היישום אינו מחובר לאינטרנט

הזהות המשתנה של החינוך הקיבוצי

עבודה מס' 060405

מחיר: 302.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת החינוך הקיבוצי המשותף והצעת מודל חלופי לחברת הילדים.

8,057 מילים ,20 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

עם נדידת הכוחות מהגופים הציבוריים אל כלכלת השוק הגורפת מתערער מעמדו של הקיבוץ, במציאות המשתנה עד כדי יצירת מציאות הזויה בסביבה חסרת מנוח ומתח בין המשכיות היסטורית ושינוי בין היציב והקבוע, המשתנה והרעוע, ערכי היסוד בחיי החברה הקיבוצית הופכים לפתע חמקמקים ויחסיים.
לנוכח תהליכים אלה ואחרים העמדתי לי למטרה לבנות את המרכז החברתי בקיבוצי (רמת רחל), כתחליף לחברת הילדים שזה זמן מה חדלה להתקיים.
סימן ההיכר המובהק של החינוך הקיבוצי הנו היותו בבואה נאמנה לחיי החברה הקיבוצית, בעיותיה וחזונה. משום כך אין לדון בו מבלי לדון בקיבוץ עצמו, שכן הוא מעניק לחינוך הקיבוצי את ייחודו, וכל דיון בשאלות חינוך מן ההכרח שיבהיר תחילה את בעיית החברה בה חיים וגדלים הילדים. לדעתי, אין אפשרות להבין את בעיית החינוך ללא קשר לבעיות הקיבוץ.
בשאלת המחקר ניסיתי לבדוק, אם אכן קיים סיכוי לשינוי במצבו של החינוך המשותף. האם החברה הקיבוצית, שהייתה אוטונומית בכל דרכיה, השקיעה כספים, משאבים ומאמצים רבים בחינוך, אינה מצליחה להמשיך ולשמר את החינוך המתקדם, והיא מחזירה אותנו לחינוך הישן, מי אם כן יפרוץ את המעגל ? האם יש תיקון למצב זה?
הדרך שעל פיה קבעתי לארגן את עבודתי היא חלוקה לשלושה אספקטים:
בפרק א' התעמקתי בהכרת המצוי על מנת להפיק לקחים ולאמץ מה שראוי להמשך היצירה החינוכית, בחרתי להציג את התמורות באידיאולוגיה הקיבוצית שהביאו לשינוי בחינוך המשותף והמחיר שגבתה החברה הקיבוצית.
הצגת הראוי: מתוך מודעות לכך שכל תוכנית זקוקה להצהרת כוונות ויעדים (מה רצוי ומה טוב) עליה להיות בראש ובראשונה גמישה וחופשית. לדעתי אין זה נכון להצהיר על יעדים ואז לדבוק בהם בקנאות, כאילו היו "אורים ותומים", כפי שראינו בחינוך המשותף בקיבוץ, תוך אדישות לנעשה בשטח.
בפרק ב' דנתי ביעד השלישי פיתוח דרכים חינוכיות לסגירת הפער בין המצוי לראוי, ע"י בניית מודל חילופי לחברת הילדים. ברור לי שבתוכי תרבות שחדלה מזמן להיות אידיאליסטית והיא משתנה במהירות גוברת והולכת.
עבודתי לא תהיה קלה, כי איך אפשר מחד להישען על ניסיון העבר, שלא עמד ברוחות הזמן ומאידך להביע את עצמי ולחלום על מה שיש להגשים וניתן עוד להציל.

תוכן העניינים:
מבוא
פרק א': החינוך המשותף
א. האידיאולוגיה הקיבוצית
ב. דור לדור יביע אומר
ג. הולדת החינוך המשותף
ד. הקסם והסיכונים באוטופיה הפסיכואנליטית בחינוך הקיבוצי
ה. התמורות במבנה חברת הילדים

פרק ב': מרח"ב - מרכז חברתי של ילדי הקיבוץ
א. מטרות ועקרונות של המרח"ב בקיבוץ
ב. הנחת יסוד (רציונל) של המרח"ב
ג. מטרות חברתיות של המרח"ב
ד. מטרות חינוכיות של המרח"ב
ה. פיתוח כישורים ומיומנויות חברתיות במרחב בקיבוץ
ו. ארגון הפעילות במרח"ב
ז. תרשים של תכנון פעילות שנתית במרח"ב

סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

אלוני נמרוד, (1989), החינוך והסביבה, שנתון סמינר הקיבוצים ת"א חוברת יא'.
אייזנר, (2000) מתוך: מקראה קורס 309, אונב' לידס, השלוחה בישראל.
ד"ר עמנואל ברמן (1989), " החינוך המשותף בקיבוץ, הקסם והסיכונים באוטופיה הפסיכואנליטית ", מתוך: החינוך המשותף, מס' 132
גארדנר (1993), אינטליגנציות מרובות בכיתה, מאנגלית אמיר צוקרמן, תל משרד החינוך המנהל הפדגוגי האגף לתוכניות לימודים.
ד"ר גולמן דניאל, ( 1997) אינטליגנציה רגשית.
דוד גורדון (תש"ן), "האוטונומיה של התלמיד ובית הספר האוטונומי" מתוך: אוטונומיה בחינוך, מכון הנרייטה סאלד, ירושלים עמ' 45-47.
גילן יהודית, (1972) חברת ילדים לומדת, הוצ' מסדה.
גרוס זהבה, ( 1995), יהדות ובני הקיבוץ, הוצ' רמות, אונב' ת"א.
גרין דוד, ( 1990) בתוך: סקירה חודשית מס' 37.
ד"ר דר יחזקאל, ( 1985), "הזהות המשתנה של החינוך הקיבוצי", במסגרת סקר שנעשה ב - 1995 בתק"ם.
ז'אן פיאז'ה, (1979) , תפיסת העולם של הילד, הוצ' ספרית הפועלים.
טלמון יונינה, (1970) ,יחיד וחברה בקיבוץ, הוצ' מגנס , ירושלים.
ד"ר יונה יוסי, (1992), "אוטונומיה ובחירה בחינוך", בתוך: ההיבט הפילוסופי, ביה"ס לחינוך, האונ' העברית - ים.
ד"ר כהנא ראובן, (1974), קוים לניתוח סוציולוגי של ארגוני נוער בלתי פורמליים, הוצ' משרד החינוך אגף הנוער.
זמורה כהן מיכל, (1985), דו"ח הועדה לחינוך לאומנויות.
ליברמן יעקב, (1994), " בית הספר היסודי בקיבוץ, מהכוונה תנועתית- אידיאולוגית לאוטונומיה פרופסיונלית".
סגל מרדכי, (1980), בית הילדים בתמורות הזמן, אפעל יד טבנקין.
רגב אליהו, (1996), הקיבוץ מת יחי הקיבוץ, הוצ' קיבוץ ברעם.
רונן דן ,( 1998), "החינוך האומנותי במדינת ישראל", מתוך: מקראה קורס 309 , אונב' לידס, השלוחה בישראל.
רון פלוני יהודה, (1984) "חברת הילדים והאינטגרציה החינוכית חברתית", מתוך: החינוך וסביבו, שנתון סמינר הקיבוצים, חוברת ח'.
שונים , (1985),חברת הילדים הצעירה בקיבוץ , המכון לייעוץ ארגוני וחברתי תק"ם, היחידה להדרכה במערכות החינוך.

תגים:

קיבוצים קיבוץ · החינוך המשותף · חברת הילדים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "הזהות המשתנה של החינוך הקיבוצי", סמינריון אודות "הזהות המשתנה של החינוך הקיבוצי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.