היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 9
עבודה מס' 65918
סקירת התועלות העסקיות והספציפיות אשר יושגו מהעברת החברה ממצב של מידע מנוהל ידנית למערכת מידע מבוססת מחשב.
2,145 מילים (כ-6.5 עמ'), 4 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 64697
בחינת הפעולות המותרות והאסורות למדינה דמוקרטית בבואה להילחם בטרור, והתמקדות בנוהל שכן.
7,175 מילים (כ-22 עמ'), 42 מקורות, 423.95 ₪
עבודה מס' 70635
התנהלות מדינת ישראל בעת ולאחר מבצע "צוק איתן" בעקבות הפעלת "נוהל חניבעל" - אוג' 2014.
8,767 מילים (כ-27 עמ'), 30 מקורות, 389.95 ₪
עבודה מס' 50456
עבודה זו עוסקת בפיתוח מערכת מידע למחסן של חברת FOX.
7,398 מילים (כ-23 עמ'), 0 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 67387
שיטת הVendor Managed Inventory) VMI - מלאי מנוהל על ידי הספק) - מאפייניה, תועלותיה ויישומיה.
9,864 מילים (כ-30.5 עמ'), 26 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 66876
האם "נוהל שכן" - לימים "נוהל אזהרה מוקדמת" - לגיטימי לאור המשפט הבינלאומי והחוקתי?
3,884 מילים (כ-12 עמ'), 27 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 67895
מסמך ייזום מפורט של פיתוח תוכנה לפי נוהל מפת"ח. מדובר במסמך שמבוסס על פיתוח אמיתי של תוכנה לניהול כוללני (ERP) בחברה שמשכירה נכסים רבים.
2,179 מילים (כ-6.5 עמ'), 0 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 67896
מסמך איפיון לפי נוהל מפתח ובו איפיון לפי UML של מערכת לניהול השכרת נכסים. המסמך והמערכת שמופיעה בו נעשו על בסיס פיתוח תוכנה אמיתי של חברה גדולה להשכרת נכסים.
7,130 מילים (כ-22 עמ'), 0 מקורות, 326.95 ₪
עבודה מס' 20438
ניתוח שיטות הגיוס והסלקציה של העובדים בחברה על מנת לשפר את תהליכי משאבי האנוש בחברה.
2,564 מילים (כ-8 עמ'), 7 מקורות, 203.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–9] מתוך 9