עבודות [937-945] מתוך 1226 :: [עמוד 105 מתוך 137]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 64233 SHOPPING CART DISABLED
אבחון ארגוני - בית ספר יסודי קהילתי למדעים , 2005.
אבחון ארגוני על פי תיאורית השינוי האסטרטגי המבוססת על שבעת האסים (7 S- ים) של מקינזי.
5,997 מילים (כ-18.5 עמודים), 14 מקורות, 248.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעידן המודרני מתקיימים חייה של החברה במבנים ארגוניים שונים. ניהולם ברמה מקצועית גבוהה גורם להשגת מטרותיהם בצורה הטובה ביותר. הודות לכך האנשים העובדים בארגונים אלה ואלה המקבלים מהם שירות, יפיקו מהם תועלת מרבית.
ביה"ס הוא ארגון כמו מוסדות רבים אחרים וחלים עליו כללים של פעולת ארגונים וניהולם. נוצר צורך חיוני להתמחות בניהול בתי ספר כמקצוע ולא רק בהכשרת אדם להוראה.
כחלק מניהול ביה"ס דרוש תכנון לטווח ארוך, דבר הדורש אסטרטגיה שביצועה מצריך עבודת צוות. על המנהלים להתמודד עם אוכלוסיית מורים, תלמידים והורים מצד אחד, ועם קצב מהיר של שינויים, חידושים וצרכים משתנים של התלמידים והוריהם מצד שני. שינויים אלה מחייבים מומחיות, תחכום ותכנון בניהול של מוסדות חינוך ומצריכים את המנהל להחליט בנושאים פדגוגיים שונים. מתוך כל זאת צמח הצורך להכשיר את צוותי המורים בביה"ס להיות מיומנים בעבודת צוות.
המנהל אינו מסוגל לקדם את ביה"ס בעצמו ולדאוג לכל ענייניו. כדי לטפל באופן מקצועי במרכיבים המנהליים והפדגוגיים של ביה"ס ותכנון אסטרטגיות הלמידה, עומדים לעזרתו הצוותים השונים.
עבודתי זו תדון בארגון, בתכנון האסטרטגי ובמתן תשובות לצרכים הניהוליים וקיומם בביה"ס שלי.
כמובילה בצוות של מורים למדעים, אני מעוניינת ללמוד את התיאוריות ולהפיק מהן ככל הניתן, כיצד לייעל, לתרום ולשפר את עבודת הצוות, את מערך כל הצוותים והשילוב ביניהם בביה"ס. את הניתוח בעבודתי זו תתבסס על תיאורית השינוי האסטרטגי המבוססת על שבעת האסים ( 7 S- ים) של מקינזי.
כמו כן אתייחס לתפקידי המנהל המשמש כמוביל ומקשר בין הצוותים השונים בביה"ס.
אדון בהשפעת הצוות על נהלי ביה"ס ועל יצירת התרבות הארגונית של ביה"ס.
אראה כיצד אפשר לשתף את צוות המורים בתהליך קבלת החלטות ופתרון בעיות המתעוררות בביה"ס .
בנוסף למוזכר לעיל אראה כיצד מימושן של כל המטרות העומדות בפני ביה"ס והתוכניות האסטרטגיות אותן הוא צריך לבצע, מותנה בפיתוח עבודת צוות של מורים מבתי ספר עמיתים. ללא עבודת צוות והפריה הדדית בין המורים, לא תיתכן התקדמות ביישום האסטרטגיות השונות.אנו חיים בתקופה בה יש התפתחויות מהירות ושינויים רבים מאד בתחומי המדע השונים. על המורים מוטלת חובה לנסות ולעזור לתלמידיהם להבין את המידע שהם רוכשים ולתת להם את הכלים הדרושים ליישמו. הטכנולוגיה משתנה כל הזמן, אך העיקרון שעומד מאחוריה קבוע. ככל שביה"ס יהיה פתוח יותר לשינויים, יפתח ויישם תוכניות לימודיות ושיטות הוראה חדשניות, כך הוא יזכה לפופולריות רבה יותר בקהילה, ויגביר את הרגשת השייכות, השותפות והרצון ללמוד וללמד בו.

תוכן עניינים:
1. הקדמה
      תקציר מנהלים
      חזון בית ספרי
2. אני מאמין
3. ניתוח סביבה חיצונית (הזדמנויות ואיומים)
4. ניתוח פנימי וחיצוני על-פי 7 ה-S ים
5. שינוי אסטרטגי בטווח הקצר ובטווח הארוך
6. תובנות ברמה הטקטית והצעות לשיפור
7. סיכום
8. ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
אנו בבית הספר מאמינים שהחינוך חייב להתבסס על המציאות הקיימת בבית הספר , על ערכי התלמידים והמורים ובהלימה ליעדי בית הספר ולמדיניות משרד החינוך.
 
עבודה מס' 64175 SHOPPING CART DISABLED
גן רב תרבותי - תהליך ההכלה של ילדים דתיים בגן ממלכתי, 2004.
חקר מקרה בגן ילדים ממלכתי אליו נרשמו ילדים דתיים.
12,433 מילים (כ-38.5 עמודים), 78 מקורות, 348.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
החלוקה בין דתיים וחילוניים יצרה צורך בבניית מסגרות חינוכיות שונות לדתיים וחילוניים בניגוד לשאר מערכות החיים שהן משותפות. במדינת ישראל היום יש מספר זרמים חינוכיים מוכרים, העיקריים הם החינוך הממלכתי והחינוך הממלכתי דתי. כיום, מתאפשרת בחירת הורים חופשית בין שני הזרמים הללו.
הרציונל למחקר זה הוא המציאות שנבחרה בעבור מספר ילדים, בכך שהוריהם בחרו לרושמם לגן תחת פיקוח המערכת הממלכתית בעוד שאמונת ההורים ודרך חייהם היא דתית בבסיסה. התהליך שהחל בבחירת ההורים משפיע על חברת הילדים בגן ועל הצוות החינוכי, שמתמודדים עם שאלות של זהות הגן, והאם הגן צריך לשקף את האני מאמין של הציבור החילוני או שמע לשקף את הוויית הילדים שנרשמו אליו.
המחקר יתמקד בגן ילדים ממלכתי, שמיועד לאוכלוסיה הלא דתית בישוב מעורב ועקב נסיבות שונות הורים מהציבור הדתי בחרו לרשום את ילדיהם בגן זה. מעקב אחר המחשבה של ההורים, על התהליך שנוצר בשדה החינוכי ודרכי פעולה לעתיד בתחום שילוב אוכלוסיות בעלות מאפייני תרבות שונים. הגן הנחקר הוא תופעה ייחודית במערכת החינוך בתחום הגיל הרך.  
מחקר זה מתבסס על תצפיות וראיונות פתוחים.  

תוכן:
1. מבוא
2. סקירת ספרות
2.1 רב תרבותיות
  2.1.1 זהות תרבותית בגיל הרך
2.2 מפגש בין קבוצתי
2.3 התייחסות מערכת החינוך לרב תרבותיות
2.4 יחסי דתיים חילוניים  
2.5 זרמים חינוכיים במדינת ישראל
2.6 ניסיונות לקשר בין דתיים לחילוניים
2.7 ישובים מעורבים/קהילות מעורבות
2.8 הכללה
2.9 בחירת הורים
  2.9.1 דרכי בחירה מוצאות
  2.9.2 השפעה על תוכנית הלימודים
3. מתודולוגיה
3.1 מחקר איכותי
  3.1.1 מהימנות המחקר
  3.1.2 אתיקה מחקרית
3.2 שדה המחקר
3.3 אוכלוסיית המחקר
3.4 כלי המחקר
3.5 מטרות המחקר
3.6 שאלות המחקר
3.7 מגבלות המחקר
4. הממצאים
5. דיון וניתוח
6. סיכום
7. מסקנות
8. המלצות
9. רפלקציה
10. רשימת ספרות  

הערת מערכת: הראיונות והתצפיות עצמם אינם מצורפים לעבודה.


מתוך העבודה:
"אם אנשים רואים את עצמם שייכים לאותה חברה, מתחלקים למגזרים בעלי תרבויות שונות... וזהו מצבו התרבותי של מגזר גדול של החברה היהודית במדינת ישראל." (רפל, 2000) מתנגדת לכך סלברמן (2000) ומגדירה את ישראל כמדינה מרובת תרבויות ולא רב תרבותית כי אין מגע בין התרבויות. הגדרתם של שמאי ואילטוב (2002) אומרת שרב תרבותיות הוא שיקוף של מציאות חברתית שבה חיות זו לצד זו קבוצות תרבות שונות אשר מאפשרות באופן ערכי את שמירת הזהות העצמית של כל קבוצה אך עם זאת הם בעלי זהות לאומית משותפת. את ישראל הם רואים כחברה חד-תרבותית מרובה. גור זאב (1999) מחדד את ראית המצב בארץ וטוען שהחברה הישראלית נמצאת במצב בו הקנטוניזציה התרבותית והפוליטית מחדדת את תודעת הייחודיות והסגירות של הקבוצות .
 
עבודה מס' 64173 SHOPPING CART DISABLED
מקומה של הרפואה המשלימה בטיפול במחלות בכלל ובמחלת הסרטן בפרט , 2002.
סקירת חלק משיטות הריפוי ומקומה של הרפואה המשלימה בטיפול במחלות בכלל ובמחלות חשוכות מרפא, בעיקר במחלת הסרטן.
3,826 מילים (כ-12 עמודים), 5 מקורות, 198.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הרפואה המשלימה מוגדרת בדרך השלילה, דהיינו "התערבות רפואיות שאינן נלמדות בפקולטה לרפואה או שאינן ישימות בבתי חולים". על פי הגדרות אלו, ההתייחסות לרפואה המשלימה מעצם היותה מכונה "אלטרנטיבית", היא כאל חלופה לרפואה המערבית. זוהי חלופה שאינה מדעית, מאחר שאינה מבוססת על עובדות מדעיות, לכן היא מוקצית ע"י רוב הקהילה הרפואית המערבית. למרות זאת קיימת בשנים האחרונות עלייה משמעותית במספר הפונים להסתייע ברפואה זו.
ברפואה המודרנית קיימת תופעה מוכחת הנקראת רפואת גוף ונפש, המושג מתייחס לגוף ולנפש כיחידה אחת - כשלם. זהו הבסיס לרוב שיטות הרפואה המשלימה ואולי גם סוד הפופולאריות של שיטות אלה.
בעבודתי זו אנסה לסקור חלק משיטות הריפוי ואת מקומה של הרפואה המשלימה בטיפול במחלות בכלל ובמחלות חשוכות מרפא, בעיקר במחלת הסרטן.
מחלת הסרטן הנה מחלה קשה ומורכבת וכך גם הטיפול בה. עלינו להדגיש ולהבהיר כי הרפואה האלטרנטיבית, עם היסטוריה ארוכה ומידע מצטבר של אלפי שנים, אינה מתיימרת להציג פתרון מוחלט או תשובה חד משמעית - בתחום זה. למעשה, כל טיפול וכל גישה, ממדיטציה ועד כימותרפיה, המסייעים לחולה בהתמודדות עם המחלה ראויים לכבוד ולהערכה.

ראשי פרקים:
מבוא
שאלת מחקר
מחלת הסרטן
טיפול באקופונקטורה (דיקור סיני) בחולי סרטן
הרפואה הטיבטית
שיטות אלטרנטיביות בולטות נוספות לטיפול בחולי סרטן
מחקרים נוספים שנערכו בסין - טיפול בעזרת צמחים שונים
מסקנות ודיון
ביבליוגרפיה

הערת מערכת: בעבודה לא צויינו מראי מקום.

 
עבודה מס' 64169 SHOPPING CART DISABLED
יחסי הגומלין בין תיאטרון קהילתי לחינוך, 2003.
עבודה מעשית הבודקת את הלגיטימיות של תיאטרון ככלי חינוכי מלמד בהשוואה ללימודים עיוניים
6,618 מילים (כ-20.5 עמודים), 4 מקורות, 248.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הסדנה לתיאטרון קהילתי הביאה לפני תכנים וחומרים לעבודה יצירתית, המאפשרת עבודה בלתי וורבלית ותקשורת שאיננה מילולית. אני במקצועי מורה לריקוד ולכן המפגש עם עולם התיאטרון היה מעשיר במיוחד ופתח לפני צוהר לעולם חדש -אך קרוב מאוד לתחומי העשייה שלי.
בעבודה זו הפגשתי בין ההיבטים השונים של תיאטרון וחינוך, תוך שימת דגש על מרכיביו הרבים ועוצמתו של התיאטרון ככלי לעבודה יצירתית עם ילדים נוער ומבוגרים. כמו כן הבאתי סיקור ויומן עבודה של מהלך הקורס, הכולל חוות דעת ורשמים אישיים. בנוסף מצורף הטקסט של המחזה אותו העלתה קבוצת החברים בה השתתפתי וכן מעט רקע תיאורטי לסיפור עצמו.  
בסיכום הדברים התייחסתי לקשרים בין חומרים עיוניים והמאמרים אותם קראתי לבין החוויות והרשמים להם נחשפתי בסדנה. היה לי חשוב מאוד לקשור בין העשייה בפועל וההיבטים החינוכיים שלה לבין היבטים "חינוכיים קונסרבטיביים מסורתיים" משום שגם בעבודתי המקצועית כמורה לריקוד אני עוסקת בתחום מאוד יצירתי שהלגיטימיות שלו עומדת תמיד בסימן שאלה: עד כמה זה באמת חשוב? מה חשוב יותר ללמד? עד כמה להחמיר ולהיות צמוד לטקסט המקצועי. עד כמה להיות דידקטי?

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. תיאטרון - חברה וקהילה
3. תיאטרון קהילתי וחינוך
4. תיאטרון ודרמה
5. טקסט המחזה - החתול במגפיים
א. תמונה ראשונה
ב. תמונה שניה
ג. תמונה שלישית
6. החתול במגפים - רקע ספרותי
7. יומן עבודה
8. סיכום
9. ביבליוגרפיה

הערת מערכת: בעבודה לא צויינו מראי מקום.

מתוך העבודה:
מאחר שהתיאטרון הינו כלי ביטוי בעל עוצמה הרי שמערכת החינוך מאפשרת לו להיות חלק ממאגר האופציות והכלים לעבודה בכל המסגרות הפורמליות והבלתי פורמליות הן על מנת להכיר את עצמנו בתוך המערכת והן על מנת להכיר את המערכת וההירארכיה על פיה היא פועלת. מאחר שהתיאטרון משקף את אופי החיים במסגרתו הוא פועל הרי שדרכו ניתן לברר ולדון בסוגיות שונות אך גם לנצלו על מנת לפתור קונפליקטים וללמד דרכי התנהגות וחשיבה חדשים.
 
עבודה מס' 64090 SHOPPING CART DISABLED
הקשר שבין קרינה סלולארית לגידולים סרטניים, 2005.
מאפייני הקרינה האלקטרו-מגנטית, מקורותיה, מקורות התקשורת הסלולארית וסקירת מחקרים המפריכים את הקשר שבין גידולים סרטניים לתקשורת סלולארית לבין גידולים המאששים קשר זה.
7,262 מילים (כ-22.5 עמודים), 37 מקורות, 248.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעולם הולך ומתפתח שהטכנולוגיה שולטת בכל מקום בכלל והרגלי הצריכה של הצרכן הישראלי בפרט לרכוש טלפונים סלולאריים, התפתח אצל הציבור חשש מהשלכות בריאותיות מהקרינה האלקטרומגנטית הנפלטת מטלפונים סלולאריים שונים.החששות מפני החשיפה לשדות חשמליים ומגנטיים ומהשפעת הקרינה האלקטרומגנטית על הבריאות נובעים מספר גורמים עיקריים: המונח קרינה יוצר חרדה ורגשות שליליים ונקשר בתת מודע לאיום ולסכנה בין השאר בגלל הבלבול בין המושגים קרינה רדיואקטיבית וקרני רנטגן לבין הקרינה האלקטרומגנטית. הקרינה האלקטרומגנטית אינה מוחשית, חסרת ריח אינה נראית לעין ואינה ניתנת לגילוי ללא מכשור מתאים ולכן ישנה חרדה רבה מפניה. חוסר ידע מספק על מקורות הקרינה, סוגים שונים של קרינה, רמות החשיפה השונות והשפעותיהן על האדם גורמים לאי הבנה ולחוסר אמון. קיים מידע המצביע על כך שקרינה אלקטרומגנטית ברמות שמעל הסף המומלץ עלולה לגרום נזקים בריאותיים כתוצאה מחימום הרקמות לעומת זאת, אין מידע וודאי על נזקים כתוצאה מחשיפה לרמות נמוכות מרמת הסף דבר היוצר לעיתים תחושה של חוסר בטחון כלפי המתקן המשדר.
השימוש בטלפונים סלולאריים שנפוץ במהירות ומתקני השידור הרבים המוקמים בריכוזי אוכלוסייה כולל סמוך לבתי מגורים, מוסדות חינוך, בתי חולים וכד' , מעוררים חשש מפני האפשרות של השפעות שליליות העלולות לנבוע מהטכנולוגיה הסלולארית.
ישנם מחקרים המפריכים כל קשר בין קרינה אלקטרומגנטית לגידולים סרטניים לעומת מחקרים המאששים את הקשר בין קרינה אלקטרומגנטית לגידולים סרטניים, כמו כן בעבודה נבחן את ההשלכות הבריאותיות בקרב הילדים והסיבות לכך, ונבחן את הקשר שבין עוצמת הקרינה לשימוש באוזניות. כיום, לאחר 4 שנות עבודה בתחום הסלולארי אני חשה עלייה בצריכה ובתלות שאנו מייחסים למכשיר הסלולארי ולכן תחום זה הוא הרבה יותר קרוב ומדבר אליי. שאלת המחקר היא האם קיים קשר בין קרינה אלקטרומגנטית לבין תופעות בריאותיות בכלל וגידולים סרטניים בפרט?מגבלות העבודה בעיקרן מתייחסות למחקרי אורך שעדיין מתבצעים ולא הוכיחו בצורה גורפת את הקשר, כמו כן את התופעות הבריאותיות לא ניתן לייחס אך ורק לשימוש במכשיר הסלולארי אלא גם ל סביבה בה אנו חיים.בעבודה שלי אציג את כלל מקורות הקרינה האלקטרומגנטית היום יומיים בהן אנו נתקלים תוך התמקדות במקור הקרינה העיקרי המתייחס ל רשת התקשורת הסלולארית: מכשיר הטלפון,אנטנת שידור, והקשר שלהם לגידולי מוח סרטניים ותופעות בריאותיות שונות.כמו כן אתייחס למחקרים שברובם מאששים את הקשר שבין קרינה אלקטרומגנטית לסרטן, כאשר מס' המחקרים המפריכים את הקשר שבין קרינה אלקטרומגנטית לסרטן הינו זעום.קיים קושי בביצוע העבודה כיוון שתחום זה הינו עדיין בתהליכי מחקר לטווח ארוך שלא הוכח עדיין באופן מוחלט אם קיים קשר ישיר הקשור לקרינה הסלולארית ולתופעות הבריאותיות.

הערת מערכת: העבודה נכתבה במסגרת קורס 'חינוך לבריאות הפרט והקהילה'.

מתוך העבודה:
מהי קרינה?
קרינה הינה תופעה פיזיקאלית של מעבר אנרגיה בצורות שונות למשל, התפשטות גלי קול באוויר, האור הנראה המופץ מהשמש, קרינה אלקטרומגנטית וכדומה.
 
עבודה מס' 64079 SHOPPING CART DISABLED
מדיניות הרווחה והחינוך של מדינת ישראל כלפי אזרחיה הערבים, 2005.
האופן בו מפעילה מדינת ישראל את רשויות הרווחה והחינוך שלה ביחס לאוכלוסיה הערבית.
9,381 מילים (כ-29 עמודים), 26 מקורות, 298.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
העבודה בוחנת בצורה מעמיקה את יחסה של מדינת ישראל לאזרחיה הערבים, כפי שהוא בא לידי ביטוי במדיניות החינוך והרווחה שלה. לאורך העבודה נעשה שימוש רב בנתונים סטטיסטיים, אם כי הדגש איננו על הפן הכמותי, אלא על הסיבות הגורמות למצב.
בעבודה נבחנים נתוני העוני, האבטלה וההשכלה באוכלוסיה הערבית במדינה, תוך השוואה למצב במגזר היהודי. שורשי הפער מזוהים עוד בראשית ימיה של המדינה, ומתוארים מאז ועד היום, כולל השינויים שחלו במדיניות הממשלתית, ובתנאי החיים במדינה.
סיבות הפער אינן מתוארות רק כתוצאה של המדיניות הממשלתית, וישנה התייחסות גם לגורמים כמו אפליה על רקע עדתי בקבלת עובדים.

תוכן העניינים:
הקדמה
פרק 1- עוני ועבודה
פרק 2- חינוך והשכלה
פרק 3- מדיניות ממשלתית ואזרחית
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
על מנת לומר אמירה בעלת משקל ותוקף בנוגע למדיניות, יש לבחון קודם לכן היטב את המצב הקיים בשטח. הנתונים כשלעצמם, אין די בהם בכדי לגבש תמונה מהימנה בנוגע למכלול הגורמים אשר הביאו להיווצרותם. יש לעמוד על התהליכים העומדים מאחוריהם, ועל יחסי הגומלין בין תופעות ומגמות שונות עליהם מצביעים הנתונים, ולנתח אותם באופן מושכל, על מנת להפיק מתוך הנתונים את המידע הרצוי. אין בכך כדי להפחית מחשיבותם של הנתונים, אלא לומר כי בשעת ניתוחם יש לנהוג זהירות, ולהתחשב בהקשר מתוכו הם נוצרו, ובמכלול הגורמים אשר הביאו להתהוותם. בשל המקום המרכזי אותו תופסים הנתונים, יוקדש פרק זה לבחינתם.
 
עבודה מס' 64070 SHOPPING CART DISABLED
השימוש באינטרנט כמרכיב מרכזי בתרבות הפנאי של ילדים בגילאי 18 - 12 , 2001.
בחינת מידת ומאפייני שימוש האינטרנט בקרב ילדים בגילאי 18 - 12 בישראל.
7,229 מילים (כ-22 עמודים), 20 מקורות, 298.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מחקר זה בא לבדוק את מידת ומאפייני שימוש האינטרנט בקרב ילדים בגילאי 18 - 12 בישראל. הסיבה למחקר הינה ההתפרצות הנרחבת של האינטרנט לתוך חייהם החברתיים והתרבותיים של הצעירים. נתונים אודות היקף השימוש באינטרנט בקרב ילדים ובני נוער בגיל בית הספר ודפוסי השימוש בו, חלקיים ובלתי מספקים. הידע הקיים כיצד משפיעה מערכת החינוך על השימוש באינטרנט וכיצד היא מושפעת ממנו נמצא עדיין בחיתוליו. אין לנו עדיין תשובות לשאלות רבות העשויות להשפיע על החינוך כגון: כמה מתלמידי בית הספר משתייכים למעגל המשתמשים באינטרנט? כמה זמן הם מקדישים לכך? מתי הם מתחילים וכיצד מתפתח השימוש עם הגיל? מהם יעדי השימוש שלהם: למחזור מידע, לתקשורת, ליצירה? האם הם גולשים לבד או בחברותא? האם הם נעזרים באינטרנט לצורכי לימודים, ובאלו אופנים, האם ניתן להצביע על הבדלים בהיקף ובדפוסי הגלישה בין בנים לבנות?
בשאלות אלו ונוספות יעסוק המחקר שבא לשקף ולתאר את מידת ואופן השימוש באינטרנט בקרב הנוער בישראל - ואת הקשר בין שימוש באינטרנט לצורכי הלמידה.

המדגם שנקבע לצורך המחקר היה 100 תלמידים (n=100) כאשר 11% מהנשאלים לומדים בבית-ספר יסודי, 34% לומדים בחטיבת ביניים והשאר המהווים 95% הינם תלמידי בית ספר תיכון.
שיטת הדגימה שנבחרה היתה לא הסתברותית שבה היה סיכוי לכל נחקר להכלל או לא להכלל בתוך קבוצת המידגם.
על מנת לקבל את המידע הרצוי השתמשתי בשאלון מובנה אשר כלל בתוכו שאלות סגורות המתייחסות להרגלי השימוש ולמידת השימוש של התלמיד במחשב ובאינטרנט וכן שאלות סוציו דמוגרפיות כגון; גיל, מין, רמת דתיות ומספר שאלות המתייחסות להורי התלמיד.
תוכן העניינים
פרק 1 - מבוא
1.1 שאלות המחקר
פרק 2 - סקירת ספרות
2.1 תרבות האינטרנט
2.2 דפוסי שימוש במחשב
  2.2.1 מידת השימוש במחשב  
2.3 אופן השימוש במחשב
2.4 יצירה ופיתוח של אתרים
2.5 אינטרנט בחינוך
2.6 הבדלים בין המינים בשימוש במחשבים
פרק 3 - מתודולוגיה
3.1 הגדרת המשתנים
  3.1.1 משנים תלויים
  3.1.2 משתנים בלתי תלויים
3.2 אוכלוסיית המחקר
3.3 המדגם
3.4 שיטת הדגימה
3.5 כלים
3.6 ההליך
3.7 שיטת ניתוח הנתונים
פרק 4 - ממצאים עיקריים
פרק 5 - סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה
נספחים - שאלון

הערת מערכת: העבודה אינה כוללת את קובצי ה- Excel וה- spss

מתוך העבודה:
נתונים אודות היקף השימוש באינטרנט בקרב ילדים ובני נוער בגיל בית הספר ודפוסי השימוש בו, חלקיים ובלתי מספקים. הידע הקיים כיצד משפיעה מערכת החינוך על השימוש באינטרנט וכיצד היא מושפעת ממנו נמצא עדיין בחיתוליו. אין לנו עדיין תשובות לשאלות רבות העשויות להשפיע על החינוך כגון: כמה מתלמידי בית הספר משתייכים למעגל המשתמשים באינטרנט? כמה זמן הם מקדישים לכך? מתי הם מתחילים וכיצד מתפתח השימוש עם הגיל? מהם יעדי השימוש שלהם: למחזור מידע, לתקשורת, ליצירה? האם הם גולשים לבד או בחברותא? האם הם נעזרים באינטרנט לצורכי לימודים, ובאלו אופנים, האם ניתן להצביע על הבדלים בהיקף ובדפוסי הגלישה בין בנים לבנות?
 
עבודה מס' 64056 SHOPPING CART DISABLED
השחיקה בקרב מורות, 2000.
השחיקה בקרב מורות ובדיקת התעצמותה עם המעבר ליום לימודים ארוך.
3,848 מילים (כ-12 עמודים), 3 מקורות, 238.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
המחקר הנוכחי בא לבדוק את החוויה האישית של מורות העובדות במסגרת יוח"א. לשם כך בוצע מחקר אקספלורטיבי ב- 30 בתי-ספר (לא כלול בעבודה זו); ומחקר ממוקד בארבעה בתי-ספר שבהם נערכו תצפיות ורואיינו מורות במיוחד לצורך בדיקת שאלת השחיקה: בית ספר ממ"ד בירושלים, בית ספר לבנות של הזרם העצמאי בירושלים, בית ספר ממ"ד בבני ברק ובית ספר ממלכתי באזור השרון. חלק מהמרואיינות הן מחנכות, חלקן מורות מקצועיות ומקצתן משמשות בתפקיד של סגנית מנהלת.
הצורך במחקר זה התבהר תוך כדי עבודת הערכה. המידע שהגיע מן השטח, בתצפיות, ראיונות ושאלונים היה עקבי ולפיו, חלק גדול מן המורות, מדווחות על שחיקה, שחיקה שהתעצמה עם המעבר ליום לימודים ארוך. מצאנו לנכון לבדוק את התופעה, את היקפה ולפלח את אוכלוסיית המורות כך שיתקבל מידע מסביר ככל שניתן על אותן מורות שאינן שחוקות.
פוקס (1999) טוען שהגורם המכריע ביותר לכישלון החלתו של שינוי הוא ההתנגדות לשינוי בקרב מחוללי השינוי הפוטנציאלי, ובקרב המושפעים ממנו. מורכבותו הרבה של הארגון, קבוצות הכוח השונות הקיימות בו והאינטרסים המנוגדים הרוחשים בו יוצרים מצב בו כמעט כל שינוי ייתקל בהתנגדות של לפחות מקצת מהקבוצות.
יוח"א הביא לשינוי משמעותי במבנה הארגוני של בית הספר ובצורת עבודתן של המורות. כיוון שהמורות הן מחוללות השינוי בשטח, מחקר הזוטא הנוכחי בודק כיצד הן מתמודדות עם השינוי והאם קיימים אצלן דפוסי התנגדות.

תוכן העניינים:
מבוא
רקע תיאורטי
מרכיביה של השחיקה הנפשית
ממצאים ופרשנות
מסקנות
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
שחיקה נפשית היא תופעה מוכרת - אדם בוחר מקצוע, משקיע שנים בלימודים ובהכנות לקראתו ומתחיל את עבודתו כשהוא מלא מרץ והתלהבות. אך קשיים שהוא נתקל בהם, לחצי היומיום, המנגנונים הבירוקרטיים המקיפים אותו וחוסר ההכרה במאמציו שוחקים בהדרגה את יחסו הראשוני לעבודתו. לאט לאט הוא מפסיק ליזום, מאבד עניין בעבודה, והתלהבותו פגה. עם הזמן הוא גם מפתח רגשות טינה כלפי האנשים העובדים עמו ועוינות כלפי הנזקקים לשירותיו. את ההתלהבות והפעלתנות, אשר אפיינו את תחילת עבודתו, תופסים כעת דיכאון ומרה שחורה. מצבו הגופני מתערער וגופו ונפשו עייפים. הוא נוטה להגזים בעישון, באכילה ובשתייה, יחסיו עם עמיתיו ובני משפחתו מתערערים ובמקרים קיצוניים מתעוררות בו אפילו מחשבות על התאבדות (מלאך-פיינס, 1984).
 
עבודה מס' 64052 SHOPPING CART DISABLED
הקשר שבין ההשקעה בחינוך לבין צמיחה כלכלית וקידום חברתי, 1999.
בחינת סוגיית ההשקעות בחינוך בישראל, הקשר בינן ובין צמיחה כלכלית וקידום חברתי, והמלצות עקרוניות בנושאים אלה.
10,773 מילים (כ-33 עמודים), 9 מקורות, 238.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת העבודה הינה לבחון את סוגיית ההשקעות בחינוך בישראל ואת הקשר בינן ובין צמיחה כלכלית וקידום חברתי, ולהעלות המלצות עקרוניות בנושאים אלה.
בתחילה תיסקרנה התפיסות המקובלות לגבי הקשר בין רמת ההשכלה ובין הרווחה הכלכלית, הן ברמת הפרט והן ברמת החברה.
אמידתה של פונקציית היצור של החינוך ברמה מאקרו-חברתית הינה משימה מורכבת מאוד, אשר אינה בהישג ידינו. אולם על מנת לאפשר אינדיקציה על כמות המשאבים אשר החברה הישראלית מקצה למערכת החינוך ועל היקף תפוקותיה של מערכת זו, מפרט חלקו השני של המסמך את עיקרי התשומות הכמותיות המושקעות במערכת החינוך ואת עיקרי התפוקות הכמותיות של מערכת החינוך, והתפתחותם על פני זמן.
יחד עם זאת, לתשומותיה ולתפוקותיה של מערכת החינוך ישנם היבטים איכותיים, אשר אין אפשרות לכמתן: התשומה של "שיתוף ההורים בהיבטים השונים של פעילות בית-הספר", או התפוקה של "הגברת חשיבותה של הדמוקרטיה בעיני התלמידים" וכו'. אולם על מנת לאפשר לקורא הבנה טובה יותר של משמעות ההיבטים האיכותיים של התשומות והתפוקות במערכת החינוך, סוקר החלק השלישי של המסמך שני נושאים חשובים: הנושא הראשון מטפל בהיבט איכותי חשוב של תשומות המערכת: איכות החינוך המוקנה לתלמידים, כפי שהיא נתפסת על ידי הוריהם. הנושא השני מטפל בהיבט איכותי חשוב של תפוקות המערכת במישור הנורמטיבי (הרצוי): הדמות הרצויה של בוגר מערכת החינוך, כפועל יוצא מהאפיונים הצפויים של החברה, התרבות והכלכלה בישראל וממקומו הצפוי של החינוך הפורמלי בחברה.
בחלקה האחרון של העבודה  תוצגנה ההמלצות לשיפור הפעילות והאפקטיביות של מערכת החינוך בישראל, אשר גיבש צוות ההכנה של המסמך, על רקע ההיבטים הכמותיים והאיכותיים של המערכת, אשר הוצגו בחלקיו הקודמים.

ראשי פרקים:
1. תקציר
2. מבוא
א. השפעת החינוך על רווחת הפרט והחברה
ב. אינדיקטורים כמותיים של מערכת החינוך בישראל
ב.1. - התשומות במערכת החינוך
ב.2. - תפוקות מערכת החינוך
ב.3. - היבטים איכותיים של מערכת החינוך בישראל
ג. היבטים איכותיים של מערכת החינוך בישראל
ג.1. - סקר איכות החינוך
ג.2. - הדמות הרצויה של בוגר מערכת החינוך
ד. המלצות
נספח
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
הקשר בין רמת ההשכלה של הפרט ובין רווחתו הכלכלית והשפעת ההשקעה הלאומית במערכת החינוך על התוצר ועל הפריון נחקרים באופן אינטנסיבי למדי מאז שנות ה- 60'. עיקרי מימצאיהם של מחקרים אשר נערכו בתחומים אלו מראים כי ישנו קשר חיובי בין רמת השכלתו של הפרט (מספר שנות הלימוד שלו) לבין תזרים הכנסותיו מעבודה על פני חייו: ככל שרמת השכלתו גבוהה יותר, כך הכנסותיו הצפויות מעבודה גבוהות יותר. ממצאי מחקרים מצביעים על קשר חיובי בין רמת
השכלתו של הפרט ובין רמת בריאותו, תוחלת חייו ורווחת משפחתו.
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/08/2014
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
גיל הרך
הוראה
חינוך גופני
חינוך מיוחד
כללי
לא פורמאלי
מדיניות חינוכית
נוער וקטינים
תאוריות חינוכיות
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [937-945] מתוך 1226 :: [עמוד 105 מתוך 137]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 :: עמוד הבא >>