היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–3] מתוך 3
עבודה מס' 68938
בחינת היחסים בין טומאה שנגרמת מחטא לטומאה ריטואלית במגילות קומראן.
5,243 מילים (כ-16 עמ'), 23 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 60668
בחינת היחסים עפ"י פרמטרים של מיתוס וסטריאוטיפ, טומאה וטהרה ואופן השימוש בהם.
2,919 מילים (כ-9 עמ'), 9 מקורות, 252.95 ₪
עבודה מס' 41600
רקע, דיני טהרה וטומאה, סוגי מקוואות, מקוואות הטהרה בבית המקדש ובתים פרטיים בירושלים ובמקומות ציבוריים, המעמדות והסיבות לפריצת הטהרה.
7,726 מילים (כ-24 עמ'), 16 מקורות, 302.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–3] מתוך 3