היישום אינו מחובר לאינטרנט

סמכות השיפוט של ביה"ד הפלילי הבינ"ל כלפי אזרחי מדינות שלא חתמו על האמנה

עבודה מס' 070203

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מהן סמכויות השיפוט של בית הדין הפלילי הבינלאומי כנגד אזרחי מדינות שאינן חברות בבית הדין ואינן חתומות על אמנת רומא וכיצד מיושמות בפועל.

9,347 מילים ,52 מקורות ,2009

תקציר העבודה:

בית הדין הפלילי הבינלאומי הוקם בשנת 2003 בהתאם לאמנת רומא שנחתמה בשנת 1998 ונכנסה לתוקף ב-1 ביולי 2002. בית הדין הינו טריבונל בינלאומי ראשון קבוע ואקס-טריטוריאלי להעמדה לדין של יחידים ולא מדינות אודות פשעים חמורים. עבודה זו באה לחקור את הסמכות המשפטית של בית הדין הפלילי הבינלאומי כנגד אזרחי מדינות שאינן חברות בבית הדין ואינן חתומות על האמנה המכוננת בהתאם לדיני אמנות במשפט הבינלאומי ועקרונות המשפט המנהגי.

בעבודה זו יבחן בקצרה תהליך יצירת אמנת רומא והקמת בית הדין הפלילי הבינלאומי בדגש על כוונת המדינות והגופים המקימים, מתוך הבנה כי מטרות העל של האמנה ישקפו הן את דרך פעולת בית הדין והן את הפרשנות שיבחר לתת לסמכויות המוקנות לו באמנה במידה ויועמדו לבחינה מחודשת במקרה של מעורבות אזרחי מדינה שאינה חברה בבית הדין. בנוסף תיעשה סקירה של סמכויות השיפוט של בית הדין בהתבסס על אמנת רומא ובחלוקה לסמכויות שיפוט המוקנות לבית הדין מתוך זיקת הפשע או החשוד בביצועו למדינה חברה וחריגים אשר מאפשרים לבית הדין סמכויות שיפוט ללא צורך באישור מדינה בעלת זיקה לעשות כן. החלק האמפירי של העבודה יסקור את ההבדלים בפועל בין מקרים בהם סמכות בית הדין הוקנתה לו 'אד-הוק' על ידי מדינה לא חברה, מקרים בהם סמכות בית הדין הוקנתה לו על ידי מדינה חברה או מועצת הביטחון ומדינה שאינה חברה מסרבת לסור למרותו, ומקרים בהם ישנה פנייה של ישות שאינה מדינה לבית הדין בבקשה להחיל סמכותו על המתרחש בשטחה למרות שלכאורה אינה זכאית לעשות כן כיוון שאינה מדינה.

תוכן עניינים:
מבוא
אמנת רומא וכינון בית הדין הפלילי הבינלאומי
סמכויות השיפוט של בית הדין הפלילי הבינלאומי:
- סמכות שיפוט בית הדין מתוקף הסכמת מדינות בעלות זיקה למקרה
- חריגים המקנים לבית הדין סמכות שיפוט במקרה מסוים, ללא תלות בהסכמת מדינה בעלת זיקה
מן הכתב אל הפרקטיקה - יישום סמכויות השיפוט של בית הדין כלפי אזרחי מדינות שאינן חברות באמנה המכוננת
- מדינות שאינן צד לאמנה והסכימו לקבל על עצמן את סמכות בית הדין
- מדינות שאינן צד לאמנה ומתנגדות לסמכות בית הדין
אי-כיבוד צווי מעצר והימנעות ממתן סיוע בפועל לבית הדין וההתנגדות לסמכות בית הדין לשפיטת אורגן מכהן של המדינה - המקרה של סודן
חקיקה פנימית ופעילות דיפלומטית כנגד סמכויות בית הדין על-ידי ארה"ב
הניסיון לחקיקה נגד סמכויות בית הדין בישראל
- מעמדם של גופים שאינם מוכרים רשמית כמדינה בעת פנייה לבית הדין - המקרה של הרשות הפלסטינית
דיון ומסקנות
סקירת ספרות

קטע מהעבודה:

ניצני התהליך לכינון בית דין פלילי בינלאומי קבוע לשפיטת יחידים ולא מדינות החלו במשפטי נירנברג שלאחר מלחמת העולם השנייה, אז נתקבעה התפיסה כי מלחמה יכולה להוות פשע בינלאומי לו אחריות פלילית אישית(2). בית הדין הצבאי הבינלאומי שכונן בנירנברג לשפיטת פושעי המלחמה הנאצים קבע בסעיף 6(א) בחוקתו כי מלחמת תוקפנות או מלחמה שנערכת שלא על-פי האמנות הבינלאומיות בדבר דרכי התנהלות מלחמה מהווה פשע נגד האנושות והשלום ובחובה אחריות פלילית אינדיבידואלית של מי שהשתתפו בה. סעיף זה הוכר באמנה כסעיף דקלרטיבי ולכן מחייב גם את מי שאינו חתום על האמנה המכוננת. בית הדין בנירנברג נימק את החלטתו לשפוט יחידים ולא מדינות בטענה כי "פשעים נגד המשפט הבינלאומי מתבצעים על-ידי בני אדם, ולא על-ידי ישויות מופשטות, ורק על ידי הענשתו של הפרט המבצע פשעים כאלה ניתן לאכוף את הוראות המשפט הבינלאומי"(3).

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "סמכות השיפוט של ביה"ד הפלילי הבינ"ל כלפי אזרחי מדינות שלא חתמו על האמנה", סמינריון אודות "סמכות השיפוט של ביה"ד הפלילי הבינ"ל כלפי אזרחי מדינות שלא חתמו על האמנה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.