היישום אינו מחובר לאינטרנט

יחסי פטרון-קליאנט

עבודה מס' 060354

מחיר: 483.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינה השוואתית של יחסיה האסטרטגיים של ישראל עם צרפת וארה"ב.

12,314 מילים ,30 מקורות ,1996

תקציר העבודה:

אחת הסוגיות המהותיות ביותר בביטחונה הלאומי של מדינת ישראל הינה הדילמה בין הישענות עצמית לבין הסתייעות מרובה במעצמה זרה. הסתייעות אסטרטגית בעוצמותיה של מעצמה גדולה ("עוצמה שאולה") עשוייה לתרום רבות לביטחונה הלאומי של מדינה קטנה כישראל, ולהוות תשומה רבת ערך בקשת מרכיבי עוצמותיה. אולם, יחד עם זאת, הסתייעות במעצמה אף עלולה לפגוע ביכולת הפעולה העצמאית של השותפה הזוטרה וביכולת החתירה המירבית שלה אחר מימוש יעדיה הלאומיים. דואליות זו הכרוכה ביחסים אסטרטגיים עם מעצמה גדולה התבטאה היטב אף בתפיסת הביטחון הישראלית בכל הנוגע לנושא: מחד, ישראל דגלה באופן מוצהר בהסתמכות עצמית, ומאידך, מקבלי ההחלטות הישראלים הוסיפו לייחס חשיבות עצומה ליחסים עם מעצמה כמרכיב אסטרטגי משלים.
סוגייה זו התבטאה באופן המובהק ביותר במערכות היחסים אותן קיימה ישראל עם צרפת בשנות ה-50 וה-60, וכן עם ארה"ב מאז שנות ה-60 המאוחרות. התמסדותם של היחסים ההדוקים בין ישראל לצרפת החלה בשנת 1956 ערב מבצע סיני,ובמהלכה של מערכה זו הגיעו השתיים לרמות גבוהות מאוד של תאום ושיתוף פעולה, אשר נותרו על כנן שנים אחר כך. עם שקיעתם של היחסים האסטרטגיים עם צרפת בעקבות מלחמת ששת הימים, החלה להתגבש שותפות אסטרטגית עם ארה"ב, אשר נתפסה בישראל כפטרונית המועדפת בשל מגוון יכולותיה ובשל אופיים הגלובלי של יעדיה הלאומיים. ה"יחסים המיוחדים" עם ארה"ב נמשכו מאז שנות ה-60 ועד היום ,כשבבסיסם ניצבת שאיפתה המתמדת של ההנהגה הישראלית מאז קום המדינה לכינון חסות אמריקנית לקיום ישראל.
שתי מערכות יחסים אלה עם צרפת וארה"ב היוו למעשה יחסי פטרון- קליאנט, כלומר, התקשרות מדינית אסטרטגית בה קיים פער ברור בין מעמדן הבינלאומי ועוצמותיהן של שתי הישויות המדיניות, כשהאחת היא הבכירה ללא עוררין (פטרון) ורעותה היא הזוטרה (קליאנט). בשל נקודות הדמיון הרבות בין שתי הבריתות, אשר בשתיהן מלאה ישראל את תפקיד מדינת הקליאנט, עולה העניין המחקרי בעמידה על השווה והשונה בהתקשרויות אסטרטגיות אלה, וזאת במיוחד לאור החשיבות והחיוניות הרבה אשר יוחסה בתפיסת הביטחון הישראלית ליחסים עם מעצמה תומכת. מטרת מחקר זה תהיה, לכן, לבחון באמצעות המשתנים התיאורטיים של מערכת יחסים של פטרון- קליאנט את נקודות הדמיון ואת הפערים שבין שתי שותפויות אלה.

תוכן העניינים:
מבוא
מסגרת תיאורטית
הגורמים להתקשרות האסטרטגית
סיוע הפטרון
שירותי הקליאנט
כפיה ואכיפה
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "יחסי פטרון-קליאנט", סמינריון אודות "יחסי פטרון-קליאנט" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.