היישום אינו מחובר לאינטרנט

מימון וקבלת החלטות - חברת דרוונטסייד בע"מ

עבודה מס' 066407

מחיר: 228.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: דין וחשבון למועצת המנהלים של חברת דרוונטסייד בע"מ Derwentside Plc

3,564 מילים ,9 מקורות ,2007

תקציר העבודה:

דרוונטסייד (Derwentside) היא חברה שמנהלת מספר מרכזי גינון באזור מסוים באנגליה.
דרוונטסייד בע"מ שוקלת לבצע תוכנית השקעות גדולה שתכניס את החברה לתחום חדש של מכירת התקני אבטחה אלקטרוניים בעיקר למרכזי גינון.
העבודה חולקה לשתי מטלות.
החלק הראשון בעבודה עסק בייעוץ למועצת המנהלים של דרוונטסייד האם להמשיך ביוזמה חדשה זו בהתבסס על הנתונים המוצגים בחקר המקרה. מניתוח הנתונים הפיננסיים ובהנחה של תזרים מזומנים ראלי, עלה כי ההשקעה כדאית מאוד, 1706 = NPV, ולכן בהתבסס על נתונים אלו הומלץ לחברה להמשיך בפרויקט.
הוגשה הערכה לגבי שיקולים שיש לקחת בחשבון בחיים האמיתיים בהתייחס ל:
גורמים פיננסיים
הובאה בפני מועצת המנהלים מערכת שיקולים פיננסיים עם הערכות פסימיות אשר יכולים להצביע על נקודות ומצבים אשר בהם ההשקעה אינה כדאית.
בוצע ניתוח רגישות הריבית במשק והועלתה סברה כי ברמת ריבית מסוימת הפרויקט לא יהיה כדאי, עלייה שנתית בתשומות החומרים והעבודה מעל 17.25% הפרויקט לא כדאי.
גורמים לא פיננסיים
הוצגה הערכה לבחינת כל אותם גורמים לא פיננסיים (אם כי משפיעים על הרווחיות העתידית של החברה) שעל ההנהלה לקחת בחשבון לפני שהיא מחליטה לגבי ההשקעה.
לדוגמא, גורם משאבי אנוש כוח-אדם איכותי ויקר יותר, שינויים שיש לבצע בחברה עקב הכניסה לתחום החדש.

תוכן העניינים:
תקציר מנהלים
1. מטלה ראשונה
1.1 מבוא
1.2 בדיקת כדאיות ההשקעה
1.3 ניתוח גורמים פיננסיים ולא פיננסיים
1.3.1 גורמים פיננסיים
1.3.2 גורמים לא פיננסיים
1.4 מסקנות סיכום והמלצות
2. מטלה שנייה
2.1 מבוא
2.2 מימון - הלוואה לטווח זמן קצר / בינוני
2.3 מימון - הלוואה לטווח זמן ארוך
2.4 מימון - הלוואות בנות המרה
2.5 מניות בכורה
2.6 גישות לחישוב עלות ההון
2.7 מסקנות סיכום והמלצות
3. מקורות
4. נספחים
4.1 אופן חישוב ערך נוכחי נקי

קטע מהעבודה:

1.2 בדיקת כדאיות ההשקעה
חברת דרוונטסייד בע"מ גדלה בקצב מהיר וכיום היא מעוניינת לבצע תוכנית השקעות אשר תכניס את החברה לתחום של מכירת התקני אבטחה אלקטרוניים, במיוחד למרכזי גינון. חקר השוק הראה שהביקוש להתקנים שכאלו ימשיך בחמש השנים הקרובות.
כרואה חשבון ראשי, נדרשתי להעריך את ההשקעה המוצעת. ביקשתי מהעוזר שלי להכין תוכנית לדרישות החזויות מבחינת תזרים המזומנים, שתהווה את נקודת הפתיחה להצעתי. קיבלתי מעוזרי את הנתונים הבאים, אבצע היוון של תזרים המזומנים ואבדוק את כדאיות ההשקעה וכדאיות הכניסה לתחום החדש של החברה.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מימון וקבלת החלטות - חברת דרוונטסייד בע"מ", סמינריון אודות "מימון וקבלת החלטות - חברת דרוונטסייד בע"מ" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.