היישום אינו מחובר לאינטרנט

שירתן של שתי נשים מזרחיות

עבודה מס' 050750

מחיר: 228.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת שירה נשית מזרחית באמצעות שירהן של שתי משוררות - אמירה הס ושלי אלקיים.

4,884 מילים ,25 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

תוכן העניינים:
1. מבוא מנקודת מבט אישית
2. מיהו או מהו מזרחי
3. המזרח והאישה המזרחית בתרבות הישראלית
4. דמות האחר
5. משהו בעניין השורשים
6. השפה
7. המקום
8. סיכום
9. ביבליוגרפיה


מבוא מנקודת מבט אישית
מהי בעצם שירת נשים ?
האם קטגוריית שירת נשים היא רק לנשים, או שזה נקבע על פי סגנון הכתיבה ?
האם אכן קיים סגנון כתיבה נשי? האם ישנה מסורת של כתיבה נשית?
מדוע זה אפקטיבי ליצור קטגוריה נפרדת ?
שאלות רבות נוספות ניתן להעלות בעניין זה, וכולן לגיטימיות וחשובות להבנת השירה, אך בעבודתי ברצוני להרחיק לכת עוד יותר ולהציע קטגוריה נוספת: שירת נשים מזרחיות.
מטרת העבודה בראש ובראשונה היא להכיר את שתי המשוררות : אמירה הס ושלי אלקים. בנוסף, למרות עידן ה"פוליטקלי קורקט" שאינו מאפשר לנו להתבטא כך יותר, שהרי משורר אינו ניכר דווקא על פי מוצאו, מצאתי לנכון לבחון את המשוררות אמירה הס ושלי אלקים, על רקע מזרחיותן, וכיצד זו באה לידי ביטוי בשירתן.
לא ברור עדיין האם החיבור בין משוררת לבין מזרחית יוליד עניין חדש ומשמעותי, אך ברור הוא שאם לא נחפש לא נמצא.
אין בכוונתי להעריך את השירה פחות או יותר בשל כך, אלא לנסות ולמצוא באופן אובייקטיבי עד כמה שניתן את המזרחיות (כפי שתוגדר בהמשך) ואת המשותף לשירת שתי הנשים הללו .
החלטתי לבחור בנושא זה לאחר שקראתי את הנכתב בהקדמה לאסופה הספרותית "מאה שנים מאה יוצרים", שנכתבה על ידי העורך סמי שלום שיטרית*: "כאשר אני מדבר בפני מורים על העובדה המדהימה שבתוכנית הלימודים בספרות יש פחות מעשרה יוצרים מזרחים מתוך כשלוש מאות, תמיד ימצא מישהו שישאל - "ואתה מכיר יותר מעשרה?" בפעמים הראשונות שהשאלה הופנתה אליי, הייתי משוכנע שהכוונה צינית ואף לעגנית, אך עד מהרה גיליתי שאכן מאמינים רוב המורים והמורות שאין בנמצא יותר מעשרה יוצרים ויוצרות מזרחים בעת החדשה ... הבנתי שהוצאת אסופה כזו היא עניין בלתי נמנע . "
חשוב מאוד לציין שאין בכוונתי לומר שכל מלאכת השירה של השתיים היא על אוטנטיות מזרחית, וכמובן שאינן עושות מן הפער העדתי קרדום לחפור בו.
בטקסטים של השתיים יש הרבה מעבר לכך, הטקסטים צריכים להיקרא בעין ביקורתית רחבה יותר, אך בעבודה זאת כאמור הדגש הוא דווקא על האוטנטיות המזרחית הפערים והתחושות, כפי שבאים לידי ביטוי בשירתן.
------------------------------------------------------------------------
* סמי שלום שטרית . המהפכה האשכנזית מתה תל אביב הוצאת בימת קדם לספרות 1999,. עמ' .160-159

ביבליוגרפיה
1. אלקים שלי, מתוך שירת הארכיטקט , תל אביב . 1987
2. אלקים שלי , "נצת הלימון", מאזנים, נו 1983 , עמ' . 70
3. אלקים שלי, "על המקום והיצירה כסוגיה שמית", מאזנים, סח 1994, עמ' 24-25
4. ברנשטיין דליה , "החלוצה בין הדוודים ", מגמות, כח 1983 עמ' . 10
5. הס אמירה , בולע האינפורמציה, תל אביב . 1993
6. הס אמירה , יובל , ירושלים . 1998
7. הס אמירה , ירח נוטף שגעון , תל אביב . 1984
8. הס אמירה , שני סוסים על קו האור , תל אביב .1987
9. חייק יואב, "דמות האחר ומשהו בעניין השורשים", מאזנים סח 1993 עמ'-44
.42
10. לוי ליטל, "איך אתה שלמות" (שיחה עם אמירה הס), עזות מצח, חורף 1998 עמ' 68 ואילך.
11. מילמשטיין אורי, רחל , תל אביב . 1985
12. מנור דליה, "דמות האישה המזרחית ביצירתו של ראובן רובין", מותר, 1987 5 עמ' .112-103
13. מיכאל סמי, אלה שבטי ישראל , הקיבוץ הארצי . 1984
14. מיכאל סמי, "להיות סופר ממוצא עיראקי", מאזנים ,נו 1983 עמ' . 11-8
15. נאור מרדכי, עולים ומעברות, ירושלים תשמ"ז עמ' .196-193
16. ניצה קרן, "כוחן של מילים" (ראיון עם אמירה הס ) נעמת, 1991 137 עמ' -7 .36
17. עברון עדנה, "מגירות הלב" (ראיון עם אמירה הס) פרוזה, 1987 99 עמ' .85-81
18. רומני יהודית, "הגירה ברומאנים מאת סופרים יהודים מצפון אפריקה", פעמים 1988 36 עמ' .139-130
19. שוחט אלה , "הקונפליקט כנקודת מוצא ", נוגה , 1995 28 עמ' .21-20
20. שוחט אלה, "לדובב את השתיקות", מתוך אורי רם (עורך) החברה הישראלית היבטים ביקורתיים, תל אביב, 1998 עמ' .253-245
21. שטאל אברהם , מיזוג תרבותי בישראל , תל אביב 1976 עמ' .83-77
22. שטרית יוסף , "משוררת עברייה במרוקו", פעמים , 1980 4 עמ' .85
23. שטרית סמי שלום , המהפכה האשכנזית מתה , תל אביב 1999 עמ' .160-159
24. שטרית סמי שלום, פתיחה, תל אביב 1998 עמ' . 36
25,. Ostriker Alicia Suskin, Staling the language, The Women's Press
.1986

מקורות:

אלקים שלי, מתוך שירת הארכיטקט , תל אביב 1987 .
אלקים שלי , "נצת הלימון", מאזנים, נו 1983 , עמ' 70 .
אלקים שלי, "על המקום והיצירה כסוגיה שמית", מאזנים, סח 1994, עמ'25-24.
ברנשטיין דליה , "החלוצה בין הדוודים ", מגמות, כח 1983 עמ' 10 .
הס אמירה , בולע האינפורמציה, תל אביב 1993 .
הס אמירה , יובל , ירושלים 1998 .
הס אמירה , ירח נוטף שגעון , תל אביב 1984 .
הס אמירה , שני סוסים על קו האור , תל אביב 1987.
חייק יואב, "דמות האחר ומשהו בעניין השורשים", מאזנים סח 1993 עמ'44-42.
לוי ליטל, "איך אתה שלמות" (שיחה עם אמירה הס), עזות מצח, חורף 1998 עמ' 68 ואילך.
מילמשטיין אורי, רחל , תל אביב 1985 .
מנור דליה, "דמות האישה המזרחית ביצירתו של ראובן רובין", מותר, 5 1987 עמ' 112-103.
מיכאל סמי, אלה שבטי ישראל , הקיבוץ הארצי 1984 .
מיכאל סמי, "להיות סופר ממוצא עיראקי", מאזנים ,נו 1983 עמ' 11-8 .
נאור מרדכי, עולים ומעברות, ירושלים תשמ"ז עמ' 196-193.
ניצה קרן, "כוחן של מילים" (ראיון עם אמירה הס ) נעמת , 137 1991 עמ' 37-36 .
עברון עדנה, "מגירות הלב" (ראיון עם אמירה הס) פרוזה, 99 1987 עמ' 85-81.
רומני יהודית, "הגירה ברומאנים מאת סופרים יהודים מצפון אפריקה", פעמים 36 1988 עמ' 139-130.
שוחט אלה , "הקונפליקט כנקודת מוצא ", נוגה , 28 1995 עמ' 21-20.
שוחט אלה, "לדובב את השתיקות", מתוך אורי רם (עורך) החברה הישראלית היבטים ביקורתיים, תל אביב, 1998 עמ' 253-245.
שטאל אברהם , מיזוג תרבותי בישראל , תל אביב 1976 עמ' 83-77.
שטרית יוסף , "משוררת עברייה במרוקו", פעמים , 4 1980 עמ' 85.
שטרית סמי שלום , המהפכה האשכנזית מתה , תל אביב 1999 עמ' 160-159.
שטרית סמי שלום, פתיחה, תל אביב 1998 עמ' 36 .
Ostriker Alicia Suskin, Staling the language, The Women's Press, 1986.

תגים:

עדתיות · שירים · אתני

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "שירתן של שתי נשים מזרחיות", סמינריון אודות "שירתן של שתי נשים מזרחיות" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.