היישום אינו מחובר לאינטרנט

אשת יפת תואר

עבודה מס' 066063

מחיר: 228.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: עיון בחוק המקראי של אשת יפר תואר וניתוחו: מהו אופיו של החוק, סקירת הפרשנויות, מהי מטרת המחוקק, המחקר בתחום וניסיון הבנה מחודש לחוק.

8,094 מילים ,36 מקורות ,2007

תקציר העבודה:

מטרתנו המרכזית בעבודה זו היא לברר מה המגמה של התורה בחוק אשת יפת תואר (להלן: אי"ת). ידועה אמרתם של חז"ל בנוגע לפרשיה זו "לא דיברה תורה אלא כנגד יצר הרע" (בבלי קידושין כא, ע"ב), כלומר שלשיטת חז"ל התורה בפרשיה זו מבינה את מצבו החמור של החייל בעת המלחמה, את היותו רחוק מביתו ורחוק מאשתו, ומשום כך התורה נענית למילוי צרכיו של היצר ומתירה לחייל הישראלי לשאת אישה נוכריה. ברצוננו לברר האם זו אכן המגמה המקורית של החוק המקראי הנידון.
חוקרים מודרניים רבים נטו לייחס לחוק זה אופי הומניסטי ניכר. טענה רווחת בקרב החוקרים הייתה שהמוקד העיקרי בחוק זה הוא הדאגה הרבה לשלומה של השבויה. אולם, מגמות עדכניות במחקר סבורות שלא ניתן לייחס לחוק זה אופי הומניסטי. לדעת בעלי גישה זו, החוק כלל אינו מתחשב בשבויה ומטרות החוק שונות לגמרי. כיום ניתן למצוא בקרב החוקרים פרשנויות הפוכות לגמרי לחוק הנידון. כך למשל יש חוקרים שיציינו את הדאגה הרבה והייחודית של המחוקק לאישיות של השבויה, לעומתם חוקרים אחרים יטענו שהמחוקק מוחק לגמרי את האישיות של השבויה. אנו בעבודתנו נדון בהרחבה במחלוקת עקרונית וקוטבית זו.
לשם הבנת מטרת החוק ובירור אופיו יש לדון בכמה נושאים מרכזיים. הנושא הראשון שנעסוק בו הוא החלוקה בין הפרותסיס לאפודוסיס. נקודת המעבר שבין הפרותסיס לאפודוסיס נתונה במחלוקת כבר בתרגומים העתיקים. מחלוקת זו ממשיכה להתקיים בין פרשני המקרא בימה"ב ולאחר מכן בין חוקרי המקרא בדורות האחרונים. למחלוקת זו יש משמעות רבה בהבנת המקרה שבו עוסק החוק ולהבנת ההוראה המשפטית שקובע המחוקק בהקשר לאותו מקרה. משום כך, ישנה חשיבות רבה לבירור יסודי של מחלוקת זו.
הנושא השני שבו נעסוק הוא הבנת הצווים שהתורה מטילה על השבויה. אין ספק שצווים אלו הם חלק משמעותי מהחוק הנידון, יחד עם זאת מקריאה פשוטה של הטקסט כלל לא ברור מהי המשמעות של אותן פעולות. אנו נסקור את מגוון הדעות הנרחב שהועלה בנוגע לשאלה זו וננסה להכריע בין הדעות השונות.
נושא נוסף שבו נעסוק בקצרה הוא מעמד השבויה בזמן הנישואין. האם לאחר שהשבויה נישאת לישראלי היא זוכה למעמד שווה לשאר נשותיו או שמא עדיין היא סובלת מנחיתות מעמדית. בנושא זה נראה שהמחקר מניח הנחות מסוימות באופן גורף וכוללני, ולדעתנו אין הצדקה מספקת להנחת ההנחות הללו.
בסיום העבודה ננסה לגבש עמדה בנוגע לשאלה מהי מטרת החוק וכן נדון בשאלה האם חוק זה אכן מתמקד בדאגה לשבוית המלחמה.
חוק קצר זה מכיל קושיות רבות נוספות שבהן לא נוכל לעסוק במסגרת העבודה הזו. כך למשל ההקשר הרחב של חוק אי"ת במיקומו הנוכחי. סוגיה מורכבת שלא נוכל להעמיק בה היא ההיתר של ביאה ראשונה בהלכת חז"ל שמפאת מגבלות העבודה רק נרמוז עליה בקצרה. כמו כן לא נדון בסוגיות לשוניות של בירור משמעות הפעלים 'התעמר' ו'ענה' ועוד קושיות נוספות.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק ראשון: פתיחה
פרק שני: החלוקה בין הפרותסיס לאפודוסיס והבנת הצו באפודוסיס
הצעות החלוקה
ראיות ודיון בהצעות השונות
פרק שלישי: הבנת הפעולות השונות שהתורה מטילה על השבויה
הצגת השיטות
גילוח הראש, עשיית הציפורניים והחלפת השמלה
המטרה של סדרת הפעולות
תקופת ההמתנה של שלושים הימים
פרק רביעי: המעמד של אשת יפת תואר
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

ראשית כל, נעסוק בקצרה בהקשר של החוק, במבנהו הספרותי, ובמספר הערות כלליות על החוק. כפי שכבר העירו פרשנים וחוקרים רבים, פרשית אי"ת, נמצאת בתווך שבין דיני המלחמה שמופיעים בפרק כ, לבין דיני האישות שנמצאים בפרק כב. החוק של אי"ת מהווה מעבר בין דיני המלחמה לבין דיני האישות כאשר נראה שמוקד החוק הוא בענייני האישות.(1)
החוק נחלק לשני חלקים באופן ברור. א. פס' 13-10 עוסקים במקרה שבו החייל רוצה לשאת את השבויה לאישה.(2) ב. פס' 14 עוסק במקרה שהחייל חזר בו מכוונותיו לשאת את השבויה לאישה.
-------------------------------------------------------------------
1. ראה למשל את J. H. Tigay, Deuteronomy, JPS, Philadelphia 1996, p. 194 וכן D. L. Christensen, Deuteronomy 21:10-34:12, WBC, Nashville 2002, p. 273-274.
2. קריסטנסן בפירושו טוען שקיים בחוק מבנה כיאסטי. מבנה זה לדבריו, מעמיד במוקד החוק את סדרת הפעולות שמוטלות על האישה. אולם, לדעתנו הצעתו אינה משכנעת. ראה קריסטנסן בהערה הקודמת.

תגים:

דיני · משפחה · ספר · דברים · שבויה · דיני · מלחמה · טקסי · מעבר

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "אשת יפת תואר", סמינריון אודות "אשת יפת תואר" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.