היישום אינו מחובר לאינטרנט

ילדים עדים לאלימות בבית

עבודה מס' 061749

מחיר: 241.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: ההשלכות הפסיכולוגיות וההתנהגויות שיש לחשיפה לאלימות זו על הילד והצגת מקרה של ילד בן . 11

3,239 מילים ,19 מקורות ,1997

תקציר העבודה:

20 השנים אחרונות מתאפיינות במודעות ציבורית נרחבת לאלימות במסגרת המשפחה, שנחשבה פעם לסוד ולטאבו משפחתיים, או להתנהגות מוגבלת שאין לתת עליה את הדעת.
האמונה כי חיי המשפחה הם דבר בטוח ומגן על חבריה נסדקה ע"י מחקרים שהצביעו על כך שאלימות במשפחה היא תופעה נפוצה המושרשת בערכים ובעמדות חברתיות ( ,Gelles & Straus
1988). היבטים שונים של תופעה זו נחקרו וכתוצאה מכך פותחו אסטרטגיות לטיפול בתחומים שונים, כגון: ניצול והזנחה של ילדים, ניצול מיני, התעללות פסיכולוגית ואלימות בעלים נגד נשותיהם. מחקרים אלו התמקדו בהשפעת האלימות במשפחה על הקורבנות הישירים (בעיקר נשים וילדים), ורק לאחרונה קיימת התייחסות גוברת והולכת להשפעות האלימות המשפחתית על הקורבנות העקיפים: ילדים החשופים לאלימות של האב נגד האם מבלי לחוות אותה בעצמם.
ילדים אלו, אשר לרוב הם העדים היחידים למעשי אלימות המתרחשים בבית, חשופים לסוגים שונים של אלימות המופעלת על ידי אביהם נגד אמם: הרס רכוש, הכאה, תקיפה עם חפצים, נשק וסכינים - המלווים לרוב בהשפלה ובהתעללות נפשית, איומים בהתאבדות ורצח והתאבדות ורצח.
(.(Pynnos & Eth, 1986
בעוד שידוע פחות לגבי ילדים העדים לאלימות בבית, על אלימות בקהילה ידוע יותר והיא שונה מאלימות בבית מבחינות חשובות. %40 של תלמידי כיתה שישית, שמינית ועשירית בניו הייבן ב-1992 דיווחו שהיו עדים לפחות לפשע אלים אחד בשנה האחרונה. כמעט כל התלמידים מכיתה שמינית הכירו מישהו שנהרג. בלוס אנג'לס הוערך שילדים עדים לכמעט %20%-10 ממקרי הרצח שבוצעו בעיר (Eth & Pynoos, 1985). מחקר אחר מראה שההסתגלות החברתית והרגשית של ילדים בכיתה קשורה לחשיפתם לאלימות בקהילה (Osofsky, 1995). בהתחשב בעובדה כי ילדים עדים לאלימות בחיי היום-יום כיוון שאלימות הנה נושא מרכזי בתוכניות טלוויזיה, בסרטים, במוסיקה, בספרות ובמשחקי ילדים (Miedzan, 1991), הרי "ילדים של נשים מוכות" חשופים למנה נוספת של אלימות בביתם. עדות של הילדים באלימות בתוך הבית, יכולה להיות בעלת השפעה מזיקה יותר (Arroyo, Eth, 1995). הידע הקיים עד כה בתחום ה מצביע על כך שהיות ילדים אלו עדים לאלימות בביתם משפיע עליהם הן לטווח הקצר והן לטווח הארוך, ושהם סובלים מבעיות קוגניטיביות, התנהגותיות ורגשיות (Jaffe, Wolfe, Wilson, 1990). הוערך שלפחות 3.3
מליון ילדים עדים לאלימות פיזית ומילולית בין בני זוג בכל שנה, כולל מגוון התנהגויות מעלבונות למכות ותקיפות קטלניות באקדחים וסכינים. בבתים בהם יש אלימות במשפחה, מתעללים פיזית בילדים ומזניחים אותם בשיעור גבוה פי 15 מאשר הממוצע הלאומי. מספר מחקרים מצאו שב-60 %75- מהמשפחות שבהם אישה מוכה, גם הילדים מוכים (Osofsky, 1995). כאשר משווים ילדים שמקבלים מכות וילדים עדים לאלימות בביתם וילדים שגם עדים לאלימות וגם מקבלים מכות, נמצא כי ילדים שגם עדים וגם מקבלים מכות נפגעים מאד, ילדים שעדים לאלימות הם יותר פגיעים מאלה שמקבלים מכות (.(Peled, Jaffe, Edleson, 1995
גישה התפתחותית מדגישה הופעת אמון ואמפתיה כרגישויות חיוניות. אריקסון טוען שהתפתחות האמון היא שלב התחלתי ביצירת קשרים בריאים. האמון מתפתח בשלב מוקדם ותלוי במידה רבה בקשר של הילד עם המטפל בו. אם השלב הראשון הפסיכוסוציאלי של בניית האמון מוכתר בהצלחה, הילד ילמד לתת אמון באחרים, ודבר זה יסייע לו בבניית קשרים בעתיד. חוסר אמון, לעומת זאת, יכול לנבוע מטראומה אחת או מלחץ סביבתי כרוני. אם ההורים אינם זמינים מבחינה רגשית, או אינם עקביים, כל הזמן שליליים או מתעללים, הילד לא יצליח לפתח את האמון הבסיסי. (Erikson, 1963). לאור תפיסה תאורטית זו, אלימות בבית יכולה להפריע לילד בפיתוח האמון (.(Osofsky, 1995

תוכן העניינים:
מבוא
ילדים ומתבגרים במצבי דחק (stress)
תגובות התנהגותיות ופסיכולוגיות של ילדים בגילאים שונים להיחשפות לאלימות
השפעה של אלימות על יכולת ההורים להיות הורים
הבדלי מין בביטוי המצוקה של ילדים\ילדות
"העברה בין דורית"
הצגת מקרה
טיפול בילדים עדים לאלימות במשפחה
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

אליצור, א., טיאנו, ש., מוניץ, ח., נוימן, מ. (1995). פרקים נבחרים בפסיכיאטריה. פפירוס: בית ההוצאה אוניברסיטת תל אביב.
אפטר, א., הטב, י., טיאנו, ש. (1997). פסיכיאטריה של הילד והמתבגר. הוצאת דיונון - אוניברסיטת תל אביב.
Allesi, J., Hearn, K. (1984). Group Treatment of Children in shelters of Battered Women. In Roberts, A. (Ed), Battered Women and their Families, pp. 49-61, New York.
Bowker, L. (1993). A batteres women's problem are social, not psychological. In Gelles, R., Loseke, A., Current controrersies on family violence, London, Sage Publications.
Carlson, B. (1990). Adolescents Observers of Marital Violence. Journal of Family Violence, 5, pp. 285-299.
Dobash, R., Dobash, E. (1979). Violence Against Wives, New York, Free Press.
Dutton, D. (1988). The Domestic Assault of Women: Psychological and Criminal Justice Perspectives, Toronto, Allyn Bacon.
Eth, S., Pynoos, R.S. (1985), Developmental perspective on psychic trauma in childhood. In Figley, C.R. (Ed.) Trauma and its wake (pp. 36-52). New York: Brunner / Mazel.
Gelles, R., Straus, M. (1988). Intimate violence, New York, Simon Schuster.
Jaffe, P.G., Wolfe, D., Wilson S.K. (1990). Children of Battered Women, Newbury Park CA: Sage.
Miedzan, M. (1991). Boys will be boys: Breking the link between masculinity and violence, New York, Doubleday.
Moore, D. (1979). Yo-yo children: Victims of Matrimonial violence. Child Welfore, 54, 557-566.
Osofsky, J.D. (1995). Children who witness domestic violence: The invisible victims. Social Policy Report. Society for Research in Child Development.
Peled, E. Jaffe, P.G., Edleson, J.L. (Els) (1995). Ending the cycle of riolenc: Commuity response to children of battered women. Sage, Newbury Park, CA.
Pynoos, E.S., Eth, S. (1984). The child as a witness to homicide. Journal of Social Issues, 40, 87-108.
Pynoos, R.S., Eth, S. (1986). Witness to violenc: The Child Interview. Journal of the Americal Academy of child Psychiatry, 25, 306-319.
Straus, M.A., Gelles, R.S., Steinmetz, S. (1980). Behind Closed Doors: Violence in the Americal Violenence, N.Y., Anchor Books.
Terr, L.C. (1991). Childhood Traumas: An Outline and Overview. Americal Journal Psychiatry, 148, 1 10-20.
Yan der Kak, B.A. (1987). The Psychology consecuences of overwhelming experiences. In Van der Kolk, Psychological Thrauma, Washington D.C., American Psychiatry Press.

תגים:

משפחה · הזנחה · ניצול · מיני · התעללות · פסיכולוגית · דחק · דימוי · עצמי

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "ילדים עדים לאלימות בבית", סמינריון אודות "ילדים עדים לאלימות בבית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.