היישום אינו מחובר לאינטרנט

מילטריזם בפלמ"ח

עבודה מס' 050368

מחיר: 252.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: בחינת הפן המילטריסטי בחברה היישובית באמצעות בחינת פעילותו ומבנהו של ארגון הפלמ"ח.

8,959 מילים ,10 מקורות ,2000

תקציר העבודה:

הפלמ"ח הוקם ב 15 במאי 1941 בידי המפקדה הארצית של ההגנה בעקבות ההחמרה שחלה במצב הבטחון של היישוב בארץ ישראל. אנשיו, בניגוד לאנשי שאר המחתרות, היו מגוייסים גיוס קבע במסגרת יחידות קרביות סדירות ומוכנים לפעולה מיידית בכל מקום שבו נדרשו. דגש רב הושם על תפיסות מבצעיות וטקטיקה והוקמה גם מסגרת מילואים1. הפלמ"ח שימש כר להתפתחויות חשובות בתורת הלחימה של ההגנה, ברמת האימונים ובארגון הכוחות. בו בשל המעבר מן התפיסה הדפנסיבית שהיתה מונחת ביסוד ההגנה, לתפיסה אופנסיבית, שגילומה הראשון היה בפו"ש בפלוגת הלילה, ועתה שימשה אבן הפינה בעיצוב שיטות הלחימה והאימונים של הפלמ"ח.
הקמתו ותפקודו של הפלמ"ח מעלים כמה שאלות בנוגע לפאן המיליטריסטי של היישוב באותם ימים.
הגדרתו המילונית של המונח 'מיליטריזם' היא: "מדיניות הסומכת על כח צבאי". אין ספק שהפלמ"ח היווה כח צבאי ומכיוון שהיה נתון למרות לאומית של הנהגת היישוב, אפשר לראות אותו כמייצג את המדיניות היישובית. נשאלת השאלה, האם ניתן לטעון שהפלמ"ח, על היבטיו השונים - הקמתו, פעולותיו, אופיו, קשריו עם השלטון- אכן עולה בקנה אחד עם המונח מיליטריזם להיבטיו השונים או במילים אחרות- האם הפלמ"ח מסמל מיליטריזם בחברה היישובית?.

מטרת עבודה זו לבדוק את שאלת המחקר ע"י בדיקת גישות שונות של חוקרים ישראלים לחקר המושג מיליטריזם, ולחקר התגבשותו ויצירתו של המיליטריזם הישראלי. בנוסף, אנסה לנתח היבטים מיליטריסטיים כפי שהם באים לידי ביטוי בפלמ"ח, פעילויותיו ואופיו. הכוונה להיבטים כגון- יחסי צבא- פוליטיקה, גיוס החברה לצרכים צבאיים, אידיאולוגיה מהללת צבא, ערכים מיליטריסטיים, אימוץ סדרים מיליטריסטיים וכד'.

הפאן האסטרטגי המשתקף מההיבטים המיליטריסטיים בפלמ"ח בא לידי ביטוי בחקירת מספר שאלות.
הראשונה היא מדוע נלחמים?. האם השימוש בכח נתפס כלגיטימי, כנכון ורצוי, כערך, או שהוא תולדה של "אין ברירה"? האם הוא נוצר מתוך הגיון מסוים או מתוך הטלת כח ומרות פוליטית? או שמא התנסויות וחוויות היום יום יצרו תרבות של קבוצות צבאיות והן אלו שהפכו את הדרך הצבאית לאידיאולוגיה?.
השאלה השניה היא מי מחליט?. מהם יחסי הגומלין בין הדרג הצבאי, הפלמ"ח במקרה שלנו, לבין הדרג האזרחי- תנועות הנוער, הנהגת הישוב (מפאי), הקיבוץ המאוחד ועוד. מי מחליט להלחם, נגד מי, באילו אמצעים ומדוע? מה ההגיון המסתתר מאחורי הלחימה? כיצד השפיע הדרג המדיני על הדרג הצבאי ולהיפך, האם תרם הדרג הצבאי לשינוי במדיניות ההנהגה, לראיה שונה של הצורך במלחמה ותכליתה?.
השאלה השלישית היא מי נלחם?. הפלמ"ח היה ארגון וולנטרי שכלל נשים וגברים כאחד. כיצד השתלבו הלוחמים בתוך היחידות הלוחמות וכיצד השתלבו היחידות עצמן? מה היה מבנה הפלמ"ח ומה היה המניע הערכי ללחימה, אילו ערכים דירבנו את הלוחמים וגיבשו אותם?.
השאלה הרביעית היא כיצד נלחמים?. כיצד מנסים להשיג את המטרה? האם ע"י מלחמת התשה?, מלחמת גרילה?, דוקטורינה של הכרעה?, אילו אמצעים עומדים לרשות הלוחמים?, מיהם הלוחמים עצמם?.

עבודתי תסקור שאלות אלו מההיבט האנטרופולוגי, המוסרי והפרופסיונלי כפי שהם באים לידי ביטוי בספרות על הפלמ"ח ומהותו כגוף צבאי וכגוף חברתי.
---------------------------------------------------------------------------
1. האנציקלופדיה העברית, "פלמ"ח", כרך כ"ז, הוצאת ספרית הפועלים, ירושלים-תל אביב, 1975, עמ' 855.
2. ברנר, אורי, הפלמ"ח לוחמיו ומבצעיו (חוברת), הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1983, עמ' .4

תוכן עניינים:
מבוא
פרק 1- רקע תאורטי - מהו מיליטריזם?
סוגי מיליטריזם.
פרק 2- סקירה הסטורית.
פרק 3- היבטים מיליטריסטיים בפלמ"ח- מבנה הפלמ"ח.
- אימוץ סדרים צבאיים.
- הגיוס לפלמ"ח.
- הפלמ"ח והפוליטיקה היישובית.
- האידאולוגיה הפלמ"חאית.
- אופי הפלמ"ח- סגנון של צבא מהפכני.
פרק 4- הווצרות המיליטריזם ביישוב ומקום הפלמ"ח בו (1948).-1942
סיכום.
ביבליוגרפיה.

מקורות:

בן-אליעזר, אורי, דרך הכוונת, הוצאת דביר, תל-אביב, 1995.
ברנר, אורי, הפלמ"ח לוחמיו ומבצעיו (חוברת), הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1983.
ברנר, אורי, לצבא יהודי עצמאי, הוצאת הקיבוץ המאוחד, 1985.
גלבר, יואב, למה פרקו את הפלמ"ח, הוצאת שוקן, ירושלים ותל אביב, 1986.
גלעד, דן, ומרדכי, נאור, ארץ ישראל במאה ה- 20, מישוב למדינה, 1900-1950, ההוצאה לאור שלמשרד הביטחון, 1993.
גלעד, זרובבל (עורך), ספר הפלמ"ח, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשי"ג.
קימרלינג, ברוך, "מיליטריזם בחברה הישראלית", תאוריה וביקורת, כרך 4, 1993.
שפירא, אניטה, חרב היונה, הוצאת עם עובד, 1994.
שפירא, אניטה, מפיטורי הרמ"א עד פרוק הפלמ"ח, הוצאת הקיבוץ המאוחד, תשמ"ה.

תגים:

קלאוזוביץ · גוריון · מילטריסטי · בריטי · מנדט · צבא

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "מילטריזם בפלמ"ח", סמינריון אודות "מילטריזם בפלמ"ח" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.