היישום אינו מחובר לאינטרנט

האתר הצלבני בעתלית

עבודה מס' 061193

מחיר: 181.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת תולדות המבצר תוך התמקדות בכישלון המוסלמים לכבשו.

3,650 מילים ,12 מקורות ,1983

תקציר העבודה:

תוכן עניינים:
מבוא
פרק א' - השיקולים לבחירת מיקום המבצר
יתרונות טבעיים
שיקולים אסטרטגיים
פרק ב' - האתר הצלבני בעתלית
מבצר דסטרוא
מבצר עולי הרגל
העיר הצלבנית
פרק ג' - נסיונות השתלטות וכיבוש
נסיון אל מועז'אם
נסיון פרידריך השני
נסיון ביברס
פרק ד' - גורמי ההרס במבצר
סיכום
רשימה ביבליוגרפית
רשימת מפות, תמונות מרשמים ונספחים
נספח א' - מסדר הטמפלארים
מפות, מרשמים, תמונות

מבוא
על לשון יבשה הבולטת לים כ20 - ק"מ דרומית לחיפה נמצא אתר צלבני המכונה "מבצר עתלית".
האתר מורכב משלושה אתרי משנה:
* המבצר הצלבני הראשי.
* העיר הצלבנית.
* מבר צלבני קטן הנקרא דסטרוא.

בעבודתי אתמקד בעיקר במבצר הראשי אבל לא אתעלם משאר האתרים. מבחינת הזמן, תקיף העבודה כ-180 שנה, החל מהקמתו של מבצר דסטרוא בשנת 1103 ועד שנת 1291, מועד פינוי עתלית וקץ מלכות ירושלים הצלבנית השניה, מועד שלאחריו לא חזרה שליטה נוצרית על ארץ ישראל.

השאלה המרכזית שהצבתי לעבודתי זו היא מדוע לא הצליחו המוסלמים לכבוש את מבצר עתלית. בכדי לענות עליה אדון בשיקולים לבחירת המיקום, בתיאור הביצועים ושיטת ההגנה על המקום, אפרט את נסיונות הכיבוש\השתלטות על המקום ואפרט את הסיבות להרס באתר.

לשם כך, התבססתי על מקורות משניים, המבוססים על מקורות ראשוניים ועל חפירות ארכיאולוגיות אותם ניהלה המחלקה לעתיקות א"י בתקופת המנדט.1 בנוסף למקורות, ערכתי במקום שני סיורים להכרת המבצר.

עלי לציין שמצב ההרס במבצר והחפירות החלקיות שבוצעו יוצרים בעיה באשר לתיאורם המדויק של המבנים הפנימיים, דבר שאינו כך באשר לביצורים החיצוניים של המצודה אותם ניתן לשחזר במהימנות גבוהה. הבעיה קיימת גם לגבי העיר הצלבנית למעט חומתה.

עתלית היתה יישוב כנעני פיניקי כבר במאות החמישית והרביעית לפנה"ס .2 יש הסוברים שזהו מקומה של קרתה (3(Certha המקראית של זבולון (הנזכרת ביהושוע כ"א 34). בכל התקופות שימש המקום, עקב יתרונותיו הטבעיים, כנמל ובתקופת הרומאים המקום נקרא עיר הרועים (.4 (Bucolon polis

עפ"י החפירות, התקיים במקום יישוב עד המאה החמישית לספירה5 והוא מיושב מחדש עם הגעת הצלבנים במאות ה12 - וה13 -. הצלבנים מקימים במקום מבצר שסביבו התפתח יישוב עירוני מפותח, והמקום הופך למרכז חשוב.

עם פינויו של המקום ב1291 - נתפס המבצר ע"י הממלוכים שהופכים אותו לבירת המחוז. בימי הכיבוש העותמאני הוקם בשטחו הפנימי של המבצר ישוב ערבי קטן שהתקיים עד 1948 מועד בו ננטש ע"י תושביו.6
---------------------------------------------------------------------------
1. נערך בין השנים 1935 - 1930, בראשותו של .C.JONES
2. במקום יש שרידי מחצבה פיניקית ובנמל נמצאו כדי אגירת שמן\יין קדומים (ראה תמונות בע"מ 27), כן נמצאו קברי פיר פיניקיים.
3. מ. איש שלום, מסעי הנוצרים לארץ ישראל, (ת"א, תשכ"ו) ע"מ 211, עפ"י הערה 10, אין זיהוי וודאי עם עתלית אלא עם מגדל מלחא או חירבת אל כניסה.
אינציקלופדיה לחפירות ארכיאולוגיות בישראל, (ירושלים, תשל"א) ע"מ 478.
4. ז.וילנאי, מדריך ארץ ישראל, (ת"א, 1941) ע"מ 182.
5. אינציקלופדיה לחפירות, ע"מ 480-481.
6. שם.

מקורות:

אנציקלופדיה לחפירות ארכיאולוגיות בישראל, ערך עתלית, (ירושלים, תשל"א).
אנציקלופדיה עברית, ערך טמפלרים - ע"י פראוור.
איש שלום מ., מסעי הנוצרים לארץ ישראל, (ת"א, תשכ"ו).
בנבנישתי מ., מבצרי הצלבנים, (תשכ"ה, ירושלים).
וילנאי ז., ארץ ישראל בתמונות ובמפות עתיקות, (ראובן מס, ירושלים).
וילנאי ז., אנציקלופדיה אריאל - ערך עתלית, (ת"א, תשל"ט).
וילנאי ז., חופי ישראל ושכנותיה, (ח"י, תשי"ג).
פראוור, י., תולדות ממלכת הצלבנים כרך א-ב, (ירושלים, תשט"ו).
פראוור, י., הצלבנים דיוקנה של חברה קולוניאלית, (ירושלים, תשט"ו).
M. Benvenisti, The crusader in the Holy land, (Jerusalem, 1970).
T.S.R Boase, Castles and churches of the crusading Kingdom, (Oxford, 1967).
W. Muller - Weiner, Castler of the the crusader, (London, 1966).

תגים:

השתלטות · ירושלים · כיבוש · מבצר · עתלית · צלבנים · מסעי · הצלב · ממלכת · ירושלים · הצלבנית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "האתר הצלבני בעתלית", סמינריון אודות "האתר הצלבני בעתלית" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.