היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 9
עבודה מס' 67459
תיאור שני סוגי הפרעות- הפרעת האישיות האנטי סוציאלית והפרעת האישיות הגבולית, והתייחסות לקושי בטיפול בשני סוגי הפרעות אלו.
2,589 מילים (כ-8 עמ'), 22 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 64768
התערות קהיליית קווקז בשכונת דורה בחברה הישראלית
7,046 מילים (כ-21.5 עמ'), 22 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 62124
שיטות האבחון למחלות הנפש והשוואה בין מס' הפרעות.
1,569 מילים (כ-5 עמ'), 3 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 60055
ניתוח וקביעת עמדה לגבי דרישותיה של סיעה בשם "אבינו מלכנו" המתנה את ההיענות לדרישותיה בתמיכתה במועמד מסוים לראשות הממשלה.
2,319 מילים (כ-7 עמ'), 10 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 65367
השפעת סעיף 34ו לחוק העונשין על דרישת המשפט לקיומו של יסוד נפשי בעבירה פלילית המבוצעת על ידי קטין והקושי בייחוס אשמה לקטינים.
7,380 מילים (כ-22.5 עמ'), 25 מקורות, 544.95 ₪
עבודה מס' 65493
הקושי בשילוב ובקליטה של עולים חדשים, במסגרות חברתיות ותעסוקתיות.
9,025 מילים (כ-28 עמ'), 36 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 61720
נקמת הדם במגזר הבדווי, יחס הבדווים לאדמות והקושי של גופי החוק במ"י באכיפת החוק לגבי מגזר זה.
4,292 מילים (כ-13 עמ'), 16 מקורות, 264.95 ₪
עבודה מס' 66675
ההשלכות של הקושי בקואורדינציה אצל ילדים עם DCD על מערכות היחסים החברתיות עם ילדים ללא DCD באותו גיל.
22,488 מילים (כ-69 עמ'), 135 מקורות, 604.95 ₪
עבודה מס' 20140
סקירת מאמרים בנושאי יציבות ורפורמות כלכליות,ריסון אינפלציה, תוך בחינת הסיבות לקושי בהשגת יציבות ומהן ההשלכות לגבי ישראל.
5,474 מילים (כ-17 עמ'), 17 מקורות, 228.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–9] מתוך 9