היישום אינו מחובר לאינטרנט

מפלגת שינוי- איש אחד, רעיון אחד, שישה מנדטים

עבודה מס' 062989

מחיר: 265.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: הגורמים שהביאו לעלייתה המטאורית של מפלגת שינוי בבחירות . 1999

9,163 מילים ,22 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

תוכן עניינים
מבוא
מפלגת שינוי- רקע היסטורי
פרק א: השינוי המבני שהביא 6 מנדטים לשינוי
א. תמורות במפה הפוליטית בישראל
ב. מהפיכת התקשורת בישראל
ג. הפוליטיקה החדשה
פרק ב: הפופוליזם של שינוי
א. תנועות פופוליסטיות בישראל ובעולם
ב. שינוי- הפופוליזם של האליטיזם
פרק ג: דפוס הקמפיין הפופוליסטי: "יש לפיד לחילונים"
פרק ד: המפתח להצלחה- שינוי בסדר היום התקשורתי
ביבליוגרפיה

מבוא
חדשים ספורים לפני בחירות 1999 לא נראה היה כי שינוי, מפלגת המרכז הישנה של ישראל,
שהוקמה ב1974 -, תעבור את אחוז החסימה. כתוצאה מהתפצלותה ממרצ, וחבירתו של חבר
הכנסת אמנון רובינשטיין למרצ, נותר לה רק מושב אחד: חבר הכנסת אברהם פורז. פורז הבין
כי למרות היותו פרלמנטר מוכשר וחרוץ, לא יוכל להביא את שינוי להצלחה אלקטורלית לבדו.
כך החל במגעים עם ראש- עיריית תל- אביב- יפו, רוני מילוא, כדי לצרפו לשינוי. בשלב השני,
חשבו בשינוי לרוץ ברשימה משותפת עם מפלגת המרכז החדשה שיזמו מילוא והרמטכ"ל היוצא,
אמנון ליפקין- שחק. אולם, כאשר הוחלט כי יצחק מרדכי יעמוד בראשות מפלגה זו, ירדה
חלופה זו מן הפרק.
שלושה חודשים בלבד לפני הבחירות פקד את המפלגה מהפך גדול. במקום להיצמד לערכי
מרכז לא ברורים, נעשתה שינוי ל"מפלגה של נושא אחד"- מפלגה חילונית שמקדישה את עצמה
למאבק קשה במחנה החרדי. חבר הכנסת פורז זז הצידה ופינה את מרכז הבמה למנהיגה החדש
של המפלגה, העיתונאי, יוסף (טומי) לפיד, המוכר בסגנונו הבוטה והתוקפני. שינוי הצליחה
לעלות לשישה מנדטים לאחר קמפיין פוליטי יעיל שהתמקד אך ורק במסר אחד: מלחמה בכפיה
הדתית- חרדית. לא היה זה רק מסר אחד שהוביל את הקמפיין, אלא היה זה אדם אחד, שידע
לעשות זאת טוב מכל אחד אחר, טומי לפיד.
עבודה זו תנסה לנתח את הגורמים שהביאו לעלייתה המטאורית של מפלגת שינוי בבחירות
1999. בפרק הראשון אסקור את שני התהליכים שהכשירו את הקרקע להצלחתה של מפלגת
שינוי בבחירות האחרונות: הרפורמה הפוליטית של שנות ה90 -' והיחלשותן של המפלגות
הגדולות, וכן מהפיכת התקשורת של עשור זה. שני אלה יחדיו יצרו קרקע נוחה לצמיחתה של
שינוי במציאות שבה תקשורת ההמונים היא המתווך העיקרי בין העם לממשל, ולא המפלגות.
בפרק השני אעמוד על מאפייניה הפופוליסטיים של שינוי מודל 1999. האם שינוי יכולה להיות
מוגדרת כתנועה פופוליסטית? האם היא זהה או דומה לתנועות פופוליסטיות אחרות בישראל
ובעולם? פרק זה ינסה להציג את שינוי כסוג חדש, עדכני וייחודי של תנועה פופוליסטית. שינוי
אינה מתאימה להגדרה המסורתית של התנועות הפופוליסטיות. מצביעיה, בניגוד לאלה של
תנועה פופוליסטית קלאסית אחרת, ש"ס, מגיעים מהמעמדות הגבוהים, ואינם זקוקים למצע
סוציאליסטי או דמוי סוציאליסטי המאפיין תנועות פופוליסטיות. עם זאת, קיימים מרכיבים
אחרים המתאימים להגדרות הקלסיות של הפופוליזם. את השילוב הייחודי הקיים בתנועת
שינוי אכנה: הפופוליזם של האליטיזם.
בפרק השלישי אעמוד על מאפייני הקמפיין של שינוי בבחירות אלה. היה זה קמפיין ממוקד
מאוד שהתמקד במסר אחד בלבד: המאבק בכפיה הדתית, ואותו הוביל אדם אחד בלבד: טומי
לפיד. אראה כיצד קמפיין מסוג זה הוא אחד המאפיינים של הפוליטיקה החדשה.
בפרק הרביעי, והאחרון, אנתח באמצעות מודל המסגור התקשורתי השייך לאסכולת סדר -
היום, את הצלחתה העיקרית של שינוי בבחירות אלה. מספר גורמים, חיצוניים ופנימיים, שיחקו
לטובתה של שינוי בהקשר ההשפעה על סדר היום התקשורתי. הגורמים החיצוניים היו הרשעתו
של מנהיג ש"ס, הרב אריה דרעי, הפגנות החרדיים ההמוניות שהתנהלו נגד בית- המשפט
בעקבות הרשעה זו, וכן, המתיחות ההולכת וגוברת בין הציבור הש"סניקי לבין העולים מברית -
המועצות לשעבר. אלה גרמו לשסע הדתי- חילוני לעלות לכותרות- מה שיצר את הקרקע
לחדירתה של שינוי אל מרכז סדר היום. הגורמים הפנימיים שהביאו להצלחתה של שינוי היו
המלכתו של טומי לפיד לראשות התנועה, קמפיין ממוקד, רלוונטי בעל מסר אחד וברור. ובנוסף,
שימוש יעיל בכלי- התקשורת כדי להעביר מסר זה.
הניתוח יעשה בהסתמך על תשדירי התעמולה של שינוי בטלוויזיה, תוכניות אירוח ואקטואליה
בתקופת הבחירות (החל ב60 - יום לפני הבחירות), מצע המפלגה, סקר בקרב מצביעי שינוי, וכן
בעזרתו האדיבה של חבר הכנסת אברהם פורז שתיאר בפני את אסטרטגיית הבחירות של שינוי.

מקורות:

אריאן אשר ושמיר מיכל, הבחירות בישראל- 1999, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 1999
גלטונג ורוגה, "מבנה חדשות החוץ: סיקור המשברים בקונגו, בקובה ובקפריסין בארבעה עיתונים זרים", בתוך: ד. כספי (עורך), תקשורת המונים: זרמים ואסכולות מחקר- מקראה. תל- אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1995
גלנור יצחק, "מפלגות תקשורת והדמוקרטיה הישראלית", אצל: קורן דני (עורך), קץ המפלגות, הקיבוץ המאוחד, 1998
דרור יחזקאל, "מות המפלגות ועתיד הציונות", קץ המפלגות, אצל: קורן דני (עורך), קץ המפלגות, הקיבוץ המאוחד, 1998
וולפסון אברהם, פופוליזם בישראל ובעולם, 1992
וימן גבריאל וולספלד גדי, "המאבק על סדר היום התקשורתי בבחירות 1996 ו-1999", אצל: אריאן אשר ושמיר מיכל (עורכים), הבחירות בישראל- 1999, המכון הישראלי לדמוקרטיה, 1999
טוכמן ג' "תהליכי העבודה בהפקת החדשות העיתונאיות: הפיכת הבלתי- צפוי לשגרה". בתוך: ד. כספי (עורך), תקשורת המונים: זרמים ואסקולות מחקר- מקראה. תל- אביב: האוניברסיטה הפתוחה, 1995
לימור יחיאל, "הנסיך הקטן והאח הגדול", או: תעשיית התקשורת בעידן של תמורות", בתוך: כספי דן (עורך), תקשורת ודמוקרטיה בישראל, ירושלים: מכון ואן- ליר והקיבוץ המאוחד, ישראל, 1997
מקומבס, מ. ושו, ד. התפקיד של אמצעי תקשורת ההמונים כקובעי סדר היום הציבורי, אצל: כספי דן (עורך), תקשורת המונים- מקראה, האוניברסיטה הפתוחה, 1995
פרי יורם, "ממדינת מפלגות לטלה- פופוליזם", פנים, חוברת מאי (9), 1999
קרן מיכאל, מקצוענים נגד פופוליזם: ממשלת פרס 1984-1986, רמות- אוניברסיטת תל- אביב, 1996
ריין רענן, פופוליזם וכריזמה: ארגנטינה הפרוניסטית 1943-1955, מודן והמרכז ללימודים גיאוגרפיים, 1998
רש יהושוע, הפופוליזם בישראל ובעולם, אצל: וולפסון אברהם, פופוליזם בישראל ובעולם, 1992
שפר ישראל, אצל: וולפסון אברהם (עורך) פופוליזם בישראל ובעולם, 1992
Blumler, J. "Elections, the Media and the Modern Poblicity Process", in: Ferguson, M. (ed), Public Communication. Sage, 1990
Iyengar, s.(1997). "Framing responsibility for political issue". In Shanto Iyengar and Richard Reeves (ads). Do the media govern. Thouseand Oaks: sage publications
Meier, W. Trappel, J. (1998). Media concentration and the public interest. In: K. Siune D. McQuail (Eds.) Media policy: Convergence, concentration commerce. London: sage
Miller, Joanne M., William B and Jon A. Krosnick (1997). "Anatomy of news media priming", in Shanto Iyengar and Richard Reeves (eds.) Do the Media Govern. Thouseand Oaks: sage publications
Pfetsch, B. "Government News Management". In: Graber, D. McQuail, D and P/ Norris. The Politics of News, The News of Politics. CQ Press. 1998
Scheufele, D. "Framing as a Theory of Media Effects". In: Journal of Communication. Vol. 49. no. 1. Winter 1999
Shoemaker, P. Gatekeeping. Newrbury park, CA: Sage, 1991
Wolfsfeld G. Media and Political Conflict. Cambridge Univercity Press, 1997

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מפלגת שינוי- איש אחד, רעיון אחד, שישה מנדטים", סמינריון אודות "מפלגת שינוי- איש אחד, רעיון אחד, שישה מנדטים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.