היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–8] מתוך 8
עבודה מס' 68261
ניתוחים סטטיסטיים שונים, כפי שנעשו והובאו על ידי חוקרים שונים בתחום, תוך התייחסות לשביתות במשטר דמוקרטי.
8,197 מילים (כ-25 עמ'), 11 מקורות, 307.95 ₪
עבודה מס' 60972
בחינה, באמצעות נתונים סטטיסטיים, של נושא אפליית נשים בכלל ומנהלות בפרט בישראל .
5,196 מילים (כ-16 עמ'), 26 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 61216
ניתוח נתונים סטטיסטיים.
2,391 מילים (כ-7.5 עמ'), 0 מקורות, 213.95 ₪
עבודה מס' 60692
בדיקת הנושא באמצעות נתונים סטטיסטיים.
8,450 מילים (כ-26 עמ'), 25 מקורות, 300.95 ₪
עבודה מס' 65040
ניתוחים סטטיסטיים של גברים ונשים בכוח העבודה האזרחי לפי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
2,752 מילים (כ-8.5 עמ'), 10 מקורות, 240.95 ₪
עבודה מס' 50922
סקירת הספרות בנושא, נתונים סטטיסטיים וניתוחם ובדיקת הנושא בחברה העוסקת התחום הביטוח.
5,470 מילים (כ-17 עמ'), 14 מקורות, 228.95 ₪
עבודה מס' 50977
סקירה היסטורית, בדיקת נתונים סטטיסטיים (1995-96) ובחינת ההשפעות החברתיות והכלכליות.
3,044 מילים (כ-9.5 עמ'), 6 מקורות, 181.95 ₪
עבודה מס' 50681
רקע היסטורי לתופעה, הסברים תיאורטיים וההיבט המשפטי של האפליה. (נתונים סטטיסטיים עד 1995).
5,224 מילים (כ-16 עמ'), 8 מקורות, 228.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–8] מתוך 8