היישום אינו מחובר לאינטרנט

תכנון ארוך טווח בישראל - הגופים הירוקים

עבודה מס' 061697

מחיר: 362.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בדיקת עמדות הגופים הירוקים בנושאים של פיתוח ושימור ומידת שיתופם בתהליך קבלת ההחלטות בנושאים אלה.

5,031 מילים ,23 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

מטרת עבודתנו היא לבדוק את עמדותיהן של הגופים, המכונים "ירוקים", כלפי עניינים ונושאים הקשורים בתכנון עירוני, משק המים, איכות הסביבה וכיו"ב.
נבדוק האם גופים אלו עוסקים בתכנון לטווח ארוך או שמא הם פועלים נקודתית בכל נושא ועניין העולה על הפרק.
הגופים שנסקרו הם החברה להגנת הטבע, אדם, טבע ודין, התנועה לעצירת כביש חוצה ישראל, מגמה ירוקה, פורום ארגוני החוף, חיים וסביבה, המרכז הישראלי לבניה ירוקה, הגל הירוק, אגודה ישראלית לשמירה על הסביבה, התנועה האקולוגית, גרינפיס ישראל, ידידי כדור הארץ, מרכז השל וצלול.
את הבדיקה ערכנו באתרי האינטרנט, דפי מידע, פרסומים, שיחות טלפון וראיונות, מתוכם גיבשנו את מסקנותינו, המובאות להלן.
השערתנו היא כי הטיפול של ה'ירוקים' הינו נקודתי בבעיות הצצות ועולות, לרוב בשלבי התכנון האחרונים, וכי שיתופם בועדות התכנון והבניה הוא כדי "לסתום פיות" וכמעט אינו בא לידי ביטוי בתוכניות עצמן, דבר שניתן כמובן, בצער רב, לראות במציאות. עם זאת, ניתן לראות שינוי המתחולל בשנים האחרונות מפחד ה'ירוקים' (כגון פניה לירוקים לפני קבלת הוראות לעריכת תסקיר).
מערכת התכנון לא הפנימה את חשיבות שמירת הטבע ורואה ב"ירוקים" רעה חולה, המסרבלת הליכים, מונעים פיתוח, שיש להשלים עמם, באין ברירה. כך ניתן לראות את פעילות החקיקה המתוכננת לעקוף את מערכת התכנון ולאפשר בניה מהירה ללא "עיכובים מיותרים" (ול"לים והקמת רשות התכנון).

תוכן עניינים:
מבוא
תכנון ארוך-טווח מהו
תכנון ארוך טווח בישראל
הגופים ה'ירוקים' בישראל:
החברה להגנת הטבע
אדם, טבע ודין
התנועה לעצירת כביש חוצה ישראל
מגמה ירוקה
פורום ארגוני החוף
חיים וסביבה
המרכז הישראלי לבניה ירוקה
הגל הירוק
אגודה ישראלית לשמירה על הסביבה
התנועה האקולוגית
גרינפיס ישראל
ידידי כדור הארץ
מרכז השל
צלול
התפתחות הגופים ה'ירוקים' - מגמה כלל-עולמית
סיכום
ביבליוגרפיה (4)
אינטרנט (19)
רשימת נספחים

* הערת מערכת: הנספחים עצמם אינם מצויים, אך ניתן להשיגם על פי הפרטים הרשומים ברשימת הנספחים.

מקורות:

אילני א. (עורכת), המדריך לפעילות ציבורית למען הסביבה, החברה להגנת הטבע.
מזור, א., מבוא לתוכנית ישראל 2020. עמ' XVII-XXVII
מנכ"ל החברה להגנת הטבע, החברה להגנת הטבע עם הפנים לשנות ה- 2000, הוצאת החברה להגנת הטבע, יולי 2000
החברה להגנת הטבע, דו"ח פעילות שנתי במועצה הארצית, בהוצאת החברה להגנת הטבע, נובמבר 2000

תגים:

בר קיימא · קיימות · פיתוח · איכות סביבה · אדם טבע ודין · גרינפיס · מגמה ירוקה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "תכנון ארוך טווח בישראל - הגופים הירוקים", סמינריון אודות "תכנון ארוך טווח בישראל - הגופים הירוקים" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.