היישום אינו מחובר לאינטרנט

הודאות והודאות שווא

עבודה מס' 066580

מחיר: 410.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הצגת הצורך האקוטי לקדם את המגמה לפיה על מנת להרשיע אדם על סמך הודאתו תידרש, על פי רוב, תוספת ראייתית חזקה יותר - מסוג סיוע.

10,939 מילים ,41 מקורות ,2008

תקציר העבודה:

ההודאה, אשר לאור המסוכנות שבה, נחשבה לפי המשפט העברי לראייה במעמד של שפחה נרצעת, קיבלה בשיטת משפטנו מעמד של מלכת ראיות. מעמד זה בא לידי ביטוי הן בחקיקה והן בפסיקות של שופטים.
החל מראשית שנות ה-90, נחשפו בארץ מספר פרשות קשות בהן הוכח שנחקרים הפלילו עצמם ומסרו הודאות שווא, מטעמים שונים. בחלק מן הפרשות נחשפו דפוסי עבודה חמורים של המשטרה, לרבות אלימות פיסית ואיומים כגורם העיקרי למסירת הודאת השווא, אך בפרשות אחרות, לאו דווקא בפרשיות רצח, נסתבר כי הגורמים למסירת הודאת שווא מגוונים יותר. כך היה בפרשת עמוס ברנס אשר ישב שמונה שנים וחצי בכלא וזוכה אחרי 18 שנים, וכך גם בפרשת כנופיית מע"צ אשר חבריה ישבו בכלא בין שנתיים לחמש שנים וזוכו לאחר 19 שנים. שתי פרשיות אלו הן מהמפורסמות יותר בשורה של הרשעות שווא אשר נבעו מהודאות שווא. לא לחינם, יש המכנים את ההודאה "קיסרית ההרשעות"(3).
למרבה הצער, מקרים אלו טרם חלפו מן העולם ונדמה כי "קיסרית ההרשעות" עודנה חיה ובועטת. בימים אלו מתנהל משפטו של רומן זדורוב, אשר נאשם ברצח הנערה תאיר ראדה. כפי שיובא בהמשך, ניווכח כי על אף קיומן, אם בכלל, של ראיות חלשות מאד נגדו (זולת הודאתו במשטרה) וחרף קיומן של עדויות מזכות שמישהו טרח להעלים ולא לחקור, הוגש נגד זדורוב כתב אישום בגין רצח, בהתבסס על הודאתו במשטרה (שנגבתה ממנו בכוח, לטענתו) והשחזור שביצע. לאור העובדה כי שיטת המשפט בישראל דורשת הודאה של נאשם (אף מחוץ לכותלי בית משפט) ותוספת ראייתית מסוג "דבר מה נוסף" (שניהם קיימים במקרה דנן), קיימת סבירות גבוהה שזדורוב יורשע וישלח למאסר עולם.
מסמך זה, יציג את הצורך האקוטי לקדם את המגמה אותה מובילים אנשי משפט בכירים, שופטים ואקדמאים, לפיה על מנת להרשיע אדם על סמך הודאתו תידרש, על פי רוב, תוספת ראייתית חזקה יותר - מסוג סיוע (המוגדרת כראיה עצמאית בעלת משקל, חיצונית להודאה, אשר קושרת את הנאשם באופן ממשי לביצוע העבירה).
לצורך כך, נבחן בפרק הראשון את הגורמים המובלים למתן הודאה - גורמים פנימיים, חיצוניים ורציונאליים, לרבות הצגת קבוצות הסיכון. בפרק השני, נתייחס לסוגיית קבילות ההודאה - תוך התייחסות ל"אבות הפסול" של השופט י' קדמי והגישות השונות טרם חקיקת חוק יסוד:כבוד האדם וחירותו ולאחריו. הפרק השלישי, יתמקד בסוגיית משקלה של ההודאה - נתייחס לצורך כך למבחנים, הפנימיים והחיצוניים וכן לתוספת הראייתית הדרושה. בפרק הרביעי, נבחן את התפתחות מעמדה של ההודאה במשפט הישראלי. הפרק החמישי בעבודה, יסקור פרשיות אשר היו לציון דרך בתחום הודאות השווא תוך התעמקות בפרשות ברנס, מע"צ וטארק נוג'ידאת. הפרק השישי, ייתן מבט השוואתי לסוגיית ההודאות הן במשפט העברי והן במשפט האמריקאי תוך סקירה של חקיקה והלכות רלוונטיות. לבסוף, נסכם ונסיק מסקנות בהתאם לאמור במסמך זה.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק 1: גורמים המובילים למתן הודאה
1.1 גורמים פנימיים
1.2 גורמים חיצוניים
1.3 גורמים רציונאליים
1.4 השתייכות לקבוצות סיכון
סיכום
פרק 2: סוגיית קבילות ההודאה
2.1 אמצעים בחקירה המובילים לפסילת הודאה - "אבות הפסול של קדמי"
2.2 פסילת הודאות שניגבו שלא כדין - הגישות בבית המשפט העליון טרם חקיקת חוקי היסוד:
2.3 פסילת הודאות שניגבו שלא כדין - הגישות בבית המשפט העליון לאחר חקיקת חוקי היסוד:
סיכום
פרק 3: משקל ההודאה
3.1 המבחן הפנימי
3.2 המבחן החיצוני
פרק 4: מעמדה של ההודאה במשפט הישראלי - מִשִפחה נרצעת למלכת הראיות
4.2 דו"ח ועדת גולדברג
4.3. הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (דרישת הסיוע להרשעה על פי הודייה), התשס"ד-2004
פרק 5: סקירה היסטורית של הודאות שווא במשפט הישראלי
ארה"ב
המשפט העברי
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

הכלל במשפט הפלילי, המעוגן בס' 34כב(א) לחוק העונשין, הוא כי לצורך הרשעתו של אדם תוכח אשמתו "מעבר לכל ספק סביר". מזה שנים רווחת במשפט הישראלי, כמו גם במרבית שיטות המשפט המודרניות, הגישה לפי הודאה של חשוד / נאשם היא מלכת הראיות(1). כאשר אדם מודה כי ביצע עבירה, הדרך מכאן ועד להרשעתו קצרה ביותר מאחר והתוספת הראייתית מסוג "דבר מה נוסף", הדרושה לצורך הרשעתו על סמך ההודאה במשטרה, הינה זעומה ולעיתים אף אפסית. לפיכך, כל שוטר וחוקר המקבל פרשייה פלילית לפענוח יודע כי ברגע בו "יוציא" הודאה מהחשוד הרי שהצליח בפענוח הפרשה. היטיב להגיד את המצב השופט בדימוס ח' כהן אשר השווה את החקירה לצייד(2). לדידו, בין הצייד (המשטרה) והטרף (החשוד) יש "ניגוד עניינים", ברם גם בצייד ישנם כללים שאין לעבור עליהם. דא עקא, כי לא אחת כללים אלו מופרים וחוקרים רבים, בלהט השאיפה לפתור את הפרשייה העומדת לפתחם, חורגים מתחום המותר ונוקטים באמצעים פסולים אשר יכולים להביא את החשוד למסור הודאת שווא.

תגים:

הודאות · הודאות שווא · פלילי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הודאות והודאות שווא", סמינריון אודות "הודאות והודאות שווא" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.