היישום אינו מחובר לאינטרנט

זכות העובר לחיים מול זכות האם לבחירה

עבודה מס' 060714

מחיר: 252.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: היבטים משפטיים להפסקות הריון.

3,397 מילים ,26 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

ארגון הבריאות העולמי הגדיר הפלות יזומות כ"אותן אלה שהן יזומות באמצעות פעולה מכוונת הנעשית לשם הפסקת הריון" וזאת בשונה מהפלות טבעיות שאינן יזומות, ונחשבות ספונטניות הנובעות מסיבות רפואיות שונות הקשורות בבריאות האם או בהתפתחות לקויה של העובר. רשימה זו עוסקת בהפלות יזומות.
נושא ההפלות הוא בעל רבדים רבים. ברשימתי, אתמקד בטיעונים לזכות העובר לחיים אל מול זכות האם לבחירת גורלה. אסקור את המצב שקדם לחוק ההפלות העומד בתוקפו כיום בישראל, ואת השיקולים הנורמטיביים שביסודו. בהמשך, אתייחס לנורמות הססטוטוריות שבחוק, אבהיר את תכלית המחוקק, התפישה אותה הוא מייצג, ואת דרכי היישום של מהות החוק בועדות להפסקת הריון.
לאחר מכן, אציג את הטיעונים החוקתיים למתן זכות לאוטונומיה המעוגנת בגישה הליברלית, ואציג את הביקורת החוקתית על ההסדר הישראלי.

תוכן העניינים:
מבוא
הנורמה המשפטית בישראל בעבר
זכות העובר לחיים
הדין המצוי בישראל - הגישה המתונה
מניעת הפלות בראי התפישה הפמיניסטית
חוקתיות חוק ההפלות על רקע מהפכת זכויות האדם בישראל
סיכום
מקורות

מקורות:

דניאל סינקלר , היסוד המשפטי של איסור ההפלה במשפט העברי, שנתון המשפט העברי ה (תשל"ח) 177
משה ויינפלד, "המתת עובר-עמדתה של מסורת ישראל בהשוואה לעמדת עמים אחרים", רבעון לחקר תולדות ישראל מ"ב (ג'-ד') תשנ"ז 129
אליאב שוחטמן, על דרישת ההסכמה המודעת בהפסקות הריון , משפטים 29(3) 737 , 1998.
אמנון כרמי, הפרייה מלאכותית והפסקת הריון בראי החקיקה הבינלאומית, רפואה ומשפט 10, 59 1994.
אליה עוזיאל, שיפרה שוורץ, ג'ודי בר דוד, "ועדות לענייני הריון-היבטים בעבודת צוות רב מקצועי בכפוף לחוק לתיקון דיני עונשין תשל"ז-1977 , בטחון סוציאלי 2000 57, 103
כרמל שלו, "דיני פוריות וזכות הפרט להיות הורה", מעמד האישה בחברה ובמשפט (פ' רדאי, כ' שלו ומ' ליבן-קובי, עורכות) תשנ"ה, 503
אהרן ברק, פרשנות במשפט- פרשנות חוקתית (נבו - תשנ"ד) כרך ג'.
חיים גנז,"העוברים המוקפאים של בני הזוג נחמני", עיוני משפט יח, תשנ"ד, 83 .
Nitza Shapiro Libai,"The right to abortion", Israel Yearbook on Human Right, Vol.5,1975, 120
Dan Shnit," Induced abortions in Israeli law", Israel yearbook of human rights vol. 5 ,155,162-163
Ernest Livneh, Abortion and Judicial review of statutes, Israel law review vol.12 , 1977, 15
The new abortion law in Israel", Israel law review, vol 13, 1978, 103 Falk w. Ze'ev,"
Patrington Hull, "Abortions and rights", Bambrick Publications, 1999, vol 19 (num 3)
UN, World Abortion Policies 1999, United Nations Population Division, Department of Economic and Social Affairs, New York, January 1999

תגים:

הפלות הפלה · הפסקת הריון

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "זכות העובר לחיים מול זכות האם לבחירה", סמינריון אודות "זכות העובר לחיים מול זכות האם לבחירה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.