עבודות [937-945] מתוך 1230 :: [עמוד 105 מתוך 137]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 64286 SHOPPING CART DISABLED
תרומת אקלים כיתה להישגי התלמידים, 2000.
במחקר זה נעשה ניסיון לברר האם קיימת תרומת אקלים הכיתה להישגים לימודיים.
2,337 מילים (כ-7 עמודים), 3 מקורות, 168.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
רוב שנות התפתחותו של הילד עוברות עליו במסגרת ביה"ס והכתה. ביה"ס מעצם הגדרתו הינו מקום להקניית ידע וכלים חינוכיים לתלמיד, אך בפועל בית הספר מהווה בין השאר גם מסגרת חינוכית וחברתית שהיא חלק בלתי נפרד מהתחום הלימודי.
במסגרת החברתית בבית הספר ניתקל התלמיד באווירה השוררת בבית הספר ובכיתה,  בחברים ו/או אויבים היושבים עמו לספסל הלימודים  ובמורים ואנשי צוות המשדרים מסרים חברתיים כל הזמן.
שלושת גורמים אלו: האווירה, החברים והצוות מלווים את התלמיד לאורך כל שעותיו בבית הספר והם אחד מגורמי עיצוב האישיות של התלמיד.
בעבודתנו זו ניסינו לאתר את הגורמים המרכיבים "אוירה חברתית", או כפי שכיננו זאת: "אקלים כיתה". בנוסף ניסינו לבחון האם ישנו קשר בין "אקלים הכתה", המהווה נדבך חשוב במסגרת החברתית, לבין הישגי התלמיד בלימודיו.
העיסוק בנושא זה פתח בפנינו אפיקי חשיבה חדשים. כיצד עלינו, המורים, לפעול כדי ליצור אוירה חברתית חיובית בכיתה  והאם עלינו להקדיש חלק לא מבוטל מהשיעורים כדי ליצור אוירה זו.
במחקרינו זה נעשה ניסיון לברר האם קיימת תרומת אקלים הכיתה להישגים לימודיים.
המחקר נערך בבית ספר יסודי, ממלכתי דתי, על 20 תלמידים בכיתה ג' - הכיתה מעורבת בנים ובנות, 7 בנות ו 13 בנים.
השתמשנו בשאלון "הכיתה שלי" הבודק את אקלים הכיתה, וכן נלקחו ממוצעי ציונים שנתי במקצועות: תורה, הבנת הנקרא וחשבון.
במחקר הנוכחי לא נמצא קשר בין אקלים כיתה חיובי לבין הישגיו של התלמיד. וכן לא נמצאו הבדלים משמעותיים בין המינים.

תוכן העניינים
תקציר
מבוא
מבוא למחקר שדה
שיטות
ממצאים
דיון ומסקנות
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח - השאלון

מתוך העבודה:
גישה הרואה את המורה כמקור ההשפעה המרכזי בכיתה והוא הקובע את יחסי הגומלין בכיתה ואת האווירה בה. גישה המתמקדת בתפיסת המתרחש בכיתה על ידי התלמידים והמורה. אקלים כיתה נמדד כיום על ידי התפיסה הסובייקטיבית של התלמידים. זאת מכיוון שהרגשתם של התלמידים ותפיסתם את הסובב אותם הם המשפיעים על התנהגותם ועל מערכת היחסים ההדדיים בכיתה.
 
עבודה מס' 64251 SHOPPING CART DISABLED
איחוד מול ייחוד בכיתה, 2004.
איחוד מול ייחוד בכיתה כפי שמשתקף בסיפורו של אנטולי אלקסין "השלישי בשורה החמישית" ובמציאות הישראלית של ימינו
5,710 מילים (כ-17.5 עמודים), 2 מקורות, 298.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
סיפורו של אנטולי אלקסין, השלישי בשורה החמישית, (Tretiy v pyatom ryadu) נוגע בסוגיות שונות של חינוך והוראה בעולם של בית הספר בברית המועצות. בית הספר של ורה מטבייבנה הוא כבתי ספר רבים אחרים ברחבי מוסקבה וכל המדינה: בית ספר בעל אידיאלים וכללים נוקשים, אם כי אווירה חמה וידידותית, המחנך את בני הנוער לחיות במדינה העתידית. דמות בית הספר ברוסיה שונה בתכלית מדמות בית הספר בארץ. בעבודה זו אנסה לבחון את עקרונות החינוך של המורה ורה מטבייבנה בסיפור זה, ואיך דרך סיפור זה משתקף בית הספר ברוסיה בכלל, לעומת מה שקורה היום בארץ.

תוכן העניינים:
א. הסיפור ובית הספר הרוסי כפי שהוא משתקף בו - האיחוד
ב. "בחינה באנושיות" - מתוך אחרית הדבר לספרו של אלקסין
ג. דפוס החיקוי וסוציאליזציה - על פי צבי לם
ד. עולם בית הספר בארץ - הייחוד ודפוס הפיתוח והאינדיבידואציה
ה. סיכום

הערת מערכת: הסיפור הנדון הוא בשפה הרוסית. העבודה אינה כוללת תרגום של סיפור זה.

מתוך העבודה:
בסיפור אפשר לראות בבירור שהמורה נתפס כאן כמלך ואף כאל. דעתו ומילתו חוק הן לתלמידים והן להורים. דבר זה נראה בבירור כבר בהתחלה: "הם היו בטוחים שכל הניסיון הזה, עצום, בן שלושים וחמש, היה אמור להתמוטט על ליזה המסכנה - ולהביא לתוצאות מדהימות." בכלל, הלימוד הוא הדבר החשוב ביותר: "'אל תדאגו,' אמרתי. 'הוא לומד טוב. הוא מועמד לאולימפיאדה במתמטיקה!' 'ברוך השם!' אמרה האם."
 
עבודה מס' 64245 SHOPPING CART DISABLED
שינוי בתרבות הארגונית של בית הספר, 1996.
תיאור מצב קיים בארגון הבית סיפרי ותוכנית לשינוי מוקד אחד הפערים הפוטנציאלים.
5,492 מילים (כ-17 עמודים), 16 מקורות, 198.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
"חינוך מעצם טבעו הינו תעשיה עתידית - הוא מכשיר היום תלמידים העתידים לחיות בעתיד".
העתיד הרלוונטי לחינוך קשור בסביבתו החברתית, התרבותית והכלכלית של האדם - סביבה זו היא בהכרה מערכת מורכבת רבת משתנים ודינאמית (דוד חן 95).
מתוך קשר זה של החינוך והארגון החינוכי לסביבתו המשתנה והדינאמית אנו יוצאים אל ההנחה הברורה כי הארגון החינוכי יכול לשרוד בטווח הארוך אך ורק אם תהיה הלימה בין מבנהו ואופן תפקידו ובין תנאי הסביבה שבה הוא פועל.
כדי להתאים עצמו לשינויים הסביבתיים חייב ביה"ס לנקוט בדרך של ארגונים אחרים ולעבור שינוי ארגוני ביחס למה שהיה נהוג עד כה; לקבל הכרעות ולהשתמש באמצעים מקצועיים כדי להתוות את דרכו החינוכית החדשה.
שינויים ארגוניים מתרחשים כאשר:
א. נוצרים פערים משמעותיים בין התפקוד הרצוי של הארגון ובין המצוי.
ב. כאשר מתרחשים שינויים בסביבה הארגונית.
בעבודה זו אתאר מצב קיים בארגון הבית סיפרי ותוכנית לשינוי מוקד אחד הפערים הפוטנציאלים.
בחרתי לעסוק בשינוי ארגוני אנושי בתחום התרבות הארגונית.
ההנחה היא כי ארגונים קולטים מאפיינים תרבותיים שונים מהסביבה ומטמיעים אותה בתוכם, בד בבד מייצרים הארגונים ומטפחים מאפיינים תרבותיים משל עצמם ומקרינים אותה כלפי הסביבה. לתרבות הארגונית יש תפקיד חשוב בתהליכי שינוי של ארגונים: התרבות הארגונית יוצרת תדמית יחודית של הארגון כלפי הסביבה ומעניקה לחברים בארגון "משמעות" ו"גאוות יחידה". (סמואל. 96)
בתחום התרבות הארגונית אציע שתי הצעות  לשינוי:
הצעה לעיצוב תוכנית מדיניות בית סיפרית ייחודית והצעה לתוכנית שיתוף ומעורבות הורים דרך הפעלת בי"ס קהילתי.

תוכן עניינים
מבוא
א. סקירה ארגונית
     א.1. מהו ארגון?
    א.2. ארגון חברתי כמערכת פתוחה.
    א.3. מאפייני בי"ס כמערכת פתוחה.
ב. ב.1. תיאור מצב קיים בארגון.
   ב.2. פערים בין המצב הקיים לצורכי הארגון.
ג. תוכנית השינוי בתחום התרבות הארגונית
    ג.1. תהליך השינוי.
   ג.2. סקירת ספרות בנושא התרבות ארגונית.
ד. תסריט מהלך השינוי
    ד.1. הצעת עיצוב תוכנית מדיניות בית סיפרית ייחודית
    ד.2. הצעת תוכנית לשיתוף ומעורבות הורים דרך הפעלת בי"ס קהילתי
    ד.3. תוצאות והערכת השינוי
ה. סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
סמואל (1996) מגדיר ארגונים כ: "מערכות חברתיות תכליתיות המפיקות מוצרים או שירותים באמצעות מעגלי פעולות מתואמות ומבוקרות".
הגדרה זו נגזרת מהגישה התיאורטית המתייחסת אל ארגונים כאל מערכות חברתיות פתוחות.
 
עבודה מס' 64241 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין סגנון קוגניטיבי ועמדות לבין הישגים בהוראה מרחוק באמצעות וידאו, 2000.
בחינת הקשרים שבין סגנון קוגניטיבי ועמדות לבין הישגים בלמידה מרחוק באמצעות וידיאו אינטראקטיבי.
16,667 מילים (כ-51.5 עמודים), 68 מקורות, 398.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הטכנולוגיה מעצבת מחדש את צורת הלימוד במקומות מרוחקים באמצעות הוראה מרחוק (Moore et all,1990). מספרם של המוסדות המשתמשים בצורות שונות של הוראה מרחוק גדל באופן מהיר (גרבלסקי, 1994; Marion,1998). בשנים האחרונות פותחה מערכת של הוראה מרחוק באמצעות וידאוקונפרנס, הפועלת בטכנולוגיה של סיבים אופטיים. במערכת זו שני הצדדים יכולים גם לראות וגם לשוחח זה עם זה בזמן אמת ללא צורך בעזרים נלווים כלשהם. למרות שהמערכת כבר פועלת, עדיין אין נתונים ומחקרים שיטתיים לגבי משתנים המשפיעים על שביעות הרצון ויעילות הלמידה באמצעותה. מחקרים שנערכו לגבי שיטת לימוד זו מעטים וניסו בדרך כלל להשוות בין הלימוד בשיטה זו ללימוד בכיתה המסורתית.
במחקר הנוכחי נבדקו הקשרים בין הישגים בהוראה מרחוק באמצעות וידאו אינטראקטיבי לבין שני משתנים שהם בעלי השלכה ליעילות הלמידה: סגנון קוגניטיבי - המבטא את הנטייה של האדם להתייצב בפני הסביבה ועמדה כלפי שיטת הלימוד - המבטאת את האוריינטציה של היחיד כלפי אובייקט המייצגת נכונות להתנהגות משמעותית שלו.
המחקר בדק האם יש קשר בין מימדי סגנון קוגניטיבי (החצנה-הפנמה; אינטואיציה - תפיסת חושים ; רגש - מחשבה ושפוט - תפיסה) להישגים בלמידה מרחוק באמצעות וידאו אינטראקטיבי בקרב סטודנטים. כמו כן בדק המחקר האם בעלי עמדות חיוביות יותר מגיעים להישגים גבוהים יותר מבעלי עמדות שליליות כלפי שיטת לימוד זו.
באוכלוסיית המחקר 77 סטודנטים שלמדו קורס אחד לפחות באמצעות וידאו אינטראקטיבי באחת המכללות של בר-אילן (עמק-הירדן או צפת) : 39 ענו על שאלון שחובר לצורך המחקר, אשר בדק את הסגנון הקוגניטיבי באמצעות מבחן MBTI
(Myers-Briggs type indicator) בנוסח F שלו; את העמדות באמצעות תרמומטר ופרטים אישיים.
כל ה- 76 רואיינו ראיון עומק על משתני המחקר ועל גורמים המשפיעים עליהם לדעתם.
הממצאים מצביעים על כך כי קיים קשר בין סגנון קוגניטיבי להישגים במימד אקסטרוברטי-אינטרוברטי, לטובת האינטרוברטים, כאשר אינטרוברטים מגיעים להישגים גבוהים יותר באופן מובהק מאקסטרוברטים. הגורמים המשפיעים על כך הם חוסר קשר אישי עם המרצה ואי בדיקת נוכחות עבור אקסטרוברטים ומתח בזמן השעור עבור אינטרוברטים.
כמו כן מראים הממצאים כי בעלי עמדה חיובית או ניטרלית כלפי שיטת הלימוד הגיעו להישגים גבוהים יותר מאשר בעלי עמדה שלילית, כשהגורמים המשפיעים על כך הם המתח בזמן השעור והתאמת המרצה לשיטה עבור בעלי עמדות חיוביות יותר, ועבור בעלי עמדות שליליות הגורמים הם חוסר בקשר אישי עם המרצה וקושי בשאילת שאלות בשיטה זו.
לאור התוצאות הומלץ לערוך מפגשים פנים אל פנים בין הסטודנטים למרצה במהלך או לפני קורס בהוראה מרחוק ושהמרצה ידבר לאט וברור, יהיה עירני להתנהגות הסטודנטים וירבה בהפעלות במהלך השעור.

בעבודה זו שישה פרקים:
פרק ראשון מציג סקירה של הספרות המקצועית, התיאורטית והמחקרית, על הוראה מרחוק, על משתני המחקר - סגנון קוגניטיבי ועמדה כלפי שיטת הלימוד - ועל הקשר שלהם להישגים.
פרק שני מפרט את מטרת המחקר, את שאלת המחקר המרכזית ואת שלושת השערות המחקר, העוסקות בקשרים שבין סגנון קוגניטיבי לבין הישגים, בין עמדות כלפי שיטת הלימוד לבין הישגים ובין סגנון קוגניטיבי בשילוב עמדות לבין הישגים.
פרק שלישי מתאר את אוכלוסיית המחקר, את השאלון והראיון ששימשו את המחקר ואת דרך השימוש בהם במחקר זה.
פרק רביעי מציג את התוצאות שהתקבלו במחקר זה.
פרק חמישי דן בממצאים שהתקבלו במחקר זה ובמשמעותם מבחינה תיאורטית ומחקרית לאור מה שנמצא במחקרים קודמים, וכן מעלה הצעות לפתרון הבעיות השונות שעלו מתוך מחקר זה לגבי שיטת ההוראה מרחוק.
פרק שישי מסכם את המחקר, ומתאר את המסקנות התיאורטיות, האמפיריות והמעשיות - חינוכיות בהתאם למתבקש מן התוצאות. כמו כן, מובאות המלצות למורים המלמדים בהוראה מרחוק באמצעות וידאו אינטראקטיבי ולגופים המלמדים בשיטת לימוד זו. לסיום, ניתנות הצעות למחקרים נוספים כהמשך למחקר זה.

מתוך העבודה:
למידה הינה תופעה מורכבת. היא מושפעת :
מיכולת אקדמית אישית של הלומד; מסגנון הלימוד שלו; מהסביבה הלימודית שבה היא מתרחשת ; מההקשר בה היא מתרחשת ; משיטת ההעברה; מהעמדה כלפי התוכן ; והעמדה כלפי האסטרטגיה החינוכית (Billings & Cobb, 1992).
 
עבודה מס' 64233 SHOPPING CART DISABLED
אבחון ארגוני - בית ספר יסודי קהילתי למדעים , 2005.
אבחון ארגוני על פי תיאורית השינוי האסטרטגי המבוססת על שבעת האסים (7 S- ים) של מקינזי.
5,997 מילים (כ-18.5 עמודים), 14 מקורות, 248.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעידן המודרני מתקיימים חייה של החברה במבנים ארגוניים שונים. ניהולם ברמה מקצועית גבוהה גורם להשגת מטרותיהם בצורה הטובה ביותר. הודות לכך האנשים העובדים בארגונים אלה ואלה המקבלים מהם שירות, יפיקו מהם תועלת מרבית.
ביה"ס הוא ארגון כמו מוסדות רבים אחרים וחלים עליו כללים של פעולת ארגונים וניהולם. נוצר צורך חיוני להתמחות בניהול בתי ספר כמקצוע ולא רק בהכשרת אדם להוראה.
כחלק מניהול ביה"ס דרוש תכנון לטווח ארוך, דבר הדורש אסטרטגיה שביצועה מצריך עבודת צוות. על המנהלים להתמודד עם אוכלוסיית מורים, תלמידים והורים מצד אחד, ועם קצב מהיר של שינויים, חידושים וצרכים משתנים של התלמידים והוריהם מצד שני. שינויים אלה מחייבים מומחיות, תחכום ותכנון בניהול של מוסדות חינוך ומצריכים את המנהל להחליט בנושאים פדגוגיים שונים. מתוך כל זאת צמח הצורך להכשיר את צוותי המורים בביה"ס להיות מיומנים בעבודת צוות.
המנהל אינו מסוגל לקדם את ביה"ס בעצמו ולדאוג לכל ענייניו. כדי לטפל באופן מקצועי במרכיבים המנהליים והפדגוגיים של ביה"ס ותכנון אסטרטגיות הלמידה, עומדים לעזרתו הצוותים השונים.
עבודתי זו תדון בארגון, בתכנון האסטרטגי ובמתן תשובות לצרכים הניהוליים וקיומם בביה"ס שלי.
כמובילה בצוות של מורים למדעים, אני מעוניינת ללמוד את התיאוריות ולהפיק מהן ככל הניתן, כיצד לייעל, לתרום ולשפר את עבודת הצוות, את מערך כל הצוותים והשילוב ביניהם בביה"ס. את הניתוח בעבודתי זו תתבסס על תיאורית השינוי האסטרטגי המבוססת על שבעת האסים ( 7 S- ים) של מקינזי.
כמו כן אתייחס לתפקידי המנהל המשמש כמוביל ומקשר בין הצוותים השונים בביה"ס.
אדון בהשפעת הצוות על נהלי ביה"ס ועל יצירת התרבות הארגונית של ביה"ס.
אראה כיצד אפשר לשתף את צוות המורים בתהליך קבלת החלטות ופתרון בעיות המתעוררות בביה"ס .
בנוסף למוזכר לעיל אראה כיצד מימושן של כל המטרות העומדות בפני ביה"ס והתוכניות האסטרטגיות אותן הוא צריך לבצע, מותנה בפיתוח עבודת צוות של מורים מבתי ספר עמיתים. ללא עבודת צוות והפריה הדדית בין המורים, לא תיתכן התקדמות ביישום האסטרטגיות השונות.אנו חיים בתקופה בה יש התפתחויות מהירות ושינויים רבים מאד בתחומי המדע השונים. על המורים מוטלת חובה לנסות ולעזור לתלמידיהם להבין את המידע שהם רוכשים ולתת להם את הכלים הדרושים ליישמו. הטכנולוגיה משתנה כל הזמן, אך העיקרון שעומד מאחוריה קבוע. ככל שביה"ס יהיה פתוח יותר לשינויים, יפתח ויישם תוכניות לימודיות ושיטות הוראה חדשניות, כך הוא יזכה לפופולריות רבה יותר בקהילה, ויגביר את הרגשת השייכות, השותפות והרצון ללמוד וללמד בו.

תוכן עניינים:
1. הקדמה
      תקציר מנהלים
      חזון בית ספרי
2. אני מאמין
3. ניתוח סביבה חיצונית (הזדמנויות ואיומים)
4. ניתוח פנימי וחיצוני על-פי 7 ה-S ים
5. שינוי אסטרטגי בטווח הקצר ובטווח הארוך
6. תובנות ברמה הטקטית והצעות לשיפור
7. סיכום
8. ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
אנו בבית הספר מאמינים שהחינוך חייב להתבסס על המציאות הקיימת בבית הספר , על ערכי התלמידים והמורים ובהלימה ליעדי בית הספר ולמדיניות משרד החינוך.
 
עבודה מס' 64175 SHOPPING CART DISABLED
גן רב תרבותי - תהליך ההכלה של ילדים דתיים בגן ממלכתי, 2004.
חקר מקרה בגן ילדים ממלכתי אליו נרשמו ילדים דתיים.
12,433 מילים (כ-38.5 עמודים), 78 מקורות, 348.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
החלוקה בין דתיים וחילוניים יצרה צורך בבניית מסגרות חינוכיות שונות לדתיים וחילוניים בניגוד לשאר מערכות החיים שהן משותפות. במדינת ישראל היום יש מספר זרמים חינוכיים מוכרים, העיקריים הם החינוך הממלכתי והחינוך הממלכתי דתי. כיום, מתאפשרת בחירת הורים חופשית בין שני הזרמים הללו.
הרציונל למחקר זה הוא המציאות שנבחרה בעבור מספר ילדים, בכך שהוריהם בחרו לרושמם לגן תחת פיקוח המערכת הממלכתית בעוד שאמונת ההורים ודרך חייהם היא דתית בבסיסה. התהליך שהחל בבחירת ההורים משפיע על חברת הילדים בגן ועל הצוות החינוכי, שמתמודדים עם שאלות של זהות הגן, והאם הגן צריך לשקף את האני מאמין של הציבור החילוני או שמע לשקף את הוויית הילדים שנרשמו אליו.
המחקר יתמקד בגן ילדים ממלכתי, שמיועד לאוכלוסיה הלא דתית בישוב מעורב ועקב נסיבות שונות הורים מהציבור הדתי בחרו לרשום את ילדיהם בגן זה. מעקב אחר המחשבה של ההורים, על התהליך שנוצר בשדה החינוכי ודרכי פעולה לעתיד בתחום שילוב אוכלוסיות בעלות מאפייני תרבות שונים. הגן הנחקר הוא תופעה ייחודית במערכת החינוך בתחום הגיל הרך.  
מחקר זה מתבסס על תצפיות וראיונות פתוחים.  

תוכן:
1. מבוא
2. סקירת ספרות
2.1 רב תרבותיות
  2.1.1 זהות תרבותית בגיל הרך
2.2 מפגש בין קבוצתי
2.3 התייחסות מערכת החינוך לרב תרבותיות
2.4 יחסי דתיים חילוניים  
2.5 זרמים חינוכיים במדינת ישראל
2.6 ניסיונות לקשר בין דתיים לחילוניים
2.7 ישובים מעורבים/קהילות מעורבות
2.8 הכללה
2.9 בחירת הורים
  2.9.1 דרכי בחירה מוצאות
  2.9.2 השפעה על תוכנית הלימודים
3. מתודולוגיה
3.1 מחקר איכותי
  3.1.1 מהימנות המחקר
  3.1.2 אתיקה מחקרית
3.2 שדה המחקר
3.3 אוכלוסיית המחקר
3.4 כלי המחקר
3.5 מטרות המחקר
3.6 שאלות המחקר
3.7 מגבלות המחקר
4. הממצאים
5. דיון וניתוח
6. סיכום
7. מסקנות
8. המלצות
9. רפלקציה
10. רשימת ספרות  

הערת מערכת: הראיונות והתצפיות עצמם אינם מצורפים לעבודה.


מתוך העבודה:
"אם אנשים רואים את עצמם שייכים לאותה חברה, מתחלקים למגזרים בעלי תרבויות שונות... וזהו מצבו התרבותי של מגזר גדול של החברה היהודית במדינת ישראל." (רפל, 2000) מתנגדת לכך סלברמן (2000) ומגדירה את ישראל כמדינה מרובת תרבויות ולא רב תרבותית כי אין מגע בין התרבויות. הגדרתם של שמאי ואילטוב (2002) אומרת שרב תרבותיות הוא שיקוף של מציאות חברתית שבה חיות זו לצד זו קבוצות תרבות שונות אשר מאפשרות באופן ערכי את שמירת הזהות העצמית של כל קבוצה אך עם זאת הם בעלי זהות לאומית משותפת. את ישראל הם רואים כחברה חד-תרבותית מרובה. גור זאב (1999) מחדד את ראית המצב בארץ וטוען שהחברה הישראלית נמצאת במצב בו הקנטוניזציה התרבותית והפוליטית מחדדת את תודעת הייחודיות והסגירות של הקבוצות .
 
עבודה מס' 64173 SHOPPING CART DISABLED
מקומה של הרפואה המשלימה בטיפול במחלות בכלל ובמחלת הסרטן בפרט , 2002.
סקירת חלק משיטות הריפוי ומקומה של הרפואה המשלימה בטיפול במחלות בכלל ובמחלות חשוכות מרפא, בעיקר במחלת הסרטן.
3,826 מילים (כ-12 עמודים), 5 מקורות, 198.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הרפואה המשלימה מוגדרת בדרך השלילה, דהיינו "התערבות רפואיות שאינן נלמדות בפקולטה לרפואה או שאינן ישימות בבתי חולים". על פי הגדרות אלו, ההתייחסות לרפואה המשלימה מעצם היותה מכונה "אלטרנטיבית", היא כאל חלופה לרפואה המערבית. זוהי חלופה שאינה מדעית, מאחר שאינה מבוססת על עובדות מדעיות, לכן היא מוקצית ע"י רוב הקהילה הרפואית המערבית. למרות זאת קיימת בשנים האחרונות עלייה משמעותית במספר הפונים להסתייע ברפואה זו.
ברפואה המודרנית קיימת תופעה מוכחת הנקראת רפואת גוף ונפש, המושג מתייחס לגוף ולנפש כיחידה אחת - כשלם. זהו הבסיס לרוב שיטות הרפואה המשלימה ואולי גם סוד הפופולאריות של שיטות אלה.
בעבודתי זו אנסה לסקור חלק משיטות הריפוי ואת מקומה של הרפואה המשלימה בטיפול במחלות בכלל ובמחלות חשוכות מרפא, בעיקר במחלת הסרטן.
מחלת הסרטן הנה מחלה קשה ומורכבת וכך גם הטיפול בה. עלינו להדגיש ולהבהיר כי הרפואה האלטרנטיבית, עם היסטוריה ארוכה ומידע מצטבר של אלפי שנים, אינה מתיימרת להציג פתרון מוחלט או תשובה חד משמעית - בתחום זה. למעשה, כל טיפול וכל גישה, ממדיטציה ועד כימותרפיה, המסייעים לחולה בהתמודדות עם המחלה ראויים לכבוד ולהערכה.

ראשי פרקים:
מבוא
שאלת מחקר
מחלת הסרטן
טיפול באקופונקטורה (דיקור סיני) בחולי סרטן
הרפואה הטיבטית
שיטות אלטרנטיביות בולטות נוספות לטיפול בחולי סרטן
מחקרים נוספים שנערכו בסין - טיפול בעזרת צמחים שונים
מסקנות ודיון
ביבליוגרפיה

הערת מערכת: בעבודה לא צויינו מראי מקום.

 
עבודה מס' 64169 SHOPPING CART DISABLED
יחסי הגומלין בין תיאטרון קהילתי לחינוך, 2003.
עבודה מעשית הבודקת את הלגיטימיות של תיאטרון ככלי חינוכי מלמד בהשוואה ללימודים עיוניים
6,618 מילים (כ-20.5 עמודים), 4 מקורות, 248.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הסדנה לתיאטרון קהילתי הביאה לפני תכנים וחומרים לעבודה יצירתית, המאפשרת עבודה בלתי וורבלית ותקשורת שאיננה מילולית. אני במקצועי מורה לריקוד ולכן המפגש עם עולם התיאטרון היה מעשיר במיוחד ופתח לפני צוהר לעולם חדש -אך קרוב מאוד לתחומי העשייה שלי.
בעבודה זו הפגשתי בין ההיבטים השונים של תיאטרון וחינוך, תוך שימת דגש על מרכיביו הרבים ועוצמתו של התיאטרון ככלי לעבודה יצירתית עם ילדים נוער ומבוגרים. כמו כן הבאתי סיקור ויומן עבודה של מהלך הקורס, הכולל חוות דעת ורשמים אישיים. בנוסף מצורף הטקסט של המחזה אותו העלתה קבוצת החברים בה השתתפתי וכן מעט רקע תיאורטי לסיפור עצמו.  
בסיכום הדברים התייחסתי לקשרים בין חומרים עיוניים והמאמרים אותם קראתי לבין החוויות והרשמים להם נחשפתי בסדנה. היה לי חשוב מאוד לקשור בין העשייה בפועל וההיבטים החינוכיים שלה לבין היבטים "חינוכיים קונסרבטיביים מסורתיים" משום שגם בעבודתי המקצועית כמורה לריקוד אני עוסקת בתחום מאוד יצירתי שהלגיטימיות שלו עומדת תמיד בסימן שאלה: עד כמה זה באמת חשוב? מה חשוב יותר ללמד? עד כמה להחמיר ולהיות צמוד לטקסט המקצועי. עד כמה להיות דידקטי?

תוכן עניינים:
1. מבוא
2. תיאטרון - חברה וקהילה
3. תיאטרון קהילתי וחינוך
4. תיאטרון ודרמה
5. טקסט המחזה - החתול במגפיים
א. תמונה ראשונה
ב. תמונה שניה
ג. תמונה שלישית
6. החתול במגפים - רקע ספרותי
7. יומן עבודה
8. סיכום
9. ביבליוגרפיה

הערת מערכת: בעבודה לא צויינו מראי מקום.

מתוך העבודה:
מאחר שהתיאטרון הינו כלי ביטוי בעל עוצמה הרי שמערכת החינוך מאפשרת לו להיות חלק ממאגר האופציות והכלים לעבודה בכל המסגרות הפורמליות והבלתי פורמליות הן על מנת להכיר את עצמנו בתוך המערכת והן על מנת להכיר את המערכת וההירארכיה על פיה היא פועלת. מאחר שהתיאטרון משקף את אופי החיים במסגרתו הוא פועל הרי שדרכו ניתן לברר ולדון בסוגיות שונות אך גם לנצלו על מנת לפתור קונפליקטים וללמד דרכי התנהגות וחשיבה חדשים.
 
עבודה מס' 64090 SHOPPING CART DISABLED
הקשר שבין קרינה סלולארית לגידולים סרטניים, 2005.
מאפייני הקרינה האלקטרו-מגנטית, מקורותיה, מקורות התקשורת הסלולארית וסקירת מחקרים המפריכים את הקשר שבין גידולים סרטניים לתקשורת סלולארית לבין גידולים המאששים קשר זה.
7,262 מילים (כ-22.5 עמודים), 37 מקורות, 248.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעולם הולך ומתפתח שהטכנולוגיה שולטת בכל מקום בכלל והרגלי הצריכה של הצרכן הישראלי בפרט לרכוש טלפונים סלולאריים, התפתח אצל הציבור חשש מהשלכות בריאותיות מהקרינה האלקטרומגנטית הנפלטת מטלפונים סלולאריים שונים.החששות מפני החשיפה לשדות חשמליים ומגנטיים ומהשפעת הקרינה האלקטרומגנטית על הבריאות נובעים מספר גורמים עיקריים: המונח קרינה יוצר חרדה ורגשות שליליים ונקשר בתת מודע לאיום ולסכנה בין השאר בגלל הבלבול בין המושגים קרינה רדיואקטיבית וקרני רנטגן לבין הקרינה האלקטרומגנטית. הקרינה האלקטרומגנטית אינה מוחשית, חסרת ריח אינה נראית לעין ואינה ניתנת לגילוי ללא מכשור מתאים ולכן ישנה חרדה רבה מפניה. חוסר ידע מספק על מקורות הקרינה, סוגים שונים של קרינה, רמות החשיפה השונות והשפעותיהן על האדם גורמים לאי הבנה ולחוסר אמון. קיים מידע המצביע על כך שקרינה אלקטרומגנטית ברמות שמעל הסף המומלץ עלולה לגרום נזקים בריאותיים כתוצאה מחימום הרקמות לעומת זאת, אין מידע וודאי על נזקים כתוצאה מחשיפה לרמות נמוכות מרמת הסף דבר היוצר לעיתים תחושה של חוסר בטחון כלפי המתקן המשדר.
השימוש בטלפונים סלולאריים שנפוץ במהירות ומתקני השידור הרבים המוקמים בריכוזי אוכלוסייה כולל סמוך לבתי מגורים, מוסדות חינוך, בתי חולים וכד' , מעוררים חשש מפני האפשרות של השפעות שליליות העלולות לנבוע מהטכנולוגיה הסלולארית.
ישנם מחקרים המפריכים כל קשר בין קרינה אלקטרומגנטית לגידולים סרטניים לעומת מחקרים המאששים את הקשר בין קרינה אלקטרומגנטית לגידולים סרטניים, כמו כן בעבודה נבחן את ההשלכות הבריאותיות בקרב הילדים והסיבות לכך, ונבחן את הקשר שבין עוצמת הקרינה לשימוש באוזניות. כיום, לאחר 4 שנות עבודה בתחום הסלולארי אני חשה עלייה בצריכה ובתלות שאנו מייחסים למכשיר הסלולארי ולכן תחום זה הוא הרבה יותר קרוב ומדבר אליי. שאלת המחקר היא האם קיים קשר בין קרינה אלקטרומגנטית לבין תופעות בריאותיות בכלל וגידולים סרטניים בפרט?מגבלות העבודה בעיקרן מתייחסות למחקרי אורך שעדיין מתבצעים ולא הוכיחו בצורה גורפת את הקשר, כמו כן את התופעות הבריאותיות לא ניתן לייחס אך ורק לשימוש במכשיר הסלולארי אלא גם ל סביבה בה אנו חיים.בעבודה שלי אציג את כלל מקורות הקרינה האלקטרומגנטית היום יומיים בהן אנו נתקלים תוך התמקדות במקור הקרינה העיקרי המתייחס ל רשת התקשורת הסלולארית: מכשיר הטלפון,אנטנת שידור, והקשר שלהם לגידולי מוח סרטניים ותופעות בריאותיות שונות.כמו כן אתייחס למחקרים שברובם מאששים את הקשר שבין קרינה אלקטרומגנטית לסרטן, כאשר מס' המחקרים המפריכים את הקשר שבין קרינה אלקטרומגנטית לסרטן הינו זעום.קיים קושי בביצוע העבודה כיוון שתחום זה הינו עדיין בתהליכי מחקר לטווח ארוך שלא הוכח עדיין באופן מוחלט אם קיים קשר ישיר הקשור לקרינה הסלולארית ולתופעות הבריאותיות.

הערת מערכת: העבודה נכתבה במסגרת קורס 'חינוך לבריאות הפרט והקהילה'.

מתוך העבודה:
מהי קרינה?
קרינה הינה תופעה פיזיקאלית של מעבר אנרגיה בצורות שונות למשל, התפשטות גלי קול באוויר, האור הנראה המופץ מהשמש, קרינה אלקטרומגנטית וכדומה.
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/08/2014
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
גיל הרך
הוראה
חינוך גופני
חינוך מיוחד
כללי
לא פורמאלי
מדיניות חינוכית
נוער וקטינים
תאוריות חינוכיות
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [937-945] מתוך 1230 :: [עמוד 105 מתוך 137]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 :: עמוד הבא >>