עבודות [937-945] מתוך 1241 :: [עמוד 105 מתוך 138]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 :: עמוד הבא >>

 

עבודה מס' 64401 SHOPPING CART DISABLED
ייצוג היהודים יוצאי ארצות ערב בספרי לימוד ההיסטוריה של מערכת החינוך, 2006.
באיזו מידה ובאיזה אופן מיוצגים יהודי ארצות ערב בספרי לימוד ההיסטוריה של מערכת החינוך.
5,785 מילים (כ-18 עמודים), 10 מקורות, 398.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
במרכזה של עבודה זו עומדות השאלות הבאות: האם העבר של היהודים מצפון אפריקה והמזרח התיכון מהווה נדבך בתודעה של הישראלים?, האם ההיסטוריה של קבוצת אוכלוסייה מרכזית זו מהווה חלק בהבניית הזהות הישראלית?, האם הגידול שחל מאמצע שנות ה-90 בהתייחסות להטרוגניות של החברה בישראל והדיון האקדמי והציבורי הנרחב בנושאים של רב-תרבותיות באים לידי ביטוי בספרי הלימוד להיסטוריה של מערכת החינוך?, עד כמה הזהות הישראלית המתפתחת כוללת בתוכה סיפורים שונים ו"היסטוריות" שונות? ועד כמה יש הכרה בסובייקט המזרחי כבעל ניסיון היסטורי משמעותי שרלוונטי לזהות ישראלית זו?.

בחרתי לעסוק בנושא זה בעבודתי משום שלדעתי יש לו חשיבות ברורה ומכרעת לא רק מבחינה אקדמית טהורה אלא גם באשר לעיצוב אופי החברה ותפיסותיה, במיוחד לאור העובדה כי חשיפתם של מספר כה גדול של תלמידים לתמונות עבר "חד-ממדיות" מביאה, בסופו של תהליך, לידי יצירת זיכרון קולקטיבי המעוגן ברשמים שספגה האוכלוסייה הבוגרת בעת שהותה בביה"ס.
תכני הלימוד בבתי-הספר הם המעצבים זהות ותרבות ולכן יש לבחון האם הם נבחרים ונכתבים במחשבה רבה ובקפידה יתרה, ומכוונים לשרת מטרות גבוהות וחשובות.

בפרק הראשון של העבודה אנסה לסכם בנקודות כלליות ובתמציתיות את אחד מנושאי המסגרת של עבודה זו ושל הקורס במסגרתה היא נכתבת, נושא המהווה את הבסיס לכל שאלות המחקר הנבחנות בעבודה זו, הלוא הוא נושא החינוך לרב-תרבותיות בחברה בכלל ובמערכת החינוך בישראל בפרט (באמצעות ניתוח הגישות השונות בהן יכולה חברה לנהל את הרב-תרבותיות של חבריה,  ובהסתמך על המתואר בשאר פרקי העבודה אוכל להסיק בסוף העבודה מסקנה באשר לאופן בו מתייחסת מערכת החינוך הישראלית לרב-תרבותיות של תלמידיה ושל כלל אזרחי המדינה).
בפרק השני של העבודה אבחן, באופן כמותי, את מידת הייצוג של יהודי ארצות ערב בספרי ההיסטוריה של מערכת החינוך לאורך 50 השנים האחרונות.
בפרק השלישי אבחן את אופן ייצוג זה ואת תקינות השפה בה נוקטים מחברי ספרים אלו.
בפרק הרביעי, והמרכזי בעבודה זו, אנסה לרדת לעומקו של עניין ולבחון את הקונטקסט של ייצוג זה, תוך ציון וניתוח הגישות והתפיסות העומדות מאחורי קונטקסט זה.
בפרק האחרון של העבודה אנסה לסכם את הממצאים אליהם הגעתי ולהסיק מכך את המסקנות הראויות.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. רב-תרבותיות בחברה ובמערכת החינוך
3. מידת הייצוג  של יהודי ארצות ערב בספרי לימוד ההיסטוריה
4. אופן הייצוג ותקינות השפה
5. קונטקסט הייצוג
6. סיכום ומסקנות
7. ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
מדינת ישראל הינה מדינה צעירה יחסית, המנסה להתגבש מתוך ריבוי של מסורות תרבותיות ושסעים חברתיים ודתיים המאיימים לפלגה.
ההיסטוריה של העם היהודי בתפוצות ובארץ ישראל, כמו זו של שאר עמי העולם, מהווה היבט חשוב בחייה של המדינה מאחר והיא מהווה את אחד המרכיבים המשמעותיים בזהותה של האומה הצעירה והמתפתחת.
חשיבותו של עבר היסטורי זה נעוצה בעיקר בכך שהוא נחלתו של האומה כולה, המוצאת בו מכנה משותף שמאחד אותה מעבר למחלוקות הפוליטיות, החברתיות והדתיות.

החוקר וההיסטוריון פייר נורה עסק במאמריו בהבחנה בין "זיכרון קולקטיבי" לבין ההיסטוריה כדיסציפלינה מדעית טהורה . באמצעות הבחנה זו מבדיל נורה בין שני סוגי שיח: האחד, כתיבת ההיסטוריה בספרים ובמאמרים, פועל בהתאם לכללים הנוקשים של העולם האקדמי ופונה לקהילה מצומצמת יחסית, ואילו השני, הזיכרון הקולקטיבי, גמיש יותר ונעדר סייגים מדעיים, פונה לציבור הרחב ובא לידי ביטוי באופנים שונים ומגוונים, החל באנדרטאות וכלה בסרטי קולנוע.
החוקר אבנר בן עמוס טוען כי בין שני סוגי השיח הללו ניצב סוג שלישי, המתווך ביניהם ואשר עומד במרכזה של עבודה זו - ייצוג העבר במערכת החינוך הממלכתית .

את השיח על אודות העבר בבתיה"ס ניתן למצוא הן בחינוך הפורמאלי, במקצועות הלימוד ההומניסטיים השונים, והן בחינוך הלא-פורמאלי, בטקסים בטיולים ובביקורים במוזיאונים.
מבין כל מקצועות הלימוד הספציפיים רבה במיוחד חשיבותו של מקצוע ההיסטוריה, המוקדש כולו לשחזור העבר.
עבודה זו תעסוק בתחום ספציפי מלימודי ההיסטוריה הכלליים, התחום הקרוי כיום 'תולדות עם ישראל', תוך בחינת מורכבותו של התהליך הקובע את דימויי העבר המוצגים במערכת החינוך בתחום זה.

אף על פי שמפתחי תוכניות הלימודים וכותבי ספרי הלימוד בהיסטוריה נשענים על כתביהם של היסטוריונים מקצועיים, המשתדלים להיות נאמנים לעבר, עדיין חשוב לזכור כי תחום זה מושפע רבות גם משיקולים פוליטיים הנכונים לעת כתיבתו של כל ספר וספר והמיוצגים ע"י קברניטי משרד החינוך וקבוצות לחץ חברתיות שונות.
מטרת עבודה זו הינה לבחון את אופן ייצוגם של יהודי ארצות ערב בספרי לימוד ההיסטוריה של מערכת החינוך, תוך בחינת השאלה האם מיושמים עקרונות של רב-תרבותיות במערכת החינוך הישראלית הלכה למעשה וכל זאת בהתחשב בעובדה כי כמחצית מהאוכלוסייה היהודית בישראל מוצאה מצפון אפריקה או מהמזרח התיכון.
 
עבודה מס' 64386 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין לקות הלמידה אצל התלמיד לבין דימויו העצמי, 2006.
בחינה עיונית של דימויו העצמי של תלמיד לקויי למידה והגורמים אשר משפיעים עליו, כולל הליקוי עצמו.
9,611 מילים (כ-29.5 עמודים), 40 מקורות, 298.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת עבודה זו היא לתאר את השפעת לקות הלמידה אצל תלמידים על דימויים העצמי. לשם כך, בשלב הראשון, נענה על השאלה מהי לקות למידה ומהם סוגיה. בשלב השני נענה על השאלה מהו דימוי עצמי, ומאילו גורמים הוא מושפע, ניעזר בגישות תיאורטיות ובמחקרים על מנת לענות על שאלות אלו. בשלב השלישי נבדוק האם אותם גורמים אשר נמצאו בפרק הקודם כמשפיעים על הדימוי העצמי של תלמידים באופן כללי (יחס המורים, ההורים ובני הכיתה) שונים באופיים אצל תלמידים ל"ל לעומת תלמידים רגילים, משמעות של תשובה חיובית על כך היא, שלקות הלמידה אצל התלמיד מכתיבה את היחס שהוא יקבל מהמורים, ההורים ובני הכיתה (הגורמים העיקריים שמשפיעים על דימויו העצמי(, גם כאן ניעזר במחקרים וגישות תיאורטיות. בשלב האחרון והמרכזי של העבודה נבדוק האם וכיצד אותם גורמים(יחס מורים, ההורים ובני הכיתה) אשר בעצמם מושפעים מלקות הלמידה אצל התלמיד(כפי שנמצא בפרק השלישי)אכן משפיעים על הדימוי העצמי של תלמידים ל"ל וזאת תוך הסתמכות על מחקרים שנעשו.

תוכן העניינים:
מבוא.
1. לקויי למידה.
1.1. הגדרות.
1.2. סוגים
2.דימוי עצמי של תלמידים.
2.1. דימוי עצמי.
2.2. השפעת ההורים על הדימוי העצמי.
2.3. המעמד הסוציו אקונומי והדימוי העצמי.
3. מאפיינים חברתיים של ל"ל.
3.1. מעמדם החברתי בכיתה.
3.2. הקשר עם המורים.
3.3. הקשר עם ההורים.
3.4. הפרעות קשב והיפראקטיביות.
4. הקשר בין לקות הלמידה אצל התלמיד לבין דימויו העצמי.
4.1 השפעת המורים על הדימוי העצמי של ל"ל.
4.2 השפעת המעמד החברתי על הדימוי העצמי של ל"ל.
4.3 השפעת ההורים על הדימוי העצמי של ל"ל.
5. סיכום ודיון
6. רשימה ביבליוגרפית.

מתוך העבודה:
במדריך האמריקני לאבחון (DSM-IV, 1994) הפרעות למידה מאובחנות כאשר הישגיו של הפרט במבחנים סטנדרטים, בקריאה, מתמטיקה או בכתיבה הם נמוכים יחסית לרמה המצופה מגילו, הכיתה שבה הוא לומד ורמת המשכל שלו. אותם ליקויי למידה מקשים משמעותית על יכולתו האקדמאית או על התפקוד היומיומי, אשר מצריך כישורי קריאה, מתמטיקה או כתיבה.
לפי המדריך, המשתנים הבאים נמצאו בקשר מסוים ללקות הלמידה: דימוי עצמי נמוך, קשיים בכישורים החברתיים, שיעור הנשירה מבית ספר, אבטלה וקשיי הסתגלות. נמצא גם שלחלק משמעותי (10%-25%) מאלה אשר סובלים מדיכאון או מהיפראקטיביות, יש גם לקות למידה.
 
עבודה מס' 64346 SHOPPING CART DISABLED
מערכת החינוך הישראלית- סוגיות נבחרות, 2006.
מטרות מערכת החינוך, טיפולה של מערכת החינוך באוכלוסיות מיוחדות, הרפורמה שבוצעה במערכת החינוך בשנת 1968 והשלכותיה, החינוך במגזר הערבי ומקומם של ההורים במערכת החינוך.
7,752 מילים (כ-24 עמודים), 24 מקורות, 249.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
העבודה בוחנת ומנתחת סוגיות מרכזיות במערכת החינוך בישראל בהן: מטרות מערכת החינוך, טיפולה של מערכת החינוך באוכלוסיות מיוחדות, הרפורמה שבוצעה במערכת החינוך בשנת 1968 והשלכותיה, החינוך במגזר הערבי ומקומם של ההורים במערכת החינוך.
העבודה בוחנת מקרוב את השינוי במטרותיה המוצהרות של מערכת החינוך המבוססות על חוק לימוד חובה וחוק חינוך ממלכתי על התיקונים שבאו בהם במהלך השנים ושמווה ביניהן לביצוען בפועל, ברמת השטח. כנגזרת ממטרות מערכת החינוך, היא מצווה לקדם את צרכיהן של אוכלוסיות מיוחדות. העבודה בוחנת את אוכלוסיית העולים החדשים ואוכלוסיית המחוננים כמקרי מבחן ומציגה את האתגרים שעמדו בפני מערכת החינוך בבואה לטפל באוכלוסיות אלו ואת השינויים הכרוכים בנושא זה שבאו במשך השנים.
המהפכה שנעשתה בשנת 1968 במערכת החינוך משפיעה על תפקודה עד היום. העבודה סוקרת את עיקרי הרפורמה, סיבותיה, הרקע האידיאולוגי לה, השפעתה על אוכלוסיית התלמידים ומשמעותה החברתית, על יתרונותיה וחסרונותיה. העבודה סוקרת גם את מערכת החינוך במגזר הערבי, הקשיים העומדים בפניו, הגורמים לקשיים אלו ומשמעותם החברתית. במסגרת זו נבחנות החלטות ממשלה שביקשו לקדם את החינוך במגזר הערבי וכן נתונים סטטיסטיים על המגזר. מקום נכבד מוקדש לסוגיה כבדת משקל והיא מקומם של ההורים במערכת החינוך- האם הם שותפים? הם הם גורמים מתערבים ומפריעים? העבודה בוחנת את השינוי במעורבותם של ההורים בחינוך ילדיהם ואת התייחסותה של מערכת החינוך אליהם.

תוכן עניינים
* מהן מטרות מערכת החינוך על פי חוקי החינוך והתיקונים שחלו בהם במהלך השנים?
* כיצד מטפלת מערכת החינוך באוכלוסיות ייחודיות? מקרי המבחן של עולים ומחוננים
* הרפורמה החינוכית שבוצעה בשנת 1968: סיבות, רקע אידיאולוגי, שינוי מבנה מערכת החינוך, ההשפעה על אוכלוסיית התלמידים ומשמעותה החברתית.
* החינוך במגזר הערבי: הקשיים, הגורמים להם, משמעותם החברתית
* מקומם של ההורים במערכת החינוך

מתוך העבודה:
מטרות מערכת החינוך על פי חוקי החינוך והתיקונים שחלו בהם במהלך השנים
מערכת החינוך מתנהלת על פי מספר חוקים המניחים את עקרונות החינוך בישראל, כאשר שני החוקים המכריעים להתפתחותה של מערכת החינוך הם: חוק לימוד חובה, התש"ט- 1949 (להלן חוק לימוד חובה) וחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג- 1953 (להלן חוק חינוך ממלכתי), על התיקונים שחלו בהם במשך השנים.
חוק לימוד חובה נחקק בשנת 1949, כשנה וחצי לאחר קום המדינה על רקע אי וודאות קיומית. במסגרת זו בולטת החשיבות שהוענקה לחינוך על ידי המדינה בראשותו של דוד בן גוריון ושר החינוך דאז זלמן שז"ר.
 
עבודה מס' 64339 SHOPPING CART DISABLED
תרומת פיתוח תלב"ס בחינוך החברתי לפיתוח צוות המחנכים בחט"ב, 2003.
המחקר מתאר את מערך ההשתלמות פיתוח צוותי עבודה בחט"ב(אותו פיתחה החוקרת) בעזרת כלי מחקר איכותיים: תצפיות, ראיונות ומסמכים פנימיים.
24,908 מילים (כ-76.5 עמודים), 43 מקורות, 498.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מחקר זה הוא חקר מקרה והוא תולדה של אי שביעות רצון תפקודית של החוקרת במהלך שנות עבודתה כרכזת חינוך חברתית. תהליכים חברתיים אותם ניסתה הרכזת לקדם נעצרו בעקבות חוסר שיתוף פעולה אמיתי בקרב צוותי המחנכות.
במחקר זה פעלה החוקרת כסוכנת שינוי במטרה להפוך את צוותי המחנכות לצוותים אפקטיביים. תוצר סופי של התהליך היה פיתוח תלב"ס לחינוך החברתי ע"י צוותי המחנכות.
המחקר נערך בחטיבת ביניים שהיא חלק מבית ספר שש-שנתי. אוכלוסיית המחקר היוו צוות המחנכות, סגנית פדגוגית, רכזות שכבה ויועצת בית הספר.
המחקר מתאר את מערך ההשתלמות (אותו פיתחה החוקרת) בעזרת כלי מחקר איכותיים: תצפיות, ראיונות ומסמכים פנימיים.
המחקר החל מיד לאחר קבלת הסכמת מנהלת חטיבת ביניים. התוכנית הופעלה במהלך שנתיים בהן קיבלו המחנכות כלים לעבודה שיתופית בצוות אפקטיבי, תוך מיקוד בפיתוח מיומנויות תקשורת ומשוב בצוות.
המחקר מבקש לבחון את השלכות תהליך זה בשינוי עמדות המורים כלפי האופן בו הם תופסים את אחריותם המערכתית לתהליכים חברתיים בבית הספר. מדדי שינוי: נכונות לשיתוף פעולה, יצירת אווירת שייכות, מידת מעורבותם וההתמדה בהרגלי עבודה חדשים. מן המחקר עולה שפיתוח צוות אכן מוביל לקראת עשייה אחרת ויצירת תרבות ארגונית שונה. צוותי המחנכות החלו בקביעת מטרות, יצרו שיתוף פעולה, יזמו פרוייקטים שונים ותקשורת שבה נוצר דיאלוג בנושאים ערכיים ואחרים. תוצר נוסף שלא נצפה היה הדהוד ההצלחה בחדר המורים שהביא לידי כך שמורים נוספים רצו להיכנס לתוך התהליך. לכן, נבנתה השתלמות נוספת שמטרתה להכשיר את רכזי המקצוע ורכזי השכבות להנהיג את השינויים בתוך הצוותים שלהם. ההשתלמות נקראה פיתוח מנהיגות צוותית.
במקום בו מורים חשים חוסר שביעות רצון, אי נחת, שחיקה ותחושת חוסר שייכות, יש מקום להתחיל ולערוך שינויים. בידי המורים קיים הכוח לנסות ולשנות ולהוביל את תהליכי השינוי.
רכז חינוך חברתי מעצם היותו במעמד של חבר צוות ניהול, בקיא בנושאים חברתיים ערכיים וכן בעל כישורי הנחיה (הדרכה) יכול להוביל תהליכי שינוי תוך כדי שיתוף פעולה עם הנהלת בית הספר. לשם כך נחוץ חזון אישי, נכונות, יוזמה ומרץ.

שיטת המחקר עליה מבוססת עבודה זו היא מחקר אתנוגרפי שבו מופעלת אסטרטגיית חקר מקרים.
איסוף הנתונים נעשה בעזרת כלים המתאימים למחקר איכותי, באמצעות עבודת שדה, תוך שהות ממושכת בשדה המחקר.
מאחר שהמחקר כלל פיתוח תלב"ס בנושא הח"ח נבחרה אוכלוסיית יעד מתאימה. אוכלוסיית המחקר כוללת את כל המחנכות בחט"ב - 18 במספר, 3 מתוכן הן רכזות שכבה, יועצת ביה"ס וסגנית מנהלת שהיא גם אחראית פדגוגית בחטיבה הצעירה.

תוכן העניינים:
מבוא
סקירת ספרות
פרק א' פיתוח צוות
א. צוות / קבוצה ומה שבניהם
ב. מדוע עבודת צוות?
ג. עקרונות בסיסיים בעבודת צוות
ד. תנאים לפעילות תקינה של צוות
ה. שלבי התפתחות עבודת צוות
ו. מה מבדיל בין צוות אפקטיבי לכזה שאינו אפקטיבי?
פרק ב' ניהול שינויים.
א. מהות השינוי.
ב. הצורך בשינוי
ג. תנאים בסיסיים להתרחשות שינוי.
ד. תהליך השינוי ומרכיביו
ה. התנגדות לשינויים
ו. ביטויי התנגדות
ז. טיפול בהתנגדויות - מנגנוני התמודדות.
פרק ג' החינוך החברתי ופיתוח תלב"ס.
א. תפיסות שונות של הח"ח.
ב. תוכניות לימודים.
ג. תוכניות הח"ח.
ד. סקירה של חומרי הלמידה בנושא החינוך החברתי העל יסודי בישראל.
פרק ד' הנחייה / הדרכה
א. מהי הדרכה? .
ב. מטרות הדרכת עובדים
ג. גישות שונות בהדרכת עובדים
ד. רכז ח"ח - תחומי אחריות
שיטת מחקר
מטרת המחקר
כלי המחקר
המסגרת הנחקרת.
אוכלוסיית המחקר.
מהלך המחקר.
ממצאים
תצפיות פתוחות לא מובנות
ראיונות.
שאלוני משוב.
ממצאי פרוטוקולים - מישיבות שנערכו שלא בנוכחות החוקרת.
דיון בממצאים.
א. פיתוח צוות
ב. גורמים מעודדים.
ג. פיתוח תלב"ס.
ד. התגברות על גורמים מעכבים
סיכום ומסקנות.
ביבליוגרפיה
נספחים

הערת מערכת: הראיונות, מלבד אחד, אינם כלולים בעבודה.

מתוך העבודה:
רבים מאמינים שהם יודעים כיצד צוותים פועלים, ומהם הרווחים בעבודת צוות. הכותרת "צוות" קיימת בארגונים רבים סביב כל קבוצה של עובדים ביחד Katzenbach & Smith, 1993)). לדוגמא, בבתי-ספר קיימים "צוותים" רבים כמו: צוות ניהול, צוות שכבה, צוות מקצועי (מדעים, מתמטיקה ועוד). אך אם נבחן את דרך פעולתם של מה שנקראים "צוותים" נגלה כי הם למעשה קבוצות עבודה.
 
עבודה מס' 64336 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין עמדות וצפיות מורים לבין הצלחתם של תלמידים ממגדר שונה במתמטיקה, 2004.
סקירת מחקרים בנושא ההבדלים המגדריים בהצלחה במקצוע המתמטיקה.
11,051 מילים (כ-34 עמודים), 24 מקורות, 238.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
התופעה של קיום הבדלים בין המינים בלימודי מתמטיקה בבי"ס התיכון ידועה בקרב מורים ואנשי חינוך, ונחקרת זה כעשרים שנה. על אף כי נמצא שהפער המגדרי במתמטיקה ומדעים הולך וקטן, נמצאו הפערים במתמטיקה ובמדעים בין בנים לבין בנות בספרות המחקרית החל מבי"ס יסודי, דרך חט"ב , לחטיבה העליונה ועד למוסדות ההשכלה הגבוהה.
במחקרי עלו 4 שאלות מחקר: 1. מהם שיעורי ההצלחה של בנים ובנות במקצועות המתמטיקה והמדעים? 2. מהן הסיבות לשיעורי ההצלחה השונים/שווים של בנים ובנות במקצועות המתמטיקה והמדעים? 3. האם למורים יש צפיות שונות מתלמידים ומתלמידות? ומהם הביטויים ההתנהגותיים של צפיות המורים לבנים ולבנות? 4. האם יש קשר בין עמדות וצפיות המורים לבין הצלחתם של תלמידים ותלמידות על מקצועות המתמטיקה והמדעים?
מסקירת המחקרים בעבודתי עולה כי כבר מביה"ס היסודי מתגלים פערים בהשגים במתמטיקה ובמדעים אצל בנים ואצל בנות. בחט"ב בגילאי 13-14 מתקיים משבר אצל הבנות, ומתחילה להתגלות קיצוניות כאשר הבנים פונים למקצועות המדעיים והבנות למקצועות ההומניים. פער זה הולך וגדל עד לבחירת המסלולים וההתמחויות במוסדות האקדמיים.
ישנה סדרה ארוכה של מחקרים שמנסה להסביר את המקורות להבדלים שנמצאו, חלק מהמחקרים מתמקדים בתהליכי חיברות, ומחקרים אחרים התמקדו במאפיינים פסיכולוגיים ואישיותים ואף ביולוגיים. הגורמים שבהם התמקדתי בעבודתי היו מורים כסוכני חברות.
מצאתי כי דפוסי יחסי גומלין המובחנים עפ"י מין בין מורים ומורות לתלמידים ולתלמידות נובעים מהציפיות השונות מכל מין, מתפיסות סטראוטיפיות ומהחיברות לתפקידי מגדר של המחנכים עצמם. בכדי לבדוק האם מתקיים קשר בין העמדות הסטראוטיפיות לתפקידי המגדר של המורים לבין עמדות והצלחות תלמידים ותלמידות במקצועות המתמטיקה והמדעים, בדקתי מהן הצפיות מגדריות/סטראוטיפים כלפי מתמטיקה ומדעים.
מצאתי כי בכיתה המתמטית, רואים עדות לתוצאות השליליות של סטראוטיפים מגדריים, בייחוד עבור הבנות. ייתכן כי בשל סטרואטיפים אלה בנות ממשיכות להביע פחות ביטחון ביכולות מתמטיות ומדעים ומרגישות פחות בטוחות ביכולותיהם הביצועיות בתחומים אלה, מאשר בנים.
למרות זאת, לא מצאתי מהו המשקל של ציפיות והתנהגות דפרנציאלית לעומת שאר המקורות המשפיעים על ההבדלים.
לסיכומו ניתן לומר כי אם עמדות וצפיות מורים חשובות כמשפיעות על כיצד הם מתקשרים ומלמדים תלמידים, הרי שצפיות ועמדות מורים אלה יכולים להראות כהשפעה על התפתחות ההבדלים המגדריים במתמטיקה.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. הבדלים מגדריים במתמטיקה ומדעים
2.1 חשיבות מקצועות המתמטיקה והמדעים
2.2 מהחינוך היסודי ועד למוסדות אקדמיים
3. מקורות להבדלים
3.1 גישה ביולוגית/גישה חברתית/גישה אינטראקטיבית
3.2 מאפיינים פסיכולוגיים אישיותיים
3.3 ביטחון עצמי 3.4 ייחוס סיבות להצלחה/כישלון
3.5 השפעת ביה"ס והקהילה
4. מהו מגדר ומהם סטרואטיפים מגדריים
5. סוכני חיברות והנחלת סטראוטיפים מגדריים: מהבית ועד לביה"ס
6. המורה כסוכן חיברות עיקרי בביה"ס
6.1 התנהגות דפרנציאלית של מורים בכיתה
6.2 צפיות שונות של מורים ממגדר:מסרים סמויים וגלויים
6.3 התנהגות דפרנציאלית של מורים לבנים ולבנות
7. סטראוטיפים וצפיות דפרנציאליות במתמטיקה
7.1 הגדרת מתמטיקה כמקצוע "גברי"
8. התנהגות דפרנציאלית של מורים למגדר במקצועות המתמטיקה והמדעים
9. עמדות כלפי מתמטיקה: בנים ובנות
10. השפעת צפיות והתנהגות דפרנציאלית של מורים אל בנים ואל בנות במקצועות המתמטיקה והמדעים על עמדות/הצלחות התלמידים במקצועות אלה
11. סיכום ודיון
12. בבליוגרפיה

מתוך העבודה:
2. הבדלים מגדריים במתמטיקה ומדעים
עפ"י עמית ומובשוביץ-הדר (1989) התופעה של קיום הבדלים בין המינים בלימודי מתמטיקה בבי"ס התיכון ידועה בקרב מורים ואנשי חינוך, ונחקרת זה כעשרים שנה. הפערים במתמטיקה ובמדעים בין בנים לבין בנות נמצאו בספרות המחקרית החל מבי"ס יסודי, דרך חט"ב , לחטיבה העליונה ועד למוסדות ההשכלה הגבוהה (מברך, 2003). ועובדה ידועה היא שבנות מתמחות במתמטיקה ובמדעים בשיעורים נמוכים יותר מאשר בנים. הדבר נכון במערכות חינוך רבות, כולל במע' החינוך בא"י (איילון, 2000).
 
עבודה מס' 64327 SHOPPING CART DISABLED
ציפיות מורים מתלמידיהם והשפעתן על הדימוי העצמי של התלמידים, 2005.
תיאור מפורט של התהליך שבו ציפיות מורים משפיעות על דימוים העצמי של התלמידים.
9,670 מילים (כ-30 עמודים), 26 מקורות, 258.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת עבודה זו היא לתאר את התהליך שלפיו ציפיות שונות מתורגמות להתנהגות דיפרנציאלית אשר נתפסת על ידיי התלמידים ומשפיעה על דימויים העצמי. בשלב ראשון בעבודה זו נעסוק בדימוי העצמי ובמסוגלות העצמית; בגורמים המשפיעים עליהם שכוללים הערכות מצד אחרים משמעותיים כגון :מורים, הורים וחבריהם לכיתה ובהבחנה בין מושג המסוגלות העצמית למושג הדימוי העצמי,שיתגלה כמושג רב-ממדי. בשלב הבא נעסוק בדימוי העצמי של התלמיד ובקשר הקיים בינו לבין המצב הסוציו-אקונומי, אופי הקשר שלו עם הוריו והישגיו הלימודיים. בשלב הבא נעסוק בציפיות המורים ובגורמים שמשפיעים עליהן :דעות קדומות ,ייחוסים סיבתיים להצלחה שהם עושים ותחושת המסוגלות העצמית שלהם. בשלב האחרון נתאר את תהליך השפעתן של ציפיות על דימויו העצמי של התלמיד, תוך התייחסות להתנהגויות עצמן, לערוץ הרגשי וההתנהגותי שדרכן הן מועברות(דרך ההתנהגות המילולית והלא מילולית) ולאופן שבו הן נתפסות על ידיי התלמידים ומשפיעות על דימויים העצמי והתנהגותם, לבסוף נערוך דיון וסיכום של הממצאים.

תוכן העניינים:
1. מבוא
2. דימוי עצמי ומסוגלות עצמית
2.1. דימוי עצמי
2.2. מסוגלות עצמי
3. דימוי עצמי של תלמידים
3.1. הישגיים לימודיים ודימוי עצמי
3.2. מעמד סוציו-אקונומי ודימוי עצמי
3.3. קשר עם ההורים ודימוי עצמי
4. ציפיות
4.1. תיאוריות הייחוס הסיבתי
  4.1.1. המודל של ווינר
  4.1.2. השפעת הייחוס על הרגש והציפיות
4.2. דעות קדומות וסטריאוטיפים
5. ציפיות מורים מתלמידים
5.1. השפעת הייחוסים על ציפיות המורים
5.2. השפעת הדעות הקדומות על ציפיות המורה
5.3. השפעת מסוגלות המורה על הציפיות
6. הקשר בין ציפיות המורים לדימויים העצמי של התלמידים
6.1. אפקט פיגמליון ו"נבואה המגשימה את עצמה"
6.2. ההתנהגות הדיפרנציאלית של המורה
  6.2.1. תיאוריית ארבע הגורמים
  6.2.2. התנהגות לא מילולית
  6.2.3. אפקטים של התנהגות דיפרנציאלית
  6.2.4. תופעת חביב המורה
6.3. תפיסת ההתנהגות הדיפרנציאלית והדימוי העצמי
7. סיכום ודיון
8. רשימה ביבליוגרפית

מתוך העבודה:
למושג דימוי עצמי קיימות הגדרות שונות ורבות בספרות המחקרית. ישנו שימוש במושגים שונים בכדיי לתאר את הדימוי העצמי כמו : "מושג העצמי" - SELF CONCEPT, "דימוי עצמי" - SELF IMAGE, "הערכה עצמית" - SELF ESTEEM, "דימוי אידיאלי" - IDEAL SELF. בעבודה זו אאמץ את ההגדרות שלורנס ( Lawrence, 1988) העניק למושגים אלה; "מושג העצמי" (SELF CONCEPT) לדעתו, כולל בתוכו את כל התכונות המנטאליות והפיזיות של האדם ואת המידה שבה הוא מעריך אותן. למושג העצמי ישנם שלושה מימדים : קוגניציה , רגש והתנהגות. הדימוי העצמי מוגדר כמודעות של הפרט לתכונותיו הפיזיות והמנטאליות. הדימוי האידיאלי מתייחס לאותן תכונות שהפרט לומד עם הזמן, שהן מוערכות על ידיי החברה ושעליו לרכוש אותן. ולבסוף, ההערכה העצמית היא הערכת הפער בין דימוי העצמי של הפרט לבין הדימוי האידיאלי שלו.
 
עבודה מס' 64322 SHOPPING CART DISABLED
הקשר בין סגנון מנהיגות מנהל בי"ס לבין שביעות רצון בעבודה של מורים, 2004.
סקירת ספרות בנושא סגנונות מנהיגות בארגונים בכלל, ובמערכת החינוכית בפרט, והקשר שלהם לשביעות רצון בעבודה.
15,377 מילים (כ-47.5 עמודים), 35 מקורות, 238.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו מתמקדת בתפקיד המנהל בשביעות הרצון בעבודה של המורים. המנהל העומד בראש בי"ס והוא התגלמות המנהיגות החינוכית. בהיותו מנהיג-מחנך הוא נושא באחריות לקביעתן, עיצובן, פיתוחן, מיסודן, ותגמולן של יחסי העבודה עם הורים ועם מורים. מתפקידו לקדם פיתוח מקצועי של המורים ולהגביר מעורבותם בביה"ס. למנהל תפקיד מרכזי בהיותו אדם שמעצב ומבטא את אקלים הארגון ומשימותיו. לפיכך, המנהיגות נתפסת כאחד מתפקידיו העיקריים של המנהל אם לא המרכזי שבהם. מנהיגות זו מבטאת יכולת של המנהל ליזום, להציב אתגרים, לתמוך לפקח על המורים כך שיתפקדו באופן הטוב ביותר והיעיל היותר.
סגנון ניהול הנו נדבך חשוב בעבודתו של המנהל. כמו כן, שביעות רצון ומוטיבציה של המורה הינה קריטית לאפקטיביות עבודתו. בספרות קיימות מגוון תיאוריות על סגנונות ניהול ומחקרים רבים על שביעות רצון בעבודה של מורים. נשאלת השאלה האם קיים קשר בין סגנון ניהול לשביעות רצון בעבודה, ואם כן מהו סגנון המנהיגות האפקטיבי ביותר התורם לשביעות רצון זו.

בעיה ספציפית זו נבחרה משום ההשפעה של מנהל ביה"ס על אפקטיביות מוריו ובית ספרו הפכה יותר ויותר רלוונטית. בעזרת הפיכת המנהלים לבעלי ידע על המורים, הם יוכלו בעצמם לשפר את שביעות רצון הצוות ופרודוקטיביות של ביה"ס. בזיהוי ההתנהגויות שיוצרות את אקלים ביה"ס ליותר שבע רצון למורים, המנהל יכול להשפיע על האקלים, ואפקטיביות של ביה"ס.
עבודה זו תנסה לענות על הבעיה שהועלתה ע"י התבוננות בקשר שבין סגנונות מנהיגות של מנהלים לבין שביעות רצון של מורים מעבודתם. לפיכך, שאלות המחקר הן:
1. מהם סגנונות המנהיגות במערכת החינוך?
2. מהם המאפיינים של שביעות רצון מורים בעבודתם?
3. האם קיים קשר בין סגנון ניהול ומנהיגות לבין שביעות רצון מורים בעבודתם?
4. האם קיים סגנון מנהיגות אפקטיבי במיוחד המגביר שביעות רצון מורים בעבודה?

על מנת לענות על שאלות בעבודה זו, אסקור בחלק הראשון את סגנונות המנהיגות בארגונים בכלל, ואת סגנונות המנהיגות בעולם החינוכי בפרט. בחלק השני אסקור מחקרים העוסקים בשביעות רצון והנעת עובדים בארגונים בכלל, ובמערכת החינוכית בפרט. ובחלק השלישי אדון במחקרים העוסקים בקשר שבין מנהיגות לשביעות רצון, בהתמקדות על סגנונות ניהול מנהלי בי"ס ושביעות רצון מורים בעבודתם. עבודה זו תתרום להבנה טובה יותר של מקור השיתוף בין מנהלים ומורים, הגברת שביעות רצון מורים בעבודתם, ומתוך כך הגברת פרודוקטיביות בי"ס.

תוכן עניינים
מבוא
חלק א: סגנונות מנהיגות וניהול
1. מהי מנהיגות
1.1 מאפייני המנהיגות: השפעה, סמכות וכוח
2. סגנונות מנהיגות בארגונים
3. סגנונות מנהיגות של מנהלים בבתי-ספר
3.1 השפעה, סמכות וכוח בבי"ס
3.2 מחקרים על סגנונות מנהיגות מנהלי בי"ס
4. סגנון מנהיגות מנהל ואפקטיביות בי"ס
חלק ב: שביעות רצון בעבודה
5. מהי שביעות רצון בעבודה
6. מחקרים על שביעות רצון בעבודה
7. מחקרי שביעות רצון מורים
7.1 שביעות רצון ושחיקת מורים
7.2 משתנים חיצוניים ופנימיים המשפיעים על שביעות רצון מורים
7.3 מאפייני שביעות רצון וחוסר שביעות רצון של מורים מעבודתם
חלק ג: הקשר בין סגנון מנהיגות מנהל לשביעות רצון מורים מעבודתם
8. ההבחנה בין סגנונות מנהיגות שונים והקשר לשביעות רצון מורים מעבודתם.
דיון וסיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
המנהיגות כתופעה חברתית, משמשת מזה זמן רב נושא בעל עניין לתחומים שונים במדעי החברה. מנהיגות היא משימה קוגנטיבית והתנהגותית מורכבת, אשר מתרחשת בקונטקסט חברתי דינמי (McCormick, 2001).
הגדרת המנהיג אינה אחידה, יש המגדירים אותו עפ"י תכונותיו, ויש המגדירים אותו עפ"י התפקיד או המשרה. המנהיג נתפס, בדרך כלל , כאותו אדם בקבוצה שהינו בעל ההשפעה הרבה ביותר בקביעת מטרותיה ודרכי תפקודה והנבחר בצורה גלויה או סמויה ע"י חברי הקבוצה.
בעבודתה של לנדאו (1995) היא סוקרת ספרות על מושג המנהיגות, לטענתה למושג עצמו הגדרות רבות ומגוונות. לנדאו (1995) מזכירה כי סטוגדיל (1974) שהעיר, בהקשר זה, שמספר ההגדרות הוא כמעט כמספר החוקרים שניסו להגדיר את התופעה.
 
עבודה מס' 64316 SHOPPING CART DISABLED
גיבוש תפיסות מיניות באמצעות אגדות ילדים, 2005.
בחינת אגדות הילדים הקלאסיות כסוכן חיברות של ילדים והשפעתן על גיבוש זהות מינית.
6,087 מילים (כ-18.5 עמודים), 16 מקורות, 229.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הסיפורים נקראים לילדים רכים ומעבירים להם מסר תת הכרתי השותף בתהליך גיבוש הזהות המינית.
בחלקה הראשון של העבודה אסביר את תהליך גיבוש הזהות המינית. חוקרים רבים הציעו תאוריות שונות באשר להסבר התהליך. אטען כי לסיפורי האגדה חלק בתוך תהליך זה.
בחלקה השני של העבודה אבחן את סיפורי האגדה עצמם:
שאלת המחקר: האם יש באגדות הבדלים בין נשים לגברים מבחינת ייצוג חיצוני ותפקידים חברתיים/משפחתיים?
השערה: ישנם הבדלים בולטים בייצוג שני המינים בסיפורי האגדה הקלאסיים.
שיטת המחקר: בדיקת השאלה תכלול ניתוח שלי לשלוש אגדות קלאסיות: היפייפיה הנרדמת, כפה אדומה ושלגיה ושבעת הגמדים.
אבדוק כיצד מוצגות הדמויות הנשיות והגבריות בכל אחת מן האגדות וכיצד אלו תומכים בערכים סקסיסטיים בחברה שלנו והאם עוד קיימים מסרים סטריאוטיפיים לענייני מין?

עם זאת, בפני החוק קיים שוויון בין המינים. שוויון זה מונח בבסיסה של החשיבה הדמוקרטית ואף עוגן במגילת העצמאות. מאז התווספו חוקים רבים על מנת לבסס עיקרון זה.
בחלקה השלישי של העבודה אדון בשאלה האם איננו מכשילים עקרון שיויון זה?
האם עצם העובדה כי נושא עבודתי הינו נושא שנחקר ובוקר רבות ועל ידי חוקרים שונים ובכל זאת ניתן לקנות היום בכל חנות ספרים סיפורי אגדה (וגם אחרים), שכנראה לא השתנו רבות במרוצת השנים, אינה אלא ראיה לכשלון של חברה נאורה?
ואולי אין כך הדבר, והמעשה מכוון?
סיכום העבודה יוקדש להצגת התשובות לשאלות אלו.

תוכן העניינים
מבוא
א. גיבוש זהות מינית
  1. סוציאליזציה בילדות.
  2. איך הפכו האגדות לסוכן חיברות?
ב. מחקר- ניתוח אגדות עפ"י תפיסות מינניות:
  1. היפייפיה הנרדמת
  2. כיפה אדומה
  3. שלגיה ושבעת הגמדים
  4. ממצאי המחקר
ג. דיון מנקודת מבט פמיניסטית על אגדות
ד. סיכום
ה. מקורות

מתוך העבודה:
פרק זה, הפותח את גוף העבודה, בא לתאר בראשונה תהליך העובר על כולנו בשנות החיים הראשונות.
במסגרת תהליך החיברות, ובזמן בו הוא מתרחש, מוקראות לילדים גם אגדות קלאסיות וסיפורים אחרים למיניהם. האגדות לוקחות חלק בגיבוש הזהות המינית. בכדי להבין את השפעתן, נתחיל בביאור התהליך עצמו.
בחברה בה אנו חיים ישנה הבחנה ברורה בין מין (sex) לבין מיגדר (gender). מין הוא קטגוריה ביולוגית המבוססת על מבנה גנטי והורמונלי ועל אברי המין. מיגדר הוא קטגוריה חברתית הכוללת את ההגדרות והתפיסות אודות הדרך בה מין מסוים צריך להתנהג.
 
עבודה מס' 64309 SHOPPING CART DISABLED
אנורקסיה ובולמיה, 2005.
סקירת התופעות.
9,544 מילים (כ-29.5 עמודים), 14 מקורות, 249.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודתנו עסקנו בהפרעות האכילה אנורקסיה נברוזה ובולימיה נברוזה.
ע"י קריאה של ספרים רבים וחיפוש בחומרים שונים העוסקים בנושא נחשפנו לידע נרחב.
בעבודה זו בדקנו תחילה מהי כל הפרעה, נפגשנו עם תיאוריות שונות וגורמים שונים המשלבים בתוכם את האנורקסיה והבולימיה יחד.
בספרות נפגשנו עם סיפורים ומקרים שונים שמהם נוכחנו לראות את התסכול של אותם חולים ועד כמה הגוף השתלט עליהם והקושי שלהם להשתחרר מהשתלטות זו.
עסקנו גם באיתותים ואפיונים של כל מחלה שזה חשוב שהחברה תהייה מודעת וערנית לשינויים המתרחשים באותו אדם שמתחיל לחלות או אדם שכבר נמצא בתוך המחלה, כיוון שאיתור מוקדם והתייחסות בזמן לאותו אדם שבשלבים הראשונים של המחלה יכולים לעזור לו מאוד ואפילו למנוע ממנו "להיכנס" למחלה או אדם שכבר בתוך המחלה אפשר יהיה לעזור לו להשתחרר ממחלה זו ע"י עידוד ושליחתו לטיפול מתאים.
עסקנו גם בסוגים שונים של טיפולים שיכולים לעזור מאוד לאותו חולה  - עקב מגוון הרחב של הטיפולים זה מאפשר לחולה לבחור בטיפול המתאים לו, לאישיותו ואם לא מוצא חן בעניו טיפול מסוים יכול לעבור לטיפול אחר, כלומר עקב המגוון הרחב והמודעות של הרפואה בעניין נפתחות דלתות לחולה שבהם יוכל להרפות ולצאת מהמחלה.

תוכן עניינים:
מבוא
רקע ונתונים
סיכויי החלמה
תיאוריות לאנורקסיה ולבולימיה
גורמים לאנורקסיה ולבולימיה
הגדרה לאנורקסיה ומאפיינים לאנורקסיה
איתותים להיווצרות אנורקסיה
נזקים לאנורקסיה
שיטות טיפול באנורקסיה
היסטורית בולימיה
הגדרות בולימיה
מאפיינים לבולימיה
איתותים להיווצרות בולימיה
נזקים לבולימיה
שיטות טיפול בבולימיה
הבדלים בין אנורקסיה לבולימיה
מטרת השאלון ותוצאותיו
סיפורי מקרה
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
הפסיכואנליזה היא התיאוריה המרכזית בתחום הפסיכותרפיה, החל מהמאה העשרים ועד ימינו פותחו 3 מודלים להבנת הפתולוגיה והנורמאליות בנפש האדם.
1. התיאוריה של הקונפליקט (drive conflict)
2. התיאוריה של יחס האובייקט (object relations)
3. התיאוריה של פסיכולוגיית האני (self psychology )
עפ"י התפיסה הפסיכואנליטית מייצגים הסימפטומים של האנורקסיה הפרעה של ה self וגם אמצעי הגנה הסתגלותיים כנגד המשך ההפרעה.
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 01/11/2015
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
תת-קטגוריות:
All
גיל הרך
הוראה
חינוך גופני
חינוך מיוחד
כללי
לא פורמאלי
מדיניות חינוכית
נוער וקטינים
תאוריות חינוכיות
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [937-945] מתוך 1241 :: [עמוד 105 מתוך 138]
<< עמוד קודם :: עבור לעמוד: 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 :: עמוד הבא >>