היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–4] מתוך 4
עבודה מס' 41465
מטרות ואמצעי המחקר, מהלך הניסוי וממצאים.
2,638 מילים (כ-8 עמ'), 5 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 60901
סקירת הפעילות הבריטית ופעילות הישוב בנוגע למעפילים במטרה להראות כי למרות הסבל שהיה נחלתם של המעפילים מגורשי קפריסין, הרי שעצם הגירוש לא סייע לבריטים במטרתם לדיכוי המרי.
6,180 מילים (כ-19 עמ'), 17 מקורות, 288.95 ₪
עבודה מס' 60729
בדיקת הסוגיה האם הסרט מציג אלמנטים חתרניים או מציג טקסטים המנציחים דיכוי נשי.
2,641 מילים (כ-8 עמ'), 7 מקורות, 108.95 ₪
עבודה מס' 40176
התמורות המדיניות, הדתיות והחברתיות של התקופה, ומידת השפעתן על מרד האיכרים. בחינת טיבו של המרד, מהלכו, אופן דיכויו והשפעותיו.
4,112 מילים (כ-12.5 עמ'), 7 מקורות, 179.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–4] מתוך 4