היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–5] מתוך 5
עבודה מס' 64520
ההיבט הצרכני בארץ ישראל מבחינת החוק והמשפט. התייחסות לדיני הערבות וההיבט הצרכני שבחוק והשוואתו לחוק הגנת הצרכן.
4,130 מילים (כ-12.5 עמ'), 40 מקורות, 340.95 ₪
עבודה מס' 61689
בחינת האפשרות כי לאחר שפג זמנה של הערבות, שוב אינה תקפה.
7,784 מילים (כ-24 עמ'), 25 מקורות, 470.95 ₪
עבודה מס' 50939
עריכת תכנית לימוד על פי הגישה הפלורליסטית.
3,744 מילים (כ-11.5 עמ'), 6 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 69715
בחינת היבטים שונים בפקודת דיני השטרות במקביל לדיני החוזים והתיקון לחוק הערבות, והשלכותיהם על הערב השטרי.
15,123 מילים (כ-46.5 עמ'), 63 מקורות, 725.95 ₪
עבודה מס' 67530
האם אי עמידה בערבות בנקאית מהווה אי עמידה בתנאי סף במכרז?
6,252 מילים (כ-19 עמ'), 25 מקורות, 423.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–5] מתוך 5