היישום אינו מחובר לאינטרנט

החינוך האנתרופוסופי ויישומו בגן ילדים ישראלי

עבודה מס' 063129

מחיר: 554.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת עמדות ההורים בבחירת הגן.

16,238 מילים ,18 מקורות ,2004

תקציר העבודה:

כמו כל יוצאי החינוך הקונבנציונלי, גם אנו חיפשנו תשובה טובה יותר לחינוך, מאשר זו הניתנת כיום לכלל האוכלוסייה על ידי הגנים העירוניים ובתי הספר הקונבנציונליים. אין אנו מתיימרים לומר כי כל מוסד חינוך ממשלתי ועירוני הנם בעייתיים, אך מאחר ואנחנו וסביבתנו הקרובה חווינו חוויות כמעט "מצלקות" בחינוך הקונבנציונלי, חיפשנו תשובה הולמת יותר. תשובה שתענה על צרכי הילד, תשובה שתעניק ותתייחס אליו בכבוד ולא בזלזול, גם אם הוא מתקשה בדרך הארוכה הזו.
אנו בחרנו בנושא האנתרופוסופיה, נושא שהועלה על ידי מרצת הקורס באחת מהרצאות הקורס.
במהלך איסוף הנתונים והמאמרים, נוכחנו לדעת כי מעט מחקרים נעשו בנושא מבחינת חקר אנתרופולוגי, ומעט מן המידע שמצאנו בתחום, תרם לשאלת המחקר בה אנו עוסקים ואותה נפרט בפרק המבוא. רוב המידע שנעזרנו בו סיפק לנו מצע רחב אודות השיטה עצמה, מקורותיה ושימושה של השיטה בחינוך. נוסף על כך נציין כי לא נעשה חקר בנושא של איזו שיטה עדיפה, הקונבנציונאלית או האנתרופוסופית? למעשה נוצר מצב שההורים לא יודעים בוודאות אם השיטה עדיפה על השיטה הרגילה, אך אנו משערים כי הורים שמחליטים לחנך את ילדיהם, בוחרים בשיטה בשל מהותה ובשל הערך המוסף שהיא מעניקה לילדים ולא בגלל ההתקדמות מבחינת חומר הלימודים.

המטרה שעמדה לפנינו בראש ובראשונה הוא להכיר ברמה מעמיקה את שיטת החינוך האנתרופוסופית שמצליחה כל כך בעולם כבר קרוב ל-100 שנים. מעבר לכך יש לציין כי שיטת חינוך אלטרנטיבית עניינה אותנו במיוחד בגלל שמדובר בילדי גן (3-6). נוסף על כך, מאחר וחלקנו יעסקו בהוראה, לעניות דעתנו, כיום יש מקום רב לשיפור מערכת החינוך. אחת הדרכים יכולה להיות הבאת קונספט אלטרנטיבי חדש ומרענן בכדי להחיות את מקצוע ההוראה ולרענן את האינטראקציה בין המורים לתלמידים.
תקוותנו ומטרתנו בעבודה זו, שנצליח לשפוך אור מזווית קצת שונה על החינוך האנתרופוסופי, ומקווים שהעבודה תניב היבטים נוספים אודות השיטה.

שאלת מחקר בעבודה זו היא מהם המניעים של הורים לבחירת חינוך ילדיהם בגן אנתרופוסופי ?
שאלת המחקר נולדה כתוצאה מחיפוש מידע אודות השיטה האנתרופוסופית. מתוך החיפוש עולה כי המידע אינו תורם לשאלה מדוע להתחנך בחינוך האנתרופוסופי ולא בזה הקונבנציונלי, כלומר, הנתונים אשר אספנו ענו רק על השאלה מהו חינוך אנתרופוסופי גרידא.
על כן, מטרתנו היתה לקחת את הנושא צעד אחד קדימה ולבדוק את העמדות הקודמות לבחירה בחינוך אנתרופוסופי.
בכדי לענות על שאלת המחקר בה אנו עוסקים: "מהן עמדות הורים שילדיהם מתחנכים בחינוך אנתרופוסופי כלפי חינוך אנתרופוסופי?" , בחרנו להשתמש הן בתצפיות והן בראיונות על מנת לאסוף את הנתונים לעבודה.

אנו מניחים כי שליחת הילדים לגן אנתרופוסופי אכן נובעת מאיזשהו סוג של טרנד הרווח כיום.
ההורים מנסים לבדל את ילדיהם משאר הילדים ע"י שליחתם לגנים מיוחדים כגון אלו האנתרופוסופיים, ליצור להם סוג של סטטוס אליטיסטי בעקבות חינוך מאוד משקיע ושונה כך שבתקווה כי בעתיד יצור להם מעמד גבוה.
השערה נוספת הנה כי ההורים מניחים כי שיטת חינוך מסוג זה תעשיר את הילדים בידע בהווה (ואולי תעשיר אותם כספית בעתיד), תיתן להם את כל הכלים הנדרשים ע"מ להצליח בחברה תחרותית כמו שלנו.
אנו מניחים גם, כי קיים קשר הדוק בין מצבם הסוציו אקונומי של ההורים להיות הילדים בגן כזה. ההנחה היא כי הורים השולחים את ילדיהם לגן אנתרופוסופי באים ממעמד גבוה ומעל הממוצע, אשר היו רוצים לראות את ילדיהם ממשיכים בדרכם, הן מבחינה אקדמאית והן מבחינה כלכלית.
עקב כך, אנו מצפים לראות עמדות שליליות של הורים אלו בנוגע לחינוך הקונבנציונאלי, אולי עקב חוויות לא נעימות אשר הם חוו בעבר, וגרם להם לסלידה אישית מהחינוך הרגיל אך בעיקר בגלל הצורך לחינוך שונה ואליטיסטי, מבדל.

תוכן עניינים:
הקדמה
מבוא
סקירת ספרות
מתודולוגיה
ניתוח ממצאים
דיון
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

אנגרס, י. (1990). רשמים מחינוך וולדורף. הוצאת גסטליט: חיפה. ע"ע 17-21, 33-50, 80-87, 102, 153-156.
גבתון, ד. (2001). תיאוריה המעוגנת בשדה: משמעות ניתוח הנתונים ובניית התיאוריה במחקר האיכותי, בתוך: צבר בן-יהושוע, נ. (2001). מסורות במחקר וזרמים במחקר האיכותי. הוצאת זמורה ביתן, עע' 195-226.
גרין, ג. (1984). האויריתמיה החינוכית. בתוך זקס, ש. (1984). טיפוח הגרעין התקין שבילד. הוצאת פפירוס: תל אביב.
זקס, ש. (1984). טיפוח הגרעין התקין שבילד. הוצאת פפירוס: תל אביב.
זקס, ש. (1985). החינוך האנתרופוסופי. הגות ומעשה בחינוך ובטיפול. הוצאת פפירוס: תל אביב. ע"ע 40-53.
ינקובסקי, א. (1970). החיקוי אצל ילדים מגיל חודשיים עד שנתיים. הוצאת הקיבוץ המאוחד. ע"ע 9-14, 111-118.
צבר בן - יהושוע, נ. (1990). המחקר האיכותי בהוראה ובלמידה. עמ' 49-78.
צבר בן- יהושוע, נ. ודושניק, ל. (2001) אתיקה של המחקר האיכותי, בתוך: צבר בן-יהושוע, נ. (2001). מסורות במחקר וזרמים במחקר האיכותי. הוצאת זמורה ביתן.
קטה, י. (1963). חינוך ריתמי. הוצאת הקיבוץ הארצי: מרחביה. ע"ע 9-15.
שטיינר, ר. (1963). חינוך הילד לאור מדע הרוח האנתרופוסופיה. הוצאת מיכאל: תל אביב. ע"ע 11-24, 54-58.
שטיינר, ר. (1963). כל כתביו. הוצאת מיכאל: תל אביב.
שטיינר, ר. (1982). ידע האדם. הרצאות: הרצאה שלישית, הרצאה תשיעית, הרצאה אחת עשרה.
שטיינר, ר. (1982). ממלכת הילדות. הרצאה חמישית, הרצאה רביעית.
שקדי, א. (2003). מילים המנסות לגעת: מחקר איכותני - תאוריה ויישום. הוצאת רמות - אוניברסיטת תל אביב.
Ashur, N. (2002). Case Study Research: The Waldorf Teacher. Research Bulletin. The Research Institute for Waldorf Education. January, 2002 Vol. 7, Number 1.
Ricio, M.(2002). Did Rudolf Steiner want a seven-grade Elementary school configuration ? Research Bulletin. The Research Institute for Waldorf Education. January, 2002 Vol. 7, Number 1
Steiner, R. (1913). Anthroposophy as a Substance of life and feeling .A Lecture by Dr. Rudolf Steiner, February 16th' 1913.
Ullrich, H. (1994). RUDOLF STEINER. in Prospects: the quarterly review of comparative education. (Paris, UNESCO: International Bureau of Education), vol.XXIV, no. 3/4, 1994, p. 555-572.

תגים:

אנתרופוסופיה · גן ילדים · חינוך · שיטות חינוך · אלטרנטיבי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "החינוך האנתרופוסופי ויישומו בגן ילדים ישראלי", סמינריון אודות "החינוך האנתרופוסופי ויישומו בגן ילדים ישראלי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.