היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–7] מתוך 7
עבודה מס' 50997
4,252 מילים (כ-13 עמ'), 11 מקורות, 203.95 ₪
עבודה מס' 69277
בדיקת הקשר באמצעות ניסוי בקשב חזותי שהועבר באמצעות מחשב.
4,936 מילים (כ-15 עמ'), 13 מקורות, 144.95 ₪
עבודה מס' 61209
האם פרסומות בעלי אלמנטים מיניים המציגים את האישה כאובייקט מיני תורמות לתופעת ההטרדה המינית כנגד נשים?
8,932 מילים (כ-27.5 עמ'), 25 מקורות, 554.95 ₪
עבודה מס' 61110
בדיקת השלבים ההתפתחותיים וההבדלים האינדיבידואליים בהתקשרות לאם וקשרים אפשריים עם שהייה בטיפול חלופי ועם משתנה נוסף שהוא אובייקט מעבר.
6,820 מילים (כ-21 עמ'), 6 מקורות, 241.95 ₪
עבודה מס' 60362
פיתוח ההנחה כי לא זאת בלבד שהביולוגי הפך לאובייקט המרכזי של הרוח, אלא שהוא הפך לכוליותה.
11,119 מילים (כ-34 עמ'), 35 מקורות, 374.95 ₪
עבודה מס' 50127
רגרסיה , 2000
סקירת המונח ע"פ פרויד בהנחות הבסיס הראשונות ובהמשך דרכו, פיתוחה של אנה פרויד, דיון בפסיכוליית האגו, בחינת הזרם של יחסי אובייקט ע"פ .1982 LOEWALD
5,605 מילים (כ-17 עמ'), 23 מקורות, 373.95 ₪
עבודה מס' 70362
אמן כסובייקט ואמן כאובייקט.
8,692 מילים (כ-26.5 עמ'), 15 מקורות, 604.95 ₪

אם אינך מוצא את הנושא המבוקש - אנא בצע חיפוש שונה.


עבודות [1–7] מתוך 7