עבודות [937-945] מתוך 1227 :: [עמוד 105 מתוך 137]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 64241 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין סגנון קוגניטיבי ועמדות לבין הישגים בהוראה מרחוק באמצעות וידאו, 2000.
בחינת הקשרים שבין סגנון קוגניטיבי ועמדות לבין הישגים בלמידה מרחוק באמצעות וידיאו אינטראקטיבי.
16,667 מילים (כ-51.5 עמודים), 68 מקורות, 398.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הטכנולוגיה מעצבת מחדש את צורת הלימוד במקומות מרוחקים באמצעות הוראה מרחוק (Moore et all,1990). מספרם של המוסדות המשתמשים בצורות שונות של הוראה מרחוק גדל באופן מהיר (גרבלסקי, 1994; Marion,1998). בשנים האחרונות פותחה מערכת של הוראה מרחוק באמצעות וידאוקונפרנס, הפועלת בטכנולוגיה של סיבים אופטיים. במערכת זו שני הצדדים יכולים גם לראות וגם לשוחח זה עם זה בזמן אמת ללא צורך בעזרים נלווים כלשהם. למרות שהמערכת כבר פועלת, עדיין אין נתונים ומחקרים שיטתיים לגבי משתנים המשפיעים על שביעות הרצון ויעילות הלמידה באמצעותה. מחקרים שנערכו לגבי שיטת לימוד זו מעטים וניסו בדרך כלל להשוות בין הלימוד בשיטה זו ללימוד בכיתה המסורתית.
במחקר הנוכחי נבדקו הקשרים בין הישגים בהוראה מרחוק באמצעות וידאו אינטראקטיבי לבין שני משתנים שהם בעלי השלכה ליעילות הלמידה: סגנון קוגניטיבי - המבטא את הנטייה של האדם להתייצב בפני הסביבה ועמדה כלפי שיטת הלימוד - המבטאת את האוריינטציה של היחיד כלפי אובייקט המייצגת נכונות להתנהגות משמעותית שלו.
המחקר בדק האם יש קשר בין מימדי סגנון קוגניטיבי (החצנה-הפנמה; אינטואיציה - תפיסת חושים ; רגש - מחשבה ושפוט - תפיסה) להישגים בלמידה מרחוק באמצעות וידאו אינטראקטיבי בקרב סטודנטים. כמו כן בדק המחקר האם בעלי עמדות חיוביות יותר מגיעים להישגים גבוהים יותר מבעלי עמדות שליליות כלפי שיטת לימוד זו.
באוכלוסיית המחקר 77 סטודנטים שלמדו קורס אחד לפחות באמצעות וידאו אינטראקטיבי באחת המכללות של בר-אילן (עמק-הירדן או צפת) : 39 ענו על שאלון שחובר לצורך המחקר, אשר בדק את הסגנון הקוגניטיבי באמצעות מבחן MBTI
(Myers-Briggs type indicator) בנוסח F שלו; את העמדות באמצעות תרמומטר ופרטים אישיים.
כל ה- 76 רואיינו ראיון עומק על משתני המחקר ועל גורמים המשפיעים עליהם לדעתם.
הממצאים מצביעים על כך כי קיים קשר בין סגנון קוגניטיבי להישגים במימד אקסטרוברטי-אינטרוברטי, לטובת האינטרוברטים, כאשר אינטרוברטים מגיעים להישגים גבוהים יותר באופן מובהק מאקסטרוברטים. הגורמים המשפיעים על כך הם חוסר קשר אישי עם המרצה ואי בדיקת נוכחות עבור אקסטרוברטים ומתח בזמן השעור עבור אינטרוברטים.
כמו כן מראים הממצאים כי בעלי עמדה חיובית או ניטרלית כלפי שיטת הלימוד הגיעו להישגים גבוהים יותר מאשר בעלי עמדה שלילית, כשהגורמים המשפיעים על כך הם המתח בזמן השעור והתאמת המרצה לשיטה עבור בעלי עמדות חיוביות יותר, ועבור בעלי עמדות שליליות הגורמים הם חוסר בקשר אישי עם המרצה וקושי בשאילת שאלות בשיטה זו.
לאור התוצאות הומלץ לערוך מפגשים פנים אל פנים בין הסטודנטים למרצה במהלך או לפני קורס בהוראה מרחוק ושהמרצה ידבר לאט וברור, יהיה עירני להתנהגות הסטודנטים וירבה בהפעלות במהלך השעור.

בעבודה זו שישה פרקים:
פרק ראשון מציג סקירה של הספרות המקצועית, התיאורטית והמחקרית, על הוראה מרחוק, על משתני המחקר - סגנון קוגניטיבי ועמדה כלפי שיטת הלימוד - ועל הקשר שלהם להישגים.
פרק שני מפרט את מטרת המחקר, את שאלת המחקר המרכזית ואת שלושת השערות המחקר, העוסקות בקשרים שבין סגנון קוגניטיבי לבין הישגים, בין עמדות כלפי שיטת הלימוד לבין הישגים ובין סגנון קוגניטיבי בשילוב עמדות לבין הישגים.
פרק שלישי מתאר את אוכלוסיית המחקר, את השאלון והראיון ששימשו את המחקר ואת דרך השימוש בהם במחקר זה.
פרק רביעי מציג את התוצאות שהתקבלו במחקר זה.
פרק חמישי דן בממצאים שהתקבלו במחקר זה ובמשמעותם מבחינה תיאורטית ומחקרית לאור מה שנמצא במחקרים קודמים, וכן מעלה הצעות לפתרון הבעיות השונות שעלו מתוך מחקר זה לגבי שיטת ההוראה מרחוק.
פרק שישי מסכם את המחקר, ומתאר את המסקנות התיאורטיות, האמפיריות והמעשיות - חינוכיות בהתאם למתבקש מן התוצאות. כמו כן, מובאות המלצות למורים המלמדים בהוראה מרחוק באמצעות וידאו אינטראקטיבי ולגופים המלמדים בשיטת לימוד זו. לסיום, ניתנות הצעות למחקרים נוספים כהמשך למחקר זה.

מתוך העבודה:
למידה הינה תופעה מורכבת. היא מושפעת :
מיכולת אקדמית אישית של הלומד; מסגנון הלימוד שלו; מהסביבה הלימודית שבה היא מתרחשת ; מההקשר בה היא מתרחשת ; משיטת ההעברה; מהעמדה כלפי התוכן ; והעמדה כלפי האסטרטגיה החינוכית (Billings & Cobb, 1992).
 
עבודה מס' 64233 SHOPPING CART DISABLED
אבחון ארגוני - בית ספר יסודי קהילתי למדעים , 2005.
אבחון ארגוני על פי תיאורית השינוי האסטרטגי המבוססת על שבעת האסים (7 S- ים) של מקינזי.
5,997 מילים (כ-18.5 עמודים), 14 מקורות, 248.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעידן המודרני מתקיימים חייה של החברה במבנים ארגוניים שונים. ניהולם ברמה מקצועית גבוהה גורם להשגת מטרותיהם בצורה הטובה ביותר. הודות לכך האנשים העובדים בארגונים אלה ואלה המקבלים מהם שירות, יפיקו מהם תועלת מרבית.
ביה"ס הוא ארגון כמו מוסדות רבים אחרים וחלים עליו כללים של פעולת ארגונים וניהולם. נוצר צורך חיוני להתמחות בניהול בתי ספר כמקצוע ולא רק בהכשרת אדם להוראה.
כחלק מניהול ביה"ס דרוש תכנון לטווח ארוך, דבר הדורש אסטרטגיה שביצועה מצריך עבודת צוות. על המנהלים להתמודד עם אוכלוסיית מורים, תלמידים והורים מצד אחד, ועם קצב מהיר של שינויים, חידושים וצרכים משתנים של התלמידים והוריהם מצד שני. שינויים אלה מחייבים מומחיות, תחכום ותכנון בניהול של מוסדות חינוך ומצריכים את המנהל להחליט בנושאים פדגוגיים שונים. מתוך כל זאת צמח הצורך להכשיר את צוותי המורים בביה"ס להיות מיומנים בעבודת צוות.
המנהל אינו מסוגל לקדם את ביה"ס בעצמו ולדאוג לכל ענייניו. כדי לטפל באופן מקצועי במרכיבים המנהליים והפדגוגיים של ביה"ס ותכנון אסטרטגיות הלמידה, עומדים לעזרתו הצוותים השונים.
עבודתי זו תדון בארגון, בתכנון האסטרטגי ובמתן תשובות לצרכים הניהוליים וקיומם בביה"ס שלי.
כמובילה בצוות של מורים למדעים, אני מעוניינת ללמוד את התיאוריות ולהפיק מהן ככל הניתן, כיצד לייעל, לתרום ולשפר את עבודת הצוות, את מערך כל הצוותים והשילוב ביניהם בביה"ס. את הניתוח בעבודתי זו תתבסס על תיאורית השינוי האסטרטגי המבוססת על שבעת האסים ( 7 S- ים) של מקינזי.
כמו כן אתייחס לתפקידי המנהל המשמש כמוביל ומקשר בין הצוותים השונים בביה"ס.
אדון בהשפעת הצוות על נהלי ביה"ס ועל יצירת התרבות הארגונית של ביה"ס.
אראה כיצד אפשר לשתף את צוות המורים בתהליך קבלת החלטות ופתרון בעיות המתעוררות בביה"ס .
בנוסף למוזכר לעיל אראה כיצד מימושן של כל המטרות העומדות בפני ביה"ס והתוכניות האסטרטגיות אותן הוא צריך לבצע, מותנה בפיתוח עבודת צוות של מורים מבתי ספר עמיתים. ללא עבודת צוות והפריה הדדית בין המורים, לא תיתכן התקדמות ביישום האסטרטגיות השונות.אנו חיים בתקופה בה יש התפתחויות מהירות ושינויים רבים מאד בתחומי המדע השונים. על המורים מוטלת חובה לנסות ולעזור לתלמידיהם להבין את המידע שהם רוכשים ולתת להם את הכלים הדרושים ליישמו. הטכנולוגיה משתנה כל הזמן, אך העיקרון שעומד מאחוריה קבוע. ככל שביה"ס יהיה פתוח יותר לשינויים, יפתח ויישם תוכניות לימודיות ושיטות הוראה חדשניות, כך הוא יזכה לפופולריות רבה יותר בקהילה, ויגביר את הרגשת השייכות, השותפות והרצון ללמוד וללמד בו.

תוכן עניינים:
1. הקדמה
      תקציר מנהלים
      חזון בית ספרי
2. אני מאמין
3. ניתוח סביבה חיצונית (הזדמנויות ואיומים)
4. ניתוח פנימי וחיצוני על-פי 7 ה-S ים
5. שינוי אסטרטגי בטווח הקצר ובטווח הארוך
6. תובנות ברמה הטקטית והצעות לשיפור
7. סיכום
8. ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
אנו בבית הספר מאמינים שהחינוך חייב להתבסס על המציאות הקיימת בבית הספר , על ערכי התלמידים והמורים ובהלימה ליעדי בית הספר ולמדיניות משרד החינוך.
 
עבודה מס' 64175 SHOPPING CART DISABLED
גן רב תרבותי - תהליך ההכלה של ילדים דתיים בגן ממלכתי, 2004.
חקר מקרה בגן ילדים ממלכתי אליו נרשמו ילדים דתיים.
12,433 מילים (כ-38.5 עמודים), 78 מקורות, 348.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
החלוקה בין דתיים וחילוניים יצרה צורך בבניית מסגרות חינוכיות שונות לדתיים וחילוניים בניגוד לשאר מערכות החיים שהן משותפות. במדינת ישראל היום יש מספר זרמים חינוכיים מוכרים, העיקריים הם החינוך הממלכתי והחינוך הממלכתי דתי. כיום, מתאפשרת בחירת הורים חופשית בין שני הזרמים הללו.
הרציונל למחקר זה הוא המציאות שנבחרה בעבור מספר ילדים, בכך שהוריהם בחרו לרושמם לגן תחת פיקוח המערכת הממלכתית בעוד שאמונת ההורים ודרך חייהם היא דתית בבסיסה. התהליך שהחל בבחירת ההורים משפיע על חברת הילדים בגן ועל הצוות החינוכי, שמתמודדים עם שאלות של זהות הגן, והאם הגן צריך לשקף את האני מאמין של הציבור החילוני או שמע לשקף את הוויית הילדים שנרשמו אליו.
המחקר יתמקד בגן ילדים ממלכתי, שמיועד לאוכלוסיה הלא דתית בישוב מעורב ועקב נסיבות שונות הורים מהציבור הדתי בחרו לרשום את ילדיהם בגן זה. מעקב אחר המחשבה של ההורים, על התהליך שנוצר בשדה החינוכי ודרכי פעולה לעתיד בתחום שילוב אוכלוסיות בעלות מאפייני תרבות שונים. הגן הנחקר הוא תופעה ייחודית במערכת החינוך בתחום הגיל הרך.  
מחקר זה מתבסס על תצפיות וראיונות פתוחים.  

תוכן:
1. מבוא
2. סקירת ספרות
2.1 רב תרבותיות
  2.1.1 זהות תרבותית בגיל הרך
2.2 מפגש בין קבוצתי
2.3 התייחסות מערכת החינוך לרב תרבותיות
2.4 יחסי דתיים חילוניים  
2.5 זרמים חינוכיים במדינת ישראל
2.6 ניסיונות לקשר בין דתיים לחילוניים
2.7 ישובים מעורבים/קהילות מעורבות
2.8 הכללה
2.9 בחירת הורים
  2.9.1 דרכי בחירה מוצאות
  2.9.2 השפעה על תוכנית הלימודים
3. מתודולוגיה
3.1 מחקר איכותי
  3.1.1 מהימנות המחקר
  3.1.2 אתיקה מחקרית
3.2 שדה המחקר
3.3 אוכלוסיית המחקר
3.4 כלי המחקר
3.5 מטרות המחקר
3.6 שאלות המחקר
3.7 מגבלות המחקר
4. הממצאים
5. דיון וניתוח
6. סיכום
7. מסקנות
8. המלצות
9. רפלקציה
10. רשימת ספרות  

הערת מערכת: הראיונות והתצפיות עצמם אינם מצורפים לעבודה.


מתוך העבודה:
"אם אנשים רואים את עצמם שייכים לאותה חברה, מתחלקים למגזרים בעלי תרבויות שונות... וזהו מצבו התרבותי של מגזר גדול של החברה היהודית במדינת ישראל." (רפל, 2000) מתנגדת לכך סלברמן (2000) ומגדירה את ישראל כמדינה מרובת תרבויות ולא רב תרבותית כי אין מגע בין התרבויות. הגדרתם של שמאי ואילטוב (2002) אומרת שרב תרבותיות הוא שיקוף של מציאות חברתית שבה חיות זו לצד זו קבוצות תרבות שונות אשר מאפשרות באופן ערכי את שמירת הזהות העצמית של כל קבוצה אך עם זאת הם בעלי זהות לאומית משותפת. את ישראל הם רואים כחברה חד-תרבותית מרובה. גור זאב (1999) מחדד את ראית המצב בארץ וטוען שהחברה הישראלית נמצאת במצב בו הקנטוניזציה התרבותית והפוליטית מחדדת את תודעת הייחודיות והסגירות של הקבוצות .
 
עבודה מס' 64173 SHOPPING CART DISABLED
מקומה של הרפואה המשלימה בטיפול במחלות בכלל ובמחלת הסרטן בפרט , 2002.
סקירת חלק משיטות הריפוי ומקומה של הרפואה המשלימה בטיפול במחלות בכלל ובמחלות חשוכות מרפא, בעיקר במחלת הסרטן.
3,826 מילים (כ-12 עמודים), 5 מקורות, 198.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הרפואה המשלימה מוגדרת בדרך השלילה, דהיינו "התערבות רפואיות שאינן נלמדות בפקולטה לרפואה או שאינן ישימות בבתי חולים". על פי הגדרות אלו, ההתייחסות לרפואה המשלימה מעצם היותה מכונה "אלטרנטיבית", היא כאל חלופה לרפואה המערבית. זוהי חלופה שאינה מדעית, מאחר שאינה מבוססת על עובדות מדעיות, לכן היא מוקצית ע"י רוב הקהילה הרפואית המערבית. למרות זאת קיימת בשנים האחרונות עלייה משמעותית במספר הפונים להסתייע ברפואה זו.
ברפואה המודרנית קיימת תופעה מוכחת הנקראת רפואת גוף ונפש, המושג מתייחס לגוף ולנפש כיחידה אחת - כשלם. זהו הבסיס לרוב שיטות הרפואה המשלימה ואולי גם סוד הפופולאריות של שיטות אלה.
בעבודתי זו אנסה לסקור חלק משיטות הריפוי ואת מקומה של הרפואה המשלימה בטיפול במחלות בכלל ובמחלות חשוכות מרפא, בעיקר במחלת הסרטן.
מחלת הסרטן הנה מחלה קשה ומורכבת וכך גם הטיפול בה. עלינו להדגיש ולהבהיר כי הרפואה האלטרנטיבית, עם היסטוריה ארוכה ומידע מצטבר של אלפי שנים, אינה מתיימרת להציג פתרון מוחלט או תשובה חד משמעית - בתחום זה. למעשה, כל טיפול וכל גישה, ממדיטציה ועד כימותרפיה, המסייעים לחולה בהתמודדות עם המחלה ראויים לכבוד ולהערכה.

ראשי פרקים:
מבוא
שאלת מחקר
מחלת הסרטן
טיפול באקופונקטורה (דיקור סיני) בחולי סרטן
הרפואה הטיבטית
שיטות אלטרנטיביות בולטות נוספות לטיפול בחולי סרטן
מחקרים נוספים שנערכו בסין - טיפול בעזרת צמחים שונים
מסקנות ודיון
ביבליוגרפיה

הערת מערכת: בעבודה לא צויינו מראי מקום.

 
עבודה מס' 64169 SHOPPING CART DISABLED
יחסי הגומלין בין תיאטרון קהילתי לחינוך, 2003.
עבודה מעשית הבודקת את הלגיטימיות של תיאטרון ככלי חינוכי מלמד בהשוואה ללימודים עיוניים
6,618 מילים (כ-20.5 עמודים), 4 מקורות, 248.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הסדנה לתיאטרון קהילתי הביאה לפני תכנים וחומרים לעבודה יצירתית, המאפשרת עבודה בלתי וורבלית ותקשורת שאיננה מילולית. אני במקצועי מורה לריקוד ולכן המפגש עם עולם התיאטרון היה מעשיר במיוחד ופתח לפני צוהר לעולם חדש -אך קרוב מאוד לתחומי העשייה שלי.
בעבודה זו הפגשתי בין ההיבטים השונים של תיאטרון וחינוך, תוך שימת דגש על מרכיביו הרבים ועוצמתו של התיאטרון ככלי לעבודה יצירתית עם ילדים נוער ומבוגרים. כמו כן הבאתי סיקור ויומן עבודה של מהלך הקורס, הכולל חוות דעת ורשמים אישיים. בנוסף מצורף הטקסט של המחזה אותו העלתה קבוצת החברים בה השתתפתי וכן מעט רקע תיאורטי לסיפור עצמו.  
בסיכום הדברים התייחסתי לקשרים בין חומרים עיוניים והמאמרים אותם קראתי לבין החוויות והרשמים להם נחשפתי בסדנה. היה לי חשוב מאוד לקשור בין העשייה בפועל וההיבטים החינוכיים שלה לבין היבטים "חינוכיים קונסרבטיביים מסורתיים" משום שגם בעבודתי המקצועית כמורה לריקוד אני עוסקת בתחום מאוד יצירתי שהלגיטימיות שלו עומדת תמיד בסימן שאלה: עד כמה זה באמת חשוב? מה חשוב יותר ללמד? עד כמה להחמיר ולהיות צמוד לטקסט המקצועי. עד כמה להיות דידקטי?

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. תיאטרון - חברה וקהילה
3. תיאטרון קהילתי וחינוך
4. תיאטרון ודרמה
5. טקסט המחזה - החתול במגפיים
א. תמונה ראשונה
ב. תמונה שניה
ג. תמונה שלישית
6. החתול במגפים - רקע ספרותי
7. יומן עבודה
8. סיכום
9. ביבליוגרפיה

הערת מערכת: בעבודה לא צויינו מראי מקום.

מתוך העבודה:
מאחר שהתיאטרון הינו כלי ביטוי בעל עוצמה הרי שמערכת החינוך מאפשרת לו להיות חלק ממאגר האופציות והכלים לעבודה בכל המסגרות הפורמליות והבלתי פורמליות הן על מנת להכיר את עצמנו בתוך המערכת והן על מנת להכיר את המערכת וההירארכיה על פיה היא פועלת. מאחר שהתיאטרון משקף את אופי החיים במסגרתו הוא פועל הרי שדרכו ניתן לברר ולדון בסוגיות שונות אך גם לנצלו על מנת לפתור קונפליקטים וללמד דרכי התנהגות וחשיבה חדשים.
 
עבודה מס' 64090 SHOPPING CART DISABLED
הקשר שבין קרינה סלולארית לגידולים סרטניים, 2005.
מאפייני הקרינה האלקטרו-מגנטית, מקורותיה, מקורות התקשורת הסלולארית וסקירת מחקרים המפריכים את הקשר שבין גידולים סרטניים לתקשורת סלולארית לבין גידולים המאששים קשר זה.
7,262 מילים (כ-22.5 עמודים), 37 מקורות, 248.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעולם הולך ומתפתח שהטכנולוגיה שולטת בכל מקום בכלל והרגלי הצריכה של הצרכן הישראלי בפרט לרכוש טלפונים סלולאריים, התפתח אצל הציבור חשש מהשלכות בריאותיות מהקרינה האלקטרומגנטית הנפלטת מטלפונים סלולאריים שונים.החששות מפני החשיפה לשדות חשמליים ומגנטיים ומהשפעת הקרינה האלקטרומגנטית על הבריאות נובעים מספר גורמים עיקריים: המונח קרינה יוצר חרדה ורגשות שליליים ונקשר בתת מודע לאיום ולסכנה בין השאר בגלל הבלבול בין המושגים קרינה רדיואקטיבית וקרני רנטגן לבין הקרינה האלקטרומגנטית. הקרינה האלקטרומגנטית אינה מוחשית, חסרת ריח אינה נראית לעין ואינה ניתנת לגילוי ללא מכשור מתאים ולכן ישנה חרדה רבה מפניה. חוסר ידע מספק על מקורות הקרינה, סוגים שונים של קרינה, רמות החשיפה השונות והשפעותיהן על האדם גורמים לאי הבנה ולחוסר אמון. קיים מידע המצביע על כך שקרינה אלקטרומגנטית ברמות שמעל הסף המומלץ עלולה לגרום נזקים בריאותיים כתוצאה מחימום הרקמות לעומת זאת, אין מידע וודאי על נזקים כתוצאה מחשיפה לרמות נמוכות מרמת הסף דבר היוצר לעיתים תחושה של חוסר בטחון כלפי המתקן המשדר.
השימוש בטלפונים סלולאריים שנפוץ במהירות ומתקני השידור הרבים המוקמים בריכוזי אוכלוסייה כולל סמוך לבתי מגורים, מוסדות חינוך, בתי חולים וכד' , מעוררים חשש מפני האפשרות של השפעות שליליות העלולות לנבוע מהטכנולוגיה הסלולארית.
ישנם מחקרים המפריכים כל קשר בין קרינה אלקטרומגנטית לגידולים סרטניים לעומת מחקרים המאששים את הקשר בין קרינה אלקטרומגנטית לגידולים סרטניים, כמו כן בעבודה נבחן את ההשלכות הבריאותיות בקרב הילדים והסיבות לכך, ונבחן את הקשר שבין עוצמת הקרינה לשימוש באוזניות. כיום, לאחר 4 שנות עבודה בתחום הסלולארי אני חשה עלייה בצריכה ובתלות שאנו מייחסים למכשיר הסלולארי ולכן תחום זה הוא הרבה יותר קרוב ומדבר אליי. שאלת המחקר היא האם קיים קשר בין קרינה אלקטרומגנטית לבין תופעות בריאותיות בכלל וגידולים סרטניים בפרט?מגבלות העבודה בעיקרן מתייחסות למחקרי אורך שעדיין מתבצעים ולא הוכיחו בצורה גורפת את הקשר, כמו כן את התופעות הבריאותיות לא ניתן לייחס אך ורק לשימוש במכשיר הסלולארי אלא גם ל סביבה בה אנו חיים.בעבודה שלי אציג את כלל מקורות הקרינה האלקטרומגנטית היום יומיים בהן אנו נתקלים תוך התמקדות במקור הקרינה העיקרי המתייחס ל רשת התקשורת הסלולארית: מכשיר הטלפון,אנטנת שידור, והקשר שלהם לגידולי מוח סרטניים ותופעות בריאותיות שונות.כמו כן אתייחס למחקרים שברובם מאששים את הקשר שבין קרינה אלקטרומגנטית לסרטן, כאשר מס' המחקרים המפריכים את הקשר שבין קרינה אלקטרומגנטית לסרטן הינו זעום.קיים קושי בביצוע העבודה כיוון שתחום זה הינו עדיין בתהליכי מחקר לטווח ארוך שלא הוכח עדיין באופן מוחלט אם קיים קשר ישיר הקשור לקרינה הסלולארית ולתופעות הבריאותיות.

הערת מערכת: העבודה נכתבה במסגרת קורס 'חינוך לבריאות הפרט והקהילה'.

מתוך העבודה:
מהי קרינה?
קרינה הינה תופעה פיזיקאלית של מעבר אנרגיה בצורות שונות למשל, התפשטות גלי קול באוויר, האור הנראה המופץ מהשמש, קרינה אלקטרומגנטית וכדומה.
 
עבודה מס' 64079 SHOPPING CART DISABLED
מדיניות הרווחה והחינוך של מדינת ישראל כלפי אזרחיה הערבים, 2005.
האופן בו מפעילה מדינת ישראל את רשויות הרווחה והחינוך שלה ביחס לאוכלוסיה הערבית.
9,381 מילים (כ-29 עמודים), 26 מקורות, 298.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
העבודה בוחנת בצורה מעמיקה את יחסה של מדינת ישראל לאזרחיה הערבים, כפי שהוא בא לידי ביטוי במדיניות החינוך והרווחה שלה. לאורך העבודה נעשה שימוש רב בנתונים סטטיסטיים, אם כי הדגש איננו על הפן הכמותי, אלא על הסיבות הגורמות למצב.
בעבודה נבחנים נתוני העוני, האבטלה וההשכלה באוכלוסיה הערבית במדינה, תוך השוואה למצב במגזר היהודי. שורשי הפער מזוהים עוד בראשית ימיה של המדינה, ומתוארים מאז ועד היום, כולל השינויים שחלו במדיניות הממשלתית, ובתנאי החיים במדינה.
סיבות הפער אינן מתוארות רק כתוצאה של המדיניות הממשלתית, וישנה התייחסות גם לגורמים כמו אפליה על רקע עדתי בקבלת עובדים.

תוכן העניינים:
הקדמה
פרק 1- עוני ועבודה
פרק 2- חינוך והשכלה
פרק 3- מדיניות ממשלתית ואזרחית
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
על מנת לומר אמירה בעלת משקל ותוקף בנוגע למדיניות, יש לבחון קודם לכן היטב את המצב הקיים בשטח. הנתונים כשלעצמם, אין די בהם בכדי לגבש תמונה מהימנה בנוגע למכלול הגורמים אשר הביאו להיווצרותם. יש לעמוד על התהליכים העומדים מאחוריהם, ועל יחסי הגומלין בין תופעות ומגמות שונות עליהם מצביעים הנתונים, ולנתח אותם באופן מושכל, על מנת להפיק מתוך הנתונים את המידע הרצוי. אין בכך כדי להפחית מחשיבותם של הנתונים, אלא לומר כי בשעת ניתוחם יש לנהוג זהירות, ולהתחשב בהקשר מתוכו הם נוצרו, ובמכלול הגורמים אשר הביאו להתהוותם. בשל המקום המרכזי אותו תופסים הנתונים, יוקדש פרק זה לבחינתם.
 
עבודה מס' 64070 SHOPPING CART DISABLED
השימוש באינטרנט כמרכיב מרכזי בתרבות הפנאי של ילדים בגילאי 18 - 12 , 2001.
בחינת מידת ומאפייני שימוש האינטרנט בקרב ילדים בגילאי 18 - 12 בישראל.
7,229 מילים (כ-22 עמודים), 20 מקורות, 298.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מחקר זה בא לבדוק את מידת ומאפייני שימוש האינטרנט בקרב ילדים בגילאי 18 - 12 בישראל. הסיבה למחקר הינה ההתפרצות הנרחבת של האינטרנט לתוך חייהם החברתיים והתרבותיים של הצעירים. נתונים אודות היקף השימוש באינטרנט בקרב ילדים ובני נוער בגיל בית הספר ודפוסי השימוש בו, חלקיים ובלתי מספקים. הידע הקיים כיצד משפיעה מערכת החינוך על השימוש באינטרנט וכיצד היא מושפעת ממנו נמצא עדיין בחיתוליו. אין לנו עדיין תשובות לשאלות רבות העשויות להשפיע על החינוך כגון: כמה מתלמידי בית הספר משתייכים למעגל המשתמשים באינטרנט? כמה זמן הם מקדישים לכך? מתי הם מתחילים וכיצד מתפתח השימוש עם הגיל? מהם יעדי השימוש שלהם: למחזור מידע, לתקשורת, ליצירה? האם הם גולשים לבד או בחברותא? האם הם נעזרים באינטרנט לצורכי לימודים, ובאלו אופנים, האם ניתן להצביע על הבדלים בהיקף ובדפוסי הגלישה בין בנים לבנות?
בשאלות אלו ונוספות יעסוק המחקר שבא לשקף ולתאר את מידת ואופן השימוש באינטרנט בקרב הנוער בישראל - ואת הקשר בין שימוש באינטרנט לצורכי הלמידה.

המדגם שנקבע לצורך המחקר היה 100 תלמידים (n=100) כאשר 11% מהנשאלים לומדים בבית-ספר יסודי, 34% לומדים בחטיבת ביניים והשאר המהווים 95% הינם תלמידי בית ספר תיכון.
שיטת הדגימה שנבחרה היתה לא הסתברותית שבה היה סיכוי לכל נחקר להכלל או לא להכלל בתוך קבוצת המידגם.
על מנת לקבל את המידע הרצוי השתמשתי בשאלון מובנה אשר כלל בתוכו שאלות סגורות המתייחסות להרגלי השימוש ולמידת השימוש של התלמיד במחשב ובאינטרנט וכן שאלות סוציו דמוגרפיות כגון; גיל, מין, רמת דתיות ומספר שאלות המתייחסות להורי התלמיד.
תוכן העניינים
פרק 1 - מבוא
1.1 שאלות המחקר
פרק 2 - סקירת ספרות
2.1 תרבות האינטרנט
2.2 דפוסי שימוש במחשב
  2.2.1 מידת השימוש במחשב  
2.3 אופן השימוש במחשב
2.4 יצירה ופיתוח של אתרים
2.5 אינטרנט בחינוך
2.6 הבדלים בין המינים בשימוש במחשבים
פרק 3 - מתודולוגיה
3.1 הגדרת המשתנים
  3.1.1 משנים תלויים
  3.1.2 משתנים בלתי תלויים
3.2 אוכלוסיית המחקר
3.3 המדגם
3.4 שיטת הדגימה
3.5 כלים
3.6 ההליך
3.7 שיטת ניתוח הנתונים
פרק 4 - ממצאים עיקריים
פרק 5 - סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה
נספחים - שאלון

הערת מערכת: העבודה אינה כוללת את קובצי ה- Excel וה- spss

מתוך העבודה:
נתונים אודות היקף השימוש באינטרנט בקרב ילדים ובני נוער בגיל בית הספר ודפוסי השימוש בו, חלקיים ובלתי מספקים. הידע הקיים כיצד משפיעה מערכת החינוך על השימוש באינטרנט וכיצד היא מושפעת ממנו נמצא עדיין בחיתוליו. אין לנו עדיין תשובות לשאלות רבות העשויות להשפיע על החינוך כגון: כמה מתלמידי בית הספר משתייכים למעגל המשתמשים באינטרנט? כמה זמן הם מקדישים לכך? מתי הם מתחילים וכיצד מתפתח השימוש עם הגיל? מהם יעדי השימוש שלהם: למחזור מידע, לתקשורת, ליצירה? האם הם גולשים לבד או בחברותא? האם הם נעזרים באינטרנט לצורכי לימודים, ובאלו אופנים, האם ניתן להצביע על הבדלים בהיקף ובדפוסי הגלישה בין בנים לבנות?
 
עבודה מס' 64056 SHOPPING CART DISABLED
השחיקה בקרב מורות, 2000.
השחיקה בקרב מורות ובדיקת התעצמותה עם המעבר ליום לימודים ארוך.
3,848 מילים (כ-12 עמודים), 3 מקורות, 238.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
המחקר הנוכחי בא לבדוק את החוויה האישית של מורות העובדות במסגרת יוח"א. לשם כך בוצע מחקר אקספלורטיבי ב- 30 בתי-ספר (לא כלול בעבודה זו); ומחקר ממוקד בארבעה בתי-ספר שבהם נערכו תצפיות ורואיינו מורות במיוחד לצורך בדיקת שאלת השחיקה: בית ספר ממ"ד בירושלים, בית ספר לבנות של הזרם העצמאי בירושלים, בית ספר ממ"ד בבני ברק ובית ספר ממלכתי באזור השרון. חלק מהמרואיינות הן מחנכות, חלקן מורות מקצועיות ומקצתן משמשות בתפקיד של סגנית מנהלת.
הצורך במחקר זה התבהר תוך כדי עבודת הערכה. המידע שהגיע מן השטח, בתצפיות, ראיונות ושאלונים היה עקבי ולפיו, חלק גדול מן המורות, מדווחות על שחיקה, שחיקה שהתעצמה עם המעבר ליום לימודים ארוך. מצאנו לנכון לבדוק את התופעה, את היקפה ולפלח את אוכלוסיית המורות כך שיתקבל מידע מסביר ככל שניתן על אותן מורות שאינן שחוקות.
פוקס (1999) טוען שהגורם המכריע ביותר לכישלון החלתו של שינוי הוא ההתנגדות לשינוי בקרב מחוללי השינוי הפוטנציאלי, ובקרב המושפעים ממנו. מורכבותו הרבה של הארגון, קבוצות הכוח השונות הקיימות בו והאינטרסים המנוגדים הרוחשים בו יוצרים מצב בו כמעט כל שינוי ייתקל בהתנגדות של לפחות מקצת מהקבוצות.
יוח"א הביא לשינוי משמעותי במבנה הארגוני של בית הספר ובצורת עבודתן של המורות. כיוון שהמורות הן מחוללות השינוי בשטח, מחקר הזוטא הנוכחי בודק כיצד הן מתמודדות עם השינוי והאם קיימים אצלן דפוסי התנגדות.

תוכן העניינים:
מבוא
רקע תיאורטי
מרכיביה של השחיקה הנפשית
ממצאים ופרשנות
מסקנות
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
שחיקה נפשית היא תופעה מוכרת - אדם בוחר מקצוע, משקיע שנים בלימודים ובהכנות לקראתו ומתחיל את עבודתו כשהוא מלא מרץ והתלהבות. אך קשיים שהוא נתקל בהם, לחצי היומיום, המנגנונים הבירוקרטיים המקיפים אותו וחוסר ההכרה במאמציו שוחקים בהדרגה את יחסו הראשוני לעבודתו. לאט לאט הוא מפסיק ליזום, מאבד עניין בעבודה, והתלהבותו פגה. עם הזמן הוא גם מפתח רגשות טינה כלפי האנשים העובדים עמו ועוינות כלפי הנזקקים לשירותיו. את ההתלהבות והפעלתנות, אשר אפיינו את תחילת עבודתו, תופסים כעת דיכאון ומרה שחורה. מצבו הגופני מתערער וגופו ונפשו עייפים. הוא נוטה להגזים בעישון, באכילה ובשתייה, יחסיו עם עמיתיו ובני משפחתו מתערערים ובמקרים קיצוניים מתעוררות בו אפילו מחשבות על התאבדות (מלאך-פיינס, 1984).
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/08/2014
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
גיל הרך
הוראה
חינוך גופני
חינוך מיוחד
כללי
לא פורמאלי
מדיניות חינוכית
נוער וקטינים
תאוריות חינוכיות
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [937-945] מתוך 1227 :: [עמוד 105 מתוך 137]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 :: עמוד הבא >>