היישום אינו מחובר לאינטרנט

קנאות פנחס בראי פרשנות חז"ל

עבודה מס' 065480

מחיר: 349.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: מה היחס של החכמים למעשה ההרג של פנחס- האם הוא היה מוצדק, והאם ניתן היה לפעול אחרת.

7,498 מילים ,33 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

אחד מהאישים הבולטים ביותר שהחזירו את העם לדרך הישר והטוב בתקופת המקרא היה פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן.
מעשה זה זיכה אותו בהבטחה מאת הבורא- "ברית כהונת עולם"(1). מעשה הקנאות של פנחס נדון בהיבטים שונים וישנן קבוצות המתייחסות לפנחס כמודל לחיקוי ומנגד היו שללו את האלימות.
בשנים האחרונות נדון מעשה הקנאות של פינחס בהיבטים היסטוריים(2), וישנם פרשנים המתייחסים לפינחס כמודל לחיקוי, ומנגד היו ששללו את הלימוד מן המעשה, בעיקר לאור התמיהות העולות מהפרשה: היכן היו כל המנהיגים כמשה ואהרון? מה הייתה עמדתם? מה היה יחס העם לפינחס? מדוע לא נעשה הליך של משפט לאותם חוטאים? מתוך מה נובע מעשה הקנאות ? מתוך הלכה או נטייה אישית?
הרבי מתייחס למעשהו של פנחס במספר אופנים: קידוש ה' שפנחס עשה וזאת היות וראה בגילגולים את אויב העם; שבחו לעולמים של אלעזר, שכרו של פנחס ועוד. הוא גם מתייחס בהרחבה למעשה ההרג של פנחס כמעשה מוצדק.
לאור האמור לעיל שאלת המחקר היא מה היחס של החכמים למעשה ההרג של פנחס- האם הוא היה מוצדק, והאם ניתן היה לפעול אחרת. אלו הגורסים כי ניתן היה לפעול אחרת- על מה הם סומכים ואלו הטוענים כי נהג כיאות, מהן הראיות שהם מביאים לכך.
יצוין כי פרשיה זו של מעשה פינחס נידונה בכתבי חז"ל: במשנה, בתלמודים (הן הבבלי הן הירושלמי), במדרשים השונים ולמעשה בכל הספרות הפרשנית לתורה. הדבר בא לידי ביטוי גם בספרי פרשנות המקרא.

העבודה מתחלקת לראשי פרקים כדלקמן:
פרק ראשון יסקור את מעשהו של פנחס להתייחסות חכמים למעשהו. פרק שני יתייחס למשנה המפורסמת "הבועל ארמית קנאים פוגעין בו". פרק שלישי יתייחס לדיונים על מעשהו במשנה ובגמרא- מה היו הלבטים בקשר זכותו לעשות זאת ומהו שכרו. פרק רביעי ידון בזכות שנשתמרה לו לדורות על פי חז"ל.

הבסיס לעבודה הוא ספרות תורנית, וכן על ליקוטי השיחות של הרבי לפרשת פנחס בו ישנה התייחסות לפנחס כדמות מלאת הוד ובעלת תפקיד חשוב בחיי עם ישראל.
---------------------------------------------------------------------
1. ליקוטי שיחות כרך כג עמוד 109
2. עיין י' בן שלום, במיוחד בפרק קנאות וקנאים.

ראשי פרקים:
1. מבוא
2. תיאור מעשה פינחס
2.1 תאור הקנאות
2.2 גדרה של הקנאות
3. משנת "הבועל ארמית - קנאים פוגעים בו"
3.1 בעל ההלכה
3.2 תיאור הגרסאות השונות בהלכה שבמשנה
3.3 תיאור הגרסאות השונות בהלכה שבגמרא
3.4 המשמעויות הנגזרות
4. פינחס במדרשי חז"ל
4.1 הקשר בין מעשה זמרי וכוזבי ובין פרשת בלעם
4.2 היכן היה משה
4.3 הקשיים שעמדו בפני פינחס בעת המעשה
4.4 שכרו של פינחס
4.5 אימתי זכה פינחס לכהונה
4.6 היחס למעשה פינחס
4.7 היחס לדין "קנאים פוגעים בו"
5. תקופת האמוראים
5.1 היחס לקנאותו של פינחס
5.2 ההלכה בזמן האמוראים בדין "קנאים פוגעים בו"
5.3 סיכום תקופת האמוראים:
6. השוואת תיאור מעשה פינחס בחז"ל
7. סיכום
8. ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

בספר במדבר מסופר כי בני ישראל נטו אחר בנות מואב ונשיא שבט שמעון לקח לו את בת נשיא מדין ועשה מעשה בעילה לעיני כל ישראל. בעוד מנהיגי העם נבוכו ולא תואר כל מעשה שלהם בנידון, פינחס שקינא קינאת ה' עשה מעשה ודקר את שניהם ברומח שבידו .

בתיאור פרשת בנות מואב ומדיין, הפיתוי והמגפה לא נזכר במפורש קשר בין עניין זה ובין סיפור בלעם הקודם לו בתורה. רק בנסיבות חריגות ומיוחדות תתכן דרך קנאות שעבורה יזכה הקנאי ל"ברית שלום" . ואולם, כבר בספר במדבר עצמו, בתיאור מלחמת ישראל במדיין ומותו של בלעם במהלך אותה מלחמה, מוטעם הקשר בין עצתו של בלעם ובין המעשה . ולכך רומז גם הנביא מיכה באומרו: "עמי, זכור נא מה יעץ בלק מלך מואב. ומה ענה אותו בלעם בן-בעור" .

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "קנאות פנחס בראי פרשנות חז"ל", סמינריון אודות "קנאות פנחס בראי פרשנות חז"ל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.