היישום אינו מחובר לאינטרנט

אמנות מס

עבודה מס' 067940

מחיר: 241.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: המעמד הנורמטיבי של אמנות המס ביחס לדין הפנימי בישראל ובמדינות שונות.

4,684 מילים ,30 מקורות ,2007

תקציר העבודה:

מה הדין במקרה של סתירה בין כללי המיסוי באמנות לבין הוראות דיני המס הפנימיים? סוגיה זו צריכה להיבחן בעיקר על רקע מעמדן הנורמטיבי של אמנות המס, ויחסי הגומלין שביניהן לבין דיני המס הפנימיים של המדינה בה מדובר.
לאמנות מס אופי כפול, שנובע מהיותן הסכם בינלאומי וכן חלק מהחקיקה המקומית(1). החלת ההסכם הבינלאומי בדין הפנימי אינה גורעת מצביונו של זה כהסכם בינלאומי, וככזה, כמחייב את ממשלות המדינות המתקשרות(2). אמנת וינה בדבר דיני אמנות משנת 1980 ('Vienna Convention on the Law of Treaties') קובעת את הכללים שיחולו על אמנות המס. להוראותיה מעמד של המשפט הבינלאומי המינהגי - על כל המשתמע.
סעיפים 26-27 לאמנת וינה דנים בסוגייה זו. סעיף 26 קובע את הכלל של 'Pacta Saat Servanda', קרי - הסכמים לקיום נעשו. הסעיף קובע, כי כל אמנה תקפה מחייבת את בעלות האמנה ועליהן לבצעה בתום לב ('good faith'), וכלשונו:
"Every treaty in force is binding upon the parties to it and must be performed by them in good faith."
סעיף 27 מוסיף על חובה מושגית זו וקובע, כי מדינת אמנה מנועה מלהסתמך על הוראות דיניה הפנימיים כצידוק לאי ביצוע של אמנה, וכלשונו:
"A party may not invoke the provisions of its internal law as justification for its failure to perform a treaty."
על פי המשפט הבינלאומי, הצדדים מחויבים לקיים אמנות, כל עוד הן תקפות, ואין בכוחה של הוראת דין פנימית כדי למנוע קיומה של התחייבויות בינלאומיות.
קיימות שתי דוקטרינות הדנות ביחסי הגומלין בין משפט בינלאומי לבין משפט מקומי(3).

תוכן העניינים:
מבוא
הדוקטרינה הדואליסטית (Dualism)
הדוקטרינה המוניסטית (Monism)
הגישות במדינות בעולם
כללי
מדינות בהן רואים באמנות דין מיוחד (Lex Specialis) או דין בעל מעמד נורמטיבי עדיף ביחס לדיני המס המקומיים:
צרפת
אוסטרליה
הולנד
הונגריה
יפן
בלגיה
ספרד
מקסיקו
קנדה
ישראל
מדינות בהן לאמנות ולדברי חקיקה פנימיים מעמד זהה (Lex posterior derogat legi priori):
ארה"ב
גרמניה
דנמרק
ניו-זילנד
פינלנד
אנגליה

הערת מערכת: מס' במקורות מתייחס למס' מראי המקום.
לעבודה לא מצורפת רשימה ביבליוגרפית נפרדת.

קטע מהעבודה:

רוב המדינות מכירות בעדיפות המשפט הבינלאומי על פני המשפט הפנימי. יחד עם זאת, המדינה - כישות ריבונית - רשאית לקבוע את מידת עדיפותו של המשפט הבינלאומי. בפועל, רוב המדינות אינן מקנות לאמנות עדיפות מוחלטת.
שיטתה המשפטית של כל מדינה ומדינה היא אשר תקבע באיזו מידה המשפט הבינלאומי תקף מבחינת הדין הפנימי. שיטה זו היא שתכריע ותקבע האם סתירה בין שתי המערכות מהווה הפרה חוקתית אם לאו.
בחינת הסוגיה על ידי IFA בשנת 1993 הביאה לחלוקה קטיגורית לשתי קבוצות של מדינות: לקבוצה אחת משתייכות המדינות הנותנות עדיפות להוראות האמנה על פני הדין הפנימי במדינה, ובהן חקיקה פנימית מאוחרת אינה יכולה לגבור על הוראות האמנה. קבוצה שנייה של מדינות היא זו שבמסגרתה חוקים פנים-מדינתיים מאוחרים לאמנה יכולים לגבור על ההוראות הנמנות באמנה.

תגים:

אמנות מס · מיסוי בין לאומי

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אמנות מס", סמינריון אודות "אמנות מס" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.