היישום אינו מחובר לאינטרנט

בחינת השפעתן של מדיניות ממשלי רייגן וגורבצ'וב על סיום המלחמה הקרה.

עבודה מס' 062596

מחיר: 338.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

5,010 מילים ,20 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

ראשי פרקים
1. מבוא
2. רקע היסטורי
3. בחינת השפעות ממשל רייגן
4. בחינת השפעות ממשל גורבצ'וב
5. דיון ומסקנות
6. סיכום
7. נספחים
נספח א' - הסכם ה1987 INF -
נספח ב' - נאום מרגרט ת'אצ'ר Silent Courage -
נספח ג' - שקיעתה של הכלכלה הסובייטית בין 1960-1985
נספח ד' - הוצאות הביטחון הסובייטיות כחלק מן התוצר בין השנים 1976-1988
8. ביבליוגרפיה

שני האישים הבולטים ביותר בעשור שקדם לתום המלחמה הקרה, ואשר קיבלו את הקרדיט על
סיומה, היו נשיא ארצות הברית - רונלד רייגן (Reagan) ונשיאה של ברית המועצות - מיכאל
גורבצ'וב (Gorbachev). שאלת המחקר בעבודה זו היא האם וכיצד השפיעו ממשלי רייגן
וגורבצ'וב על סיום המלחמה הקרה. לצורך כך, יבחנו מדיניותם של הממשלים ומידת השפעתן על
התהליכים שהובילו לסיום המלחמה, זאת תוך הבנת ההשפעות של המנהיגים על היחסים בין
המעצמות ובינן לבין מדינות אירופה. במהלך העבודה, יושם דגש על השינויים הבולטים במדיניות
של המנהיגים המעצמתיים במהלך שנות השמונים וכיצד שינויים אלו תרמו לסיום המלחמה.
בפרק הראשון תוצג סקירה היסטורית שתתמקד באירועים הרלוונטיים של התקופה שקדמה
לסיום המלחמה הקרה (בעיקר שנות השמונים). אירועים אלו יהוו את בסיס המחקר לבחינתם של
שני הממשלים ולהצגת הגישות השונות בנוגע להשפעת הממשלים על סיום המלחמה הקרה.
מסקנת המחקר בעבודה זו היא שממשלי רייגן וגורבצ'וב אכן הובילו במידה רבה את המהלכים
הבינלאומיים לקראת סיום המלחמה הקרה. ברם, המחקר לא העלה טיעונים חזקים דיים בכדי
להוכיח כי ממשל ספציפי היה הממשל הדומיננטי בהתוויית המדיניות הבין מעצמתית או להיפך,
ולכן המסקנה היא שמהלך האירועים הושפע דווקא ממדיניותם של שני המנהיגים במקביל, וכמו
כן מגורמים נסיבתיים ששחקו תפקיד משמעותי גם כן.

מטרתו העקרית של המחקר היא לבחון את האירועים מרמת הניתוח הראשונה ביחסים
הבינלאומיים קרי רמת הפרט ובמקרה זה המנהיגים, ולהציע נקודת מבט נוספת של חקר האירוע
אשר משלבת הן תיאוריות ליברליות המתמקדות בפרט והן תיאוריות של קבלת החלטות אשר
בוחנות את פעולותיו של הממשל.

מקורות:

Batyuk V., "The End of the Cold War: A Russian View", History Today, Vol. 49, No. 4, April 1999, pp. 195-198.
Brooks S. G. and Wohlforth W. C., "Power, Globalization and the End of the Cold War", International Security, Vol. 25, No. 3, Winter 2000/1, pp. 5-53.
Busch A. E. and Spalding E. E., "1983: Awakening from Orwell's Nightmare", Policy Review, No. 66, fall 1993,pp. 71-75.
Calvocoressi P., World Politics Since 1945 (7th edition), New York: Longman press 1996.
D'souza D., Ronald Reagan, New York: Touchstone Press, 1999.
Fischer B. A. ,The Reagan Reversal, London: University of Missouri Press, 1997.
Fischer B. A., "Toeing the Hardline? The Reagan Administration and the Ending of the Cold War", Political Science Quarterly, Vol. 112, No. 3, Fall 1997, pp. 477-496.
Kennan G. (Mr. X), "The Sources of Soviet Conduct", Foreign Affairs, Vol. 2, 1947, pp.566-82.
Kakar H., The Soviet Invasion to Afghanistan and the Afghan Response, 1979-1982, Berkeley: University of California Press, 1995.
Kernek S., "Realism in the Post Cold War Era: the Reagan Policies", in Thompson K. W. (ed.) , The Reagan Presidency: Ten Intimate Perspectives of Ronald Reagan, Maryland: University Press of America, 1997, pp. 147-164.
Kinsley M., Reagan's record II - Did he win the cold war?, http://www.washingtonpost.com/wpdyn/opinion/columns/kinsleymichael/A12548-2001Feb15.html
Knott S. F., "Reagan's Critics", The National Interest, No. 44, summer 1996, pp. 64-75.
Lebow R. N. Stein J. G., We All Lost the Cold War, New Jersey: Princeton University Press, 1994.
Lebow R. N. Stein J. G, "Reagan and the Russians", The Atlantic Monthly, Vol. 273, No. 2, Feb' 1994, pp. 35-37.
Mastny V., "The Soviet Non-Invasion of Poland in 1980-1981 and the End of the Cold War", Europe-Asia Studies, Vol. 51, No. 2, March 1999, pp. 189-213.
Rice C., "U.S. - Soviet relations", in Berman L. (ed.), Looking Back on the Reagan Presidency, London: Johns Hopkins University Press, 1990, pp. 71-89.
Risse-Kappen T., "Did "Peace Through Strength" End the Cold War?", International Security, Vol. 16, No. 1, Summer 1991, pp. 162-188.
Risse-Kappen T., The Zero Option, INF, West Germany, and Arms Control, Boulder: Westview, 1988.
Sibley K. A. S., The Cold War, Connecticut: Greenwood Press, 1998.
Trimble J., "Who Broke Down This Wall?", U.S. News World Report, Vol. 113, No. 17, November , 1992, pp 54-58.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "בחינת השפעתן של מדיניות ממשלי רייגן וגורבצ'וב על סיום המלחמה הקרה.", סמינריון אודות "בחינת השפעתן של מדיניות ממשלי רייגן וגורבצ'וב על סיום המלחמה הקרה." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.