היישום אינו מחובר לאינטרנט

מעמד הנשים לאור שלושת חוקי העבודה השיוויוניים

עבודה מס' 064195

מחיר: 433.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת שלושת החוקים והשפעתם על מעמד הנשים בישראל.

8,321 מילים ,16 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

לאי-השוויון בשוק העבודה ישנם שורשים הסטוריים עמוקים - בעבר הנשים הוגבלו לתפקידים ביתיים והוצאו מהתחום הציבורי. מניעת ביטוי האינטרסים של נשים היתה תופעה מקיפה ומוחלטת הרבה יותר ממניעת ביטויי האינטרסים של כל קבוצה אחרת. תופעה זו התפשטה לא רק במישורי הכלכלה והכח הפוליטי-מוסדי, אלא גם בכל מישורי ההתבטאות החברתית, בתחום הציבורי ובתחום הפרטי.
בבואנו לבדוק את מעמדן של הנשים בישראל מאז קום המדינה, נציין כי בראשיתה, המדינה נוצרה על יסוד עקרון השוויון וסלידה מאפליה קבוצתית, המבוססת על הניסיון ההסטורי של העם היהודי כקורבן אפליה. הכרזת העצמאות היתה אחד המסמכים החוקתיים הראשונים, שבהם נכלל מין כקריטריון פסול לאפליה קבוצתית. ההנחה שנבעה מכך היתה הבטחת שוויון לנשים בחיי הכלכלה והפוליטיקה של המדינה, תוך יצירת מיתוס של שוויון בפועל.

בעבודה זו אתחיל בסקירת הרקע לאי-השוויון בין המינים, בדיקת עקרון השוויון והערך הנגזר ממנו - שוויון הזדמנויות בעבודה, כאשר יושם דגש על פסיקה רלוונטית במדינת ישראל.
לאחר מכן אבחן את שלושת החוקים שלהלן ואת השפעתן על מעמד הנשים בישראל, אבדוק אם אכן חקיקת חוקים אלו חסלה את בעיית אפליית הנשים בתחום העבודה, והאם היא הביאה, מלבד לשוויון פורמלי, גם לשוויון המהותי הנכסף - שוויון בתוצאות.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. רקע היסטורי
3. עקרון השוויון - סקירה מהפסיקה בישראל
4. שוויון ההזדמנויות בעבודה ושלבי התפתחותו
5. שוויון בעבודה והתפתחותו במדינת ישראל
6. חוק שכר שווה לעובדת ולעובד, התשנ"ו - 1996
7. חוק גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד, התשמ"ז - 1987
8. חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, התשמ"ח - 1988
9. סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

הרקע ההסטורי של אי-השוויון בין נשים וגברים בשוק העבודה:
עוד משחר ההסטוריה הוגבלו הנשים לתפקידים ביתיים והוצאו מהתחום הציבורי, וזאת בהתאם לאידיאולוגיה הדתית והפוליטית בחברות עתיקות, קלאסיות ואף מודרניות, שגרסה שמקומה של האישה בבית. הוצאת נשים ממעגל החיים הציבוריים-פוליטיים המשיכה כמדיניות רשמית בחיזוק משפטי עד תחילת המאה ה20-. מתן זכות ההצבעה לנשים בארה"ב ובאנגליה ב-1919 סימן את תחילת "התאזרחות" האישה ושינוי מעמדה.

מקורות:

רדאי, פ', "על השוויון", מעמד האשה בחברה ובמשפט (הוצאת שוקן, תל-אביב 1995) 19
רדאי, פ', "נשים בשוק התעסוקה", מעמד האשה בחברה ובמשפט, בעריכת פ' רדאי, כ' שלו, ומ' ליבן-קובי (הוצאת שוקן, תל-אביב 1995) 64
שחור-לנדאו, ח', "גילאי פרישה שוויוניים לעובדים ולעובדות (בעקבות פרשת הגב' מרשאל וד"ר נבו)", יג משפטים (תשמ"ד) 457
בן ישראל, ר', "דיני עבודה: שוויון בעבודה נוסח שנות האלפיים - המרשם הישראלי", ספר השנה של המשפט בישראל תשנ"ו 577
בן ישראל, ר', "שכר שווה: אשלייה או מציאות? הרהורים לאור חוק שכר שווה לעובדת ולעובד התשנ"ו - 1996", נשים הכוח העולה. קידום הנשים בעבודה - ניפוץ "תקרות הזכוכית", בעריכת ח"כ ענת מאור (הוצאת ספריית הפועלים, 1997) 14
דב"ע לז3-71/ "עלית" חברה ישראלית לתעשיית שוקולד בע"מ - שרה לדרמן, פד"ע ט 255
דב"ע מו3-73/ ד"ר נעמי נבו - הסוכנות היהודית לארץ ישראל ואח', פד"ע יח 197
בג"צ 104/87 ד"ר נעמי נבו נ' בית הדין הארצי לעבודה ואח', פ"ד מד(4) 749
דב"ע נג3-202/ האוניברסיטה העברית בירושלים - רות בליץ, פד"ע כו 528
בג"צ 4541/94 אליס מילר נ' שר הבטחון, פ"ד מט(4) 94
דב"ע נה3-118/ אפרים רקנט ואח' - אל-על נתיבי אוויר לישראל בע"מ ואח', פד"ע כח 581
דנג"ץ 4191/97 אפרים רקנט ואח' נ' בית הדין הארצי לעבודה ואח',
דנג"ץ 4773/97 אל-על נתיבי אוויר לישראל בע"מ נ' בית הדין הארצי לעבודה ואח'
בג"צ 453/94, 454 שדולת הנשים בישראל נ' ממשלת ישראל ואח', פ"ד מח(5) 501
בג"צ 2671/98, שדולת הנשים בישראל נ' שר העבודה והרווחה ואח', תק-על 98(3) 258
בג"צ 153/87 לאה שקדיאל נ' השר לענייני דתות ואח', פ"ד מב(2) 221
דב"ע נו3-129/ שרון פלוטקין ואח' נגד אחים אייזנברג בע"מ, תק-אר 97(3) 2599
בג"צ 1/88, 953/87 סיעת העבודה בעירית תל-אביב-יפו וחבריה ואח' נ' מועצת עירית תל-אביב-יפו ואח', פ"ד מ"ב(2) 309

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מעמד הנשים לאור שלושת חוקי העבודה השיוויוניים", סמינריון אודות "מעמד הנשים לאור שלושת חוקי העבודה השיוויוניים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.