היישום אינו מחובר לאינטרנט

הגורמים המשפיעים על הצריכה הפרטית בארצות הברית

עבודה מס' 070239

מחיר: 725.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת מחקרים ובדיקה אמפירית.

8,126 מילים ,59 מקורות ,2015

תקציר העבודה:

הצריכה הפרטית בארצות הברית היא מרכיב חשוב בתוצר הלאומי הגולמי ועשויה להשפיע על הצמיחה של ארצות הברית, מדינות אחרות ועל הצמיחה העולמית כולה.
מחקר אמפירי זה בוחן את המשתנים המשפיעים על הצריכה הפרטית בארצות הברית.
השערת המחקר היא כי גורמים שונים, שיפורטו להלן, משפיעים על שיעור ועל כיוון השינוי בצריכה הפרטית.
נשוא העבודה היא אוכלוסיית ארצות הברית כולה בשנים 1980-2012.
המשתנים השונים עברו רגרסיה משותפת עם המשתנה המוסבר (שינוי הצריכה הפרטית משנה לשנה)
המחקר מצא כי למשתני השינוי בהכנסה פנויה, אבטלה, מדד בטחון הצרכנים, הריבית, גודל אוכלוסיה, העושר בגין בעלות על בתים ודירות והעושר הפיננסי של הצרכנים יש קשר חיובי מובהק עם השינוי בצריכה הפרטית.
המחקר מצא כי למשתני השינוי בשער הריבית ורמת האבטלה יש קשר שלילי מובהק לשינוי בצריכה הפרטית.
המחקר מצא כי משתנה ההכנסה הפנויה משפיע על הצריכה בפיגור של שנתיים.
המחקר מצא כי יש קשר בין השינוי בצריכה הפרטית למשתנים המשפיעים דלעיל, גם סימולטנית וגם בפיגור.
במחקר מוזכרים הבדלי תרבות המשפיעים על הצריכה אך, בגלל מגבלות היקף וזמן, לא אופיינו ולא נדגמו אופרטורים שימדדו את השפעת מאפייני תרבות שונים על הצריכה ועל המשתנים המשפיעים עליה.

תוכן העניינים:
1. תקציר
2. מבוא
3. סקירה ספרותית
הרקע התיאורטי לעריכת המחקר,שאלת המחקר והשערת המחקר
הצגת ספרות רלוונטית
4. עבודת מחקר אמפירית - הגורמים המשפיעים על הצריכה הפרטית בארצות הברית
השערות המחקר
שיטת המחקר
המדגם
כלי המחקר
הליך המחקר
ממצאים
דיון
סיכום תוצאות המחקר
דמיון ושוני בין ממצאי המחקר וממצאי מחקרים אחרים
מסקנות והשלכות תיאורטיות
דיון במגבלות המחקר
5. סיכום
6. הערות
רשימה ביבליוגרפית
נספחים

קטע מהעבודה:

ב.מטרת העבודה:
העבודה נועדה לבדוק מהם הגורמים המשפיעים על הצריכה הפרטית בשוק האמריקאי , לאפשר לקובעי המדיניות לנקוט פעולות בהתאם למטרותיהם ולאפשר לבעלי עניין(צרכנים,משקיעים, מוסדות ומדינות) להבין ולהיערך לשינויים של אחד או יותר מהגורמים המשפיעים.
העדפתי משתנים זמינים הניתנים לאחזור מתוך פרסומים שוטפים של מוסדות מוכרים על פני משתנים שיש צורך בסקר מיוחד על מנת לקבל את ערכיהם. העדפתי להשתמש בערכי המשתנים השונים בסוף כל שנה קלנדרית, באשר נתונים אלו זמינים לחוקר בהווה ובעתיד.
הבדלי תרבות המשפיעים על הצריכה מוזכרים בעבודה אך מפאת מגבלות הזמן והיקף העבודה לא אופיינו ולא נדגמו בעבודה זו. השפעת הבדלי תרבות מובלעת ומוצאת ביטוי בתוך משתנים אחרים שנבדקו בעבודה.
ג.שאלת המחקר
מהם הגורמים המשפיעים על הצריכה הפרטית בשוק האמריקאי ?

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הגורמים המשפיעים על הצריכה הפרטית בארצות הברית", סמינריון אודות "הגורמים המשפיעים על הצריכה הפרטית בארצות הברית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.