היישום אינו מחובר לאינטרנט

גישת התיאוריה הריאליסטית והפרדיגמה של ניהול סכסוכים ויישובם לאינתיפאדה של 1987

עבודה מס' 063249

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

5,524 מילים ,11 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

ב-1987 פרצה בשטחי הגדה המערבית ורצועת עזה התקוממות עממית אלימה של האוכלוסייה המקומית. התקוממות זו זכתה לשם "אינתיפאדה".
ה"אינתיפאדה" התפתחה למימדים גדולים מכפי שמישהו יכול היה לשער. לגורמים רבים בישראל היוו מימדי ההתקוממות הפתעה גדולה.
בעבודה זו אנסה לבחון את הגורמים לפרוץ אותה התקוממות לאחר 20 שנות כיבוש שקטות יחסית. מה גרם לאוכלוסיה להתארגן לכדי מאבק? מה קבע את העיתוי להתארגנות זו? אילו מאמצים נעשו ליישב את הסכסוך מאז כיבוש ה"שטחים" במלחמת ששת הימים בשנת 1967 ועד להתפרצותו האלימה ב-1987?

העבודה מספקת רקע היסטורי לפרוץ האינתיפאדה הראשונה ב-1987. לאחר מכן סוקרת העבודה את התיאוריה הריאליסטית ואת הפרדיגמה ליישוב סכסוכים וניהולם. הפרק השלישי בעבודה עוסק ביישום התיאוריה והפרדיגמה על מקרה המבחן של הסכסוך הישראלי פלשתיני והאינתיפאדה כמקרה של ניהול סכסוך.
מטרתה של העבודה לספק הסבר תיאורטי לפרוץ האינתיפאדה ולסכסוך הישראלי פלשתיני.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק 1: רקע היסטורי
פרק 2: התיאוריות: ראליזם וניהול סכסוכים
פרק 3: הסיבות לפרוץ האינתיפאדה וניהול הסכסוך הישראלי פלסטיני
פרק 4: דיון ומסקנות
ביבליוגרפיה

מקורות:

גזית, מ., תהליך השלום 1969-1973, תל אביב: הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשמ"ד.
הרכבי, י., הפלסטינים מתרדמה להתעוררות, ירושלים: הוצאת ספרים ע"ש י.ל. מאגנס, האוניברסיטה העברית, תשל"ט.
ליפשיץ, מ., הסכסוך הערבי- ישראלי 1882-1989, הוצאת אור עם, 1989.
סיד אחמד, מ., בהידום התותחים, תל אביב: הוצאת עם עובד, 1976.
ענברי, פ., האופציה הפלסטינית- אש"ף מול האתגר הציוני, ירושלים: כרמל, 1989.
קימרלינג, ב., ו-י.ש., מגדל, פלסטינים עם בהווצרותו: למן המרד נגד מוחמד עלי ועד לכינון הרשות הלאומית, ירושלים: כתר, 1999.
שלו, א., האינתיפאדה, הסיבות, המאפיינים וההשלכות, תל אביב: מרכז למחקרים אסטרטגיים ע"ש יפה, אוניברסיטת תל אביב, תש"ן.
תמארי, ס., "הפלסטינים בגדה המערבית וברצועת עזה- סוציולוגיה של תלות," מתוך ש. סבירסקי ו-א. פפה (עורכים), האינתיפאדה מבט מבפנים, תל אביב: 1992, עמ' 7-27.
Bar-siman-tov,Y., "The Arab- Israeli Conflict: Learning Conflict Resolution," Journal of Peace Research, Vol. 31, No. 1, 1994, pp. 75-92.
Kegley, C.W., and E.R Wittkopf, World Politics, 7th edition (New York: St. Martin's Press, 1999).
Morgenthau, H.J., "Six Principles of Political Realism," in P. Williams, D.M. Goldstein, and J.M. Shafritz (eds.), Classic Readings of International Relations, 2nd edition, Fort Worth, TX: Hardcourt Brace College Publishers, 1999, pp.43-48.

תגים:

ריאליזם · ריאליסטית · אידיאליסטית · אינתיפאדה · ניהול · סכסוכים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "גישת התיאוריה הריאליסטית והפרדיגמה של ניהול סכסוכים ויישובם לאינתיפאדה של 1987", סמינריון אודות "גישת התיאוריה הריאליסטית והפרדיגמה של ניהול סכסוכים ויישובם לאינתיפאדה של 1987" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.