עבודות [109-117] מתוך 296 :: [עמוד 13 מתוך 33]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 68387 SHOPPING CART DISABLED
עקידת יצחק באומנות., 2010.
העבודה עוסקת בביטויי נושא העקידה באומנות היהודית והישראלית ובשינויים שחלו בפרשנות לאורך התקופות.
6,141 מילים (כ-19 עמודים), 12 מקורות, 299.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
אמנים רבים התמודדו עם תיאור סיפור העקדה, היו שתיארו את יציאתם לדרך של האב ושל בנו ופרידתם משרה. היו שבחרו לתאר את הרגע שבו נפרדים אברהם ויצחק מן הנערים המלווים, והם ממשיכים ללכת לקראת גורלם. סצנה שקסמה לציירים אחדים היתה הרגע שבו תוהה יצחק בקול: "הנה האש והעצים ואיה השה לעולה?". אולם לטיפול המקיף ביותר זכתה, ללא ספק, סצנת העקדה עצמה, שבה מניף אברהם את המאכלת לעבר צוואר בנו, ולפתע מופיע מלאך משמיים שתפקידו לסכל את מעשהו של אברהם, אולם לעתים יופיע המלאך בצורה מרומזת או סמלית בלבד. זהו כמובן הרגע הדרמטי ביותר בסיפור המקראי, שבעקבותיו מתחוור לאברהם כי הוא הועמד במבחן, וכי חיי בנו ניצלו. אמנים רבים כללו בתמונה גם את האייל (או שה) שהובא כדי להחליף את יצחק על המזבח, ולעיתים נראים ממרחק, ברקע, שני הנערים הממתינים עם חמורם למרגלות ההר (ליוונס, 1997).

בעבודתנו, נציג את ביטויי נושא העקידה באומנות היהודית והישראלית על גווניו הרעיוניים והססגוניים השונים ובמיוחד ננסה להציג את השינויים שחלו בפרשנותו לאורך התקופות. ברצוננו לציין ולהדגיש כי היצירות בנושא הן רבות מאוד ובכל תקופה התמקדנו במספר בודד בלבד של יצירות מייצגות אשר להן קשר לאירועים ורעיונות יסוד - ומהן גזרנו והסקנו לגבי סוגיות בתרבות ישראל.

תוכן העניינים:
עקדת יצחק - ספר בראשית פרק כב'.
פרק א' - רקע כללי והצגת הנושא.
פרק ב' - התפתחות הייצוגים והמשמעויות שהנושא מייצג לאורך התקופות:
                אמנות יהודית עתיקה.
               בית הכנסת דורא אירופוס.
             - אמנות יהודית בימי הביניים.
                בית כנסת בית אלפא.
                חומש רגנסבורג.
                הגדת ראשי הציפורים.
             - אמנות יהודית בראשית העת החדשה.
               הגדת ונציה.
               טס לספר תורה.
               צלחת ברית המילה.
               פרוכת לארון הקודש.
               צלחת לפדיון הבן.
              - אמנות יהודית מודרנית.
                משה שאה מזרחי.
                אבל פן.
                משה קסטל.
                מרדכי ארדון.
                אבל פן.
                יגאל תומרקין.
                נפתלי בזם.
                מיכאל סגן כהן.
                מנשה קדישמן.
                אברהם אופק.
                 צבי לחמן.
                 דינה שנהב.
פרק ג' - סוגיות בתרבות ישראל המשתקפות מתוך גלגולי ייצוגו של הנושא הנבחר.
פרק ד' - סיכום ותובנות.
ביבליוגרפיה.

מתוך העבודה:
חלק א' - אומנות יהודית עתיקה
האומנות היהודית עוסקת בנושא העקידה כבר מהעת העתיקה. סיפור העקידה מופיע בעיטורי בתי הכנסת, בכתבי יד כמחזורי תפילה והגדות פסח, על צלחות לפדיון הבן, על כיסאות אליהו ועוד. רעיון העקידה בתקופת העת העתיקה ובתקופת ימי הביניים נתפס כסמל לאמונה שלימה של העם באלוהיו, סמל לגאולה אלוהית של העם כזכר וכגמול, סמל להקרבה ונכונות להקרבה (סילברמן, 2009).
 
עבודה מס' 68362 SHOPPING CART DISABLED
טירוף, סטיה ויצירה - וולפגנג אמדאוס מוצרט, 2007.
ניתוח אישיותי של המלחין וולפגנג אמדאוס מוצרט תוך בחינת תיאוריות אישיות שונות.
9,095 מילים (כ-28 עמודים), 15 מקורות, 269.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
וולפגנג אמדאוס מוצרט נחשב בעיני רבים למלחין הדגול ביותר שחי אי-פעם. סיפור חייו הוא סיפור התפתחותו של גאון מיוחד במינו אשר מגלה אישיות מרתקת וחידתית גם יחד. מוצרט כתב במשך חייו הקצרים 626 יצירות, כמות אדירה ובלתי נתפשת בכל קנה מידה, ובוודאי שמדובר בחיים קצרים כל-כך (מוצרט הלך לעולמו בגיל 35). דמותו הצבעונית והסוערת במיוחד של מוצרט מעלה שאלות רבות לגבי אופיו ואישיותו, וכיצד הן עולות בקנה אחד עם גאוניותו היצירתית.

עבודה זו תעסוק באישיותו המרתקת ורבת התהפוכות של מוצרט ובניתוח דמותו על-פי שלוש תיאוריות אישיות שונות. תחילה יוצגו קורות חייו של המלחין: מילדותו המוקדמת והסבוכה, דרך שנות התבגרותו ויחסיו האמביוולנטיים עם אביו, ועד חייו הבוגרים בהם שבר שיאים ביצירתיותו הנשגבת.
חלקה המרכזי של העבודה יעסוק בתורת האישיות ובתיזה של שוהם (1986, 2002). שוהם מציג תיאוריה שבוחנת את יחסי הגומלין בין סטייה חברתית ליצירתיות. לטענתו, החדשן הוא בהכרח סוטה, וזאת בעקבות ראייתו השונה את העולם. תורתו של שוהם מתארת את התפתחותו של היוצר החדשן, מאפייניו ודרכי התמודדותו עם הקשיים הרבים שניצבים בפניו בעקבות אישיותו הייחודית.
פרק אחר יסקור את התיאוריה הפסיכואנליטית-קוגנטיבית של נוי (1999). התיאוריה מציגה את האמנות כשפה, ועוסקת בסימנים הייחודים של שפה זו ובאמצעים שדרכה היא מתקיימת. על-פי נוי, המושג המרכזי של שפת האמנות הוא "אמצעי קומוניקציה ראשוניים". אמצעים אלה הם המרכיב העיקרי ביצירה, ובלעדיהן לא תתקיים יצירת האמנות.
התיאוריה האחרונה שתוצג בעבודה היא תיאורית "מורכבות מושג העצמי" של Linville (1985). על-פי Linville , מורכבותו העצמית של האדם מתבטאת במספר ההיבטים שלפיהם הוא רואה את חייו וביכולתו לייחס לכל היבט תכונות שונות. מורכבות עצמית גבוהה משמשת כבלם רגשי ומסייעת בהתמודדות עם אירועים טראומטיים. לעומתה, מורכבות עצמית נמוכה תקשה על ההתמודדות עם חוויות שליליות ותשפיע על ערכו העצמי הכולל של האדם.
בחלקו הראשון של כל פרק תוצג התיאוריה, תוך הסבר רעיונותיה המרכזיים ומושגיה. החלק השני של הפרק יעסוק בניתוח דמותו של מוצרט על-פי הקווים המנחים של התיאוריה, תוך התייחסות לאירועי חייו ולאופיו השנוי במחלוקת.  

תוכן העניינים:
א. מבוא
ב. קורות חייו
ב.1. ילדות
ב.2. שנות הנדודים
ב.3. החיים בוינה
ב.4. חוליו ומותו של מוצרט
ג. תורת האישיות - שוהם
ג.1. התיאוריה
ג.1.1. איחוד והפרדה
ג.2.1. קיבעון - פיקסציה
ג.3.1. אותנטיות ויצירתיות
ג.2. מוצרט על-פי תורת האישיות
ג.1.2. "החור השחור" של מוצרט
ג.2.2. המאבק בין הוקטורים
ג.3.2. מוצרט - אותנטיות טהורה
ג.4.2. מוצרט ה"אגוצנטרי"
ג.5.2. ה"היבריס" ותוצאותיו
ד. תיאוריה פסיכואנליטית-קוגנטיבית - נוי
ד.1. הצגת התיאוריה
ד.1.1. "האני"
ד.2.1. אמצעי קומוניקציה
ד.2. מוצרט בראי התיאוריה
ד.1.2. "האני" של מוצרט
ד.2.2. אמצעי הקומוניקציה של מוצרט
ה. תיאורית "מורכבות מושג העצמי" - Linville
ה.1. הצגת התיאוריה
ה.2. מורכבותו העצמית של מוצרט
ו. סיכום
ז. ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
מוצרט נולד לאמא שניחנה בשטחיות רגשית, אשר גם טוב-ליבה לא הצליח לחפות על כך. חוסר רגישותה, בנוסף לאופיו הנוקשה וחמור הסבר של אביו לא הקלו, בלשון המעטה, על מוצרט ואחותו (גלובר, 2007).
על-פי שוהם (2002), האם היא סמל החמלה. היא מייצגת את ההשתוקקות לאיחוד, את היחס הסלחני כלפי הילדים ואת אי- הטלת האחריות עליהם. היא מנסה לעכב את כניסתו המוחלטת של הילד למערכת הנורמטיבית של החברה, כניסה שמבוצעת באמצעות מרותו של האב.
 
עבודה מס' 68344 SHOPPING CART DISABLED
מיכלאנג'לו - "יום הדין" , 2010.
חייו של האמן וחקירת יצירתו "יום הדין".
3,148 מילים (כ-9.5 עמודים), 5 מקורות, 159.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מיכלאנג'לו עבר שינויים רבים במהלך חייו כאמן, תחילתו באומנות התאפיינה במוטיבים חזקים ובולטים מהרנסנס, דבר שהתבטא בשאיפה ליצירה מושלמת ומדויקת מבחינה ריאליסטית, והבאת רעיון בצורה מרגשת וחושית, אך במהלך חייו והשפעות, בעיקר ההשפעות של הניאו-פלטוניזים, חלה תפנית באומנותו של מיכלאנג'לו, הניאו- פלטוני זים מבקש לשאוב את רעיונות "האידיאות" מתוך האמן עצמו, ולשקף אותם ביופי מן הטבע, בהמשך הזמן חלחלה האמונה במיכלאנג'לו כי יש לו גישה ליופי האלוהי, לשלמות, והוא סירב להשתמש בחוקים וכללים על מנת ליצור פרופורציות ופרספקטיבות, הוא היה נחוש בדעתו להעביר את "הרעיונות האלוהיים, שקוננו בראשו על פי הפסלים והציורים, הוא היה האמן הראשון באותה עת שהעיז לנסות ולבצע את הדברים אשר ראה במוחו, כפי שראה במוחו ולא כפי שהם במציאות.

תוכן עניינים:
מיכלאנג'לו בואונארוטי- רקע ויצירותיו (פרק א)
גישתו אל האדריכלות, פיסול וציור והשפעותיו באומנת (פרק ב)
חקירת היצירה "יום הדין האחרון" (פרק ג)
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
יום הדין האחרון צויר על הכותל מעל המזבח בקפלה הסיסטינית, גובהו 17 מטרים ורחובו 13 מטרים, בציור מתואר גורלו של האדם באחרית הימים, כאשר במרכז נמצא ישו- המשיח, כשופט עליון ביום הדין ומגרש את בני האדם מגן-עדן למטה על הגיהינום,הוא מחליט מי ילך לחיי נצח ומי שדינו גזר ייסורי נצח על ידי הצבעה ביד השמאלית הוא שולח אל הגהנום, וידו הימנית מעלה בעוצמה את הראויים אל-על יחד עם השמש וכוכבי הלכת, לצידו של ישו נמצאת מריה והאבות הקדושים סובבים אותם. 'נופלים הנידונים למוות נצחי כאבנים כבדות: בגוף נופל נתבטלו כל כוחות הרצון, הוא רק חומר, הנשמע לחוקי הכובד. השליח פטרוס, המוקע אל הצלב כשראשו כלפי מטה, הופך אף הוא במותו לאבן כבדה'.
 
עבודה מס' 68329 SHOPPING CART DISABLED
תנועת הדאדא ניו יורק, 2010.
פעילותה של תנועת הדאדא בניו יורק, מרסל דושאן והשוואה בין שתי יצירות.
1,641 מילים (כ-5 עמודים), 5 מקורות, 119.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
העבודה עוסקת בניתוח פעילותה של תנועת הדאדא בניו יורק שלאחר מלחמת העולם הראשונה.
הנושאים המרכזיים שהיא כוללת:
1.מצב כלכלי ורקע פוליטי חברתי של התקופה המהווים רקע לקום התנועה.
2.מהי תנועת הדאדא- מאפיינים ואמנים בולטים
3.מרסל דושאן- מבשר הדאדא
4. ניתוח כתב העת "The Blindman", ניו יורק 1917
5.זרמים באמנות שהשפיעו על התנועה והושפעו ממנה
6. השוואה בין יצירות

הערת מערכת: בעבודה לא צוינו מראי מקום.

מתוך העבודה:
ב1917 הוציא מרסל דושאן כתב עת בשם "The Blindman". מטרתו הייתה כמטרת כתבי העת האחרים שהוציאו חברי קבוצת הדאדא הניו-יורקית והיא להסביר ולפרסם את דעותיהם האגרסיביות שכוונו כמעט נגד כל נושא וכל אדם שבעולם. באופן כללי עיקר הפעילות הדאדאיסטית בניו יורק התמקדה באירועים שערורייתים ובהוצאת כתבי עת באופן חד פעמי. עצם השם "Blindman" מקפל בתוכו הומור ואבסורד.
באמריקה לא הייתה תשתית רוחנית כמו באירופה, שעייפה מהישגיות ומתחרותיות, ולא היה צורך בשלילת הכל ובניהיליזם הדאדאיסטי, מה גם שהמלחמה כמעט ולא הגיעה לארצות הברית כך שהסיבה העיקרית לדאדא הייתה מלכתחילה זרה לאמריקנים.
 
עבודה מס' 68321 SHOPPING CART DISABLED
כתובות קעקע, 2009.
סקירת תופעת הקעקוע מהתרבות הפרהיסטורית ועד ימינו, ובחינת תפוצת התופעה בתרבויות השונות.
8,082 מילים (כ-25 עמודים), 7 מקורות, 249.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
כיום ניתן לראות יותר ויותר אנשים מהלכים ברחובות, כשעל גופם כתובת קעקע אחת או יותר. בתי עסק המתמחים בעשיית קעקועים נמצאים בלב ערים, נגישים לקהל הרחב וגלויים לעין כל.
כתובות הקעקע הם מסורת עתיקה של האדם, שהופיעה כבר בתקופה הפרה-היסטורית. גם בימינו גוף מקושט בקעקועים נחשב לאופנתי מאוד.
בדומה לבגדים, כתובות הקעקע נחשבות יפות בעיני בעליהן, אם כי היופי אינו בהכרח המטרה העיקרית שלשמה נעשו. קעקועים רבים הינם סמלים המגדירים אנשים על פי מעמדם, דרגתם, מינם, גילם והישגיהם. בתרבויות רבות כתובות הקעקע או צלקות בעור מציינות אירועים שונים כמו בגרות מינית או נישואין, ולפעמים גם סולידריות והשתייכות לבני שבט או קבוצה מסוימת. אולם על אף שיעוריה ההולכים וגדלים של התופעה, היא עדיין נתפסת כתופעה מיוחדת, המייצגת את החריג והשונה.
לכל אורך ההיסטוריה פותחו גם כלי דקירה שונים, והמחטים קבעו את צורת העיטורים של הקעקוע.

בעבודה זו אתייחס למספר נושאים עיקריים:
א. ההיסטוריה של כתובות הקעקע.
ב. מנהג הקעקוע אצל עמים ותרבויות שונות.
ג. מקומה של כתובת הקעקע בדתות השונות.
ד. הקעקוע בעולם התחתון העולמי.
ה. כתובת הקעקע ברוסיה הסובייטית וברית המועצות.

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. היסטוריה
3. קעקועים בעמים ותרבויות שונות
3.1 הקעקוע האפריקאי
3.2 הקעקוע האינדיאני
3.3 הקעקוע המאורי (ניו-זילנד)
3.4 הקעקוע התיאלנדי והבורמזי
3.5 הקעקוע היפני
3.6 הקעקוע האמריקאי
3.7 הקעקוע הבורנאי
3.8 הקעקוע ההודי
3.9 הקעקוע באנגליה ובאצולה העולמית
3.10 הקעקוע ברוסיה ובברית המועצות
4. קעקוע ודת
4.1 הקעקוע ביהדות
4.2 הקעקוע באסלאם
4.3 הקעקוע בנצרות
5. הקעקוע בעולם התחתון העולמי
5.1 קעקועים בקרב אסירים
5.2 קעקועים בעולם התחתון ברוסייה הסובייטית
6. סיכום
7. ביביליוגרפיה

הערת מערכת: העבודה נסמכת בעיקר על מקורות אינטרנט ועל הספר:
דוד מוסקו, 1993, עולם הקעקועים- סודות מהאמנות האסורה.

מתוך העבודה:
סימון וקעקוע הגוף הוא אקט הייחודי למין האנושי בלבד, דבר שמבדילו מכל יצור אחר על פני כדור הארץ. קישוט הגוף היה נהוג עוד מהתקופה הפרה-היסטורית, עדות לכך נמצאה במערות מתקופת האבן יותר מ-12000 שנה לפני הספירה. אך כמובן שכתובות הקעקע של האדם מתקופת האבן לא נראו כמו הקעקועים של היום. הם אפילו לא נעשו על ידי מסמר או סכין חדה שאז עוד לא היו בנמצא. הכלים ששימשו לחריטה אז היו מאבן, עץ מחודד, עצמות או צדפים. השלב הראשון של האדם לסמן את עצמו היה יותר על ידי חתכים, שריטות, ורק לאחר מכן בהחדרת צבע לפצעים אלו. המטרה העיקרית אז הייתה להפחיד שדים ורוחות רעות ולהוציאם מהגוף.
 
עבודה מס' 68234 SHOPPING CART DISABLED
ה'ארט נובו', 2010.
השוואה בין הזרמים המרכזיים בארט נובו: הארט נובו הגיאומטרי והפלוריאליסטי
3,666 מילים (כ-11.5 עמודים), 4 מקורות, 99.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
העבודה כוללת תשובות מפורטות לשאלות הבאות:
א. מבוא- כיצד נוצר זרם הארט נובו, מהם מאפייניו המרכזיים ומה היו הגורמים החברתיים, התרבותיים והאידיאולוגיים אשר הביאו להתפתחותה של של התנועה בכל אירופה.
ב. מה הייתה חשיבותו של הקו בקיבוע הדימוי של ה"נובו"?
ג.כיצד ניתן להסביר את השימוש באותם מרכיבים צורניים בכל תחומי החיים
ד. כיצד נוצרו שתי פרשנויות שונות בביטוי "ארט נובו"
ה.מה הם המאפיינים של הארט נובו הגיאומטרי ומי האמנים המובילים?
ו. מה האפיינים של הארט נובו הפלוריאלסטי ומי האמנים המובילים?
ז. השוואה בין 2 יצירות, אחת מהגיאומטרי ("the Scottish musical review"כרזה  של צ'ארלס רני מקינטוש) ואחת מהפלוריאלסטי (כרזה של אלפונס מוכה הנקראת "התעוררות האביב").
ח. סיכום

מתוך העבודה:
לארט נובו 2 זרמים מרכזיים: הארט נובו הפלוריאלסטי והארט נובו הגיאומטרי.
הארט נובו הגיאומטרי התפתח בוינה ובגלזגו שבסקוטלנד במקביל. בוינה וגלזגו הוצגה פרשנות אחרת לארט נובו מתוך רצון להתקדם לעבר מחוזות חדשים לעומת התפתחות הארט נובו בשאר העולם. עבודתם הציגה חזון אחר לעומת הקווים המתפתלים והנטורלסטיות שמאפיינת את הארט נובו הטיפוסי. בוינה וגלזגו הסטייל נהיה זוויתי,ונוקשה והקישוטיות הייתה בנסיגה. היה זה חלק מתהליך הרציונלזציה והמודרניזם שלקחו חלק מרכזי לקראת המאה ה-20.
הגאומטריות של ג'וזף הופמן וצ'רלס רני מקינטוש נראתה כהתחלה של העיצוב הפונקציונלי . ב1936 שניהם הוצגו ע"י ההיסטוריון ניקולס פבסנו כ"חלוצים של העיצוב המודרני".
 
עבודה מס' 68181 SHOPPING CART DISABLED
בובה על חוט של תיל - תיאטרון בובות כסאטירה, 2006.
תיאטרון בובות למבוגרים כסאטירה חריפה למציאות הפוליטית חברתית. שימוש בתבניות של תיאטרון בובות להעברת מסר בוטה ואגרסיבי.
4,717 מילים (כ-14.5 עמודים), 18 מקורות, 349.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
ההשקפה הרווחת היא, שתיאטרון בובות נועד לילדים. ביסודה של השקפה זו מצויה ההנחה, שהבובה אינה יכולה לשאת תכנים רציניים. הבובה לכשעצמה משדרת מתיקות, מעוררת גיחוך ולא מאיימת. האומנם? לעיתים היוצר בוחר למשכן את מחאתו בתבנית תיאטרון הבובות. כיצד מסרים של מחאה בעלי תשתית אידיאולוגית, חברתית או פוליטית מתחברים אל תיאטרון בובות? הבובה, בהיבט הפוליטי והחברתי שלה, משמשת ככלי לניגוח השלטון הממסד והחברה מתוך ההנחה, שמותר לה להתבטא באופן שאסור על בני אדם.

בעבודתי זו אבחן כיצד תבניות של תיאטרון בובות, השילו מעליו תכנים נאיביים, וקלטו לתוכן צפנים, שהקשרם יוצר מחאה.  
שאלת מחקר: מה מניע יוצרים של סאטירה חברתית פוליטית להשתמש בתיאטרון בובות על מנת להעביר מסרים בוטים וחריפים.
טענה מרכזית: על אף השימוש בז'אנר ילדותי המסר עובר בצורה בוטה אגרסיבית ולא ילדותית בעליל.
טיעונים עיקריים:
היבט פסיכולוגי-  באמצעות הבובות  המסר מתחבר אל המקום הכי פרימיטיבי וראשוני של התודעה של הצופה תוך פסיחה על שלב העיבוד.
בכדי להבין כיצד משפיע תיאטרון הבובות עלינו, המבוגרים,יש לבדוק ראשית כיצד הוא משפיע  בהיבט הפסיכולוגי על הילד ועל המבוגר. נעזרתי בראיון עם נטע אורן, רכזת התחום הטיפולי בבי"ס לתיאטרון בובות בחולון. ובמאמר של אדולף ג' וולטמן, פסיכולוג קליני, תיאטרון בובות כמכשיר טיפולי
כמו כן דרך ספרה של זהר שביט מעשה ילדות על חוסר התקשורת בין ילד למבוגר.
סאטירה וגרוטסקה- פריסת טכניקות סאטיריות שמתחברות לתיאטרון בובות למבוגרים תוך התמקדות בתפקיד הסאטירה, שמצפינה את מחאתה בתוך הגרוטסקה. וזאת על מנת לבסס את טענתי כי השימוש בדמויות גרוטסקיות, על טבעיות, נועדו להעביר את כל מה שלא פוליטיקלי קורקט במציאות העגומה אותה הסטיריקן בוחר להציג. ע"פ רוברט פאולסון סאטירה שמצפינה את מחאתה בתוך הגרוטסקה טוענת להנמכת החברה, הקצנת פגמיה וגיחוך על ערכיה. סטיריקנים שלא מסתפקים בלשרטט את מחאתם בקווים מדויקים ואנושיים מציגים אותה באמצעות שימוש בדמויות גרוטסקיות על טבעיות (אחמד- הטרוריסט המת של ג'ף דנהאם, ה"חרצופים" כקריקטורות של פוליטיקאים).
כואב אבל פחות- על אף היותה סאטירה בוטה וחריפה, המפגש בין הקומי לזוועתי בהקשר של תיאטרון הבובות למבוגרים יוצר מעין משחק של תום ורשע,ע"פ פיליפ תומפסון, מפגש שכזה יוצר אפקט של בלבול וחוסר ודאות. המפלט היחיד מפני התחושה שנוצרת הוא הצחוק. על פי א' בלום, חוקר סאטירות, הסאטירה דרך ההצפנה בבובות כחפצים דוממים מאפשרת יצירת אמפתיה ומתקבלת במתינות. סאטירה מעורטלת מהצפנה לעומת זאת, מעוררת אנטגוניזם ודחייה.
גישת מחקר: מחקר שדה, הסתייעות בגישות חוץ- אסתטיות : פסיכולוגיה, חינוך.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. הבובה ככלי טיפולי
3 הבובה ככלי להעברת מסרים חתרניים
4. תיאטרון בובות כסאטירה חברתית ופוליטית
5. תיאטרון בובות ככלי סאטירי המוצפן בתוך הגרוטסקה
6. אגרוף בכפפת משי- איך בכל זאת המסר מתרכך?
7. סקירה קצרה של שלוש יצירות סאטיריות: פנץ' וג'ודי, "החרצופים", 'טים אמריקה'.
8. סיכום

מתוך העבודה:
בכדי להבין כיצד משפיע תיאטרון הבובות עלינו, המבוגרים,אבקש לבדוק ראשית כיצד הוא משפיע בהיבט הפסיכולוגי על הילד ועל המבוגר ולאן חותר הסטיריקן כשהוא מתייחס להשפעה זו.
פט וואטס במאמרה מתוך הספר דרמה תרפיה- תיאוריה ומעשה למורים ומטפלים מסבירה את חשיבות תיאטרון הבובות בדרמה תרפיה. החוק הראשון בשימוש בבובות בתהליך זה הוא לשחק, לגלם דמות, להיכנס אל תוך הקשר של ה"כאילו", שבו אני מי שאני, וגם מי שאני לא. הן המטופל והן התרפיסט, מטילים זה על זה תפקידים אלטרנטיביים. "העולם מכוסה ברושם, מראית עין, הבחירה בבובה היא ההיטל האנושי. הבובה מסתירה באותה מידה שהיא מגלה, בגלל שמראית עין היא תמיד של משהו אחר."(3)
 
עבודה מס' 68103 SHOPPING CART DISABLED
שימוש במנדלה בטיפול באמנות , 2009.
ה'מנדלה' בתרבויות שונות, באמנות, בפסיכולוגיה והמנדלה ככלי טיפולי.
3,528 מילים (כ-11 עמודים), 15 מקורות, 149.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
השימוש בצורת מעגל נרחב מאוד והוא מופיע בתרבויות רבות. בתרבויות שונות, השתמשו ועדיין משתמשים במעגל על מנת להביא קבוצות אנשים ויחידים לידי ריפוי, לשמור מפני פירוק ולשם מדיטציה וצמיחה אישית. קרל יונג היה הראשון שחיבר בין המנדלה לבין הפסיכותרפיה. הוא שם לב כי המנדלות הופיעו בחלומותיהם  ובעבודותיהם של מטופלים ובציוריו של עצמו, במיוחד בזמנים של מצוקה. יונג ראה במנדלה ייצוג של ארכיטיפ העצמי, וכלי להשגת שלמות של האישיות. בטיפול באמנות נעשה שימוש נרחב במנדלה. העבודה במעגל נחוות כמקום בטוח ומפחית חרדה אל מול הדף הלבן הריק. מקום מוגדר היכול לשמש כמיכל ל"אני" של המטופל. מיכל שלתוכו יכול המטופל לצקת את הניגודים והקונפליקטים הפנימיים שלו. ניגודים וקונפליקטים אלה מתקבלים כיחידה שלמה ומאורגנת יותר כאשר הם מופיעים בתוך מיכל זה. בנוסף לאיכויות המרגיעות של עבודה במנדלה, הצורה המעגלית מעודדת לחוות תעוזה וחקירת העולם. כלומר, להכנס לעבודה פנימית ועמוקה, לבדוק את המקום של היחיד בקבוצה, של היחיד בעולם, מהו השלב בחיים בו נמצא היחיד וכדו'.

תוכן עניינים:
תקציר
1. מנדלה
2. מנדלות בתרבויות שונות
3. מנדלה בתרבויות המזרח הרחוק
4. מעגלי אבנים
5. אומנים שמציירים מנדלות באופן אינטואיטיבי
6. מנדלה בפסיכולוגיה
7. שימוש במנדלות ככלי טיפולי
סיכום
רשימה ביבליוגרפית
נספחים - תמונות

מתוך העבודה:
מעגל הוא סמל אוניברסאלי ומקודש בתרבויות רבות כצורה הטבעית ביותר. הוא מסמל כוליות, שלמות, מקוריות, נצח, אינסוף, חוסר- זמן (מהיותו חסר התחלה וחסר סוף), סימולטאניות, וכן את הבלתי מוגשם, את העצמי, והשוויון- מהיותו חסר כל סממן היררכי. עיגול מסמל גם שלמות בטבע, כצורה שלמה המופיעה למשל בדמותם של השמש והירח. סמל למחזור השמשי, למחזורים כולם ולכל תנועה מחזורית- תנועה אינסופית, הגשמה, השלמה, וכן מרחב מוגן, מקודש או טקסי (בו כל המשתתפים שווים). כמסמל את השמש, המעגל הוא סמל לכוח זכרי, אך כמסמל את הנפש או הנשמה, הוא נקבי. התנועה המעגלית האינסופית, הנענית לעיקרון אימהי, כנגד התנועה הליניארית, הקווית, הסופית הישירה, המייצגת את הכוח היצירתי האבהי. כסמל נקבי, המעגל מזכיר את צורתו של הירח המלא (פישמן, 2002, פרי, 2003).
 
עבודה מס' 68054 SHOPPING CART DISABLED
מוטיב החלון בשלוש יצירות נבחרות של מאטיס, 2009.
ניתוח יצירותיו של מאטיס המתארות "מראות פנים" עם חלון, אשר צוירו בתקופה בה השתייך האמן לזרם ה"פוביסטיים".
7,762 מילים (כ-24 עמודים), 10 מקורות, 374.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו מבקשת לחקור את יצירותיו של הנרי מאטיס  המתארות "מראות פנים" -interiors עם חלון, אשר צוירו על ידו בין השנים 1911 - 1905, תקופה בה השתייך האמן לזרם סגנוני של ציירים המוגדר בשם "פוביסטיים", שם הגזור מן המונח הצרפתי   Fauve- "יצורי פרא".
מראות הפנים ביצירתו של מאטיס נחלקים לשלושה מוטיבים עיקריים -
* מראה פנים של חדר ומראה פנים עם טבע דומם
* מראות פנים וחוץ עם חלון, חלון צרפתי או דלת
* תיאורי פנים הסטודיו שלו

ברצוני לפתח סוגיה זו על בסיס דוגמאות של שלוש יצירות נבחרות בטווח התקופה
הנדונה אשר משקפות לדעתי, אמירות והתפתחויות בעלות חשיבות כפי שאנמק להלן ;
Open window - Collioure - 1905 -  " חלון פתוח בקויור"
Harmony  in red - 1908 -  "הרמוניה באדום"
The Conversation - 1910-12 -   "השיחה"

ביצירות הללו מופיע מוטיב  החלון - ב"חלון פתוח בקויור" נושא  החלון הוא אמירה ובשורה פוביסטית חדשנית, בהמשך ה"הרמוניה באדום" משלבת אמירה דקורטיבית אוריינטאלית  וה"שיחה" הינה בעלת אמירה סגנונית מופשטת נושאת גם אפקט רוחני דתי.
בשלב ראשון של העבודה אבחן את  היצירות  במקביל  להתפתחות הכרונולוגית של תהליך היצירה השזור בביוגרפיה האישית  של האמן ולא אמנע מלנתח ולהבין את הגורמים שהשפיעו עליו ; אמנים אשר הוא התוודע ליצירותיהם ולמד מהם כמו וגם, התפתחות הזרמים האמנותיים אשר התרחשו בסוף המאה ה- 19 ובמעבר למאה ה- 20 אל האמנות המודרנית.
לאחר חקירה והתנסות מפתח מאטיס את שפתו הסגנונית האינדיבידואלית והייחודית.
מצאתי שלושה מאפיינים עיקריים שעולים מדרכו האמנותית רבת השנים ;
היצירה היוותה ראי לאישיותו - היא דרשה ממנו מסירות ועבודה קשה - ושאפה להעביר לצופה בה מסר של שלווה.
יחד עם זאת הוא ניסח תיאוריה משלו, טקסטים נבחרים אשר העלה על הכתב וחלק עם מבקרים ובראיונות שערך שאינם רבים אך מהווים עדות אמינה וחשובה מאין כמוה, אותה אפרט בהמשך.
לאור הבנות אלה אסקור את התפתחות מוטיב החלון וייצוגו ואבחן גם מספר שאלות מחקריות העולות מהצגת המוטיב בתוך היצירות.

מתוך העבודה:
לטענתו של מאטיס, עבודתו מבטאת איכות אינטנסיבית קונספטואלית ולכן הוא מדגיש את מטרת הביטוי "הבעה" שאינה נפרדת מהאמצעי התמונתי ומדגישה את הסמליות האינטואיטיבית באמצעות חוויה תפיסתית. מאטיס דחה את האימפרסיוניזם והציג את הביטוי שבאמנות. מדבריו עולים שני מושגים חשובים שיש לפרשם ; מן ההבעה נובעת התחושה - SENSATION זהו השלב הראשוני של היצירה, שאיננו בר - חלוף אלא מנציח את הרגע של ריכוז כל התחושות אשר מעורר בהמשך את הרגש - EMOTION.
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/10/2014
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
כללי
פיסול
ציור
תולדות האמנות
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [109-117] מתוך 296 :: [עמוד 13 מתוך 33]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 :: עמוד הבא >>