היישום אינו מחובר לאינטרנט

האם היה משה הס מבשר ציונות?

עבודה מס' 060420

מחיר: 314.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת חייו ובחינת השאלה לאור כתביו של האיש.

8,208 מילים ,10 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
מבוא
משה הס - קורות חייו
תפיסתו הלאומית של הס, על פי כתביו
הבשורה על פי הס
משנתו של הס במבחן המתודולוגיה החדשה
סיכום

הופעתה של הלאומיות במערב אירופה, ובתוך כך גם הלאומיות היהודית, פתחה פתח לסוגיות מורכבות, שהיסטוריונים רבים התייחסו אליהן, ושאלו שאלות רבות לגביהן.
שאלות כגון, מדוע הופיעה הלאומיות במחצית המאה התשע עשרה, מהם הגורמים שהשפיעו על הופעת הלאומיות, מה שורש התופעה, ועוד. הלאומיות היהודית, מורכבת אף יותר, מעצם היות היהודים חסרים את הקריטריונים אשר עיצבו את זהותם הלאומית החדשה של עמי אירופה, קריטריונים כגון שפה, טריטוריה, תרבות ועוד. שאלת מהות הלאומיות היהודית, ואופן צמיחתה, העסיקה חוקרים רבים.

הראשונים שהעלו רעיונות לאומיים יהודיים נכללים בין "מבשרי הציונות", אותם אלו, שרעיונותיהם היוו בסיס לפעילות הציונית שבאה מאוחר יותר.
שאלת "מבשרי הציונות" העסיקה אף היא את ההיסטוריונים. הם ביקשו לבחון, מי היו הוגי הדעות הראשונים של הציונות, ומה ההבדל, אם קיים כזה, בין הציונים הראשונים, לבין מבשרי הציונות. מסקנתו של יעקב כץ, לדוגמא, הייתה שמבשרי הציונות הם אלה, אשר ברעיונותיהם הביאו אחרים ליצירת תנועה לאומית. מבחינתו של כץ, הם סימנו את סיום שלב האמנציפציה, ותחילתה של תקופת האוטואמנציפציה. מבשרי הציונות היו אלה שראו את הקשר בין תחיה לאומית יהודית לבין הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל, ואשר בעקבות חיבוריהם, קמו אנשים אחרים, והקימו תנועות לאומיות יהודיות .1
הגדרה זו איננה יחידה, היא נתונה לביקורת מתמדת, ולפרשנויות שונות. עבודה זו באה לבחון את ההגדרות השונות למבשרי הציונות, ולבדוק לאורן, האם היה משה הס מבשר ציונות, על פי הקריטריונים שנקבעו על ידי יעקב כץ, ואחרים.
כמו כן באה עבודה זו להציג את השקפת עולמו של הס לאור כתביו, ולבחון את מקומו כבעל השקפת עולם ציונית - סוציאליסטית, בראי ההיסטוריוגרפיה המודרנית.
---------------------------------------------------------------------------------
1. כץ יעקב, "לבירור המושג "מבשרי הציונות", בתוך שיבת ציון, שם, עמ' 273.

מקורות:

אבינרי שלמה, משה הס בין סוציאליזם לציונות, עם עובד, תל אביב, 1986
אנדרסון בנדיקט, קהילות מדומיינות, האוניברסיטה הפתוחה, תל אביב, 1999
בילינסון משה, בימי תחיית אטליה, עם עובד, תש"ד
הס משה, כתבים נבחרים, הספרייה הציונית, ירושלים, תשי"ד
זלוציסטי תיאודור, מה הס ובני דורו, עם עובד, תל אביב, תש"ז
כץ יעקב, "לבירור המושג 'מבשרי הציונות'" בתוך שיבת ציון, ההסתדרות הציונית, הספרייה הציונית, 1950
נאמן שלמה, הציונות של משה הס, אוניברסיטת חיפה, 1980
שלמון יוסף, "עלייתה של הלאומיות היהודית במרכז אירופה ובמערבה", בתוך מתתיהו מינץ, עורך, הציונות, מאסף י"ב, הקיבוץ המאוחד, אונ' תל אביב, 1987
שלמון יוסף, "ראשית הלאומיות היהודית בראי המחקר", בתוך עיונים בתקומת ישראל, המרכז למורשת בן גוריון, שדה בוקר, 1988
Anthony Smith, Nations and Nationalism in a Global Era, Polity Press, U.K, 1995

תגים:

אוטואמציפציה · לאומיות · מבשרים · משה · ציונות

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "האם היה משה הס מבשר ציונות?", סמינריון אודות "האם היה משה הס מבשר ציונות?" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.