היישום אינו מחובר לאינטרנט

המדיניות הישראלית במשא ומתן בעסקאות חילופי שבויים

עבודה מס' 069054

מחיר: 483.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת השאלה האם מדינת ישראל גיבשה מדיניות מו"מ לשחרור שבויים? במידה וכן, האם מדיניות זו אפקטיבית בעת ניהול מו"מ מול ארגוני טרור?

10,530 מילים ,25 מקורות ,2011

תקציר העבודה:

בעבודה זו אעסוק במדיניות הישראלית במשא ומתן בעסקאות חילופי שבויים.
שאלת המחקר שלי היא: האם מדינת ישראל גיבשה מדיניות מו"מ לשחרור שבויים? במידה וכן, האם מדיניות זו אפקטיבית בעת ניהול מו"מ מול ארגוני טרור?
הבחירה שלי בנושא זה היא מורכבת.
הפרק הראשון בעבודה זו, קבלת החלטות וניהול משא ומתן; מודלים והגדרות, יעסוק בעיקרו בהגדרות מונחים ומושגים אשר יש חשיבות בהבנתם בעת עיסוק בנושא הנבחר. כמו כן, אפרט בו מודלים מרכזיים בתחום קבלת החלטות ומו"מ.
בפרק השני, פיגוע מיקוח ופיגועי מחטף; הגדרה, אגדיר את שני סוגי הפיגועים עימם מתמודדות ממשלות רבות בכלל וישראל בפרט וכן אדון במאפייניהם.
בפרק השלישי, תהליכי משא ומתן בפיגועי מיקוח ופיגועי מחטף, אציג מודלים מרכזיים הקיימים היום בספרות הנוגעים לנושא, וכן אפרט את מדיניותה של מדינת ישראל.
בפרק הרביעי, study cases, אציג את המקרים הבאים: חטיפת החייל נחשון וקסמן, אלחנן טננבוים וחטופי הר-דוב וגלעד שליט, תוך ניסיון להציג את שלבי המו"מ אותם ניהלה מדינת ישראל בעניינם.
בפרק החמישי, דיון ומסקנות, אנסה לבצע אינטגרציה בין הנושאים השונים שנדונו בפרקים קודמים וכן אנסה להבין האם התקבלה תשובה לשאלת המחקר בעבודה.
פרק הסיכום יכיל גם אינטרפרטציה אישית שלי בנושא.
שיטת המחקר בעבודה זו היא סקירת ספרות, הנסמכת על מחקרים, כתבות עיתונאיות העוסקות בתחום תוך ניסיון להביא להגדרה ברורה יותר, והבנה של תהליכי מו"מ וקבלת החלטות באירועי פיגועי מיקוח ומחטף.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק ראשון: קבלת החלטות וניהול משא ומתן; מודלים והגדרות
1.1 תהליכי קבלת החלטות, המודל הרציונלי
1.2 משא ומתן, הגדרה ומודלים
פרק שני: פיגוע מיקוח ופיגועי מחטף; הגדרה
2.1 פיגוע מיקוח
2.2 פיגוע מחטף
2.3 הגדרות נוספות
פרק שלישי: תהליכי משא ומתן בפיגועי מיקוח ופיגועי מחטף
3.1 משא ומתן; פיגועי מיקוח למול פיגועי מחטף
3.2 מודל שלושת השלבים של Zartman
3.3 המדיניות הישראלית
פרק רביעי: study cases
4.1 חטיפת החייל נחשון וקסמן
4.2 חטיפת אלחנן טננבאום וחטיפת החיילים בהר דב
4.3 גלעד שליט
פרק חמישי: דיון ומסקנות
סיכום
ביבליוגרפיה

הערת מערכת: העבודה נכתבה בטרם הושלמה עסקת שליט.

קטע מהעבודה:

תהליכי קבלת החלטות הם נושא אשר נחקר רבות באקדמיה. קבלת החלטות נוגעת לכל תחומי החיים שלנו כפרטים , כארגונים, כחברה וכמדינה. קבלת ההחלטות היא תפקוד אנושי מרכזי אשר קובע כיוון של התנהגות ומשפיע על תוצאות והשלכות על כל תחומי החיים. (זכאי ופלייסיג 2010)
התיאוריות הרווחות לתיאור תהליכי קבלת החלטות, נשענות ברובן על המודל הרציונלי לקבלת החלטות. במודל הרציונלי לקבלת החלטות משתמשים במונחי עלות/תועלת השאובים מעולם הכלכלה ומתאוריות הכלכלה הקלאסיות, ועל-פיו דמותו של המחליט המיטבי היא דמות 'האדם הכלכלי'. (Rutgers, 1999; אלמוג, 2011; זכאי ופלייסיג 2010)

תגים:

שבויים · חטופים · משא ומתן · חילופי שבויים · מדיניות ישראל · נחשון וקסמן · אלחנן טטנבוים · חטופי הר דב · גלעד שליט · פיגועי חטיפה · פיגועי מיקוח · פדיון שבויים · הרתעה · טרור · חמאס · בני ערובה · שחרור מחבלים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "המדיניות הישראלית במשא ומתן בעסקאות חילופי שבויים", סמינריון אודות "המדיניות הישראלית במשא ומתן בעסקאות חילופי שבויים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.