היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–5] מתוך 5
שיווי
עבודה מס' 61467
מדיניות הדבידבד, הערכת שיווי, מימון הפעילות ומודל WACC.
4,639 מילים (כ-14.5 עמ'), 8 מקורות, 187.95 ₪
עבודה מס' 65448
היכן ממוקם שיווי המשקל הנורמטיבי בחוק ההגבלים העסקיים בכך שהוא מגביל התנהגות עסקית באמצעות סוגיית ההסדרים הכובלים.
7,456 מילים (כ-23 עמ'), 20 מקורות, 483.95 ₪
עבודה מס' 50595
עבודה זו עוסקת בבעיית ההתפתחות המוטורית אצל מפגרים בדגש על בעית שיווי המשקל.
3,768 מילים (כ-11.5 עמ'), 3 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 70447
הצגת הבעיה והצעת פתרונות.
3,159 מילים (כ-9.5 עמ'), 17 מקורות, 274.95 ₪
עבודה מס' 40680
התפתחות השיוויון במשפט הישראלי,שוויון אריתמטי ושוויון סוציו-דינמי, חוק שיווי זכויות, עבודת נשים ונשים במוקדי כח.
6,505 מילים (כ-20 עמ'), 20 מקורות, 241.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–5] מתוך 5