא זהים ממינים שונים DZO

קטע מהעבודה:

מרבית המחקרים של מדע העצבים, ששמו דגש בעיקר על התפתחות קוגניטיבית הצביעו על כך שיש מספר גורמים גנטיים שמשפיעים בעיקר על היכולות הקוגניטיביות השונות והמגוונות.
נתגלה שכל זאת מתרחש לפחות מאמצע הילדות ואילך.
המחקר הזה בא לבדוק את עניין ההשפעה הגנטית והסביבתית על ההתפתחות הקוגניטיבית בילדות, בתחומי שפה ובתחומי קוגניציה שלא מתבטאים ולא נבדקים דרך הערכה מילולית.
המחקר נערך על 1,937 זוגות של תאומים בני אותו מין, בגיל שנתיים, שנולדו באירלנד ובוואלש בשנת 1994.

מקורות:Untitled
השפעות גנטיות וסביבתיות על התפתחות קוגניטיבית-
השוואה בין 2 מחקרים
Genetic and Environmental Covariation between Verbal and Nonverbal Cognitive Development in Infancy
Child Development, July/ August 2000, Volume 71, Number 4, pages 948-959
The Genetic and Environmental Origins of Language Disability and Ability
Child Development, March/ April 2004, Volume 75, Number 2, pages 445-454
תוכן העניינים
Genetic and Environmental Covariation between Verbal and Nonverbal Cognitive Development in Infancy
שאלת המחקר
שיטת המחקר
כלי המדידה
התוצאות
The Genetic and Environmental Origins of Language Disability and
Ability
שאלת המחקר
שיטת המחקר
כלי המדידה
התוצאות
אינטגרציה
שאלות שנותרו פתורות למחקר עתידי
הלמידה מקריאת שני המאמרים יחד
ביבליוגרפיה
הערה:
במהלך העבודה יש שימוש במספר קיצורים:
תאומים זהים ממין זכר MZM
תאומים זהים ממין נקבה MZF
תאומים לא זהים ממין זכר DZM
תאומים לא זהים ממים נקבה DZF
תאומים לא זהים ממינים שונים DZO
Genetic and Environmental Covariation between Verbal and Nonverbal Cognitive Development in Infancy
שאלת המחקר
מרבית המחקרים של מדע העצבים, ששמו דגש בעיקר על התפתחות קוגניטיבית הצביעו על כך שיש מספר גורמים גנטיים שמשפיעים בעיקר על היכולות הקוגניטיביות השונות והמגוונות.
נתגלה שכל זאת מתרחש לפחות מאמצע הילדות ואילך.
המחקר הזה בא לבדוק את עניין ההשפעה הגנטית והסביבתית על ההתפתחות הקוגניטיבית בילדות, בתחומי שפה ובתחומי קוגניציה שלא מתבטאים ולא נבדקים דרך הערכה מילולית.
המחקר נערך על 1,937 זוגות של תאומים בני אותו מין, בגיל שנתיים, שנולדו באירלנד ובוואלש בשנת 1994.
שיטת המחקר
המדגם במחקר הנוכחי הוא מסוג TEDS- Twins Early Development Study .
המחקר ניפה מכל התאומים שנולדו באינגלנד וואלש בשנת 1994, תאומים עם דרישות ספציפיות.
על מנת לאתר את המשפחות העונות על הדרישות הללו, נדרש מהורי התאומים למלא חוברת עם רקע על התאומים ועל המשפחה. תאומים שהיו בעלי בעיות רפואיות כמו בעיות שמיעה, ציסטיק פיברוזיס, תסמונת דאון, תינוקות שנולדו במשקל גבוה, תינוקות שאימם צרכה כמות גדולה של אלכוהול בזמן ההריון, תינוקות שהאנגלית היא לא השפה
היחידה שמדוברת בבית וכ'ו.... הוצאו מהמחקר.
המדגם הסופי כלל 2,870 תאומים שמתוכם: 989 תאומים MZ, 984 תאומים DZ בני אותו המין ו- 933 תאומים DZ ממינים שונים.
כלי המדידה
ההערכה של התפתחות לא מילולית קוגניטיבית- התפתחות זו נמדדה כאשר הילדים היו בני שנתיים, על ידי הוריהם באמצעות מבחן ה- PARCA.
מבחן זה נחלק לשני חלקים:
החלק הראשון כלל מספר משימות קוגניטיביות כגון: עיצוב, העתקה, התאמה, בנייה....
החלק השני כלל דיווח של ההורים על התנהגויות ספציפיות של ילדיהם.
ציון ה- PARCA שוכלל מהציון של שני חלקי המבחן.
ההערכה של ההתפתחות המילולית- התפתחות זו נמדדה באמצעות MCDI . ההורים דיווחו על ריבוי הברות ושורשים במילים. בהתפתחות הדקדוק ההורים בדקו את המילים שהם שמעו מילדיהם וככל שאוצר המילים עלה כך הילד קיבל ניקוד גבוהה יותר.
הציונים במבחן זה נעו בין 0-100.
תוצאות
מבחינת התפתחות שפה
המתאם בין התאומים ה- MZ היה 96, ואצל תאומים DZ בני אותו מין היה 83. המתאם של התאומים ה- DZ היה קטן יותר מאשר התאומים ה- MZ, דבר זה הצביע על השפעה קטנה של הגנטיקה ועל השפעה גדולה וניכרת של הסביבה על התפתחות השפה.
מבחינת התפתחות קוגניטיבית שלא קשורה לשפה
המתאם של התאומים ה- MZ הוא 82, ושל התאומים ה- DZ בני אותו מין היה 69.
אלה שחלקו ביניהם את אותה הסביבה ניתן היה לראות אצלם כי החפיפה בין שני המדדים MCDI, PARCA הייתה גדולה יותר.
במבחן ה- MCDI ממוצע המילים שנשלפו על ידי עמד על 48 מתוך רשימה של 100 מילים שנדרשו לשמוע מיפי אותם תינוקות.
בנוגע להתפתחות קוגניטיבית, שלא קשורה להתפתחות שפה נמצא כי ישנה תוצאה טובה יותר בקרב הבנות אולם תוצאה זו הסתכמה בסך הכל ל- 1% שינוי.
ההתפתחות המילולית הראתה כי התוצאות הושפעו מסוג התאומים, וכי התוצאות הטובות ביותר היו בקרב התאומים ה- DZ והבנות.
The Genetic and Environmental Origins of Language Disability and
Ability
שאלת המחקר
מחקר זה יצא לאור בעקבות מספר מחקרים שבאו לחקור את הגורמים המשפיעים על התפתחות השפה. להלן מספר דוגמאות שנערכו בנושא:
כבר בשנת 2001 נמצא כי לגנטיקה יש קשר בהתפתחות שפה ובהתהוות הפרעות שפה.
בשנת 2002 נערך מדגם מסוג TEDS- Twins Early Development Study, והוא כלל בתוכו קבוצת מדגם של תאומים אשר נולדו בין השנים 1994-1995 באינגלנד ובוואלש.
תאומים אלו נבדקו בקפדנות על ידי הוריהם מבחינת שפה, קוגניציה ופתירת בעיות בגילאי 2,3,4 שנים.
במחקר ה- TEDS משנת 1998 נבדקה מהות ההשפעה על הגנטיקה על אוצר מילים קטן בקרב ילידי 1994 בגיל שנתיים, ובשנת 2001 התבצע אותו המחקר על ילדים בני שלוש.
ניתוח הממצאים של מחקרים אלו, הצביעו על השפעה קטנה של הגנטיקה על אוצר המילים בקרב ילידי שנת 1994 בני השנתיים. ביחס ישר לממצאים נמצא כי ההתפתחות הקוגניטיבית הראתה רק קשר צנוע בילדים ובמתבגרים צעירים, וקשר הולך ועולה בקרב מתבגרים.
המחקר הנוכחי בודק באם גנטיקה משפיעה על התהוות שפה פגומה וחלשה (באותו השיעור שזה משפיע על שינויים ביכולות השפה כפי שנראה במחקר הקודם שבדק 579 תאומים בני 4 עם ביצועי שפה נמוכים).
מחקר זה מבחין בין תאומים בעלי שפה נמוכה מתוך 6,963 זוגות של תאומים ובין תאומים בעלי התפתחות מוקדמת שאובחנו על ידי הוריהם מבחינת אוצר מילים ודקדוק בגילאים 2,3 ו- 4 שנים.
[בגלל שמחקר זה מבסס וחוזר על ממצאים שנתגלו במקרים קודמים ההצגה של הדברים מרוכזת עם פרטים של מחקרים נוספים].
שיטת המחקר
המדגם- לא כל משפחה עם תאומם יכלה להיכלל במחקר זה. במידה ואחד מהתאומים (או שניהם) הוא בעל בעיות גנטיות חריפות או טרם הלידה היו בעיות חמורות לא ניתן היה להכליל משפחה זו במדגם. כמו כן, הרחיקו משפחות שהחזירו את חוברת הפרטים על התאומים, שהם התבקשו למלא באיחור או כשהיא לא הייתה מלאה לגמרי וכן משפחות
שהשפה המרכזית המדוברת בבית איננה אנגלית.
המדגם הסופי היה מורכב מ- 6,963 משפחות עם תאומים שהשתתפו בלפחות בדיקה אחת.
המדגם כלל 2,351 זוגות של תאומים MZ, 2,322 זוגות של תאומים מאותו המין DZ, ו- 2,993 זוגות של תאומים לא זהים ממינים הפוכים DZO, ילידי שנת 1994 ו- 1995.
בסך הכל 1,943 זוגות של תאומים השתתפו בכל שלושת המדידות ונלקחו בחשבון הציונים בחתך רוחב בקרב גילאי 2,3ו-4 שנים.
מתוך 1,943 זוגות תאומים אלו 657 זוגות היו תאומים מונוזיגוטיים, 648 זוגות של תאומים היו מאותו המין, ו- 638 זוגות של תאומים היו DZO- זוגות ממינים מנוגדים.
כלי המדידה
ביצוע ההערכה התבצעה באמצעות סולם דקדוק ואוצר מילים שמעריך איזה ציון הוא הציון שהולם את גיל הנבדק. סולם זה נקרא (MCDI/ UKSF) Macarthur Communicative Development Inventory/ UK Short Form.
שליפת אוצר המילים נאמדה באמצעות הסולם ובאמצעות רשימת פריטים שניתנה להורי הנבדקים והם אלו שהיו צריכים לדווח איזה שורשי מילים נשלפו על ידי ילדיהם.
הציון היה מורכב משכלול סך כל המילים ששובצו במשפטים, והדקדוק נאמד באמצעות הסולם על ידי כך שההורים דיווחו על מורכבות המשפטים שבאו לידי ביטוי בשיחות עם ילדיהם.
התוצאות
ניתוח התוצאות הראה שההשפעה הכוללת של המין וסוג התאומים על שיעור הדיבור היה קטן בקרב כל הגילאים.
ההשפעה הגדולה ביותר של מין וסוג התאומים נמצא בגיל שנתיים כאשר השפעת המין וסוג התאומים הסתכמו יחד ל- 5% שינוי בשיעור הדיבור.
הבנות הגיעו לניקוד גבוהה יותר בחתך כל שלושת השנים אבל המגמה הזו פחתה עם העלייה בגיל.
תאומים זהים היו בעלי תוצאות נמוכות יותר מאשר התאומים הלא זהים.
המתאם בין גיל לגיל, ביחס ליכולות וכישורי השפה היו גבוהים וחשיבותם הייתה גדולה.
בפער של שנה אחת, מגיל שנתיים לגיל שלוש, המתאם עמד על תוצאה של r=62. ובפער מגיל שלוש לגיל ארבע התוצאה הייתה r= 64.
המתאם בין גיל שנתיים לגיל ארבע היה מהותי ויציבות המתאמים הייתה משמעותית.
המתאם של זוגות תאומים MZ ו- DZ, זכרים ונקבות בני אותו המין היה ביציבות גבוהה לגבי שלושת הגילאים שנבדקו.
המתאם של התאומים ה- MZ היה מרשים ובולט יותר מאשר המתאם ה- DZ ותוצאה זו רמזה על השפעה גנטית.
המתאם ה- DZ היה גדול בחצי מהמתאם ה- MZ, דבר זה הצביע על מעורבותו של הגורם הסביבתי.
כמו כן, נמצאו ראיות למיתון חשיבות וניכרות ההשפעה הגנטית על יכולות שפה נמוכים בכל הגילאים.
אחד הממצאים החשובים ביותר מניתוח התוצאות של הבדלי הסביבה הראו שנטילת סביבה משותפת, והשפעותיה הסבירו את עיקר שיעור המאפיינים השונים בקרב ילדים מבחינת יכולות השפה.
קבוצות שחלקו את אותה סביבה, הייתה לזה חשיבות מבחינת התפתחות שפה וכן מבחינת עיכוב התפתחות שפה.
שאלות שנותרו פתוחות למחקר עתידי
Genetic and Environmental Covariation between Verbal and Nonverbal Cognitive Development in Infancy
המאמר הוכיח כי לנטילת סביבה משותפת יש תרומה גדולה מאוד על התפתחות השפה.
מבצעי המחקר מציעים לחוקרים הבאים לזהות מהם אותם הגורמים הסביבתיים, הספציפיים שגורמים לאותן השפעות ניכרות בהתפתחות שפה תקינה ובהופעת בעיות שפה. אותו הדבר הם מציעים לעשות לגבי גילוי הסיבות, ותיאורם המוקדם של הגורמים הגנטיים המשפיעים על התפתחות שפה תקינה וכן הופעת הפרעות שפה.
מחקרים קודמים הוכיחו כי השפעת הסביבה המשותפת על היכולות הקוגניטיביות, ירדה עם העלייה בגיל ועם המעבר מילדות לבגרות. עם זאת יכולת קבלת המאפיינים הגנטיים עלתה במהלך תקופה זו. במחקר הנוכחי לא נתגלה סימן ברור של עלייה בהשפעה הגנטית עם הגיל בצורה ליניארית מגיל שנתיים לגיל ארבע. החוקרים היו מעוניינים והם
ממליצים למבצעי המחקרים הבאים לבדוק את מידת השפעת הגנטיקה והסביבה בקרב ילדים ועד הגעתם לגיל מאוחר יותר.
כאשר מתייחסים למחקר שבא לבדוק השפעות גנטיות מול סביבתיות הכלי העיקרי והמדויק ביותר הוא תאומים MZ שגדלו ביחד ושגדלו בנפרד. במחקר זה לא השתמשו בתאומים שכאלו
יש צורך לבדוק עוד אוכלוסייה, להרחיב את גיל הנבדקים ולהשתמש בעוד מבחנים לבדיקת "סוגים" רבים ושונים של קוגניציה או להשתמש במבחני שפה שבודקים פן מסויים של שפה ולא באופן כללי.
The Genetic and Environmental Origins of Language Disability and Ability.
התוצאות שהתקבלו ממחקר זה התייחסו להבדלים אינדיבידואלים לאורך כל המחקר מבחינת המדגם. אולם ייתכן כי התוצאות היו שונות במידה והנבדקים היו כוללים גם ילדים מקופחים מבחינת סביבתם או ילדים שעיכבו את ההתפתחות הקוגניטיבית שלהם.
במחקר זה פנו לכל התאומים שנולדו בשנת 1994 באינגלנד וואלש וביקשו מהוריהם למלא פרטים על ילדיהם שהיו אז בני שנה, שנתיים. המשפחות השתתפו במחקר במידה והם עמדו בקריטריונים ובתנאים המסוימים שנקבעו. למרות שהמדגם הוא בעל דרישות מסוימות יכול להיות שאלו שלא עמדו בתנאים היו מניבים תוצאות שונות, ומהן היו מסיקים
מסקנות נוספות.
מבצעי מחקר זה ממליצים לחוקרים הבאים לבצע מחקר זה בווריאציות נוספות עם דרישות אחרות.
כאשר מתייחסים למחקר שבא לבדוק השפעות גנטיות מול סביבתיות הכלי העיקרי והמדויק ביותר הוא תאומים MZ שגדלו ביחד ושגדלו בנפרד. במחקר זה לא השתמשו בתאומים שכאלו
יש צורך לבדוק עוד אוכלוסייה, להרחיב את גיל הנבדקים ולהשתמש בעוד מבחנים לבדיקת "סוגים" רבים ושונים של קוגניציה או להשתמש במבחני שפה שבודקים פן מסויים של שפה ולא באופן כללי.
הלמידה מקריאת שני המאמרים יחד
משני המאמרים למדתי כי הגורם בעל ההשפעה הגדולה יותר זה הגורם הסביבתי, וזה יותר מאשר הגורם הגנטי. כלומר, הסביבה היא בעלת ההשפעה גדולה יותר על התפתחות השפה וגם על התפתחות קוגניטיבית שלא באה לידי ביטוי בכישורי השפה.
בשני המאמרים השתמשו ב- MCDI ככלי מדידה להערכת שפה ואוצר מילים. הורי הנבדקים השתמשו בכלי זה ובאמצעותו הוערכה התפתחות השפה ושליפת אוצר המילים.
כלי זה ודרך ההערכה על ידי ההורים הביאו לתוצאות אמינות שכן, סביבתם הטבעית של הנבדקים לא נפגעה. בנוסף השימוש בכלי זה ובדרך הערכה זו הביאו לכך שבמחקרים ניתן היה לבדוק ולבחון מספר רב של נבדקים מבלי להשקיע משאבים רבים של חוקרים, מכשירים או השקעה מוגזמת מצד ההורים שהיו יכולים לגרום לעזיבתם של רבים את
המחקר.
ביבליוגרפיה
Genetic and Environmental Covariation between Verbal and Nonverbal Cognitive Development in Infancy
Child Development, July/ August 2000, Volume 71, Number 4, pages 948-959
The Genetic and Environmental Origins of Language Disability and
Ability
Child Development, March/ April 2004, Volume 75, Number 2, pages 445-454
3

תגים:

התפתחות · וורבאלית · זיגוטיים · מונוזיגוטים · קוגניטיבית · שפה · תאומים

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעות גנטיות וסביבתיות על התפתחות קוגניטיבית", סמינריון אודות "השפעות גנטיות וסביבתיות על התפתחות קוגניטיבית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.