היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–100] מתוך 734
- ביקורת חקירתית - יעקב קאופמן

- בסיס להערכת בית עלמין

- תורת המשחקים - מודלים של קרטלים בתורת המכרזים ומכירות פומביות

- דפוסי שילוב וחסמים של עולי אתיופיה בשוק העבודה בישראל

- 'חדר משלה' - דיור לנשים מוכות

- הגורמים המשפיעים על שכר המנהלים הבכירים בחברות ציבוריות בישראל

- השפעת הכרזה על דיבידנד על שווי שוק של המניה

- בעלות מרוכזת או מבוזרת בחברה והשפעתה על רווחי פירמות

- מסחר בינלאומי - ייצוא רימונים מישראל לרוסיה

- מימון וניהול פיננסי: השפעת המצב הכלכלי על שיעורי הפריון במדינות ה-OECD

- הקשר בין התנודתיות הנגלית לבין התנודתיות ההיסטורית על מדד ת"א 25

- כלכלת הארגון: גישת חיסכון בעלויות עסקה

- הערכת שווי ישרוטל

- בחינת אפקט תחילת החודש על מדד ת"א 100 בשנים 2000-2013

- צדק חלוקתי בהקצאת איברים להשתלה

- אופציות לעובדים

- עוני ומשפחות ברוכות ילדים בהיבט הבין-דורי

- שינויים ברווח השנתי והשפעתם על מחיר המנייה

- הרגולציה על שידורי הספורט בישראל- "גול עצמי"?

- כלכלה התנהגותית - היענות לטיפול רפואי

- ביטוי בעיית הנציג בפגיעה ברווחי תאגידים

- השפל הגדול בארה"ב

- מודלים בתמהיל השקעות של תיק פנסיה

- מדיניות המיסוי בענף הגז הטבעי בישראל

- השפעת הכרזת דיבידנד על מחיר המניה

- השפעת מלחמות ישראל על הכלכלה

- הגורמים המשפיעים על הצריכה הפרטית בארצות הברית

- השפעת השינויים הדמוגרפיים והכלכליים על משבר הפנסיה בישראל ובעולם

- שכר מנהלים בכירים בחברות ציבוריות

- תמחיר מבוסס פעילות ABC מול תמחיר מסורתי

- השפעת פרסום דוחות כספיים שנתיים ומועד פרסומם על מחיר המניה

- השתתפות נשים בשוק העבודה

- הקמת קזינו בישראל

- השפעת חגים על תשואת שוק ההון

- השפעת פרסום דוחות כספיים שליליים על תשואת המניה

- השפעת יחסים פיננסיים על מחירי מניות במדד ת"א

- כלכלה אתנית ומיעוט לאומי

- תמ"ג ואושר

- אבטלה והגורמים המשפיעים

- התאגדות מקצועית ומהגרי העבודה בישראל

- ניצחונות דינאמיים בתחרויות עוקבות

- השפעת המלצות אנליסטים על מחיר המניה

- ניהול רווחים

- ועדת חודק - וועדה להסדרת שוק האג"ח הקונצרניות

- שביעות רצון אצל נשים חרדיות עובדות והקשר עם איזון בין משפחה וקריירה

- ניתוח כלכלי של שאלת שכר האחיות

- ניהול רווחים על ידי מנכ"לים חדשים בשנתיים הראשונות לכהונתם

- נשים בכוח העבודה בישראל

- השפעת ביטוח האבטלה על יציאה ממעגל האבטלה

- שכר המנכ"ל בישראל והקשר שלו לביצועים של הפירמה

- השפעות הזדקנות ופנסיה על חסכון הפרטים

- תשלומי העברה

- אופטימיזציית תכנון הייצור באמצעות בעיית זמן-עלות בשילוב עם TQM

- מימון ושוק ההון - הפתרונות לגידול הכספים שאנו מפרישים לקופת הפנסיה

- בועות נכסים

- ניתוח השפעת הכרזת הדיבידנד על מחיר המניה

- ניהול לפי אילוצים TOC

- השקעה בחינוך ככלי לצמצום פערים

- השפעת תכנית "עיר ללא אלימות" על שיעורי הפשיעה בערי מדינת ישראל

- פערי שכר בין נשים וגברים במשק הישראלי

- שיטת ניהול לפי אילוצים (TOC)

- יעד אינפלציה

- ערבות לשטר - מה בין ערבות שטרית לערבות רגילה?

- שכר הבכירים במשק הישראלי: מנופח או מוצדק?

- השפעת פרסום חלוקת דיבידנד על שווי המניה

- אמנת המודל של ה-OECD - מיסוי אמנים וספורטאים בהתאם לאמנת ה OECD

- שכר הבכירים בחברות ציבוריות

- ביקורת חקירתית- תכנית ההלוואות של אילן מורגן "מורגן לומברד השקעות"

- הקשר בין רמות הכנסה של פרטים במשק לבין הגישות השונות לאי שוויון

- שוק אפשרי של מכסות גזי חממה

- השפעת התוכן האינפורמטיבי של פרסום דוחות כספיים על קבלת החלטות של משקיעים

- אסטרטגיה חדשה לחברת טבע

- השימוש של הבנקים בכספים של לקוחותיה - ניתוח מוסרי

- השפעת מס החברות על הצמיחה

- עני לא משכיל = טרוריסט?

- תרומת הרגולציה בשוק ההון להפחתת ניגוד עניינים בהמלצות אנליסטים.

- עוני והמדיניות החברתית ומערכת הביטחון הסוציאלי

- שכר מנכ"לים

- השפעת מדיניות הכרזת דיבידנד במזומן על מחיר המנייה

- השפעת הבחירות בישראל על מדד ת"א 100 בין השנים 1992-2012

- הקשר בין שכר המנכ"ל לביצועי החברות

- סוד קסמם של עסקים קטנים בענף המזון

- תהליכי ניהול המשאב האנושי בארגון איקאה בהיבט הבינלאומי

- תכנית ויסקונסין: מרווחה לעבודה

- משאבי טבע מתחדשים - שוק האשלג העולמי

- הבוררות והגישור כמנגנונים ליישוב סכסוכי עבודה מחוץ לכותלי בית המשפט

- תכנית ויסקונסין: "מרווחה לעבודה" - הצלחה או כישלון?

- פראנקלין דלאנו רוזוולט ומדיניות ה- NEW DEAL

- משק וכלכלה בישראל - הקשר בין תגמול מורים להישגי התלמידים (תרגיל)

- בעיית מקורות הדלק וניתוחה הכלכלי

- קבלת החלטות - אפקט הוודאות וניכוי היפרבולי

- כלל בחירה אופטימלי בוועדות במקרה של בחירה דיכוטומית

- מה הגורמים שמשפיעים על מחירי הדיור בישראל? האם קיימת בועת נדל"ן בישראל?

- איך לעודד צמיחה ולצמצם אי שוויון ועוני

- הצמיחה הכלכלית במשק והשפעתה על אי השוויון בהכנסה

- השפעת הגירת עבודה על משק סגור

- כלכלה בלתי פורמאלית והשפעתה על ההבדלים בין שיערי הצמיחה בעולם

- תכנית מהל"ב הישראלית: יעדיה, מטרותיה ותוצאותיה

- בחינת ביצועי תעודות סל לעומת קרנות נאמנות

- תעסוקת נשים ערביות בשוק העבודה הישראלי- אפליה וחסמים תעסוקתיים


עבודות [1–100] מתוך 734