היישום אינו מחובר לאינטרנט

ניתוח יציבותה הפוליטית של ארצות הברית בשנות השישים על פי מאמריהם של אייזנשטדט וליפסט.

עבודה מס' 061788

מחיר: 264.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה:

5,212 מילים ,15 מקורות ,2003

תקציר העבודה:

תוכן עניינים
מבוא
פרק א': מושגים תיאורטיים
פרק ב': רקע היסטורי
פרק ג': האפליה הגיזעית
פרק ד': האפליה המינית
פרק ה: מלחמת ויאטנם
פרק ו': סיכום ומסקנות
פרק ז': רשימה ביבליוגרפית

מבוא
שנות השישים היו אחת התקופות הסוערות ביותר בהיסטוריה של ארצות הברית. רוח התקופה
התאפיינה בהתנגדות למדיניותו של הממסד הפוליטי שיצרה את תרבות הנגד שהביאה עימה
הפגנות, מחאות וסיסמאות רבות. משברים רבים שפקדו את התקופה התנהלו במקביל ואיימו על
יציבותה של המערכת הפולטית האמריקאית. בשנת 1960 קם גל מחאה עצום שהתנגד לאפליה
הגזעית בדרום. אזרחים רבים ותנועות רבות דרשו שיויון בין הגזעים, מה שיצר מתיחות בין
השילטון לציבור. באותם שנים נוסף גם המאבק לשחרור האישה האמריקאית. נשים רבות החלו
להתנגד לאפליה הלגלית ששררה, לסטריוטיפים ולפטריארכיה. בשנת 1965 חלה הסלמה במצבה של
מלחמת ויאטנם והתקשורת חשפה את זוועות המלחמה ששודרו בפני העם האמריקאי. המלחמה
עוררה מחלוקות ושסעים רבים בתוך החברה האמריקאית בקשר לנחיצותה, גורמיה והמשכה.
מטרת העבודה הינה לבדוק את יציבותה של המערכת הפוליטית בארצות הברית בשנות השישים
נוכח המשברים שפקדו אותה.
בעבודה זו יעשה שימוש במושגים הבאים: יציבות ואי יציבות של המשטר, לגיטימיות ותהליך הדה
לגיטימציה, אפקטיביות ושסעים פולטיים חברתיים.

שאלת המחקר בעבודה זו היא האם, כיצד ובאיזה מידה תרמו המפלגות, דעת הקהל והארגונים
הציבוריים לפתרון המתח שנוצר בין קיומם של שינויים אינטנסיביים לבין החתירה ליציבות
בארצות הברית בשנים 1970 -1960 בארצות הברית.

השערות המחקר הן:
1. ככל שגברה פעילות המפלגות, דעת הקהל והאירגונים הציבוריים לביטול האפליה הלגלית בדרום,
כך גברה יציבותה של המערכת הפוליטית בארצות הברית בשנות השישים.
2. ככל גברה פעילות המפלגות, דעת הקהל והאירגונים הציבוריים למען הענקת שיויון לגלי לנשים,
כך גברה יציבותה של המערכת הפוליטית בארצות הברית בשנות השישים.
3. ככל שגברה פעילות המפלגות, דעת הקהל האירגונים הציבוריים כדי להביא לסיומה של מלחמת
ויאטנם, כך גברה יציבותה של המערכת הפוליטית בארצות הברית בשנות השישים.

העבודה תחולק לפרקים כדלקמן: הפרק הראשון בעבודה יציג מושגים תיאורטיים. הפרק השני יציג
רקע הסטורי על המשברים שפקדו את ארצות הברית בשנות השישים. הפרק השלישי יציג את
הקשר שבין יציבות המערכת הפוליטית לפעילות שנקטו המפלגות ודעת הקהל לבטל את האפליה
הגזעית בארצות הברית בשנות השישים. הפרק הרביעי יציג את הקשר שבין יציבות המערכת
הפוליטית לפעילות שנקטו המפלגות ודעת הקהל להכרה בזכיותיהן של הנשים ובביטול האפליה
הלגלית בארצות הברית בשנות השישים. הפרק החמישי יציג את הקשר שבין יציבותה של המערכת
הפוליטית לפעילות שנקטו המפלגות ודעת הקהל כדי להביא לסיומה של מלחמת ויאטנם. הפרק
השישי מציג את הסיכום והמסקנות של עבודתי. בפרק השביעי מצוינים המקורות הביבליוגרפיים
בהם השתמשתי.

מקורות:

אייזנשטדט, ש.נ.(1978). המדינה המודרנית, בתוך: ש. נ. אייזנשטדט, ע. גוטמן וי. עצמון(עורכים), מדינה וחברה (עמ'87-97), תל אביב:עם עובד.
ברודי, ב.(1973).מלחמה ופוליטיקה. תל אביב:מערכות.
הורוביץ, ח.(2002). דמוקרטיה וגזענות במורשת ארצות הברית, בתוך:א. גוטפלד(עורך), הדמוקרטיה האמריקאית: המדומה הממשי והכוזב(עמ' 48-81), תלאביב:זמורה ביתן.
הרמן, ת.(1995).מלמטה למעלה:תנועות חברתיות ומחאה פוליטית. תל אביב:האוניברסיטה הפתוחה.
ליפסט, ס. מ.(1972). מאבק חברתי, לגיטמיות ודמוקרטיה, בתוך: ס. ליפסט (עורך), האדם המדיני (עמ' 97-118), תל אביב:יחדיו.
מוריסון, ס.א. , קומאג'ר, ה.ס. ולכטנברג , ו.א.(1984).ההיטוריה של ארצות הברית. תל אביב: זמורה ביתן.
נווה, א.(2000). המאה האמריקאית. ירושלים: משרד הביטחון.
נויברגר, ב.(1994). דמוקרטיות יציבות ודמוקרטיות לא יציבות, בתוך ב.נויברגר(עורך), המשטר הדמוקרטי לגווניו(עמ' 1-14).ירושלים:משרד החינוך והתרבות.
פוירשטיין, א.(1986). רציחות פולטיות במאה ה-20. ירושלים:כתר.
קמיר, א.(2002).פמינזם, זכיות ומשפט. ירושלים: משרד הביטחון.
רוזין, ט.(2000).מה זה בכלל פמינזם?. תל אביב: זמורה-ביתן.
שפרינצק, א.(1974). תהליכי דה-לגטימציה במשטר דמוקרטי, מדינה ,ממשל ויחסים בין לאומיים, 6-7, 5-26.
שגב, ש.(1966). ויאטנם בין מלחמה לשלום. תל אביב: אותופז.
Brownmiller, S.(1999). In our time: memoir of a revolution. Britan: Aurum press.
Costain, A.N., Braunstin, R. Berggren, H.(1997). Framing the women's movement, In P. Norris (Ed.), Women media and politics (pp. 205-221). New-York: Oxford university press.

תגים:

אייזנשטדט · ארצות · הברית · ליפסט

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ניתוח יציבותה הפוליטית של ארצות הברית בשנות השישים על פי מאמריהם של אייזנשטדט וליפסט.", סמינריון אודות "ניתוח יציבותה הפוליטית של ארצות הברית בשנות השישים על פי מאמריהם של אייזנשטדט וליפסט." או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.