היישום אינו מחובר לאינטרנט
עבודות [1–100] מתוך 325
- ביקורת חקירתית - יעקב קאופמן

- ניתוח דוחות כספיים בנדל"ן

- עבירות בסיסיות במס ערך מוסף

- השפעת הכרזה על דיבידנד על שווי שוק של המניה

- הקשר בין התנודתיות הנגלית לבין התנודתיות ההיסטורית על מדד ת"א 25

- השפעת IFRS על מסים שוטפים

- הערכת שווי ישרוטל

- בחינת אפקט תחילת החודש על מדד ת"א 100 בשנים 2000-2013

- אופציות לעובדים

- שינויים ברווח השנתי והשפעתם על מחיר המנייה

- ניתוח פיננסי והערכת שווי "ישרוטל בע"מ"

- השפעת הכרזת דיבידנד על מחיר המניה

- ניתוח דוחות פיננסיים - מלונות דן מול ישרוטל

- השפעת המעבר ל-IFRS על הרלוונטיות של המידע החשבונאי בחברות ציבוריות בישראל

- שכר מנהלים בכירים בחברות ציבוריות

- תמחיר מבוסס פעילות ABC מול תמחיר מסורתי

- השפעת פרסום דוחות כספיים שנתיים ומועד פרסומם על מחיר המניה

- הערכת שווי חברה וניתוח דוחות- דלק רכב 2013

- השפעת פרסום דוחות כספיים שליליים על תשואת המניה

- הערכת שווי - רמי לוי שיווק השיקמה

- ניהול רווחים

- ניתוח פיננסי והערכת שווי - רמי לוי

- ועדת חודק - וועדה להסדרת שוק האג"ח הקונצרניות

- מיזוגים ופיצולים כדרך אסטרטגית להשבחת הון חברה

- ניתוח פיננסי והערכת שווי- חברת ישרוטל בע"מ

- ניהול רווחים על ידי מנכ"לים חדשים בשנתיים הראשונות לכהונתם

- חברת ישרוטל - ניתוח והערכת שווי

- מיזוגים ורכישות בישראל

- תוצאות מיזוגים ורכישות של חברות בישראל

- ניתוח דו"חות פיננסיים - קסטרו מודל ופוקס בע"מ

- רכישה עצמית של מניות בהתאם לחוק החברות

- הגורמים המשפיעים על שכר המנהלים (מחקר עיוני)

- ניתוח פיננסי והערכת שווי מלונות דן

- ניהול לפי אילוצים

- רלוונטיות הדוחות הכספיים בעיני המשקיעים בשוק ההון

- ניתוח השפעת הכרזת הדיבידנד על מחיר המניה

- ניהול לפי אילוצים TOC

- דוחות כספיים מאוחדים -השפעת הכרזה על דיבידנד על שווי שוק מניה

- ניתוח דוחות כספיים- מלונות דן 2010-2012

- השפעת השבתת הטיסות בשבת על הכנסות אל על

- ניתוח דוחות כספיים רשת מלונות דן 2008-2010

- "ויקטורי" - רשת סופרמרקטים בע"מ.

- מדיניות חלוקת דיבידנד בשוק ההון הישראלי בעידן ה - I.F.R.S

- השפעת החלפת רו"ח חיצוני על מחיר המניה של חברות ציבוריות ישראליות

- אמנת המודל של ה-OECD - מיסוי אמנים וספורטאים בהתאם לאמנת ה OECD

- הערכת שווי - שופרסל

- תורת האילוצים -חברת better place

- ניתוח פיננסי והערכת שווי חברת ישרוטל בע"מ

- תיאורית השוק היעיל - השפעת גורם ההפתעה בדו"חות הכספיים ומועד פרסומם על מחיר המניה

- השפעת הרכב וגודל הדירקטוריון על ביצועי הפירמה

- ביקורת חקירתית- תכנית ההלוואות של אילן מורגן "מורגן לומברד השקעות"

- מעבר לתקינה בינלאומית IFRS

- השפעת התוכן האינפורמטיבי של פרסום דוחות כספיים על קבלת החלטות של משקיעים

- ניתוח והערכת שווי חברת ישרוטל בע"מ

- הקשר בין אימוץ המלצות וועדת גושן לבין ערך Tobin's Q של החברה

- השפעת תגמול מנהלים על ביצועי החברה

- מלון חוף גיא בע"מ - ניתוח דוחות כספיים

- הקשר בין ביצועים הנמדדים באמצעות המדדים הכלכליים EVA ו- MVA לתגמולי מנהלים בחברות ציבוריות בישראל

- אינפורמטיביות הדוחות הכספיים והשפעתם על מחירי מניה בשוק ההון הישראלי

- שכר מנכ"לים

- השפעת מדיניות הכרזת דיבידנד במזומן על מחיר המנייה

- סוגיות במיסוי מוניטין

- השוני בין מודל העלות לבין מודל השווי ההוגן לפי IFRS

- חברת "הום-סנטר" - מאיצי ערך

- ניתוח והערכת שווי - חברת "רמי לוי-שיווק השקמה 2006 בע"מ"

- השפעת יישום גישת ניהול לפי אילוצים על פעילות שרשרת אספקה וביצועיה

- ניתוח דוחות כספיים של חברת Heinz שנת 2011

- ניתוח פיננסי והערכת שווי - חברת מלונות דן בע"מ 2007-2009

- תגובת שוק ההון הישראלי להחלפת רואה החשבון המבקר

- ניתוח דוחות והערכת שווי של חברת וואלה בע"מ

- השפעת הכרזת תחילת מדיניות דיבידנד על מחיר המניות והרווחיות העתידית

- השפעת ביצועי החברות ביישום שיטת ניהול לפי אילוצים (TOC)

- פירוק חברות

- ניהול רווחים

- ניתוח דוחות כספיים - רמי לוי

- ניהול רווחים

- ניתוח דוחות פיננסיים והערכת שווי - ישרוטל

- מדיניות דיבידנד ושווי המניה (הצעת מחקר)

- השפעת הריבית על שוק המניות

- המעבר לתקינה הבינלאומית (IFRS)

- ביקורת חקירתית

- הקשר בין הרווח הנקי לשכר מנכ"לים

- היבטי מס של אופציות לעובדים

- ניתוח פיננסי לקבוצת שופרסל 2009-2011

- חברת טבע - הערכת שווי 2011

- חברת נביעות

- חברת חילן טק בע"מ

- ניתוח דוח כספי של חברת נטוויז'ן לשנת 2009

- הקשר בין פרסום דוחות כספיים להתנהגות מניה

- מיקור חוץ (Outsourcing) - טוב או רע?

- הערכת שווי חברת אורמת

- המשמעויות המשפטיות של מישכון שטרות בדרך של מישכון חשבונאי

- שכר מנכ"לים וחברותיהם

- רשת מלונות דן - ניתוח פיננסי והערכת שווי

- השפעת המלצות אנליסטים על מחירי מניות

- ניתוח והערכת שווי - חברת רבוע כחול ישראל בע"מ

- העלמת מס ומדיניות הענישה והאכיפה בישראל

- הערכת שווי לחברת "חלל תקשורת" נכון ל- 31.12.2009

- היכולת להעריך כישלון או הצלחת חברות ציבוריות

- ניתוח פיננסי והשוואה בין 'דלק רכב' לבין 'חברת קמור'


עבודות [1–100] מתוך 325