היישום אינו מחובר לאינטרנט

יחסי מצרים, ישראל, ארה"ב ובריה"מ בצלו של העידן הגרעיני 1958-1967

עבודה מס' 060965

מחיר: 252.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: השפעת הנשק הגרעיני בזירה המזרח תיכונית בתקופה זו.

4,628 מילים ,18 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

יחסי ישראל ומצרים, בתקופות שונות, היוו נושא שריתק חוקרים רבים, ורבות נכתב אודות מסכת היחסים הסבוכה ביניהן שכללה עימותים קשים, נקודות מפנה ופיוס היסטורי בין המדינות, כאשר מעורבותן של ארה"ב ובריה"מ מהווה גורם מכריע במסכת יחסים זאת.
עם זאת, ישנו גורם שונה, משמעותי ומכריע, אשר לרוב איננו נספר במערכת הפרשנויות והספרות הרבה היוצאת בנושא זה ובנושאים אחרים. גורם זה הנו האופציה הגרעינית, הנשק הגרעיני הלא-קונבנציונאלי, הקיים במזרח-התיכון.
מחקר מעמיק על האופציה הגרעינית והשפעתה על יחסי ישראל עם מדינות שונות קשה ממחקר גורמים והשפעות שונות אחרות על המזה"ת במישור זה, הואיל ולחוקר הבא לבסס טענות בנושא רגיש זה עומדות בעיות ביסוס וסימוכין אשר מטבע הדברים מקשות על החוקר בנושא זה, לעומת זה הבא לבחון את השפעת הגורם הכלכלי, למשל, על סוגיה זו.
החלטתי לנסות ולבחון את השפעת המעצמות דאז, ארה"ב ובריה"מ על יחסי מצרים וישראל, כל זאת בצלה של האופציה הגרעינית, זאת לאחר קריאה במחקריו של פרופסור שלמה אהרונסון, מרצה בחוג למדעי-המדינה באוניברסיטה העברית על האופציה הגרעינית, ואשר מתבססים על עובדות, מחקרים וראיונות - תוך הקשיים שציינתי לעיל(1), כאשר הכוונה היא להתמקד בפרק זמן קצר יותר, ולבחון מקורות משניים וראשוניים נוספים, כהמשך לכיוון אליו הנחה, כאשר מסגרת הזמן שבחרתי לתיחום נושא זה הנה בין 1958 ל-1967.

גם אם ניתן שלא להסכים על מידת השפעתה של אופציה זו על ההיסטוריה, כפי שאנו מכירים אותה, הרי שתהיה זאת לדעתי טעות להתעלם לחלוטין מגורם זה.
בכדי לבדוק את הגיונות המסקנות וקביעתן החלטתי לגשת למקורות שונים, בחלקם מקורות ישראליים ובחלקם מקורות חיצוניים, מקורות בני התקופה וכאלה שנכתבו כפרשנות מאוחר יותר.
בחיבור זה נעשה מאמץ לדון באופציה הגרעינית של ישראל - לגופא, וכפריזמה לדיון בנושאים שוטפים נוספים בהקשר.
הבעיה הראשונה והמורכבת ביותר שעלתה לאחר העיון במקורות הייתה קביעת מסגרת הדיון. הסתבר, כי ניתן לדון ביחסים אלו דרך מישורים וסוגיות רבות, ולפיכך היה זה הכרחי להתמקד בסוגיה אחת או שניים.
החלטתי להתמקד בסוגיה שנראתה לעניות דעתי כחשובה ומרתקת ביותר בנושא זה תוך כדי התמקדות ובחינה של המאורעות - לפי הנחה כי יש לגורם הגרעיני השפעה עליהם - וזאת תוך כדי ניסיון הצבעה על העובדות, והסקת מסקנות לגבי השפעת גורם זה. בדפים הבאים אנסה לתאר את הסוגיה תוך התמקדות בתקופת שלטונו של נשיא מצרים ג'מאל עבד אל-נאצר, כאשר בתקופה זו השיא של "היחסים" בין המדינות מתבטא במלחמת 1967, "מלחמת ששת-הימים".
אנסה להראות כיצד השפיע החשש האמריקני מהתקדמות ישראלית אל אופציה גרעינית על יחסי מצרים - ישראל.
כאשר בתחילה אתאר את החיזור האמריקני אחר מצרים, ותחושת הביטחון שהביא לנאצר "הרצון הטוב" של המעצמות (ובמיוחד ארה"ב) עד לכדי התעצמות האיום המצרי על ישראל, וכיצד השפיעה אופציה גרעינית זאת על יחסה של ארה"ב למצרים מאוחר יותר.
ובשלב הבא, אסכם את המסקנות כפי שהצלחתי להסיקן על סמך העולה מתוך העובדות, כאשר המטרה היא להראות כיצד השפיעה האופציה הגרעינית על יחסי המדינות ועל ההיסטוריה באזורנו. יצוין כי למרות העובדות שיחזקו לכאורה את גרסתי, ואותם אביא בכדי לאשש את טענותיי, ניתן יהיה לחלוק על השימוש שעשיתי בעובדות אלה, לחלוק על פרשנותי את העובדות, ולתת הסברים ופרשנויות שונים למאורעות, כפי שאכן אירעו.
---------------------------------------------------------------------------
1. שלמה, אהרונסון, נשק גרעיני במזרח התיכון (א) (ירושלים: אקדמון, 1994). וגם: שלמה, אהרונסון, נשק גרעיני במזרח התיכון (ב) מבן גוריון ובחזרה (ירושלים: אקדמון, 1995).

ראשי פרקים:
1. מבוא
2. החיזור אחר מצרים
3. האיום המצרי על ישראל והתפתחות תחושת הביטחון המצרית
4. מסקנות
5. ביבליוגרפיה

מקורות:

אהרונסון, שלמה. נשק גרעיני במזרח-התיכון (א'). ירושלים: אקדמון, 1994.
אהרונסון, שלמה. נשק גרעיני במזרח-התיכון (ב'). ירושלים: אקדמון, 1995.
בר און, יצחק. "מציאות ודמיון: חילופי מכתבים ומפגשים בין בן גוריון לדה גול", מדינה, ממשל ויחסים בין-לאומיים (38), 1993.
בר זוהר, מיכאל. בן גוריון (ג'). תל אביב: עם עובד, 1977.
דיין, משה. אבני דרך. הוצאת ידיעות אחרונות. ירושלים: עידנים, 1980.
הבר, איתן. "היום תפרוץ מלחמה" : זיכרונותיו של תת-אלוף ישראל ליאור, שלישם הצבאי של ראשי הממשלה לוי אשכול וגולדה מאיר. תל אביב: עידנים,1987.
הייכל, מחמד (חסנין). הספינקס והקומיסר. תל אביב: עם עובד, תשמ"א.
הראל, איסר. משבר המדענים בגרמניה 1962-1963. תל אביב: מעריב, 1982.
הראל, איסר. ביטחון ודמוקרטיה. הוצאת ידיעות אחרונות. תל אביב: עידנים, 1988.
הרצוג, חיים. מלחמת יום-הדין. מהדורה חמישית. ירושלים: עידנים,1975.
הרש, סימור מ. ברירת שמשון. תל אביב: ידיעות אחרונות, 1992.
זליגר, מנחם. "הסכמי קמפ-דויד והקשרם המדיני". ירושלים: האוניברסיטה העברית בי-ם, המכון ליחב"ל ע"ש לאונרד דיויס, 1987.
נרקיס, עוזי. חייל של ירושלים, תל אביב: משרד הביטחון, 1991.
סאדאת, אנואר. סיפור חיי. ירושלים: עידנים, 1978.
עבד אל נאצר, גמאל. הפילוסופיה של המהפכה. תל אביב: הקיבוץ המאוחד, .1987.
עברון, יאיר. הדילמה הגרעינית של ישראל. תל אביב: הקיבוץ המאוחד, 1987.
פרס, שמעון. קלע דוד. ירושלים: ויידנפלד וניקולסון, 1970.
רבין, יצחק. פנקס שירות (א'). תל אביב: מעריב, 1979.
שיפטן, דן. מלחמת ההתשה באסטרטגיה המדינית של מצרים- "לחיסול תוצאות התוקפנות". תל-אביב: עבודת M.A ,1981.
שמיר, שמעון. ירידת הנאצריזם 1965-1970, שקיעתה של תנועה משיחית. תל אביב: מפעלים אוניברסיטאיים להוצאה לאור, 1978.
שמיר, שמעון. מצרים בהנהגת סדאת: הביקוש אחר אורינטציה חדשה. תל-אביב: דביר, 1978.
Bundy, McGeorge. Danger and Survival: Choice About the Bomb in the First Fifty Years. New York: Random House, 1988.
Pry, Peter. Israel Nuclear Arsenal. Colo and London: West view and Croom-Helm, 1984.
Lafantasie, Glenn W, editor. Foreign Relations of The United States, Near East 1962-1963 (vol 18), Washington DC: Department of States Puublication, 1995.

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "יחסי מצרים, ישראל, ארה"ב ובריה"מ בצלו של העידן הגרעיני 1958-1967", סמינריון אודות "יחסי מצרים, ישראל, ארה"ב ובריה"מ בצלו של העידן הגרעיני 1958-1967" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.