היישום אינו מחובר לאינטרנט

שמירה על איכות סביבה מול האינטרס העסקי

עבודה מס' 061005

מחיר: 217.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת הגישות השונות והבעיתיות שבהן.

3,802 מילים ,10 מקורות ,1996

תקציר העבודה:

אחת הדילמות המוסריות בעולם העסקים נוגעת לאיזון שבין אינטרסים עסקיים המובילים לפיתוח סביבתי הפוגע בסביבה, לבין השמירה על הטבע המהווה אינטרס בפני עצמו. מצד אחד קיימת הגישה ההומוצנטרית וקצרת הטווח, המתבטאת באינטרס עצמי נאור, היינו גישה תועלתנית של כדאיות כלכלית עכשווית.
מצד שני קיימת הגישה הביוצנטרית שהינה ארוכת טווח וטוענת לכך שלכל דבר הקיים בטבע זכות קיום משלו ומבחינה מוסרית בני האדם מנועים מלהכחיד ולפגוע בטבע, אלא עליהם לנסות ולתקן את הקיים (Hoffman, 1991: 174-177).

במצב הקיים מזה שנים רבות, יוצרים מפעלים רבים בארץ זיהום סביבתי הנובע משפכים תעשייתיים, מעשן המפעלים, כאשר ההשלכות לכך הן זיהום הנחלים, מקורות המים ופגיעה באיכות החיים כתוצאה מפגיעה בטבע. למרות המודעות הקיימת, עדיין מיחזור הפסולת אינו בגדר מדיניות השלטון, וגם סמכויות הקיימות לאיכות הסביבה אינן מקבלות תמיכה מגורמים נוספים בשלטון המקומי והכללי.

אמנם ישראל הצטרפה לאמנות שונות למניעת זיהום הים וגם מפעלים ותאגידים מנסים מדי פעם לצמצם את הזיהום על ידי שימוש בדלקים מופחתי עופרת וכיו"ב. למרות האמור אין פתרון כולל. לפיכך ארצה לטעון בעבודתי, כי בעת שמרבית הארגונים פועלים על פי אינטרס עצמי נאור, כלומר גישת כדאיות תועלתנית, אין להסתפק בתעמולה למען שמירת הטבע, אלא לעגן את היחסים שבין התעשיות והתאגידים הגדולים לבין הסביבה בחוקי מדינה, שכן המערכת העסקית אינה פועלת דיה לריסון עצמי. החלופה לכך הינה הצגת הכדאיות של שמירת הסביבה, משום שרק כדאיות זו תהיה ברורה לבעלי הממון.

על מנת לתמוך בטענתי, אציג בתחילה את הנפגעים העקריים מהנזק שגורמת הפסולת התעשייתית לטבע ולמשאביו הטבעיים. בהמשך אתיחס למצב המוסרי הרצוי מבחינה אקולוגית ולבעייתיות הנגזרת מעצם הרעיון. קיימת גישה הטוענת כי שמירת הטבע עשויה להיות טובה לא רק לסביבה אלא גם לעסקים. את תפיסה זו אציג לאחר שתוסבר הבעיתיות בגישה המוסרית המיוצגת על ידי הופמן ,(Hoffman (1991. השלב האחרון יהיה בחינת הצורך בעיגון שמירת הטבע בחוק שיאכף על עולם העסקים, כמסורת האמנות הנחתמות בעולם לגבי שמירת הטבע בעשורים האחרונים.
את מסקנותי אציג בדיון המסכם בסוף העבודה.

תוכן עניינים:
א. מבוא
ב. הנפגעים העיקריים
ג. המצב הרצוי והבעיתיות שבו
ד. הגישה של שמירת הטבע טובה לעסקים והבעיתיות שבה
ה. הצורך בהגנה ממסדית על הסביבה מפני זיהומה ע"י מפעלים
ו. דיון מסכם
מקורות

מקורות:

גבע, א., (1997), מוסר ועסקים - מושגים ועקרונות, האוניברסיטה הפתוחה, תל-אביב.
סמואל, י., (1990), ארגונים, הוצאת הספרים של אוניברסיטת חיפה, חיפה.
*Friedman, M., "The Responsibility of Business is to Increase its Profits", The New York Times Magazine 33, September 13, 1970, pp. 122-126.
*Hoffman, W.M, "Business and environmental ethics", Business Ethics Quarterly, 1 (1), 1991, pp. 169-184.
*"Nestle: Twenty years of infant formula conflict", in: Frederick, W. C., Post, J. E. Davis, K., (eds.), (1992), Business and Society: Corporate Strategy, Public Policy, Ethics, Mc-Graw-Hill, pp. 560-573.
Porter, G. Welsh-Brown, J., (1996), Global Environmental Politics, Westview Press, Boulder.
Sebenius, J.K., "Dealing with Blocking Coalitions and Related Barriers to Agreement: Lessons from Negotiations on the Oceans, the Ozone, and the Climate", in: Arrow, K., Mnookin, R.H., Ross, L., Tversky, A., Wilson, R., (eds.), (1995), Barriers to Conflict Resolution, W.W. Norton Company, New
York, pp. 150-182.
Susskind, L., "Barriers to Effective Environmental Treaty-Making", in: Arrow, K., Mnookin, R.H., Ross, L., Tversky, A., Wilson, R., (Eds.), (1995), Barriers to Conflict Resolution, W.W. Norton Company, New York, pp. 292-309.
*Velasquez, M.G., (1992), Business Ethics: Concepts and Cases, 3rd ed., Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall, pp. 258-267, ("The Ozone Threat: Managing with Uncertainty").
*Westra, L, "The corporation and the environment", Business Ethics Quarterly 5 (4),1995, pp. 661-673.

עבודות נוספות בנושא:

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שמירה על איכות סביבה מול האינטרס העסקי", סמינריון אודות "שמירה על איכות סביבה מול האינטרס העסקי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.