היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–3] מתוך 3
עבודה מס' 69766
בחינת מטרות המסע לפולין, יישומן והדעות הציבוריות אודות מסע זה.
4,104 מילים (כ-12.5 עמ'), 18 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 62077
השפעת המפגש על יחסי הישראלים כלפי הגרמנים.
10,196 מילים (כ-31.5 עמ'), 17 מקורות, 302.95 ₪
עבודה מס' 41018
רקע היסטורי, השינוי במעמד יהודי אירופה, הועדים הפרטיקולריים, שיתוף הפעולה וועד המשלחות.
3,900 מילים (כ-12 עמ'), 9 מקורות, 181.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–3] מתוך 3