היישום אינו מחובר לאינטרנט

חוק ביטוח בריאות ממלכתי

עבודה מס' 060311

מחיר: 252.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: סקירת החוק ובדיקת פערי המימון שבו

3,200 מילים ,4 מקורות ,2001

תקציר העבודה:

חוק ביטוח בריאות ממלכתי אשר נכנס לתוקפו בראשית חודש ינואר 1995, בא לענות על מספר בעיות קרדינליות אשר בהן בוססה מערכת הבריאות בישראל. מאז החלתו של החוק ועד לימינו אלו, עבר החוק שינויים ותיקונים אשר התיימרו להקנות לחוק שיניים ולדאוג כי מימונו של החוק על ידי האמצעים אשר נקבעו, יתבצע ללא כל תקלות מנהליות וזאת על מנת לאפשר לתושבי ישראל את ביטוח הבריאות המקיף והאיכותי עבורו הם משלמים במיטב כספם.
נוכח העובדה כי עם השנים שחלפו מאז החלתו של החוק, חלה שחיקה במקורות המימון אשר הוקצו לעניין מתוקף חוק ותושבי ישראל חשים ככלל כי חלה הרעה בתנאי הבריאות המוצעים תחת ביטוח הבריאות הממלכתי במתכונתו הנוכחית, מחייב המצב בדיקה של אותם הגורמים אשר מובילים לפערים בין התכנון המקורי לבין הביצוע בתחום המימון.
כפועל יוצא מן המצב הקיים, אסקור בעבודתי ראשית בקצרה את הרקע והנסיבות אשר הובילו לקבלתו של החוק ומן הרקע אגלוש לטיפול בנושא המימון שהוא עיקרה של עבודה זו. לאחר שאציג את תוכן הדברים בנושאים אלו, אבחן אחת לאחת את הבעיות המנהליות שבהן נתקל מימון החוק, לאור מסקנותיה של וועדת החקירה הפרלמנטרית אשר מונתה בשלהי נובמבר 1999 לבדוק את יישומו של החוק, כאשר על מנת לתמוך בטיעוני, אעשה שימוש ברקע תיאורטי רחב אשר יחזק ויבהיר את הסיבות להיווצרותם של פערי הביצוע בתחום המימון, בישראל ומחוצה לה.
בשל גודלה המוכתב של עבודה זו, אתן הסבר פשוט עד כמה שניתן בנוגע לצד הטכני של תחום המימון הקבוע בחוק, אך עם זאת אשתדל להציג תמונה מערכתית רחבה ככל האפשר של הנושא הנדון.

תוכן עניינים:
מבוא
רקע כללי להצעת החוק
מימון חוק ביטוח בריאות ממלכתי, תכנון ויישום
ניתוח פערי הביצוע בתחום המימון
סיכום
ביבליוגרפיה

מקורות:

גרוס, ר.,( 1999 ),"מערכת הבריאות בישראל בעקבות החלת חוק ביטוח בריאות ממלכתי", מכון ברוקדייל, ירושלים, עמ' 32 - 11 .
חוק ביטוח בריאות ממלכתי : HTTP: // WWW.HEALTH.GOV.IL/UNITS/COMPLAINTS/HEALTH_LAW.HTM.
FESLER, J., KETTL, D.,( 1991)"THE POLITICS OF THE ADMINISTRATIVE PROCESS", CHATHAM HOUSE PUBLISHERS INC., NEW - JERSEY, .
SHARKANSKY, I.,( 1985),"WHAT MAKES ISRAEL TICK", NELSON - HALL, CHICAGO,

תגים:

במדיניות · כשלים · ציבורית

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "חוק ביטוח בריאות ממלכתי", סמינריון אודות "חוק ביטוח בריאות ממלכתי" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.