היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–5] מתוך 5
עבודה מס' 66873
בדיקת השפעתו של תהליך תמחור המשרות על המשך קיומה של המערכת והאידיאולוגיה הקיבוצית.
19,641 מילים (כ-60.5 עמ'), 30 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 63190
בדיקה אמפירית למודלים של א-סימטריה באינפורמציה.
4,718 מילים (כ-14.5 עמ'), 12 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 21356
מונופול , 1996
סקירת הספרות בנושא מונופול ותמחורו, מונופול טבעי ודוג' לו כולל בדיקה אמפירית המשווה תמחור מונופול לחברה בשוק חופשי.
5,304 מילים (כ-16.5 עמ'), 15 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 50784
סקירת מקורות המים והצרכנים, שיטות תמחור והקצאה, והצגת הפתרונות השונים למשבר המים.
6,654 מילים (כ-20.5 עמ'), 14 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 60197
סקירת מודלים שונים לתמחור פרסומת באינטרנט תוך הצגת הקונפליקט המתמיד בין המפרסם לספק שטח הפרסום.
4,108 מילים (כ-12.5 עמ'), 21 מקורות, 253.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–5] מתוך 5