היישום אינו מחובר לאינטרנט

"ויקטורי" - רשת סופרמרקטים בע"מ.

עבודה מס' 069776

מחיר: 181.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ניתוח הדוחות הכספיים של רשת הסופרמרקטים 2009-2011.

6,958 מילים ,12 מקורות ,2012

תקציר העבודה:

"ויקטורי רשת סופרמרקטים בע"מ" הוקמה והתאגדה כחברה פרטית בשנת 2007. תחום הפעילות העיקרי של החברה הינו שיווק בענף קמעונאות המזון בישראל והיא פועלת בשיטת ה"דיסקאונט", כלומר מחירים זולים לצרכן הפרטי.
בתחילת שנת 2011 בעלי המניות היו אייל חיים ואברהם רביד, במהלך שנת 2011 בוצעה הנפקה של מניות נוספות אשר דיללו את אחזקתם של בעלי השליטה בחברה וכעת הציבור מחזיק ב כ-18% מהקבוצה.

החברה פועלת בענף קמעונאות המזון בישראל, ענף זה מאופיין בתחרויות רבה. בענף זה פועלות רשתות שיווק, חנויות מכולת, שווקים פתוחים וחנויות מתמחות. קיימים בענף זה הבדלים משמעותיים בסדרי הגודל בין השחקנים מה שמוביל להבדלים עצומים בנתחי שוק ובכוחן של החברות בענף. היקפם של שטחי המסחר בישראל מוגבל ולכן הרשתות הגדולות מנהלות תחרות אינטנסיבית בענף.

ליום ה-31 בדצמבר 2011 הסתכמו הנכסים השוטפים בכ-156,908 אלפי ש"ח לעומת 90,298 אלפי ש"ח בשנת 2010. הנכסים השוטפים בשנת 2011 היוו 69% מסך המאזן לעומת 64% בשנת 2010.

תוכן עניינים:
פרק 1: סקירה כללית של החברה
פרק 2: סקירת הענף
פרק 3: ניתוח המאזנים
פרק 4: ניתוח דוחות רווח והפסד ודוחות תזרים מזומנים
פרק 5: ניתוח יחסי רווחיות
פרק 6: ניתוח יחסי הנזילות, מבנה ההון והיעילות התפעולית
פרק 7: הערכת רמת הסיכון של החברה באמצעות מדד ההישרדות של אלטמן
פרק 8: סיכום
פרק 9: נספחים
דוחות על המצב הכספי
דוחות על הרווח הכולל
דוחות על השינויים בהון העצמי
דוחות על תזרימי המזומנים
דו"ח על המצב הכספי באחוזים
דו"ח על הרווח הכולל באחוזים
פרק 10: ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

נכסים פיננסים בשווי הוגן דרך רווח והפסד: חל גידול של כ-283% המבטא גידול של 24,390 אלפי ש"ח. סעיף זה מהווה 15% מסך המאזן בשנת 2011 לעומת כ-6% בשנת 2010. גידול זה נבע מתמורת ההנפקה אשר הושקעה בין היתר במלווה ממשלתי, אגרות חוב אחרות, קרנות נאמנות ובנוסף החברה החלה להשקיע בשנת 2011 במלווה קצר מועד.

תגים:

ויקטורי · קמעונאות · סופרמרקט · רשתות שיווק · רמי לוי · אלטמן · תזרים מזומנים

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא ""ויקטורי" - רשת סופרמרקטים בע"מ.", סמינריון אודות ""ויקטורי" - רשת סופרמרקטים בע"מ." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.