עבודות [1-4] מתוך 4

תוצאות חיפוש "פיקאסו":

WordSuggestions
פיקאסו פיקו ופיקאס יקסו

עבודה מס' 50597 SHOPPING CART DISABLED
"החיים על פי אגפא"\אסי דיין וה"גרניקה"\פיקאסו, 2000.
פיקאסו והגרניקה ומערכת היחסים בין התמונה והסרט. העבודה כוללת את התמונות הנדונות.
1,769 מילים (כ-5.5 עמודים), 3 מקורות, 142.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
על פיקאסו וגרניקה
מערכות היחסים בין הציור לסצנה ולסרט
תמונות
ביבליוגרפיה

החיים על-פי אגפא, אסי דיין, 1992, ישראל.
פיקאסו, גרניקה, שמן על בד, 3.5 מ' 7.76 X מ', .1937

היצירה "גרניקה" (תמונה 1) מופיעה כתמונה שתלויה על הקיר בבית של ליאורה (הצלמת), בסצנה בה בני (השוטר) לוקח את ריקי (המשוגעת) לבית של ליאורה, ל"קונגרס אצלי בבאזל", כפי שהוא קורא לזה. התמונה נראית על הקיר מעט לאחר שהם נכנסים לדירה.
הסצנה מתחילה לאחר 48 דקות ו 34 שניות מתחילת הסרט.

ביבליוגרפיה
אינגו פ. ואלתר, פאבלו פיקאסו, TASCHEN - סיפרי, 1999, תל אביב.
רוברט יוז, הלם החדש, עם עובד, 1989, תל אביב.
מאיר שניצר, הקולנוע הישראלי, כנרת, 1994, תל-אביב.
אינטרנט
 
עבודה מס' 64010 SHOPPING CART DISABLED
"גרניקה" של פיקאסו, 2003.
ניתוח האמצעים האמנותיים והמשמעויות של "גרניקה" של פיקאסו (1937), כאחת מיצירות האמנות המודרנית המוכרות והחשובות ביותר בעולם.
3,828 מילים (כ-12 עמודים), 6 מקורות, 152.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
במסגרת עבודה זו, המהווה עבודת סיום קורס בשם "אומנות מודרנית", אערוך ניתוח של האמצעים האומנותיים והמשמעויות הבאים לביטוי ביצירה. אפתח בתקציר על חייו של פיקאסו ואמשיך בתיאור קצר של סיפור ההפצצה על העיירה גרניקה; לאחר מכן אציג את השלבים השונים בעבודה על היצירה ואת מאפייניה ומרכיביה האומנותיים. אסיים בתיאור משמעותה, העדכנית גם לימינו, כאחת מיצירות האמנות המודרנית המוכרות והחשובות ביותר בעולם.

תוכן עניינים
על חיי פיקאסו
סיפור ההפצצה על העיירה גרניקה
הטרנספורמציה של הנושאים והדמויות - שלבים בעבודה
הסמלים מאחורי הדמויות
משמעותה של "גרניקה"
צילומים של שלבי העבודה - כיצד התפתחה הקומפוזיציה
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
פיקאסו (1973-1881) הינו אחד הציירים החשובים במאה העשרים. עיסוקו העיקרי היה ציור, אך הותיר את חותמו הייחודי על אמנים רבים גם בתחומים אחרים. בציורו את "גרניקה" (1937), שהפכה להיות סמלה של ספרד החדשה, האומן הגדול העמיד את כישרונותיו לשרות מטרה פוליטית נעלה, וכך - לרגע אחד ומופלא בהיסטוריה, גושר בהצלחה הפער הבוגדני המפריד בין דאגותיה האטומות של האומנות המודרנית לבין האינטרסים הגדולים והמחויבים יותר של החברה.
יצירתו של פיקאסו, שנולדה מיסורי מלחמת האזרחים, היא עכשיו כוח משמעותי בהשלמה עם שנאות העולם הישן ועם הריפוי הסופי של פצעי אותה מלחמה. פיקאסו התבונן לתוך הדי הסבל של תקופתו והגיב ביצירה של עבודה מודרנית גדולה אשר הצליחה למצוא את מקומה ולהעניק משמעות למציאות החיים הקשה והמאולצת של המאה העשרים.
 
עבודה מס' 60054 SHOPPING CART DISABLED
היבט אומנותי ופסיכולוגי על תפיסת עולמו של פיקאסו את אביו כפי שהדבר עולה בציוריו בתקופת נעוריו ובגרותו, 2000.
התפתחותו של הנער אשר גדל למשפחת אומנים, והדרך בה הדבר השפיע על חייו ועל דרך עבודתו.
9,763 מילים (כ-30 עמודים), 22 מקורות, 186.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו עוסקת באחד הנושאים המרתקים ביותר לדעתי: היחס בין פיקסו לאביו.
בעבודה זו אנסה להציג את הנושא הנ"ל על ידי בחינת ציוריו של פיקאסו וכיצד הם הושפעו ממערכת היחסים שלו עם הוריו. כלומר ניתן בברור לראות את יחסו של פיקאסו כנער הן לאביו והן לאימו על ידי התבוננות ביקורתית בציוריו. כדי להוכיח נושא זה, בניתי את עבודתי זו בשלושה פרקים עיקריים:
בפרק הראשון מסופר על הדמות דון חוזה רואיז בלסקו - אביו של פיקאסו, על סיפור חייו, על ההתפתחויות בחייו וכיצד ראה זאת פיקאסו על פי מוטיבים שונים שחזרו בציורים רבים של הבן אשר צייר את אביו. אך למעשה כל פעם הוצגו במשמעות שונה.
בפרק השני אנסה להוכיח את השפעתו הגדולה של דון חוזה רואיז על פיקאסו הצעיר, בכך שאימץ לעצמו מוטיבים רבים אשר הופיעו גם בציורי אביו. כגון היונה, השור, והיחס לחברה ולמשפחה.
צייר רגיל מן השורה- סביר להניח שלא היה מאמץ לעצמו מוטיבים רבים כל כך שחוזרים על עצמם לאורך כל חייו, אלמלא היו חלק בלתי נפרד מאישיותו.
פרק זה מראה את יחסי הגומלין האמביוולנטיים ביחסים בין פיקאסו לאביו. מצד אחד היה פיקאסו ביקורתי מאד כלפי אביו ופעמים רבות הציג אותו באור שלילי, ומצד שני- הוא השפיע רבות על חייו, בכך שגרם לו לאמץ את המוטיבים המרכזיים בציוריו.
ניתן לשער על פי זאת שפיקאסו כילד הפנים את דמותו של אביו, וכשגדל לא יכול היה להתנתק מכך ולכן ביקר אותו בדרך של רמיזה בתיאורים שונים אשר מעלים קונוטציות שליליות.
הפרק השלישי מראה את היחס של פיקאסו להוריו וביחוד לאביו על פי השינויים בחתימתו. משום שחתימה זו היא הנקודה האישית ביותר של הצייר על ציורו, וכיצד הוא רוצה להיזכר ולתת את נקודת המגע שלו לסוף הציור.
בפרק זה אציג בברור את השינוי ביחסו של פיקאסו לאביו בכך שבתחילה היה נוהג לחתום את שמו כשם אביו אך במהלך השנים עם התבגרותו אנו רואים את ההתנתקות מדמות האב, ודווקא את החזרה וחיפוש אחר החום והביטחון בדמות האם, אותה בחר להציג יותר ויותר באור חיובי ככל שהתבגר.
לאורך כל העבודה אנסה להוכיח את השינויים שחלו בפיקאסו, בעיקר בנקודת - הראות כלפי אביו.

תוכן העניינים:
מבוא
הקדמה
פרק א' - התחקות על דמות האב "דון חוזה רואיז בלסקו", והתחקות על דמות האב כפי שהוא מבוטא ע"י ציוריו של פיקאסו.
פרק ב' - מוטיבים שאולים מיצירות אביו של פיקאסו, ופיתוחם ע"י פיקאסו במשך השנים.
פרק ג' - תמורות בחתימת פיקאסו המשקפות מערכת יחסים מורכבת כלפי הוריו.
סיכום
רשימת תמונות (התמונות עצמן אינן כלולות בקובץ העבודה)
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 67838 SHOPPING CART DISABLED
הניכור בתיאור הנשים ביצירותיו של אדוארד מונק, 2005.
השוואה בין יצירותיו של מונק לבין יצירותיהם של פאבלו פיקאסו, ג'ורג' גרוס ווילם דה קונינג בנושא הניכור בתיאורי הנשים.
6,760 מילים (כ-21 עמודים), 21 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו אדון בנושא הניכור בדמות האישה ביצירותיו של אדוארד מונק , כאשר אתמקד בשאלות כמו מהם הסיבות שמונק מציג את הנשים כמנכרות? באילו דרכים הוא בחר כדי להציג אותן באופן זה? האם ניתן לזהות מאפיינים שחוזרים על עצמם אצל אמנים מאוחרים? מה הם? וכיצד הם קשורים לתרבות, לחברה ולהיסטוריה בזמנם?
נושא זה עניין אותי במיוחד כיוון ובמהלך לימודי האמנות שלי נחשפתי ליצירותיו של מונק וראיתי שברוב יצירותיו הוא מתאר נשים שונות בעלות מאפיינים דומים. בנוסף לכך יצירותיו מעניינות אותי כיוון והם נוגעים בנושאים כמו בעיית קיום האדם, הסבל וכו' וכן גם בגלל הסגנון האקספרסיוניסטי שלו.
הדרך בה אבחר להגיע לממצאים אלו תהיה דרך ניתוח מקורות ראשונים אשר יכללו את יצירותיו של מונק: "ריקוד החיים", "העפר" וה"ערפד", וכן דרך ניתוח יצירות מאוחרות יותר כמו "מתרחצת יושבת" של פיקאסו, "דאום מתחתנת עם הרובוט הפדנטי שלה ג'ורג' במאי 1920" של גורג' גרוס ו "אישה I" של ווילם דה קונינג.
ביצירות אלו אנסה למצוא את המשותף באופן הצגת האישה, כלומר אנסה למצוא מאפיינים משותפים המציגים את האישה כמנכרת. כדי למצוא את הסיבה להצגת האישה באופן ייצוג זה או אחר אפנה למקורות משנים הסוקרים את הביוגרפיה של מונק וכן את אורך חייו וכך אבדוק את הזיקה בין הביוגרפיה של מונק עצמו לבין הנשים המופיעות ביצירותיו. בנוסף לכך אפנה לתיאוריות שונות כמו למשל של מרקס ופרום אשר מתוכם אפשר להסביר את משמעות יצירותיו של מונק ואת הסיבות להצגת האישה באופן אותו הציג.
בסוף אשווה בין יצירותיו של מונק לבין היצירות של האמנים המאוחרים כמו פיקאסו, דה-קונינג וגרוס אשר פעלו במחצית הראשונה של המאה ה- 20 והתייחסו גם כן בחלק מיצירותיהם לייצוג האישה. ההשוואה תיעשה באמצעות בחינת מאפייניים צורנים כמו התייחסות לקו, צבע, מרקם, פרספקטיבה וכן בחינת התכנים של היצירות.

ראשי פרקים:
פתח דבר
פרק 1: יצירותיו של מונק: ניתוח קדם איקונוגרפי ואיקונוגרפי
1.1 "הערפד"
1.2 "אפר"
1.3 "ריקוד החיים"
1.4  סיכום הפרק
פרק 2: תיאוריות שונות
2.1  הסמליות ביצירותיו של מונק
2.2  תיאוריות של חוקרי אומנות אודות חיי מונק
2.3  הניכור והחברה בסוף המאה ה- 19 וראשית המאה ה- 20
2.4  הזרם הרומנטי
פרק 3: אומנים שהושפעו ממונק: ניתוח איקונוגרפי
3.1 פאבלו פיקסו ויצירתו "מתרחצת יושבת"
3.2 גו'רג' גרוס ויצירותו "דאום מתחתנת עם הרובוט הפדנטי שלה ג'ורג' במאי 1920"
3.3  ווילם דה קונינג ויצירתו "אישה  I"
פרק 4: סיכום
4.1 סיכום ומסקנות
4.2 רשימת תמונות
4.3 תמונות
4.4 רשימה ביבליוגרפית

מתוך העבודה:
בציור ה"ערפד" מתאר מונק שתי דמויות: גבר ואישה. הגבר מרכין את כל גופו על האישה. גופו כולו מכווץ וסגור, ראשו רכון בין שני זרועותיה החשופות של האישה המחזיקות את גופו וסוגרות עליו. דמות הגבר נראה מהצד, לעומת גופה של האישה המוצגת באופן חזיתי אל הצופה. ידה הימנית של האישה, מחזיקה את זרועו השמאלית של הגבר, וידה השמאלית מונחת על גבו. ראשה של האישה רוכן על עורפו של הגבר כאשר פיה נוגע בעורפו. לאישה שיער ארוך בצבע אדום זהוב העוטף את פלג גופו העליון של הגבר כמעין מעטפת. אפשר לראות את שיערה נופל על ראשו וגבו. הגבר המתואר הוא בעל שיער כהה, וחלקו העליון של גופו לבוש חולצה כהה, שחורה.
 

 

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.

סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-4] מתוך 4