עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "תכנון מערכי שיעור לגן הילדים":

עבודה מס' 50822 SHOPPING CART DISABLED
תכנון מערכי שיעור לגן הילדים בנושא הבית והמשפחה, 2000.
הצגת רקע ומטרות ההוראה ו-15 מערכי שיעור בנושא.
2,398 מילים (כ-7.5 עמודים), 0 מקורות, 185.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הבית והמשפחה
יסוד מארגן : "שייכות"
כיתות גן חט"צ

הנושא ילמד בדרך אינטגרטיבית וישולב במקצועות השונים: הבית והמשפחה באומנות, בספרות ,בתורה, בטבע, בלשון, במוזיקה וביצירה.
היסוד המארגן הינו : "שייכות " והשאלות המרכזיות הנשאלות הן :
למי אני שייך? למה אני שייך ? מה הופך אותי לשייך ?
משך זמן הוראת הנושא: שבועיים במהלך חודש נובמבר שעתיים כל יום ובהמשך עריכת עבודת חקר עפ"י קבוצות עניין  מחודש דצמבר עד מאי .

המטרות בהוראת הנושא הן בשלושה תחומים:
1. בתחום ההכרתי.
2. בתחום הערכי והרגשי.
3. בתחום המיומנויות.

תוכן עניינים:
מבוא
מטרות הוראת הנושא:
           בתחום ההכרתי.
           בתחום הערכי והרגשי.
           בתחום המיומנויות.
מערכי פעילות בנושא הבית והמשפחה (15)
שילוב המחשב בעבודת החקר
 
עבודה מס' 69507 SHOPPING CART DISABLED
תרומתה של מדיניות תכנון המשפחה האיראנית לירידה בשיעור הפריון במדינה, 2010.
סקירת המדיניות הנטאלית האיראנית במחצית השנייה של המאה העשרים אל תוך העשור הראשון של המאה העשרים ואחת, עם דגש מיוחד על תכנית תכנון המשפחה תחת שלטון המהפכה, שהחלה את פעולתה בשנת 1989.
9,668 מילים (כ-29.5 עמודים), 27 מקורות, 384.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הרפובליקה האסלאמית של איראן הצליחה, תוך שהיא מדהימה את העולם כולו, להוריד את שיעור הפריון הכולל שלה מבערך 7 לידות לאישה בתחילת שנות ה-80 לשיעור תחלופה של 2.1 לידות בשנת 2000. כלומר, ירידת הפריון הלאומית הגדולה והמהירה אי פעם, קרתה במדינה תאוקרטית, מזרח-תיכונית ובעלת אוריינטציה פרו-נטאלית מובהקת. העובדה הזו דורשת הסברים ומחקר רב, ואכן, ההתעסקות בנושא בעשור האחרון היא רבה.
מטרת עבודה זו היא לעמוד על תרומתה של תכנית תכנון המשפחה האיראנית שהוצגה בשנת 1989. תכנית שהיוותה היפוך מדיניות מוחלט, לאחר מספר שנים של מדיניות פרו-נטאלית בתקופה שלאחר המהפכה של 1979. בשנים שאחרי השקת התכנית נצפו ירידות בשיעור הפריון האיראני בקצב חסר תקדים.
הערכה זו תתבצע בשלושה חלקים, ובהתאמה העבודה תחולק לשלושה פרקים:
הפרק הראשון סוקר את המגמות הדמוגרפיות האיראניות הרלוונטיות, זאת במטרה לספק את ההקשר הדמוגרפי והסוציו-אקונומי הכללי לירידה בשיעור הפריון. אין כוונה להביא בפרק זה סקירה כוללת ומקיפה של כלל המגמות הדמוגרפיות באיראן, אלא סקירה של המגמות שניתן להצביע עליהן כבעלות קשר חזק לנושא הפריון, לפי התיאוריות הקיימות כיום במחקר, או לחלופין כאלה המהוות רקע הכרחי לכל עיסוק בנושא. המגמות שנבחרו הן הבאות: גידול אוכלוסייה ומבנה הגילאים, רפואה ותמותת תינוקות, שיעור הפריון, אמצעי מניעה, נישואים, השכלה וחשיפה למידע, תעסוקת נשים ועצמאות נשים.
הפרק השני מכיל סקירה היסטורית של המדיניות הנטאלית שהונהגה באיראן מאז המחצית השנייה של המאה העשרים. זאת תוך חלוקה למדיניות לפני המהפכה, המדיניות הפרו-נטאלית שלאחר המהפכה (בזמן מלחמת איראן-עיראק), סקירה של היפוך המדיניות, והצגת תכנית תכנון המשפחה החדשה ב-1989: הצגת מרכיבי התכנית ופעולותיה לאורך העשור האחרון של המאה הקודמת.
הפרק השלישי של העבודה יעסוק בהערכת התכנית שהוצגה ב-1989, או במילים אחרות, הערכת חלקה היחסי של התכנית בירידת שיעור הפריון שארעה באיראן במהלך שנות התשעים. כמו כן הפרק השלישי ינסה לערוך שקלול של הגורמים והסיבות השונות שהביאו להצלחה המדהימה הזו בעקיפת יעדי המדיניות הנטאלית של המדינה. השאלה לגבי חלקן של תכניות תכנון משפחה היא שאלה שמעסיקה חוקרים דמוגרפים מזה זמן רב. התיאוריות שקיימות בנושא רבות ומגוונות, ומקיפות תחומים וגורמים רבים. הפרק ינסה להציג את הדעות הקיימות לגבי חלקה של התכנית בירידה של שנות התשעים, כמו גם לסקור מחקרים שמנסים לבודד גורמים בצורה אמפירית ולהראות את תרומתם היחסית. בחלקו השני של הפרק יוצג סיכום של  הגורמים ונקודות המפתח להצלחה המדהימה של המדיניות הנטאלית של איראן.

תוכן העניינים
מבוא
פרק ראשון -  מגמות
א. מקורות הנתונים
ב. גידול אוכלוסייה ומבנה גילים
ג. רפואה ותמותת תינוקות
ד. שיעור פריון
ה. אמצעי מניעה
ו. נישואים
ז. השכלה וחשיפה למידע
ח. תעסוקת נשים ועצמאות נשים
פרק שני - סקירה היסטורית של המדיניות
א. תקופת השאה - עד 1967
ב. תכנית תכנון המשפחה הראשונה 1967 - 1978
ג. המהפכה - מדיניות פרו נטאלית
ד. מפקד האוכלוסין של 1986 והיפוך המדיניות
ה. התכנית החדשה 1989
פרק שלישי - הערכת תכנית תכנון המשפחה והסיבות "לנס האיראני"
א. חלקה של התכנית בירידת שיעור הפריון
ב. שקלול הסיבות להצלחה
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
בתחילת המאה העשרים, הוערך שהאוכלוסייה האיראנית מונה 10 מיליון; שגדלו ל-13 מיליון ב-1933 (גידול של 0.8% בשנה).1 עד שנות הארבעים המאוחרות האוכלוסייה האיראנית גדלה בקצב איטי מאוד. זאת למרות התרבות האיראנית שהיא מטבעה פרו-נטאלית (מעודדת נישואים מוקדמים כערך דתי וחברתי עליון), וכן רמת הרפואה והמבנה החברתי (שיעורי תמותה גם כמשענת כלכלית בגיל מבוגר) שסיפקו תנאים טובים לשיעורי פריון גבוהים. שיעור הפריון אכן היה גבוה מאוד, אך התמותה בתקופה הזו הייתה גבוהה מספיק כדי לבטל את הפריון הגבוה ולשמור על קצב גידול אוכלוסייה נמוך מאוד(4).
 
עבודה מס' 60355 SHOPPING CART DISABLED
השיעור כהופעה - המורה כשחקן, 2001.
העבודה מדמה שיעור בכיתה להצגת תיאטרון ומנסה לערוך השוואה בין מורה לשחקן. כל זוויות השיעור נבדקות דרך עיניים של שחקן ובמאי ומקבלות משמעות חדשה, ואולי יש פה גם טיפים מעשיים לשיפור ההוראה.
8,095 מילים (כ-25 עמודים), 43 מקורות, 251.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו באה לבדוק עד כמה אפשר לדמות שיעור להצגה, ומורה לשחקנית.
המחשבה על השוואה כזו מקורה בעיסוקי הכפול כבמאי ושחקן וכמורה, אך נדמה לי שגם אחרים יתעניינו בהשוואה כזו, מורים בוודאי. השוואה הנה חסרה בהכרח. בין שני דברים מושווים יהיו תמיד יסודות מתאימים ויסודות לא מתאימים. יש השוואות, שאין בהן הגיון רב, כמו צורת העגבניה  וקצב הוואלס; ויש השוואות מקוממות, כמו הכיבוש הישראלי בשטחים הכבושים והמשטר הנאצי על השלכותיו.
ולמרות זאת אפשר בהחלט לומר: אפשר להשוות כל דבר לכל דבר. השאלה היא: מה יוצא לנו מזה?
אם נראה, שיש יסודות דומים בין משחק והוראה, בין תפקיד בכיתה ותפקיד על הבמה, אולי השוואה כזאת יכולה להיות גם הפרייה להוראה טובה יותר.
אין כאן נסיון "להוכיח" משהו, אלא פשוט רצון להביט במקצוע ההוראה דרך משקפי השחקן, מין מדריך ייעוצי להוראה משופרת. הוראה יכולה להיות דומה יותר למשחק, היא לא יכולה להיות משחק. ייתכן שיעור כהופעה יתאים יותר למורים הגברים מאשר למורות. מחקרי מגדר שונים מצביעים על-כך, שנשים נוטות לתקשורת דיאלוגית, לעומת גברים, שנוטים יותר לתקשורת דומיננטית.
אפשר להשוות שיעור גם ל:  חלום, מסע, מבחן (למורה), משפט, בית חרושת (לציונים), תחרות... כל השוואה כזאת מעוררת אסוציאציות אחרות. כשהשיעור הוא בבחינת הופעה של המורה, זה דורש התארגנות אחרת מהמורים, פיזית ונפשית.
בעבודה זו עשיתי שימוש רנדומלי במין זכר ובמין נקבה, לעתים אני כותב "שחקן" ולעתים "שחקנית". אין כל משמעות להבדל זה.

תוכן עניינים:
מבוא
מראה, מראה, שעל הקיר, מי המורה הכי מעניין בעיר?
              *     "הכרטיס" שאנו משלמים: שכר הלימוד
              *     יחסי במה-קהל
              *     עלילות צדדיות --  רצף
              *     אפשרות מוגבלת לבימוי סופי
              *     שפה ייחודית ל"הצגה" (מושגים מקצועיים)
              *     שיעור מסויים ביחס לקורס השלם
              *     התייחסות למציאות (בתוך הכיתה ומחוצה לה)
              *     כתיבה על הלוח: גב לקהל
              *      לוח: כותרות משנה (סרט אילם, ברכט)
              *     תאורה: הצורך בכתיבה  ---   פוקוס על הבמה
              *     תפאורה: נקיון הכיתה
              *     כניסות: כניסת המורה, כניסת מאחרים
              *     תפקיד ומשחק תפקידים
              *     להגיע נקי להופעה
              *     מימיקה
              *     מולטימדיה: TV, מחשב, שקופיות ----  מרכזיות השחקן
              *     טקסים
              *     סיום השיעור: קומי, טרגי
              *     אחרי ההצגה: מה  נשאר?

סיכום
ביבליוגרפיה

הערת מערכת: חלק גדול מן הביבליוגרפיה הינם אתרי אינטרנט בגרמנית.
 
עבודה מס' 69921 SHOPPING CART DISABLED
פיתוח שיח לימודי איכותי בשיעורי המתמטיקה - מחקר התנסות, 2009.
עבודת מחקר מעשית בהתנסות במתמטיקה בבית ספר יסודי, כולל ניתוח מערכי שיעור ותצפיות, מערכי שיעור ומתווה היחידה.
11,879 מילים (כ-36.5 עמודים), 12 מקורות, 384.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו עוסקת בשיח הלימודי בשיעורי המתמטיקה. יחידת ההוראה המתוארת בעבודה הינה בנושא הכפל והחילוק. הנושא נחקר במתודולוגיה של מחקר עצמי.  שאלת המחקר שלי היא "כיצד אצור שיח לימודי איכותי בשיעורי המתמטיקה?" שאלה זו צמחה מתוך תהליך למידה אישי אשר החל בשנה השנייה להתנסותי כמורה לדיסציפלינת המתמטיקה ונמשך עד לשנה השלישית להתנסותי. במהלך התהליך הבנתי למעשה את נקודות החולשה שלי כמורה ומתוכן הבנתי את הצורך המקצועי שלי בפיתוח שיח בין חברי הקבוצה הלומדת. הנתונים למחקר נאספו על ידי הקלטות שמע אשר עברו שיכתוב ותיעוד כתוב של המתרחש על ידי עמיתה.  הנתונים מכל שיעור נותחו באמצעות רפלקציה אשר נסבה סביב שאלת המחקר.
מתוך המחקר עלו מספר ממצאים עיקריים. ראשית, במהלך השיעור תפקיד המורה הוא למעשה תפקיד המתווך. עליה לתווך בין הילדים לנושא הנלמד, להעלות את רמת חשיבתם ולהעמיק את דבריהם. שנית, בתכנון משימות ופעילויות מאתגרות על המורה לשים דגש על רמת קושי המשימה כך שהפעילות בה תוביל לערעור למידה חיובי מאשר לתסכול שלילי.
ולסיום ממצא עיקרי נוסף שעולה מתוך המחקר הוא שלשיח הלימודי ישנה השפעה מכרעת וחיובית על התקדמותו הלימודית והאישית של התלמיד המתקשה.

נתוני המחקר נאספו באמצעות המכשירים הבאים:
1. שקלוט- השיעורים הוקלטו באמצעות מקלט ולאחר מכן שוכתבו על ידי לכתב.
2. תיעודים ותצפיות- בשיעורים צפו סטודנטית ומדריכה אשר תיעדו את המתרחש.
3. רפלקציות- הרפלקציות נכתבו בעקבות ההתנסות עצמה, קריאת השקלוטים ושמיעת המשוב אשר נערך על ידי המדריכה הפדגוגית בשילוב הסטודנטית הצופה.

תוכן עניינים:
תקציר
הקדמה
הקשר המחקר
ההקשר הבית ספרי
מקום הדיסציפלינה בכיתת האימון
צמיחת שאלת המחקר
סקירה תיאורטית
שיח לימודי בשיעורי המתמטיקה
הכפל
מתודולוגיה
מחקר איכותי
מחקר פעולה
משתתפים
אתיקה מחקרית
מכשירים לאיסוף נתונים
אופן ניתוח הנתונים
ממצאים
דיון
ביבליוגרפיה
נספחים:
נספח מספר 1-מתווה היחידה
נספח מספר 2-מערכי השיעורים 1-4
נספח מספר 3-תיעודי השיעורים
נספח מספר4- שיעור
תכנון השיעור
תיעוד שיעור
רפלקציה שיעור
נספח מספר 5- מתאר ההיצג

מתוך העבודה:
על פי רגב ושמעוני (2005) המושג שיח מכיל בתוכו תוכן רחב יותר מן המושג שיחה. בעוד שהשיחה מכילה בתוכה תוכן דברים בעיקר, השיח מכיל תוכן, נורמות התנהגותיות ומערכות יחסים הפועלות בתוך השיח. בהוראה, השיח מהווה עוגן לתרבות הוראה-למידה חדשה מפני שהוא דורש מהתלמיד להפעיל מיומנויות של חשיבה אמיתית ומאותגרת, הפעלת שיקול דעת, חשיבה ביקורתית ולהביא לידי המללה את הפרוצדורות האלגוריתמיות המופעלות על ידו בשיעור מתוך כך השיח כדרך הוראה-למידה מבחין בין דרך הוראה עדכנית ובין ההוראה המסורתית.
 
עבודה מס' 64828 SHOPPING CART DISABLED
השפעת ההשכלה על שיעור האבטלה בישראל, 2006.
בחינת שיעור האבטלה בקבוצות העובדים השונות ובחינת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בקבוצות השונות.
7,403 מילים (כ-23 עמודים), 18 מקורות, 284.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעיית האבטלה היום נחשבת לאחת הבעיות החמורות ביותר שמתמודד איתם המשק העולמי בכלל והישראלי בפרט. כאשר נזקי האבטלה באים לידי ביטוי גם מבחינת הפרט המובטל שבסופו של דבר נאלץ לחיות מכל מיני קצבאות ישירות כמו דמי אבטלה והבטחת הכנסה וגם מבחינת המשק עצמו.
הרי המובטלים עולים למשק הרבה כסף - חוץ מהקצבאות הישירות שהוא משלם למוטלים יש גם קצבאות משניות הכוללות בין היתר אובדן כוח העבודה, עלויות טיפול רפואי, נפשי או פיסי, למובטלים, אובדן פוטנציאל אנושי ושחיקת ההון האנושי של המובטלים עצמם.
נזקי האבטלה פוגעים בכל שכבות האוכלוסייה, כולל שכבת העובדים המשכילים, למרות שזה לא נראה הגיוני שהרי עובדים אלה נחשבים כבעלי הון אנושי גבוה, והביקוש לעובדים אלה הינו גבוה. אך עם זאת ישנם מקרים שבהם נוצרת אבטלה עמוקה גם בשכבות העובדים המשכילים שמצביעים על משבר מהותי במשק ומהווים סכנה אמיתית להמשכיותו. זאת משום שעובדים מסוג זה עשויים למצוא אפשריות תעסוקה מחוץ למשק (בחו"ל). או שהם מתייאשים ויוצאים מכוח העבודה והתוצאה היא הורדת איכות כוח העבודה האזרחי הקיים.

בעבודה זו נבחן את הקשר בין השכלה לאבטלה, כאשר נתייחס לעובדים שסיימו עד 12 שנות לימוד כלא משכילים ולאלה שסיימו 13 שנות לימוד ומעלה כעובדים משכילים.
אנו נתייחס לשאלה : מהו אופי הקשר בין השכלה לאבטלה במשק הישראלי?
נבחן שאלה זו משני מישורים- הן בבחינת שיעור האבטלה בקבוצות העובדים השונות והן בבחינת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה בקבוצות השונות.
ההשערה שלנו היא: קיים קשר שלילי בין השכלה לאבטלה וקשר חיובי בין השכלה להשתתפות בכוח העבודה האזרחי.

תוכן עניינים:
מבוא
סקירה ספרותית
- השפעת האבטלה על המשק
- הגורמים המשפיעים על שיעור האבטלה במשק
- אופי הקשר בין השכלה לאבטלה במשק הישראלי
- סיכום סקירת הספרות
שיטת המחקר
- השערות המחקר
- אוכלוסיית המחקר והמדגם
- שיטת הניתוח
ממצאי המחקר
- סטטיסטיקה תיאורית של נתוני אבטלה
- סטטיסטיקה תיאורית של נתוני השתתפות בכוח העבודה האזרחי
- סיכום הממצאים
סיכום ומסקנות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
קיימות מספר הגדרות שונות לאבטלה. על פי הגדרתו של גוטליב (2001) מובטל הוא אדם בגיל העבודה (גיל 15 ומעלה) שלא עבד בשבוע הקובע וחיפש עבודה ב-4 השבועות האחרונים. הגדרה זו היא המקובלת גם על ארגון העבודה העולמית, ויש להבחין בין מובטל על פי הגדרה זו לבין 'דורש עבודה', שהוא מובטל על פי הגדרת שירות התעסוקה. לטענתו, קיימים בישראל 3 מקורות עיקריים למידע לגבי שיעור האבטלה ומאפיינים סוציו-דמוגרפים ואחרים של מובטלים, והם: סקרי כוח אדם של הלמ"ס, נתוני שירות התעסוקה וסקירות תקופתיות של המוסד לביטוח לאומי, כאשר, כל אחד ממקורות אלו מציג זווית שונה של בעיית האבטלה. כתוצאה מכך, קיימים פערים בין נתוני האבטלה על פי שירות התעסוקה, לאלו המוצגים על פי הלמ"ס, כאשר לדוגמא, בשנים 2000-2001, היו 'דורשי העבודה' על פי נתוני שירות התעסוקה כ-75% בלבד מן הבלתי מועסקים' על פי נתוני הלמ"ס. גורמים שונים, כגון, הקשחת תנאי הזכאות לדמי אבטלה וקצבת הבטחת הכנסה, יוצרים מניפולציה מלאכותית של נתוני האבטלה - כיוון שהמוטיבציה העיקרית להירשמות בשירות התעסוקה היא על מנת לממש את הזכאות לקצבאות השונות התוצאה היא שמובטלים רבים שאינם זכאים לקצבאות אינם נרשמים בשירות התעסוקה ואינם מיוצגים בנתוני האבטלה הרשמיים. הקשחת התנאים לקבלת קצבאות מקטינה גם את מספר מקבלי דמי אבטלה ביחס למספר דורשי העבודה.
 
עבודה מס' 69784 SHOPPING CART DISABLED
תכנון מערכת חשמל לאולם ספורט, 2011.
פרוייקט העוסק בתכנון מערכת חשמל ומתמקד באולם ספורט הכולל את חדר הכושר, הסאונה, הקפטיריה, כאשר לכל חלק כזה באולם הספורט יש התאמה ייעודית בתכנון החשמל.
7,134 מילים (כ-22 עמודים), 0 מקורות, 549.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
פרויקט זה עוסק בתכנון מערכת חשמל למרכז ספורט. מרכז הספורט נועד לשמש את הציבור הרחב בפעילויות ספורט, חברה, כנסים וטקסים למיניהם בשעות הפנאי.
המרכז כולל מגרש כדורסל, קומת יציעים, ממ"ד, חדר כח, קפיטריה, מלתחות, ג'קוזי וסאונה.
לאולם שלושה מרכזים עיקריים:
1. מגרש הכדורסל.
2. קפיטריה.
3. הג'קוזי-סאונה וחדר כושר.
מרכזים אלה חולקו עפ"י צרכיהם היעודים, כלומר במגרש הכדורסל יש צורך בתכנון מערכת תאורה, בעלת עוצמה חזקה ובקפיטריה יש צורך בתכנון מערכת כח שתספק את הכח הדרוש להפעלת צרכנים בעלי הספק גבוה.
בג'קוזי, הסאונה וחדר הכושר ישנו צורך בהבטחת רמת בטיחות גבוהה מאוד.

בפרק אמצעי הגנה בפני חישמול אסקור את שיטות ההגנה בפני חישמול הנהוגות בישראל בהתאם לחוק החשמל, וארחיב בכל הנוגע לשיטות ההגנה הקשורות בפרויקט זה.
בפרק "תכנון מערכת תאורה" אביא מקצת החומר התיאורטי המופיע בספרות, ככל שזה נוגע לפרויקט. נתייחס לסוגים השונים של מקורות האור וגופי התאורה, וכן נראה דוגמאות חישוב לתאורת פנים לאולם  הספורט.
בפרק "תכנון מערכת חלוקת חשמל" אסקור את עומסי החשמל הצפויים בחדרים השונים; אציג את מערך ההזנה למבנה, אראה את החישובים הנדרשים לצורך העמסה והגנה של מוליכים תוך כדי מתן דגש על חישובי זרמי קצר, מפלי מתח, סלקטיביות והגנה עורפית.
בפרק שיפור מקדם ההספק אביא מקצת החומר התאורטי בעניין שיפור מקדם הספק ואציג את חישוב גודל סוללת הקבלים לשיפור מקדם ההספק.

תוכן עניינים:
כללי
1.0 סקירת שיטות ההגנה בפני חישמול
1.1 אמצעי הגנה בפני חישמול בפרויקט זה
1.2.1 הארקת שיטה
1.2.2 איפוס TN-C-S
1.2.3 מפסק מגן
פרק 2   תכנון מערכת תאורה
2.0 כללי
2.1 מקורות אור
2.1.1 נורות פריקה
2.1.2 נורות להט
2.1.3 נורות לד (LED)
2.2 גופי תאורה
2.1.1 נצילות גוף תאורה
2.1.2 גופים לתאורת פנים
2.1.3 גופים לתאורת חוץ
2.1.4 רמת IP - דרגות הגנה בפני לחות ואבק
2.1.5 בחירה של גוף תאורה
2.3 תאורת חרום ומילוט
2.3.1 סוגי גופים לתאורת חירום
2.4 תכנון תאורה
2.4.1 שיטת הנצילות lm/w
2.4.2 שיטת מקדמי ניצול החלל (Utilization factor)
2.5 דוגמאות לחישוב תאורת פנים
פרק 3תכנון מערכת חלוקת החשמל
3.0 כללי
3.3 חישוב עומסי חשמל צפויים
3.3.1 טבלת עומסים אולם ספורט
3.3.2 חישוב גודל חיבור הנדרש להזנת האולם
3.4 חד-קווי עקרוני
3.5 העמסה והגנה של מוליכים
3.5.1 סוגי הגנות במתח נמוך
3.5.2 הגנה בפני זרם העמסת יתר
3.5.3 דוגמת חישוב ותכנון מעגלים להגנה ובפני העמסת יתר באולם הספורט
3.5.4 הגנה בפני זרם קצר
3.5.5 דוגמאות חישוב הגנה בפני זרם קצר באולם ספורט
3.6 סלקטיביות והגנה עורפית
3.6.1 הגנה עורפית
3.6.2 סלקטיביות
3.7 חישוב מפלי מתח
פרק 4 שיפור מקדם הספק
4.0 כללי
4.1 חישוב הספק וקיבול סוללת הקבלים
4.2 תכנון קו הזנה לסוללת הקבלים

מתוך העבודה:
בפרויקט זה בגלל אופיו בחרתי בשילוב מספר שיטות הגנה בפני חישמול- איפוסTN-C-S ומפסק מגן (מסר פחת). להארקת שיטה אתייחס באופן כללי מכיוון שההזנה למתקן שלי מגיעה מלוח החשמל הראשי של המפעל.
 
עבודה מס' 61385 SHOPPING CART DISABLED
תכנון פרויקט קהילתי - חידוש מועדון לנפגעי נפש, 1996.
תכנון הקמת מועדון לקהילת נפגעי נפש.
2,316 מילים (כ-7 עמודים), 8 מקורות, 164.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
האוכלוסייה בה עוסק הפרוייקט הינה אוכלוסיית נפגעי נפש בירכא, שאין להם שום מסגרת חברתית או תעסוקתית. קשריהם עם החברה והמשפחה מעורערים. מסתובבים במקומות ציבוריים ללא מעש וחשופים להצקות.

מטרות
היבט רציונלי - כשאנו מתקרבים למאה ה21- והחברה נהיית יותר ויותר פוסט תעשייתית ויותר תרבותית והדאגה לקבוצות מתחיל לתפוס נתח לא מבוטל במחשבת האנושות ומאחר ונפגעי הנפש בכפר ירכא נחשבים לקבוצה, היה צורך לתת להם ביטוי, מקום וכבוד, ושלא יהיו קבוצת שוליים.
היבט ארגוני-פוליטי - כתוצאה מהיקף הבעיה של השוטטות של נפגעי הנפש בירכא, ראתה הלשכה שמן הנחוץ לטפל ולהתמודד עם בעיה זו, וזאת ע"י חידוש פעילות מועדון לנפגעי נפש שהופסק בשנת 1993 לאחר ששלושה רכזים לא יכלו לעמוד בקריטריונים ולא יכלו לשמור על התקבצות נפגעי הנפש שהיתה מגיעה למועדון עד שנת 1993, כיוון שלא היו תוכניות מעניינות שימשכו את נפגעי הנפש לבוא בכל ימי פעילות המועדון.

תוכן העניינים:
סוג הקהילה ומבנה הקהילה
בעיה \ סוגיה קהילתית
מטרות ההתערבות - היבט רציונלי וארגוני-פוליטי
הקמת מערכת פעולה
גישה להתערבות - הסבר
מימד ייחודי בפעילות
ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 50991 SHOPPING CART DISABLED
בחינת התכנון האסטרטגי בחברת יפנאוטו יבואנית סובארו, 2000.
הסביבה הארגונית וביקורת על קבלת ההחלטות והתכנון בחברה.
3,762 מילים (כ-11.5 עמודים), 5 מקורות, 174.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
* הסביבה העסקית
* ההיבטים הארגוניים העולים והמשפיעים על תהליך קבלת ההחלטות והתכנון בחברה
* למידה על תהליכי קבלת החלטות בחברה והדרך בה הם משפיעים על תהליך התכנון והביצוע
* התנאים הדרושים לביצוע תכנון מינהלי
* התייחסות לתכנון כיווני או לפי מטרות כפי שנתבקש בחברה
* ביבליוגרפיה

רקע כללי
חברת יפנאוטו הינה חברה ליבוא מכונית מסוג "סובארו". החברה מנוהלת ע"י ולד יהונתן מנכ"ל החברה ובניהול של שותף חדש, איש העסקים גד זאבי, בעל ניסיון רב בתחום.
גד זאבי בא בגישה חדשה שהיא בניית תפיסת שרות חדשה שתשכיח עד כמה שאפשר את שנות הזלזול הארוכות של החברה בלקוחות, שהתבססה על מחירים נמוכים ואמינות, אשר פינתה מקומה לנוסחה חדשה: אמינות, איכותיות, ובמחיר הוגן.
ארבעת המותגים שמציעה יפנאוטו הם: האאוטבק (רכב מנהלים), הפורסטר (גי'פ), הלאגסי והאמיפרזה.

ביבליוגרפיה
1. גלאי, ד.\ ל. הלל - תהליך התכנית העסקית, 1989
2. ראובני יעקב, "הגדרת תכנון ומשמעותה" - ניתבי ארגון וניהול, נוב' .1969
3. גלוברזון, א. ש. גלוברזון, בקרה והערכה בארגונים, אוניברסיטת ת"א .1990
4. פרופ' פ. קוטלר, פרופ' ג. ארמסטונג,  עקרונות השיווק חלק א 1991 -
5. גלוברזון, ש. א. שטוב, ניהול פרוייקטים, אוניברסיטת ת"א .1992
 
עבודה מס' 50867 SHOPPING CART DISABLED
דיני התכנון והבניה-שימושים חורגים עקב כניסתה לתוקף של תכנית חדשה-הדין המצוי והרצוי, 2000.
בחינת דרכי הפעולה של רשות התכנון במקרה זה.
4,993 מילים (כ-15.5 עמודים), 25 מקורות, 207.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו, נעסוק באחד מהיבטי הסוגיה, שהיא מבין החשובות והקשות ביותר שבתחום דיני התכנון והבניה:
הפיכת שימוש חוקי קיים במקרקעין לשימוש חורג, ואגב כך הפיכת הבעלים לעבריין בעל כורחו.  וכמו כן מהו הגבול, בדין הקיים ובדין הרצוי, בין סמכויות התכנון להגביל את השימוש במקרקעין, לבין הזכות לפיצוי על פגיעה במקרקעין של היחיד מהפעלת סמכויות אלו. חשיבות סוגיות הולכת וגוברת לאחרונה עקב חקיקתם ויישומם של חוקי היסוד והאמרת מחירי המקרקעין. בעלי זכויות במקרקעין, מראים בשנים האחרונות נכונות גוברת להשקיע ממון
בהתדיינות משפטית, ועל כן רבה החשיבות שבדיון והסדרת  סוגיות מעין אלו.1

אנו נסקור את הדין המצוי והרצוי ביחס לשימושים חורגים עקב כניסתה לתוקף של תוכנית חדשה , ונמקד את הדיון בהגנה שיש להעניק לפרט במצב בו תוכנית חדשה הופכת שימוש חוקי קיים במקרקעין לשימוש חורג.

באופן כללי ניתן לומר כי בפני רשות התכנון עומדות שלוש דרכי פעולה לטיפול בשימושים קיימים במצב בו תוכנית חדשה הופכת אותם לחריגים :
1. השארתם על כנם ללא מגבלת זמן .
2. הפסקת השימוש תוך  תשלום פיצוי מלא לפי סעיפים 197 ו 200 לחוק התכנון והבניה.
3. סיום הדרגתי של שימוש חורג , ע"פ פרק ז' לחוק התכנון והבניה.

במסגרת העבודה , נבחן כל אחת מהאפשרויות הנ"ל :
ביחס לפרט הנפגע נציע נקיטת מהלכים שונים, לשם שמירה על האינטרסים הכלכליים - קנייניים שלו. ולשם הימנעות מפעולה בניגוד לחוק והגדרתו, הפורמלית לפחות, של בעל המקרקעין כעבריין. במקביל, ביחס לרשויות התכנון, נציע כללים והנחיות לפיצוי פגיעות תכנון מסוג זה האמור - ע"פ הוראות הפיצוי הכלליות בחוק התכנון והבניה2 ונזכיר מחקר אמפירי המתאר כיצד ייושמו סעיפי החוק הלכה למעשה ע"י רשויות התכנון3. נבדוק את ההסדר הקבוע
בפרק ז' לחוק התכנון והבניה המאפשר לטפל באופן שונה בשימושים ובניינים חורגים ונעמוד על היחס בין פרק ז' לבין הוראות הפיצוי הכלליות. נבחן מהו הדין כאשר הרשות נמנעת מלקבל החלטה ביחס לגורל השימושים הקיימים. בנוסף נתייחס לשימוש חורג המהווה מטרד לפי דיני הנזיקין.  לבסוף נציג את השקפתנו, המסתמכת על דעות אקדמיות שונות, ביחס לדין הרצוי.
---------------------------------------------------------------------------------
1. ר' אלתרמן , ביקורת ספרים על הספר פגיעות במקרקעין ע"י רשויות התכנון, משפטים כ"ו (תשנ"ו) , . 633
2. חוק התכנון והבניה , תשכ"ה 1965 - , סעיף 197 ו סעיף  200
3. ר' אלתרמן , א' נעים, פיצויים על ירידת ערך מקרקעין עקב שינוי תוכנית , (חיפה  . 143 1992)

תוכן עניינים:
מבוא
הוראות הפיצוי הכלליות בחוק התכנון והבניה: סעיפים 197 ו .200
פרק ז' לחוק התכנון והבנייה - "שימוש חריג"
היחס בין פרק ז' להוראות הפיצוי הכלליות בחוק התכנון והבנייה
העדר קביעת הרשות ביחס לגורל השימוש הקיים
תחולה סימולטנית של הוראות הפיצוי הכלליות ופרק ז' לחוק
שימוש חורג המהווה מטרד - תחולת דיני הנזיקין בסוגיית השימוש החורג
סיכום
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>