עבודות [937-945] מתוך 1246 :: [עמוד 105 מתוך 139]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 64513 SHOPPING CART DISABLED
תהליכי קליטה והסתגלות של חניכי פנימייה, 2005.
מחקר איכותני הבודק את תהליך הקליטה וההסתגלות, מהיבטים שונים, של חניכי פנימייה.
11,397 מילים (כ-35 עמודים), 18 מקורות, 494.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
נושא המחקר הוא תהליך הקליטה וההסתגלות של חניכי שכבת ז' בפנימייה, שאלת המחקר היא "כיצד מתבצעת קליטת חניכים לשכבת ז' בפנימיית שטיינברג מנקודת ראותם של החניכים והצוות החינוכי".
בחרתי בנושא זה למחקר מפני שהוא בתחום המקצועי שלי, חינוך ילדים בפנימייה, ומפני שאני מעוניין להעמיק את הבנתי בתהליכים חינוכיים. אני, באופן אישי, רואה בתהליך הקליטה וההסתגלות שלב שהוא ביסודו משברי ואשר כוחות אישיותו של האדם עומדים במבחן המציאות של הסתגלות למצבו החדש. הסתגלות לפנימייה הינה משימה מורכבת ומאתגרת מאוד, בעיני, משום היותה מסגרת חברתית טוטאלית, אשר מוציאה את החניך ממסגרת החיים הטבעית שלו, מתאו המשפחתי הטבעי, ומכניסה אותו לתוכה למסגרת חיים שיתופית טוטאלית המחייבת את הנקלט להתמודד עם תהליכים חברתיים ללא הפסקה.
החניך מתנתק מהוריו ועובר תהליך מחודש של גיבוש זהות ברמות שונות, הווה אומר, הוא לעולם לא יהיה יותר כפי שהיה או אמור היה להיות לפני הגעתו לפנימייה. התהליכים בפנימייה מטפחים בילדים זהות חדשה של "פנימיסטים", וזוהי בעצם משפחתם החדשה, בה הם אינם עוד ילדים ל..., אלא חלק מקולקטיב חדש.

מחקר זה נעשה בשיטה האיכותנית ויכלול את הפרקים הבאים: פרק ב'- סקירת ספרות, אשר יציג את התיאוריות העדכניות בנושא פנימיות ובנושא קליטת חניכים והסתגלות, פרק ג'- המתודולוגיה, יסקור את שיטת המחקר ואת תהליך החקירה, פרק ד'- ממצאים, פרק ה'- עיבוד ממצאים, פרק ו'- מסקנות ופרק ז'- סיכום העבודה.

שאלת המחקר הינה:"כיצד מתבצע תהליך קליטתם של חניכים חדשים לשכבת ז'-ח' בפנימייה מנקודת מבטם של החניכים ושל הצוות החינוכי".
אוכלוסיית מחקר זה הינה קבוצה של שלושה חניכים, המדריכה המלווה בפנימייה ומנהל הפנימייה.
כלי המחקר הוא ראיון. (התימלול המלא של הראיונות אינו נכלל בקובץ העבודה)

תוכן עניינים:
פרק א' - מבוא
פרק ב' - סקירת ספרות
פרק ג' - מתודולוגיה
פרק ד' - ממצאים
פרק ה' - ריכוז ממצאים לתפיסה
פרק ו' - מסקנות
פרק ז' - סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
בחרתי בנושא זה למחקר מפני שהוא בתחום המקצועי שלי, חינוך ילדים בפנימייה, ומפני שאני מעוניין להעמיק את הבנתי בתהליכים חינוכיים. אני, באופן אישי, רואה בתהליך הקליטה וההסתגלות שלב שהוא ביסודו משברי ואשר כוחות אישיותו של האדם עומדים במבחן המציאות של הסתגלות למצבו החדש. הסתגלות לפנימייה הינה משימה מורכבת ומאתגרת מאוד, בעיני, משום היותה מסגרת חברתית טוטאלית, אשר מוציאה את החניך ממסגרת החיים הטבעית שלו, מתאו המשפחתי הטבעי, ומכניסה אותו לתוכה למסגרת חיים שיתופית טוטאלית המחייבת את הנקלט להתמודד עם תהליכים חברתיים ללא הפסקה.
החניך מתנתק מהוריו ועובר תהליך מחודש של גיבוש זהות ברמות שונות, הווה אומר, הוא לעולם לא יהיה יותר כפי שהיה או אמור היה להיות לפני הגעתו לפנימייה. התהליכים בפנימייה מטפחים בילדים זהות חדשה של "פנימיסטים", וזוהי בעצם משפחתם החדשה, בה הם אינם עוד ילדים ל..., אלא חלק מקולקטיב חדש.
אני מקווה שעבודה זאת תאפשר מבט אמיתי לתוך עולם הילדים ברגע משברי זה ותאפשר למידה אמיתית כיצד להפכו לתהליך קל יותר.
 
עבודה מס' 64490 SHOPPING CART DISABLED
המשמעת בבתי הספר והשפעתה על האקלים הלימודי, 2005.
בעיות המשמעת בבתי הספר, דרכי ההתמודדות האופייניות בכיתה, והשפעתן על האקלים הלימודי.
2,131 מילים (כ-6.5 עמודים), 9 מקורות, 207.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בתקופתנו עולה שאלת המשמעת בכל חומרתה. יש הרואים ריבוי מצבים של חוסר משמעת כמצביעים על תופעה אוניברסלית, הנובעת מירידת מעמד ההוראה והחינוך. מנקודת מבט אחרת יש הרואים במשמעת פועל יוצא של הפילוסופיה החינוכית שהעמידה את הילד במרכז ועוד.
תהא התיאוריה אשר תהיה,  המשמעת בבית הספר נתפסת כנושא בעייתי ונרחב מאוד.
בעבודה זו עסקתי במספר תחומים כשבראש ובראשונה, מהי משמעת ?
ההגדרות והגישות הפסיכולוגיות לתפיסת המשמעת ע"י אנשי החינוך. כמו כן עסקתי בשאלה כיצד מחנכים למשמעת בכיתה וזאת למרות שאין מרשם מדויק לדרך הטיפול. בנושא כללתי אף את הקשר ההדוק עם מנהל בית הספר, המפקח והמורה עצמו. בפרק אחר דנתי בגורמים למשמעת לקויה של תלמיד ובפרק האחרון בסוגי העונש הקיימים ובהשפעת המשמעת על האווירה הלימודית בכיתה.  והמשמעת אכן משפיעה לרעה על האווירה בכיתה, מסיתה את התלמידים ממסלול הלימודים ומחיי החברה התקינים בכיתה.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק א' - מהי משמעת.
פרק ב' - כיצד מחנכים למשמעת.
פרק ג' - השפעתה של המשמעת.
סיכום
ביבליוגרפיה

הערת מערכת: בעבודה זו לא צויינו מראי מקום.

מתוך העבודה:
ביאורים ופירושים רבים ניתנו למושג משמעת. מבחינה אטימולוגית מוסברת המילה משמעת discipline בדומה למובן הלטיני disciples כלומר-תלמיד וכוונתה-צייתנותו לפקודות המנהיג ועשיית רצונו. אחרים סבורים כי מובנה של המילה משמעת היא מערכת כללים בהתנהגות ויש המגדירים אותה כשורת הרגלים שקנה לו אדם במשך הזמן.
 
עבודה מס' 64487 SHOPPING CART DISABLED
תכנית לימודים למרכז למידה לקולנוע , 2005.
תוכנית לימודים שנתית לתלמידי תיכון במגמה הומנית.
6,337 מילים (כ-19.5 עמודים), 11 מקורות, 438.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו היא תוכנית לימודים שנתית לתלמידי תיכון במגמה הומנית. התוכנית מתארת הקמת מרכז לימודים לתחום הקולנוע. דרך מערכי שיעור רבים ומפורטים ומשימות לימודיות התלמיד לומד להכיר את עולם הקולנוע וכך יוכל לבחור את זה הנושא הראשי אותו יבחר ללמוד בתיכון.

תוכן עניינים:
מבוא
מטרות מרכז הפעילות
פרוט הנושאים שילמדו במרכז
סוג מרכז הלמידה והאופי בו
משימות לימודיות
רצף המשימות הלימודיות
אפשרויות הבחירה
ארגון הלמידה במרכז
מערכת קבוצתית
מערכי שיעור
מערך שיעור: אוצר מילים קולנוע
מערך שיעור: משמעות הקול בקולנוע
מערך שיעור: ז'אנרים בקולנוע
מערך שיעור: ז'אנרים בקולנוע- המחזמר
מערך שיעור: פוסטמודרניזם
מערך שיעור: ז'אנרים בקולנוע- המותחן
מערך שיעור: צ'רלי צ'אפלין
מערך שיעור: הקולנוע האמריקני
מערך שיעור: תסריטאות
מערך שיעור: יסודות ההפקה
מערך שיעור: ערכיות בקולנוע
מערך שיעור: חופש הביטוי בקולנוע הישראלי
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
מרכז הלמידה יהיה למעשה כיתת לימוד המשלבת בתוכה ספריה בנושא קולנוע, אולם קולנוע, ומרכז חברתי שנושאי השיחה שידוברו בו יהיו קשורים לקולנוע. אל המרכז יוכלו התלמידים להגיע בכל ימי השבוע, בכל שעות היום. הם יוכלו לקרוא בו ספרים לצפות בסרטים ולערוך מפגשים בהם יקיימו התלמידים שיחות פילוסופיות בנושא קולנוע. המרכז יעורר את הצמא והרעב של התלמידים לעולם המופלא של הקולנוע. כל סרט בו יצפו התלמידים ילווה במשוב של התלמידים, יהיה פורמט קבוע שבו יוכל התלמיד לכתוב ביקורת על הסרט, מה הוא חש במהלך הצפיה, מה הוא אהב, מה לא, ובמהלך הזמן יוכל התלמיד לבקר את הסרט לפי הכלים אותם ירכוש במהלך הלימודים.
 
עבודה מס' 64483 SHOPPING CART DISABLED
תכנית למניעת התמכרות לסמים בבתי הספר, 2004.
רקע תיאורטי ותיאור תכנית מניעה של 12 מפגשים
3,740 מילים (כ-11.5 עמודים), 11 מקורות, 120.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעיית הסמים בקרב מתבגרים בארץ הולכת וגדלה בשנים האחרונות. היעדר מסוגלויות התמודדות חברתיות הוא בין הגורמים המרכזיים המביאים את המתבגרים לשימוש בסם.
התוכנית מיועדת לתלמידים בכיתה ז' ומציעה דרכים שונות לחיזוק הנער הנמצא בפתחו של גיל ההתבגרות. גיל זה מהווה עבור האדם נקודת מעבר בין הילדות לבגרות, בין תלות לעצמאות. לכן, מטרת התוכנית הינה לסייע למתבגר בצעדיו הראשונים בתקופה רבת שינויים זו, בה הוא מתנתק מתלותו בהוריו ונקשר קשר הדוק עם קבוצת השווים. קשר זה מהווה חלק מרכזי מחייו של המתבגר בתקופה זו, אך טמון בו גם סיכון בדמות הלחץ שהקבוצה מפעילה לעתים על הפרט, בכדי שיישאר קונפורמי לנורמות שלה. התוכנית תעניק למשתתפים בה ידע אודות הסמים והשפעותיהם ובו זמנית תיצור במתבגר ותחזק בו את היכולת להתמודדות מול לחצים וקונפליקטים, זאת באמצעות הגברת המודעות למשתנים אלו ושימוש בסימולציות לחיזוק העצמי. בתחילת ובסיום התוכנית יועברו שאלונים הנוגעים לעמדות באשר לשימוש בסמים.

תוכן עניינים:
פתיח
רקע תיאורטי
סמים וההתמכרות להם
מניעה
הגורמים לשימוש בסמים בקרב בני-נוער
אפיוני גיל ההתבגרות
תכנית המניעה
מטרות ויעדי התוכנית
שיטת הפעולה
הצעה למחקר הערכה של הפרויקט
המשאבים הדרושים לצורך ביצוע הפרויקט
רשימת מקורות

מתוך העבודה:
"ההתמכרות לסמים" הינה מונח הכולל השפעות התנהגותיות ופיסיולוגיות שנגרמות על-ידי הסמים ועל-ידי גורמים אחרים. צריכה עצמית של סם כלשהו מעלה את ההסתברות שהאדם ישוב להשתמש באותו סם. צריכת סמים חוזרת על עצמה וכרוכה בעליה מתמדת בכמות החומר הנצרך, תופעה הנובעת מהסבילות. בתהליך הסבילות, כמות מסוימת של סם מביאה להשפעה ההולכת ופוחתת ככל שצריכת הסם חוזרת על עצמה. בשל תופעת התלות, לא יכול האדם הצורך סם להחליט באשר לכדאיות הצריכה החוזרת של הסם. (פרנק ואחרים, 1995).
 
עבודה מס' 64474 SHOPPING CART DISABLED
פתיחת האוניברסיטה הפתוחה, 2002.
תהליכי הקמתה ופעילותה של האוניברסיטה הפתוחה כחלק ממערכת ההשכלה הגבוהה בישראל.
3,083 מילים (כ-9.5 עמודים), 9 מקורות, 164.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
האוניברסיטה הפתוחה (להלן האו"פ) היא אחת משמונה האוניברסיטאות בישראל המעניקות תואר בוגר אוניברסיטה (B.A) ותואר שני (M.Sc) במדעי המחשב. היא הוקמה בשנת 1974 בתמיכת קרן יד הנדיב במתכונת דומה לזו של האו"פ באנגליה. הלימודים החלו בשנת 1976, ובשנת 1980 הכירה בה המועצה להשכלה גבוהה (המל"ג) כמוסד המעניק תואר ראשון (ראה נספח המפרט נקודות ציון בפתיחתה). האו"פ מקיימת את לימודיה בעשרות מרכזי לימוד ברחבי הארץ, מאילת ועד תל-חי (קשתי ואחרים, 1997). ניסוח העקרון המונח ביסוד הקבלה הפתוחה: כל אדם זכאי, ללא תנאים מוקדמים, לנסות את כוחו בלימודים אקדמיים באו"פ, אשר נותנת הזדמנות לסטודנטים, אך אינה מבטיחה להם הצלחה (הד החינוך,1991). לצד פתיחות בתנאי הקבלה, האו"פ תובעת מתלמידיה משמעת עצמית, מוטיבציה גבוהה, אחריות, סקרנות אינטלקטואלית, התמדה ויכולת למידה הנדרשת מסטודנטים הלומדים במסלולים אקדמיים. האו"פ שונה מיתר המוסדות להשכלה גבוהה בתהליכי ההוראה והלמידה ובאופי התייחסות הגומלין בין הסטודנט, המרצה וחומר הלימודים (קשתי ואחרים, 1997).

מטרת העבודה: תיאור פתיחת האו"פ כשינוי ורפורמה משמעותית שהתרחשה במערכת החינוך
בישראל תוך השוואת נושא זה לשינויים ולרפורמות אחרות שהתרחשו במערכת החינוך בישראל ועיגון הנושא בתפיסות הלקוחות מספרות תיאורטית.

מתוך העבודה:
העקרונות המנחים את האו"פ אוניברסליסטיים ושוויוניים יותר משאר האוניברסיטאות מכיוון שהתלמידים מתקבלים ללא מיון ומערכת ההוראה גמישה, כך שתתאים לאנשים עובדים. האו"פ מבקשת להעניק "הזדמנות שניה" לאלה שאינם עומדים בדרישות האוניברסיטאות האחרות, ולהציע מגוון קורסים למבוגרים, בהתאם לתפיסה של "למידה לכל אורך החיים" (סבירסקי, 1997). הנרשם לאו"פ אינו זקוק לתעודת בגרות, לתוצאות בחינה פסיכומטרית ואפילו לא לתעודת לידה. האו"פ מסוגלת לקלוט כל מספר של תלמידים, ללא הגבלה, בלי להוריד את רמתה. לומדות בה קבוצות אוכלוסייה שבעבר לא היו צרכניות של השכלה גבוהה, 95 אחוזים מתלמידיה עובדים, גילם הממוצע הוא 35.
 
עבודה מס' 64401 SHOPPING CART DISABLED
ייצוג היהודים יוצאי ארצות ערב בספרי לימוד ההיסטוריה של מערכת החינוך, 2006.
באיזו מידה ובאיזה אופן מיוצגים יהודי ארצות ערב בספרי לימוד ההיסטוריה של מערכת החינוך.
5,785 מילים (כ-18 עמודים), 10 מקורות, 438.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
במרכזה של עבודה זו עומדות השאלות הבאות: האם העבר של היהודים מצפון אפריקה והמזרח התיכון מהווה נדבך בתודעה של הישראלים?, האם ההיסטוריה של קבוצת אוכלוסייה מרכזית זו מהווה חלק בהבניית הזהות הישראלית?, האם הגידול שחל מאמצע שנות ה-90 בהתייחסות להטרוגניות של החברה בישראל והדיון האקדמי והציבורי הנרחב בנושאים של רב-תרבותיות באים לידי ביטוי בספרי הלימוד להיסטוריה של מערכת החינוך?, עד כמה הזהות הישראלית המתפתחת כוללת בתוכה סיפורים שונים ו"היסטוריות" שונות? ועד כמה יש הכרה בסובייקט המזרחי כבעל ניסיון היסטורי משמעותי שרלוונטי לזהות ישראלית זו?.

בחרתי לעסוק בנושא זה בעבודתי משום שלדעתי יש לו חשיבות ברורה ומכרעת לא רק מבחינה אקדמית טהורה אלא גם באשר לעיצוב אופי החברה ותפיסותיה, במיוחד לאור העובדה כי חשיפתם של מספר כה גדול של תלמידים לתמונות עבר "חד-ממדיות" מביאה, בסופו של תהליך, לידי יצירת זיכרון קולקטיבי המעוגן ברשמים שספגה האוכלוסייה הבוגרת בעת שהותה בביה"ס.
תכני הלימוד בבתי-הספר הם המעצבים זהות ותרבות ולכן יש לבחון האם הם נבחרים ונכתבים במחשבה רבה ובקפידה יתרה, ומכוונים לשרת מטרות גבוהות וחשובות.

בפרק הראשון של העבודה אנסה לסכם בנקודות כלליות ובתמציתיות את אחד מנושאי המסגרת של עבודה זו ושל הקורס במסגרתה היא נכתבת, נושא המהווה את הבסיס לכל שאלות המחקר הנבחנות בעבודה זו, הלוא הוא נושא החינוך לרב-תרבותיות בחברה בכלל ובמערכת החינוך בישראל בפרט (באמצעות ניתוח הגישות השונות בהן יכולה חברה לנהל את הרב-תרבותיות של חבריה,  ובהסתמך על המתואר בשאר פרקי העבודה אוכל להסיק בסוף העבודה מסקנה באשר לאופן בו מתייחסת מערכת החינוך הישראלית לרב-תרבותיות של תלמידיה ושל כלל אזרחי המדינה).
בפרק השני של העבודה אבחן, באופן כמותי, את מידת הייצוג של יהודי ארצות ערב בספרי ההיסטוריה של מערכת החינוך לאורך 50 השנים האחרונות.
בפרק השלישי אבחן את אופן ייצוג זה ואת תקינות השפה בה נוקטים מחברי ספרים אלו.
בפרק הרביעי, והמרכזי בעבודה זו, אנסה לרדת לעומקו של עניין ולבחון את הקונטקסט של ייצוג זה, תוך ציון וניתוח הגישות והתפיסות העומדות מאחורי קונטקסט זה.
בפרק האחרון של העבודה אנסה לסכם את הממצאים אליהם הגעתי ולהסיק מכך את המסקנות הראויות.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. רב-תרבותיות בחברה ובמערכת החינוך
3. מידת הייצוג  של יהודי ארצות ערב בספרי לימוד ההיסטוריה
4. אופן הייצוג ותקינות השפה
5. קונטקסט הייצוג
6. סיכום ומסקנות
7. ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
מדינת ישראל הינה מדינה צעירה יחסית, המנסה להתגבש מתוך ריבוי של מסורות תרבותיות ושסעים חברתיים ודתיים המאיימים לפלגה.
ההיסטוריה של העם היהודי בתפוצות ובארץ ישראל, כמו זו של שאר עמי העולם, מהווה היבט חשוב בחייה של המדינה מאחר והיא מהווה את אחד המרכיבים המשמעותיים בזהותה של האומה הצעירה והמתפתחת.
חשיבותו של עבר היסטורי זה נעוצה בעיקר בכך שהוא נחלתו של האומה כולה, המוצאת בו מכנה משותף שמאחד אותה מעבר למחלוקות הפוליטיות, החברתיות והדתיות.

החוקר וההיסטוריון פייר נורה עסק במאמריו בהבחנה בין "זיכרון קולקטיבי" לבין ההיסטוריה כדיסציפלינה מדעית טהורה . באמצעות הבחנה זו מבדיל נורה בין שני סוגי שיח: האחד, כתיבת ההיסטוריה בספרים ובמאמרים, פועל בהתאם לכללים הנוקשים של העולם האקדמי ופונה לקהילה מצומצמת יחסית, ואילו השני, הזיכרון הקולקטיבי, גמיש יותר ונעדר סייגים מדעיים, פונה לציבור הרחב ובא לידי ביטוי באופנים שונים ומגוונים, החל באנדרטאות וכלה בסרטי קולנוע.
החוקר אבנר בן עמוס טוען כי בין שני סוגי השיח הללו ניצב סוג שלישי, המתווך ביניהם ואשר עומד במרכזה של עבודה זו - ייצוג העבר במערכת החינוך הממלכתית .

את השיח על אודות העבר בבתיה"ס ניתן למצוא הן בחינוך הפורמאלי, במקצועות הלימוד ההומניסטיים השונים, והן בחינוך הלא-פורמאלי, בטקסים בטיולים ובביקורים במוזיאונים.
מבין כל מקצועות הלימוד הספציפיים רבה במיוחד חשיבותו של מקצוע ההיסטוריה, המוקדש כולו לשחזור העבר.
עבודה זו תעסוק בתחום ספציפי מלימודי ההיסטוריה הכלליים, התחום הקרוי כיום 'תולדות עם ישראל', תוך בחינת מורכבותו של התהליך הקובע את דימויי העבר המוצגים במערכת החינוך בתחום זה.

אף על פי שמפתחי תוכניות הלימודים וכותבי ספרי הלימוד בהיסטוריה נשענים על כתביהם של היסטוריונים מקצועיים, המשתדלים להיות נאמנים לעבר, עדיין חשוב לזכור כי תחום זה מושפע רבות גם משיקולים פוליטיים הנכונים לעת כתיבתו של כל ספר וספר והמיוצגים ע"י קברניטי משרד החינוך וקבוצות לחץ חברתיות שונות.
מטרת עבודה זו הינה לבחון את אופן ייצוגם של יהודי ארצות ערב בספרי לימוד ההיסטוריה של מערכת החינוך, תוך בחינת השאלה האם מיושמים עקרונות של רב-תרבותיות במערכת החינוך הישראלית הלכה למעשה וכל זאת בהתחשב בעובדה כי כמחצית מהאוכלוסייה היהודית בישראל מוצאה מצפון אפריקה או מהמזרח התיכון.
 
עבודה מס' 64386 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין לקות הלמידה אצל התלמיד לבין דימויו העצמי, 2006.
בחינה עיונית של דימויו העצמי של תלמיד לקויי למידה והגורמים אשר משפיעים עליו, כולל הליקוי עצמו.
9,611 מילים (כ-29.5 עמודים), 40 מקורות, 328.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת עבודה זו היא לתאר את השפעת לקות הלמידה אצל תלמידים על דימויים העצמי. לשם כך, בשלב הראשון, נענה על השאלה מהי לקות למידה ומהם סוגיה. בשלב השני נענה על השאלה מהו דימוי עצמי, ומאילו גורמים הוא מושפע, ניעזר בגישות תיאורטיות ובמחקרים על מנת לענות על שאלות אלו. בשלב השלישי נבדוק האם אותם גורמים אשר נמצאו בפרק הקודם כמשפיעים על הדימוי העצמי של תלמידים באופן כללי (יחס המורים, ההורים ובני הכיתה) שונים באופיים אצל תלמידים ל"ל לעומת תלמידים רגילים, משמעות של תשובה חיובית על כך היא, שלקות הלמידה אצל התלמיד מכתיבה את היחס שהוא יקבל מהמורים, ההורים ובני הכיתה (הגורמים העיקריים שמשפיעים על דימויו העצמי(, גם כאן ניעזר במחקרים וגישות תיאורטיות. בשלב האחרון והמרכזי של העבודה נבדוק האם וכיצד אותם גורמים(יחס מורים, ההורים ובני הכיתה) אשר בעצמם מושפעים מלקות הלמידה אצל התלמיד(כפי שנמצא בפרק השלישי)אכן משפיעים על הדימוי העצמי של תלמידים ל"ל וזאת תוך הסתמכות על מחקרים שנעשו.

תוכן העניינים:
מבוא.
1. לקויי למידה.
1.1. הגדרות.
1.2. סוגים
2.דימוי עצמי של תלמידים.
2.1. דימוי עצמי.
2.2. השפעת ההורים על הדימוי העצמי.
2.3. המעמד הסוציו אקונומי והדימוי העצמי.
3. מאפיינים חברתיים של ל"ל.
3.1. מעמדם החברתי בכיתה.
3.2. הקשר עם המורים.
3.3. הקשר עם ההורים.
3.4. הפרעות קשב והיפראקטיביות.
4. הקשר בין לקות הלמידה אצל התלמיד לבין דימויו העצמי.
4.1 השפעת המורים על הדימוי העצמי של ל"ל.
4.2 השפעת המעמד החברתי על הדימוי העצמי של ל"ל.
4.3 השפעת ההורים על הדימוי העצמי של ל"ל.
5. סיכום ודיון
6. רשימה ביבליוגרפית.

מתוך העבודה:
במדריך האמריקני לאבחון (DSM-IV, 1994) הפרעות למידה מאובחנות כאשר הישגיו של הפרט במבחנים סטנדרטים, בקריאה, מתמטיקה או בכתיבה הם נמוכים יחסית לרמה המצופה מגילו, הכיתה שבה הוא לומד ורמת המשכל שלו. אותם ליקויי למידה מקשים משמעותית על יכולתו האקדמאית או על התפקוד היומיומי, אשר מצריך כישורי קריאה, מתמטיקה או כתיבה.
לפי המדריך, המשתנים הבאים נמצאו בקשר מסוים ללקות הלמידה: דימוי עצמי נמוך, קשיים בכישורים החברתיים, שיעור הנשירה מבית ספר, אבטלה וקשיי הסתגלות. נמצא גם שלחלק משמעותי (10%-25%) מאלה אשר סובלים מדיכאון או מהיפראקטיביות, יש גם לקות למידה.
 
עבודה מס' 64346 SHOPPING CART DISABLED
מערכת החינוך הישראלית- סוגיות נבחרות, 2006.
מטרות מערכת החינוך, טיפולה של מערכת החינוך באוכלוסיות מיוחדות, הרפורמה שבוצעה במערכת החינוך בשנת 1968 והשלכותיה, החינוך במגזר הערבי ומקומם של ההורים במערכת החינוך.
7,752 מילים (כ-24 עמודים), 24 מקורות, 274.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
העבודה בוחנת ומנתחת סוגיות מרכזיות במערכת החינוך בישראל בהן: מטרות מערכת החינוך, טיפולה של מערכת החינוך באוכלוסיות מיוחדות, הרפורמה שבוצעה במערכת החינוך בשנת 1968 והשלכותיה, החינוך במגזר הערבי ומקומם של ההורים במערכת החינוך.
העבודה בוחנת מקרוב את השינוי במטרותיה המוצהרות של מערכת החינוך המבוססות על חוק לימוד חובה וחוק חינוך ממלכתי על התיקונים שבאו בהם במהלך השנים ושמווה ביניהן לביצוען בפועל, ברמת השטח. כנגזרת ממטרות מערכת החינוך, היא מצווה לקדם את צרכיהן של אוכלוסיות מיוחדות. העבודה בוחנת את אוכלוסיית העולים החדשים ואוכלוסיית המחוננים כמקרי מבחן ומציגה את האתגרים שעמדו בפני מערכת החינוך בבואה לטפל באוכלוסיות אלו ואת השינויים הכרוכים בנושא זה שבאו במשך השנים.
המהפכה שנעשתה בשנת 1968 במערכת החינוך משפיעה על תפקודה עד היום. העבודה סוקרת את עיקרי הרפורמה, סיבותיה, הרקע האידיאולוגי לה, השפעתה על אוכלוסיית התלמידים ומשמעותה החברתית, על יתרונותיה וחסרונותיה. העבודה סוקרת גם את מערכת החינוך במגזר הערבי, הקשיים העומדים בפניו, הגורמים לקשיים אלו ומשמעותם החברתית. במסגרת זו נבחנות החלטות ממשלה שביקשו לקדם את החינוך במגזר הערבי וכן נתונים סטטיסטיים על המגזר. מקום נכבד מוקדש לסוגיה כבדת משקל והיא מקומם של ההורים במערכת החינוך- האם הם שותפים? הם הם גורמים מתערבים ומפריעים? העבודה בוחנת את השינוי במעורבותם של ההורים בחינוך ילדיהם ואת התייחסותה של מערכת החינוך אליהם.

תוכן עניינים
* מהן מטרות מערכת החינוך על פי חוקי החינוך והתיקונים שחלו בהם במהלך השנים?
* כיצד מטפלת מערכת החינוך באוכלוסיות ייחודיות? מקרי המבחן של עולים ומחוננים
* הרפורמה החינוכית שבוצעה בשנת 1968: סיבות, רקע אידיאולוגי, שינוי מבנה מערכת החינוך, ההשפעה על אוכלוסיית התלמידים ומשמעותה החברתית.
* החינוך במגזר הערבי: הקשיים, הגורמים להם, משמעותם החברתית
* מקומם של ההורים במערכת החינוך

מתוך העבודה:
מטרות מערכת החינוך על פי חוקי החינוך והתיקונים שחלו בהם במהלך השנים
מערכת החינוך מתנהלת על פי מספר חוקים המניחים את עקרונות החינוך בישראל, כאשר שני החוקים המכריעים להתפתחותה של מערכת החינוך הם: חוק לימוד חובה, התש"ט- 1949 (להלן חוק לימוד חובה) וחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג- 1953 (להלן חוק חינוך ממלכתי), על התיקונים שחלו בהם במשך השנים.
חוק לימוד חובה נחקק בשנת 1949, כשנה וחצי לאחר קום המדינה על רקע אי וודאות קיומית. במסגרת זו בולטת החשיבות שהוענקה לחינוך על ידי המדינה בראשותו של דוד בן גוריון ושר החינוך דאז זלמן שז"ר.
 
עבודה מס' 64339 SHOPPING CART DISABLED
תרומת פיתוח תלב"ס בחינוך החברתי לפיתוח צוות המחנכים בחט"ב, 2003.
המחקר מתאר את מערך ההשתלמות פיתוח צוותי עבודה בחט"ב(אותו פיתחה החוקרת) בעזרת כלי מחקר איכותיים: תצפיות, ראיונות ומסמכים פנימיים.
24,908 מילים (כ-76.5 עמודים), 43 מקורות, 548.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מחקר זה הוא חקר מקרה והוא תולדה של אי שביעות רצון תפקודית של החוקרת במהלך שנות עבודתה כרכזת חינוך חברתית. תהליכים חברתיים אותם ניסתה הרכזת לקדם נעצרו בעקבות חוסר שיתוף פעולה אמיתי בקרב צוותי המחנכות.
במחקר זה פעלה החוקרת כסוכנת שינוי במטרה להפוך את צוותי המחנכות לצוותים אפקטיביים. תוצר סופי של התהליך היה פיתוח תלב"ס לחינוך החברתי ע"י צוותי המחנכות.
המחקר נערך בחטיבת ביניים שהיא חלק מבית ספר שש-שנתי. אוכלוסיית המחקר היוו צוות המחנכות, סגנית פדגוגית, רכזות שכבה ויועצת בית הספר.
המחקר מתאר את מערך ההשתלמות (אותו פיתחה החוקרת) בעזרת כלי מחקר איכותיים: תצפיות, ראיונות ומסמכים פנימיים.
המחקר החל מיד לאחר קבלת הסכמת מנהלת חטיבת ביניים. התוכנית הופעלה במהלך שנתיים בהן קיבלו המחנכות כלים לעבודה שיתופית בצוות אפקטיבי, תוך מיקוד בפיתוח מיומנויות תקשורת ומשוב בצוות.
המחקר מבקש לבחון את השלכות תהליך זה בשינוי עמדות המורים כלפי האופן בו הם תופסים את אחריותם המערכתית לתהליכים חברתיים בבית הספר. מדדי שינוי: נכונות לשיתוף פעולה, יצירת אווירת שייכות, מידת מעורבותם וההתמדה בהרגלי עבודה חדשים. מן המחקר עולה שפיתוח צוות אכן מוביל לקראת עשייה אחרת ויצירת תרבות ארגונית שונה. צוותי המחנכות החלו בקביעת מטרות, יצרו שיתוף פעולה, יזמו פרוייקטים שונים ותקשורת שבה נוצר דיאלוג בנושאים ערכיים ואחרים. תוצר נוסף שלא נצפה היה הדהוד ההצלחה בחדר המורים שהביא לידי כך שמורים נוספים רצו להיכנס לתוך התהליך. לכן, נבנתה השתלמות נוספת שמטרתה להכשיר את רכזי המקצוע ורכזי השכבות להנהיג את השינויים בתוך הצוותים שלהם. ההשתלמות נקראה פיתוח מנהיגות צוותית.
במקום בו מורים חשים חוסר שביעות רצון, אי נחת, שחיקה ותחושת חוסר שייכות, יש מקום להתחיל ולערוך שינויים. בידי המורים קיים הכוח לנסות ולשנות ולהוביל את תהליכי השינוי.
רכז חינוך חברתי מעצם היותו במעמד של חבר צוות ניהול, בקיא בנושאים חברתיים ערכיים וכן בעל כישורי הנחיה (הדרכה) יכול להוביל תהליכי שינוי תוך כדי שיתוף פעולה עם הנהלת בית הספר. לשם כך נחוץ חזון אישי, נכונות, יוזמה ומרץ.

שיטת המחקר עליה מבוססת עבודה זו היא מחקר אתנוגרפי שבו מופעלת אסטרטגיית חקר מקרים.
איסוף הנתונים נעשה בעזרת כלים המתאימים למחקר איכותי, באמצעות עבודת שדה, תוך שהות ממושכת בשדה המחקר.
מאחר שהמחקר כלל פיתוח תלב"ס בנושא הח"ח נבחרה אוכלוסיית יעד מתאימה. אוכלוסיית המחקר כוללת את כל המחנכות בחט"ב - 18 במספר, 3 מתוכן הן רכזות שכבה, יועצת ביה"ס וסגנית מנהלת שהיא גם אחראית פדגוגית בחטיבה הצעירה.

תוכן העניינים:
מבוא
סקירת ספרות
פרק א' פיתוח צוות
א. צוות / קבוצה ומה שבניהם
ב. מדוע עבודת צוות?
ג. עקרונות בסיסיים בעבודת צוות
ד. תנאים לפעילות תקינה של צוות
ה. שלבי התפתחות עבודת צוות
ו. מה מבדיל בין צוות אפקטיבי לכזה שאינו אפקטיבי?
פרק ב' ניהול שינויים.
א. מהות השינוי.
ב. הצורך בשינוי
ג. תנאים בסיסיים להתרחשות שינוי.
ד. תהליך השינוי ומרכיביו
ה. התנגדות לשינויים
ו. ביטויי התנגדות
ז. טיפול בהתנגדויות - מנגנוני התמודדות.
פרק ג' החינוך החברתי ופיתוח תלב"ס.
א. תפיסות שונות של הח"ח.
ב. תוכניות לימודים.
ג. תוכניות הח"ח.
ד. סקירה של חומרי הלמידה בנושא החינוך החברתי העל יסודי בישראל.
פרק ד' הנחייה / הדרכה
א. מהי הדרכה? .
ב. מטרות הדרכת עובדים
ג. גישות שונות בהדרכת עובדים
ד. רכז ח"ח - תחומי אחריות
שיטת מחקר
מטרת המחקר
כלי המחקר
המסגרת הנחקרת.
אוכלוסיית המחקר.
מהלך המחקר.
ממצאים
תצפיות פתוחות לא מובנות
ראיונות.
שאלוני משוב.
ממצאי פרוטוקולים - מישיבות שנערכו שלא בנוכחות החוקרת.
דיון בממצאים.
א. פיתוח צוות
ב. גורמים מעודדים.
ג. פיתוח תלב"ס.
ד. התגברות על גורמים מעכבים
סיכום ומסקנות.
ביבליוגרפיה
נספחים

הערת מערכת: הראיונות, מלבד אחד, אינם כלולים בעבודה.

מתוך העבודה:
רבים מאמינים שהם יודעים כיצד צוותים פועלים, ומהם הרווחים בעבודת צוות. הכותרת "צוות" קיימת בארגונים רבים סביב כל קבוצה של עובדים ביחד Katzenbach & Smith, 1993)). לדוגמא, בבתי-ספר קיימים "צוותים" רבים כמו: צוות ניהול, צוות שכבה, צוות מקצועי (מדעים, מתמטיקה ועוד). אך אם נבחן את דרך פעולתם של מה שנקראים "צוותים" נגלה כי הם למעשה קבוצות עבודה.
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 28/02/2016
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
גיל הרך
הוראה
חינוך גופני
חינוך מיוחד
כללי
לא פורמאלי
מדיניות חינוכית
נוער וקטינים
תאוריות חינוכיות
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [937-945] מתוך 1246 :: [עמוד 105 מתוך 139]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 :: עמוד הבא >>