היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–9] מתוך 11
עבודה מס' 67030
המבנה המטריציוני של ארגון חיל האוויר ובחינת הלחץ והשחיקה בקרב העובדים בארגון, תוך התייחסות למוטיבציה והתקשורת בארגון.
2,465 מילים (כ-7.5 עמ'), 4 מקורות, 60.95 ₪
עבודה מס' 60944
ניתוח השינוי הארגוני והשפעתו על המרכיבים המעורבים בו, במיוחד בהיבט כוח אדם כמשאב אנושי.
3,400 מילים (כ-10.5 עמ'), 11 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 60947
סקירה תיאורטית ובחינת הטיפול בפנימיית "הבית לילד" בכפר יחזקאל.
4,632 מילים (כ-14.5 עמ'), 16 מקורות, 361.95 ₪
עבודה מס' 61261
השינויים שחלו במעמד האישה מן העת העתיקה ועד לפמיניזם בן זמננו וניתוח הסרט כיצירה המשקפת והמייצגת שינויים אלה.
8,527 מילים (כ-26 עמ'), 18 מקורות, 312.95 ₪
עבודה מס' 61419
עבודת מחקר הבוחנת את הנושא מהיבט של שביעות רצון ושחיקת החיילים.
7,455 מילים (כ-23 עמ'), 28 מקורות, 326.95 ₪
עבודה מס' 68789
ניתוח פיננסי והערכת שווי של החברה והשוואה לחברת סינאל תעשיות בע"מ.
14,569 מילים (כ-45 עמ'), 11 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 33347
תיאוריות בענין תפקידי המנהל, ניתוח הארגון והמלצות.
1,407 מילים (כ-4.5 עמ'), 3 מקורות, 120.95 ₪
עבודה מס' 40920
פרשנות מפורטת של מילים וביטויים, והצורות הייחודיות.
4,573 מילים (כ-14 עמ'), 19 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 64751
הסקנדלים שהתעוררו בשנה האחרונה בחיל האוויר, מעוז היוקרה של צה"ל.
3,636 מילים (כ-11 עמ'), 8 מקורות, 433.95 ₪

עבודות [1–9] מתוך 11