עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "שילוב תלמידים בעלי ליקויי למידה":

עבודה מס' 60631 SHOPPING CART DISABLED
שילובם של לקויי למידה במסגרות שונות, 2002.
סקירה תיאורטית תוך התייחסות לתפקיד בית הספר והסביבה בסיוע ללקוי הלמידה.
8,069 מילים (כ-25 עמודים), 37 מקורות, 306.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מחקרים שונים מצביעים על כך שתלמידים עם לקות למידה פחות מקובלים ויותר דחויים חברתית לעומת חבריהם הרגילים בכיתה (פרייליך, 1997; הררי, 1999; שטיינהרדט, 1998; Coie, Dodge & Coppotelly, 1982 ; Vandel & Hembree, 1994). הדבר נובע במידה רבה כתוצאה מקושי בהסתגלות חברתית-רגשית הגורמת לתחושת בדידות גבוהה יותר לעומת תלמידים שאינם דחויים (הררי, 1999; מושנוב, 1998; שגב, 1997; Vandel & Hembree, 1994). כתוצאה מכך תלמידים עם לקויי למידה מוערכים כבעלי הפרעות התנהגות רבות יותר וכישורים חברתיים נמוכים יותר ביחס לבני כיתתם (אפורי-תדמור, 1999; Coie, Dodge & Kupersmidt, 1990).

לכאורה, נראה כי אותן הפרעות ראשוניות ברכישת מיומנויות הלמידה מונעות מלקויי הלמידה להתמודד ביעילות עם מסגרת לימודים רגילה. למרות זאת, ניתן לראות כי באמצעים שונים ניתן לשפר את ההישגים הלימודיים של התלמידים ובכך גם להעלות את שיעור הקבלה החברתית של לקויי הלמידה (לביא, 1999). נמצא גם כי לקויי הלמידה הסובלים יותר מאי-קבלה חברתית הינם בדרך כלל משכבות סטטוס נמוכות (אפורי-תדמור, 1999) וכן נמצא כי ככל שההורים תומכים יותר בילד בשנותיו הראשונות, בעיקר מבחינה רגשית, אזי קל יותר לילד להשתלב במסגרת הלימודים ולהיות מקובל יותר חברתית (עינת, 1997: 77-78).

ניתן לראות במחקרים שונים, כי תמיכת הבית וכן התייחסות חיובית מצד מורים ומצד בית הספר כלפי התלמידים הינם בעלי משקל רב בשילובם של תלמידים בבית הספר במסגרות המשך. הדבר אמור לגבי השתלבותם בחטיבת הביניים (הררי, 1999; עינת, 1997: 94-95; שטיינהרדט, 1998), בבית הספר התיכון (הררי, 1999; פרייליך, 1997; עינת, 1997: 131-132) וכן בצבא ובלימודים אקדמיים (עינת, 1997: 164-168; ספקטור, 1995: 144-145).

לפיכך נגדיר בראשית הפרק את המושג 'ליקויי למידה'. לאחר מכן נתייחס בפרק השני לספרות המאפיינת את לקויי הלמידה, בפרק השלישי ניגע בכישורים חברתיים ומעמד חברתי של לקויי הלמידה ולאחר מכן אתייחס לדרכים, שיטות ומודלים לשילובם של לקויי למידה במסגרות רגילות. בסיום הפרק נגיש סיכום והערכה לגבי סיכויי שילובם של לקויי הלמידה במסגרות רגילות.

תוכן העניינים:
פרק א': הקדמה
1.1. הגדרת לקויי הלמידה

פרק ב': מאפיינים של לקויי הלמידה
           2.1. מאפיינים קוגניטיביים
           2.2. מאפיינים חברתיים של לקויי הלמידה
           2.3. מאפיינים רגשיים של לקויי הלמידה

פרק ג': שילובם של לקויי הלמידה במסגרות חינוך - מדיניות ומטרות
           3.1. מדיניות שילוב לקויי הלמידה
           3.2. מטרות חברתיות לשילוב לקויי הלמידה
           3.3. מטרות אקדמיות לשילוב לקויי הלמידה

פרק ד': מודלים של שילוב לקויי הלמידה
           4.1. כיתה משולבת
           4.2. כיתה קטנה
           4.3. המודל הפרטני
           4.4. המודל האינדיבידואלי
           4.5. מודלים מיושמים לשילוב לקויי למידה בחינוך הרגיל
                  4.5.1. מודל השילוב של מתיא
                  4.5.2. שילוב לקויי למידה בכיתות רגילות בבתי-ספר
פרק ה': מסקנות והמלצות

ביבליוגרפיה
 
עבודה מס' 60632 SHOPPING CART DISABLED
שילובם של לקויי למידה במסגרות רגילות, 2002.
הקשר שבין לקויי למידה לבין הסביבה הבית ספרית המספקת רב תרבותיות בחינוך-סקירה תיאורטית ועריכת מחקר באמצעות ראיונות.
16,141 מילים (כ-49.5 עמודים), 40 מקורות, 361.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מחקרים שונים מצביעים על כך שתלמידים עם לקות למידה פחות מקובלים ויותר דחויים חברתית לעומת חבריהם הרגילים בכיתה (פרייליך, 1997; הררי, 1999; שטיינהרדט, 1998; Coie, Dodge & Coppotelly, 1982 ; Vandel & Hembree, 1994). הדבר נובע במידה רבה כתוצאה מקושי בהסתגלות חברתית-רגשית הגורמת לתחושת בדידות גבוהה יותר לעומת תלמידים שאינם דחויים (הררי, 1999; מושנוב, 1998; שגב, 1997; Vandel & Hembree, 1994). כתוצאה מכך תלמידים עם לקויי למידה מוערכים כבעלי הפרעות התנהגות רבות יותר וכישורים חברתיים נמוכים יותר ביחס לבני כיתתם (אפורי-תדמור, 1999; Coie, Dodge & Kupersmidt, 1990).

לכאורה, נראה כי אותן הפרעות ראשוניות ברכישת מיומנויות הלמידה מונעות מלקויי הלמידה להתמודד ביעילות עם מסגרת לימודים רגילה. למרות זאת, ניתן לראות כי באמצעים שונים ניתן לשפר את ההישגים הלימודיים של התלמידים ובכך גם להעלות את שיעור הקבלה החברתית של לקויי הלמידה (לביא, 1999). נמצא גם כי לקויי הלמידה הסובלים יותר מאי-קבלה חברתית הינם בדרך כלל משכבות סטטוס נמוכות (אפורי-תדמור, 1999) וכן נמצא כי ככל שההורים תומכים יותר בילד בשנותיו הראשונות, בעיקר מבחינה רגשית, אזי קל יותר לילד להשתלב במסגרת הלימודים ולהיות מקובל יותר חברתית (עינת, 1997: 77-78).

ניתן לראות במחקרים שונים, כי תמיכת הבית וכן התייחסות חיובית מצד מורים ומצד בית הספר כלפי התלמידים הינם בעלי משקל רב בשילובם של תלמידים בבית הספר במסגרות המשך. הדבר אמור לגבי השתלבותם בחטיבת הביניים (הררי, 1999; עינת, 1997: 94-95; שטיינהרדט, 1998), בבית הספר התיכון (הררי, 1999; פרייליך, 1997; עינת, 1997: 131-132) וכן בצבא ובלימודים אקדמיים (עינת, 1997: 164-168; ספקטור, 1995: 144-145).

לפיכך נגדיר בראשית הפרק את המושג 'ליקויי למידה'. לאחר מכן נתייחס בפרק השני לספרות המאפיינת את לקויי הלמידה, בפרק השלישי ניגע בכישורים חברתיים ומעמד חברתי של לקויי הלמידה ולאחר מכן נתייחס לדרכים, שיטות ומודלים לשילובם של לקויי למידה במסגרות רגילות. בסיום העבודה נגיש סיכום והערכה לגבי סיכויי שילובם של לקויי הלמידה במסגרות רגילות.

שאלות המחקר

1. כיצד יתבטא הקשר שבין בית הספר כסוכן סוציאליזציה עבור ליקויי הלמידה ובין
סביבתו המספקת רב-תרבותיות בחינוך?
2. מהי דרך השילוב הראויה לתלמידים ליקויי למידה במסגרות רגילות?
3. מה תרומתו של בית הספר לשילובו של החריג בחברת השווים?


תוכן העניינים:
פרק א: הקדמה
      1.1. הגדרת לקויי למידה
      1.2. שאלת המחקר
פרק ב: מאפיינים של לקויי למידה
      2.1. מאפיינים קוגניטיביים
      2.2. מאפיינים חברתיים של לקויי למידה
      2.3. מאפיינים רגשיים של לקויי למידה
פרק ג: שילובם של לקויי הלמידה במסגרת חינוך-מדיניות ומטרות
      3.1. מדיניות שילוב לקויי הלמידה
      3.2. מטרות חברתיות לשילוב לקויי הלמידה
      3.3. מטרות אקדמיות לשילוב לקויי הלמידה
פרק ד: מודלים של שילוב לקויי הלמידה
      4.1. כיתה משולבת
      4.2. כיתה קטנה
      4.3. המודל הפרטני
      4.4. המודל האינדבידואלי
      4.5. מודלים מיושמים לשילוב לקויי למידה בחינוך הרגיל
פרק ה: מתודולוגיה
      5.1. שדה המחקר
      5.2. אוכלוסיית המחקר
      5.3. שיטת המחקר
      5.4. דרך עיבוד הנתונים
פרק ו: ניתוח קטגוריות ודיון
      6.1. קבלת השונה
      6.2. איכות יחסי הגומלין בין התלמידים הרגילים לליקויי הלמידה
      6.3 מעורבות ההורים
      6.4 התייחסות צוות בית הספר ללקויי למידה ולשילובם
      6.5  דרך שילובם של לקויי למידה בבית הספר הרגיל
      6.6 הקניית ערכים
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים-ראיונות
 
עבודה מס' 69216 SHOPPING CART DISABLED
עבודת היועץ החינוכי בשילוב ליקויי הלמידה, 2012.
תוכנית התערבות ייעוצית עבור תלמידה הלומדת בכיתה ג'.
3,119 מילים (כ-9.5 עמודים), 14 מקורות, 274.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הילד הלומד במערכת החינוך הממלכתית נמדד על פי קריטריונים התפתחותיים-אקדמיים החל מרגע כניסתו לגן הילדים ועד לסיום בית הספר התיכון.
מערכת החינוך מתחייבת לספק את צרכיו האקדמיים-התפתחותיים, וכן לתת מענה הולם לתלמידים בעלי צרכים ייחודיים במסגרת ערכי השוויון והדמוקרטיה של החברה בישראל.
ילדים עם לקויות למידה הנם לרוב בעלי פוטנציאל שכלי ממוצע ומעלה, אשר מתקשים באחד או יותר מן המיומנויות האקדמיות: קריאה, כתיבה וחשבון. קשיים אלו גורמים להנמכה בתפקוד בכל מקצועות הלימוד. קשיים תפקודיים אלה נשענים על קושי באחד או יותר מן המנגנונים הקוגניטיביים הבסיסיים: תפיסה ועיבוד חזותיים, תפיסה ועיבוד פונולוגיים, זיכרון חזותי ושמיעתי, שפה, קשב וריכוז, עיבוד סנסורי, תפקוד מוטורי ותפקוד סנסומוטורי, ליקויים בהתמצאות בזמן ובמרחב.
אל הסממנים האלה נלווים היבטים רגשיים והתנהגותיים שהם תוצאה של הלקות, ופוגעים בתחושת המסוגלות והערך העצמי של התלמיד.
על מנת ליצור תחושת מיטביות והתפתחות של התלמיד המתמודד עם הלקות יש מקום לתהליכי היוועצות המתרחשים בהובלת יועצת בית הספר. תהליכי ההיוועצות הם מערכתיים וכוללים את כל הגורמים המקיפים את התלמיד לקוי הלמידה (מחנכת, מורים מקצועיים, הורים, משפחה ועוד).  
למעשה, היועצת מהווה סוכן השינוי של התפתחותו האקדמית של התלמיד בבית הספר, היא הגורם המארגן את כל המערכות שסביבו על מנת ליישם תהליכי אבחון ותהליכי התערבות חינוכית וטיפולית בתלמיד.
בעבודה זו נציג תוכנית התערבות ייעוצית עבור תלמידה הלומדת בכיתה ג', לה לקויות למידה בתחום הקשב והריכוז וכן בתחום הקריאה והשפה. נסקור את תפקודה בכיתה, בחברת הילדים ובמשפחה, וכן נסקור את מאפייני הלקות המרכזיים כפי שבאים לידי ביטוי בתפקודה היומיומי בהסתמך על מקורות תיאורטיים מתאימים.
בהמשך נציג תוכנית ייעוצית עבור התלמידה בשני תחומים מרכזיים, תוך הישענות על הלמידה במהלך הקורס.

מתוך העבודה:
קריאה מבטאת את תהליך הבנת השפה הכתובה. התהליך מתחיל עם קליטת הגירוי הוויזואלי ומסתיים עם הבנת הרעיון הכתוב (מרגלית וטור-כספא 1998).
 
עבודה מס' 62770 SHOPPING CART DISABLED
שילוב המחשב בהוראת לקויי הלמידה, 2000.
שילוב מחשב בהוראה בכלל ושילובו בכיתות ליקויי למידה בפרט.
5,337 מילים (כ-16.5 עמודים), 30 מקורות, 229.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
1. מבוא
2. סקירת הספרות
2.1 הגדרת ואפיון ליקוי למידה
2.2 השלכות על הלמידה  בכיתות של ליקוי למידה
2.3 שימוש במחשב בכיתות רגילות
2.4 השפעת המחשב על פעילות הגומלין
2.5 שימוש במחשב בכיתות ליקוי למידה
3. דיון ומסקנות
ביבליוגרפיה

מבוא
עבודה זו דנה בהשפעת שילוב המחשב בהוראה בכיתות רגילות מול כיתות של ליקוי למידה.
החשיבות העיקרית של המחשבים בחינוך היא בכך שהם מאפשרים פיתוח של תחומים חדשים
ונושאים חדשים שבעבר לא היה אפשר לטפל בהם בכיתה כראוי. שימוש כזה במחשב הקנה
למורים בהדרגה שיטות הוראה יעילות יותר ואפשר פיתוח תוכניות של לימודים שתסייענה
לתלמידים להבין מושגים שנחשבו בטרם שילוב המחשב לקשים ומסובכים מידי. התפתחות זו
מותנית בכך שהמורים יוכשרו לעבוד עם המחשבים האישיים.
לאור האמור לעיל, מובן כי המחשב ייצר שינויים ביחסים הכיתתיים. הלימוד כבר לא פרונטלי
והתלמיד יכול לבחור ולהתרכז במה שנוח לו. זאת ועוד, ניתן להרכיב תוכנות לליקוי למידה, כפי
ששוקדת על כך חברת מט"ח וחברת קומפדיה. המחשב כאן הוא למעשה מתווך בין המורה לבין
התלמיד הוא מאפשר לשנות את האווירה הכיתתית, את היחסים בין התלמידים והמורה ובין
התלמידים לבין עצמם.
דבר זה  נכון גם לגבי תלמידים רגילים. המחשב מקל על עבודת המורה ומאפשר גם ריכוז יתר,
אולם מאידך הוא יוצר גם נתק מהמורה, היכול לעיתים להזיק. ההנחה הבסיסית של העבודה היא
שהמחשב מועיל למארג היחסים הכיתתי, ובמיוחד לילדים ליקוי למידה המתקשים להתרכז.

העבודה תבחן ראשית את המאפיינים של ליקוי הלמידה, ההוראה נתמכת מחשב על פעילות
גומלין בכיתות הרגילות ובכיתות של ליקוי למידה, ותנסה להסיק מסקנות על השפעת המחשב על
פעילות הגומלין בין מורים לתלמידים. היות ונושא זה רחב, העבודה תתייחס לשילוב מחשב
בהוראה בכלל ושילובו בכיתות של ליקוי למידה בפרט.


 
עבודה מס' 62776 SHOPPING CART DISABLED
עמדות מורים בנוגע לשילוב מתבגרים לקויי למידה בכיתה הרגילה, 2003.
הגורמים המשפיעים על עמדותיהם של מורים בנוגע לשילוב מתבגרים בעלי ליקויי למידה בכיתה הרגילה.
10,542 מילים (כ-32.5 עמודים), 23 מקורות, 405.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן עניינים
1. מבוא
2. תפקיד המורה וההשפעה על המתבגר
3. שילוב
  3.1.  שילוב בחינוך
     3.1.1. הנחות יסוד של השילוב
     3.1.2. מגמת השילוב בישראל
  3.2 הקשר בין עמדות מורים ובין הצלחת השילוב
4. עמדות
  4.1. היווצרות עמדות
     4.1.1. היווצרות עמדות - מודלים תיאורטיים
  4.2. ארבעה דפוסי התייחסות של חברות כלפי חריגים
5. תיוג, סטיגמה ודעה קדומה - הקשר לעמדות מורים כלפי שילוב
  5.1.  תיוג
     5.1.1 שימוש חיובי ושלילי בתג
     5.1.2 השלכות\תוצאות התיוג
     5.1.3 דעה קדומה
     5.1.4 רעיונות להתמודדות עם דעות קדומות ותיוג
  5.2. גורמים המשפיעים על עמדות מורים ביחס לשילוב
     5.2.1.   מחקרים העוסקים בשינוי עמדות מציגים ארבע  גישות התערבות
  5.3. הבדלים (הנובעים מתפקידיהם השונים) בעמדות מורים ביחס לשילוב
6. שילוב הלכה למעשה
  6.1. יתרונות של תוכנית השילוב לפי דיווחי מורים
     6.1.1. יתרונות של תוכנית השילוב
     6.1.2. קשיים בהצלחת תוכנית השילוב
  6.2. דרכי התמודדות להצלחת השילוב
     6.2.1. המורה
       6.2.1.1. עיצוב אמונות המורה
     6.2.2. מערכת החינוך
       6.2.2.1. שינוי מערכתי בתהליכי הכשרה
       6.2.2.2. שינוי בגישה בתוך מערכת החינוך הרגילה
  6.3. הצלחת השילוב
7.   סיכום
ביבליוגרפיה

מבוא
    כיום, בעקבות המודעות הרבה לגבי לקויות למידה וכן התפתחות אבחונים מוקדמים של
לקויות אלו, ישנם רבים המאובחנים כבעלי לקויי למידה והזקוקים לעזרה ולשירותים לשם
הצלחה בחייהם ובלימודיהם. המגמה בעולם ובישראל  כיום, היא לשלב מתבגרים בעלי לקויות
למידה בחינוך הרגיל ולא להפרידם למסגרות מיוחדות כפי שהיה נהוג בעבר. למורים ועמדותיהם
כלפי שילוב מתבגרים בעלי לקויי למידה בכיתה רגילה יש חשיבות רבה, כמעט מכריעה, לגבי
הצלחת תהליך השילוב בכלל והתקדמות (חברתית ולימודית) של המתבגר המשולב בפרט.
    הצלחת תהליך השילוב אינה תלויה רק בתלמיד לקוי הלמידה המשולב, אלא גם בעמדת המורה
כלפי השילוב, עמדה שמתבטאת באמונותיו, תגובותיו, ערכיו ורגשותיו כלפי התלמיד המשולב.
עמדת המורה משפיעה על מוכנותו ורצונו לעזור ולהקל על התלמיד המשולב ועל יכולתו למזג בין
מתבגר בעל ליקויי למידה לבין סביבתו ולפעול בהתאם לצרכיו של המתבגר ובהתאם לעקרונות
תוכנית השילוב וזאת לשם הצלחת השילוב, באופן כזה ששום צד לא ייפגע - לא התלמיד המשולב
ולא סביבתו.
    בעבודה זו ננסה לתאר מהם הגורמים המשפיעים על עמדותיהם של מורים בנוגע לשילוב
מתבגרים בעלי ליקויי למידה בכיתה הרגילה. לשם כך, נציג תחילה את הגורמים השונים העשויים
להשפיע על עמדות המורים, נמשיך ונבחן מהן ההשלכות של עמדות המורים על תהליך השילוב
ולבסוף נציע דרכים להצלחת השילוב.
    השערתנו היא כי לשם הצלחת שילוב מתבגר בעל לקוי למידה בכיתה רגילה, על המורה להיות
בעל עמדות חיוביות כלפי השילוב. לשם הצלחת השילוב, על מערכת החינוך לפעול לקראת שינוי
עמדות של מורים בעלי עמדות שליליות ולשבירת סטריאוטיפים היוצרים התנגדות לשילוב.
שינויים שכאלה יכולים להיווצר באמצעות תוכניות התערבות שונות כגון-ייעוץ, הדרכה, הקניית
ניסיון וידע בנושא לקויות למידה, השתלמויות, לימוד טכניקות לימוד מותאמות, העלאת
מוטיבציה וכו'.
    בהתאם לסקירת הספרות המקצועית בעבודה זו (ולמרות ממצאים סותרים), נראה כי מורים
מנוסים ומוכשרים לעבודה עם תלמידים בעלי לקויי למידה, בעלי ידע בנושא, ובעלי מוטיבציה
גבוהה, וותיקים במקצוע או מורים המקבלים סיוע והשתלמויות להתמודדות עם לקויי למידה
יהיו בדרך כלל בעלי גישות חיוביות יותר כלפי השילוב, יפעלו טוב יותר לשם הצלחת תהליך
השילוב ויביאו להתקדמות התלמיד המשולב בתחום האקדמי והחברתי מאשר מורים שאינם
כאלה.
    בחרנו לעסוק בנושא עמדותיהם של מורים לגבי שילוב מתבגרים בעלי לקויי למידה בכיתות
הרגילות מכיוון שנושא זה קרוב לליבנו ואנו נהיה מורות לחינוך מיוחד. כמורות לעתיד, עניין
אותנו לדעת מהי עמדתו של מגזר המורים לאוכלוסייה זו.


 
עבודה מס' 64325 SHOPPING CART DISABLED
מודלים לשילוב ילדים ליקוי למידה במערכת החינוך הרגילה, 2002.
שילוב ילדים ליקוי למידה במערכת החינוך הרגילה. היתרונות והחסרונות.
9,751 מילים (כ-30 עמודים), 33 מקורות, 284.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
לפי חוק החינוך המיוחד התשמ"ח 1988 חובת המדינה להגן על זכויותיהם של ילדים בעלי צרכים מיוחדים, ולספק לילדים אלו חינוך  מיוחד שמתאים לצורכיהם המיוחדים. מטרת החוק המיוחד היא לקדם ולפתח את כישוריו ויכולותיו של הילד, לתקן ולשפר את תפקודו הגופני, השכלי, הנפשי וההתנהגותי, להקנות לו ידע, מיומנויות והרגלים, לסגל לו התנהגות מקובלת בחברה במטרה להקל על שילובו. הורים רבים, בצדק או שלא בצדק מעונינים בשילוב ילדיהם במערכת הרגילה ולא בכיתת הילדים ליקוי הלמידה, וזאת משתי סיבות עיקריות :
1. על מנת להימנע מסטיגמה לא נעימה על הילד
2. המחשבה כי לימוד עם ילדים רגילים יכול לקדם את הילד החריג

בעקבות מדיניות משרד החינוך, של שילוב תלמידים בעלי לקויות קלות במסגרות החינוך הרגיל, הלכו והתמעטו עם השנים המסגרות החינוכיות הייחודיות לתלמידים אלה, .ובמקומן אנו מוצאים יותר כיתות מקדמות בבתי ספר רגילים. עם זאת השילוב אינו פשוט ומחייב התאמות שונות, כמו שיטות הוראה חליפיות ושינוי חברתי בכיתה והשאלה העולה היא מהי הדרך היעילה ביותר לשילוב ילדים אלו.
תלמידים רבים שיש להם צרכים חינוכיים מיוחדים יכולים למצוא את מקומם בכיתה רגילה ואינם זקוקים לשירותי חינוך מיוחד מחוץ לכיתה. כדי להתאים את הכיתות הרגילות לצרכים המיוחדים של ילדים אלה, יש להנהיג בהם שינויים מסוימים. בשנים האחרונות תוארו בספרות המקצועית מגוון של התאמות אפשריות בתחומים כמו הסביבה הפיזית (ארגון הכיתה, מקומות ישיבה), הסביבה החברתית (טיפוח עמדות, הקניית כישורים חברתיים), הסביבה ההתנהגותית (דרכים למניעת בעיות משמעת, עיצוב התנהגות) ובעיקר - הסביבה הלימודית. בהתאמת הסביבה הלימודית מושם הדגש ביישום שיטות הוראה יעילות ומגוונות לצרכים ולסגנונות למידה שונים (הוראה יחידנית, הוראת עמיתים, למידה שיתופית, מרכזי למידה, שימוש בטכנולוגיה). ספרות זו מציעה התאמות  גם בדרכי הערכה והמדידה של הישגי התלמיד.  

בעבודתי אבחן את המודלים לשילוב ילדים ליקוי למידה בכיתת הילדים הרגילה. ראשית אתייחס למטרות השילוב ויתרונותיו, ולאחר מכן אתייחס  לדעות החוקרים לגבי המודלים הרצויים, שיטות ההוראה הרצויות וכד', זאת על מנת לבחון האם יש דרך מועדפת .
שאלות המחקר הן:
1. האם יש מודל מועדף לשילוב הילדים בחינוך הרגיל
2. מהם הקריטריונים למודל טוב.

העבודה תסתמך על ספרות עיונית ומחקרית שנכתבה על שילוב ידים ליקוי למידה.

תוכן העניינים:
תקציר
1. מבוא
1.1   הצגת הנושא
2. הצורך בשילוב
3. מודלים של שילוב בכיתה רגילה
3.1   מודל MELA
3.2   המודל של אובוטין דנו
3.3   המודל של ריינולדס ובירץ (1977)
3.4   המודל הסביבתי
3.5   הגישה המערכתית של מוסקוט וקולג'
3.6   מודלים של טכנולוגיות סיוע בלמידה
3.7   הוראה מפצה והוראה מסייעת (פיצוי מול תיקון)
3.8   שילוב ילדים רגילים בחינוך המיוחד
4. דוגמאות לשילוב
4.1   תהליכי השילוב
4.2   פרויקט השילוב בהרצליה
4.3   השילוב בקרית אונו
4.4   לקוי למידה באוניברסיטה
5. הוראה יחידנית
סיכום
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
כדי לשלב בהצלחה ילדים עם צרכים מיוחדים במסגרות חינוך (משותפות או נפרדות) יש לבחון היבטים סביבתיים, חברתיים ואישיים ולבאי בחשבון כמה משתנים כגון מאפייני התלמיד, המשחה, בת הספר והכיתה, מאפייני התלמיד שיש בהם כדי להשפיע על השתלבותו בכיתה הם למשה גיל, מין, הישגים, שפת אם, רקע תרבותי, אופי, התנהגות, יכולת ועוד. בבחירת בית הספר יש לשים לב לגודלו, למקומו, לתוכניות הלימודים הנהוגות בו, לרמת ההישגים הנדרשת בו ועוד, וכן יש לבדוק את הרכב הכיתה ומספר התלמידים בה, ההזדמנות למשחק ושיחה בתוך הכיתה, מאפייני המורה, שיטות ההוראה, מערכת השעות, תוכנות ההוראה ועוד. בכל המסגרות הצלחת השילוב תלויה במורים, במתם תשומת לב רבה לכל התלמידים, בעידוד וביצירת אווירה חיובית ומקבלת. כל אלה תורמים לפיתוח קשרים חברתיים של התלמידים המתקשים.
 
עבודה מס' 62294 SHOPPING CART DISABLED
שילוב תלמידים לקויי למידה במערכת החינוך הרגילה, 2002.
כיצד משפיע השילוב על התלמיד לקוי הלמידה.
8,449 מילים (כ-26 עמודים), 42 מקורות, 317.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בעבודה זו בחרתי לדון בנושא שילוב תלמידים לקויי למידה במערכת החינוך הרגילה. בתהליך השילוב נפגשים תלמידים לקויי למידה עם תלמידים אחרים ללא לקות למידה ולומדים יחד. בכך למעשה נעשה ניסיון להקל על הבלבול והמבוכה של התלמיד הלקוי למידה בחברת התלמידים. זהו שינוי חדש יחסית במערכת החינוך ובחברה.
מבנה העבודה הוא כדלקמן:
   * בפרק הראשון בעבודה אציג סקירה היסטורית של התפתחות המושג "לקות למידה" ואנסה לאפיין ולהסביר את התופעה.
   * הפרק השני יעסוק בשילוב עצמו, מהו השילוב ומהן הגישות השונות הקיימות. ביחס אליו וכיצד הוא מתבצע.
   * בפרק השלישי החותם את העבודה אנסה לברר מהי השפעתו של השילוב על משתתפיו  (תלמידים ומורים).

תוכן העניינים:
מבוא
מהי לקות למידה
  2.1     הגדרת המושג וסקירה היסטורית
  2.2     הניסיונות השונים להסבר התופעה
  2.3     סוגי הליקויים
  2.4     השפעת הליקוי על יכולת הלמידה
השילוב - הגדרתו ומאפייניו
  3.1     רעיון השילוב
  3.2     צורות השילוב
  3.3     תהליך השילוב
  3.4     ההתנגדות לשילוב
השפעת השילוב על משתתפיו.
  4.1     השפעת השילוב על התלמידים בכיתה
  4.2     השפעת השילוב על המורים וההוראה
סיכום
ביבליוגרפיה
נספח : מהתיאוריה אל המציאות
 
עבודה מס' 20824 SHOPPING CART DISABLED
שילוב ילדים לקויי למידה בכיתות רגילות, 1997.
בדיקת השפעת המעבר לכיתה רגילה על התלמיד לקוי הלמידה.
6,498 מילים (כ-20 עמודים), 22 מקורות, 251.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
     התוצאות של שילוב תלמידים
      לקוי למידה בכיתה רגילה

     ראשי פרקים hy0824-

     1.מבוא והצגת הנושא

     2.סיווג כיתות

     3.מהות ליקויי הלמידה

     4.התפתחות הילד

     5.השפעת קשרים חברתיים והאוירה בכיתה
       על התפתחות הילד

     6.סיכום העבודה

     7.ביבליוגרפיה

      מבוא והצגת הנושא
     מטרת העבודה הנוכחית היא לבדוק האם העברת תלמידים מכיתה אחת לשניה
     משפיע על התלמיד, והאם המעבר מכיתה חלשה יותר לכיתה "רגילה" של ילדים
     רגילים משפיע על הילד, ואם כן באיזו מידה.

     במציאות ימינו רוב החברות מעורבות ומאופיינות בשיטות שונות של הישג ושיוך
     ובדפוסי הניידות והסטטוס. אומנם חברות תעשיתיות נוטות להמעיט בחשיבות
     מרכיב הסטטוס השיוכיים ולקדם מוכשרים מהשכבות השונות, אך עדיין קימת
     השפעה ניכרת של הגורמים השיוכיים. אחד המאפיינים של הגורם השיוכי הוא
     כיתת הלימוד של הילד.
     הילד נמצא בבית הספר היסודי שמונה שנים שבהם, ברוב המקרים ההורים
     עוברים מקום ישוב או שמעבירים את הילד מסיבות שונות: רמת בית הספר אינה
     נאותה, הסתכסכות עם צוות המורים ועוד. מה שיותר שכיח הוא מעבר בין הכיתות
     לבין עצמן; מעבירים ילד מכיתה אחת לשניה או מהקבצה אחת לשניה.
     העבודה תסקור בתחילה את "כיתת המוצא"- כיתה של ילדים ליקויי למידה אשר
     נמצאים רוב היום ביחד תחת השגחה מיוחדת. שני תלמידים יועברו, במהלך
     הניסוי, לכיתה של הילדים ללא ליקויי הלמידה, ולאחר זמן תערך תצפית לגבי
     התנהגותם, התקדמותם בלימודים והתקדמותם מבחינה חברתית.
 
עבודה מס' 64591 SHOPPING CART DISABLED
השפעת שיטת ההוראה של המורה על אפקטיביות השילוב של הילד לקוי הלמידה בכיתה הרגילה, 2000.
מהי השפעת עמדות המורה על אפקטיביות שילוב תלמידים אלו והצלחתם הלימודית בכלל והחברתית בפרט.
8,009 מילים (כ-24.5 עמודים), 28 מקורות, 262.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
הילד לקוי הלמידה הוא חריג בחברתו. כל שאר הילדים מצליחים לפתח תכונות ויכולות שונות ואילו הוא מתקשה בכך ולעיתים מכונה "עצלן", לעיתים "מפגר" ולעיתים סתם "ילד רע". אי לכך הדימוי העצמי שלו נמוך ביותר; הוא מרגיש לעיתים ככישלון שאין לו תקנה. אי לכך מעמדו החברתי נמוך, אין לו ביטחון עצמי וחוזר חלילה. התנהגותו בחינוך היא חריגה וכן התנהגותו בחברת הילדים. הוא מייצר לעצמו מנגנוני התגוננות נגד הצקותיהם של שאר הילדים: אלימות, הסתגרות וכד', וע"י כך מתרחק יותר משאר הילדים. האלימות, יצוין, אינה הביטוי השגור ביותר אצל הילד לקוי הלמידה. ניסיון להסביר את התגובה השלילית כלפי החריג ויוצא הדופן מייחס אותה לשני גורמים עיקריים:
1.  הפגישה עם השונה מהווה מצב בלתי מוכר ובלי מובן מבחינה קוגנטיבית. מצב זה עלול לגרום לחוסר התמצאות, לאובדן בהירות לאי ידיעה כיצד לנהוג ומכאן הוא עלול להיות איום במידה כזאת שכדאי להתרחק ממנו.
2.  פגישה זאת יוצרת שבר ברצף, מערערת את המורגלות והמקובלות בסביבה. יוצא הדופן אינו תואם את מורגלותו, ציפיותיו, תפישת החברה ומבנה החיים של המתייחס והוא בוחר להסתגר מפניו או להסתייג ממנו.

למורה יש תפקיד חשוב בעיצוב הכיתה והתנהגותה, אולם פעילותו תלויה ברצונו ובתפקודו לעיצוב נפש התלמידים בכלל ותלמידים ליקוי למידה בפרט. אי לכך לעבודה הנוכחית יש חשיבות רבה מאוד- באם ימצא קשר כזה ניתו יהיה להדריך את המורים בנקיטת שיטת הוראה מסוימת.
העבודה הנוכחית בודקת את השפעת עמדות המורה על אפקטיביות שילוב תלמידים אלו והצלחתם הלימודית בכלל והחברתית בפרט. שאלת המחקר היא האם אכן יש קשר בין שיטת ההוראה של המורה לבין מידת ההסתגלות של הילד לקוי הלמידה לסבביה הרגילה.

ראשי פרקים
1 מבוא
  1.1 הצגת הנושא
  1.2 מטרת העבודה
2 הקשיים של תלמידים ליקוי הלמידה
  2.1 מהות הליקוי
  2.2 השלכות רגשיות
3 השפעת שיטת הוראה על עמדות הילדים הרגילים כלפי ליקוי למידה
4 השפעת שיטת ההוראה על עמדות ליקוי הלמידה כלפי עצמם
5 השפעת שיטת ההוראה על יכולת הריכוז
  5.1 דגם הלמידה והעבודה השיתופית
  5.2 קבוצות חקר
6 סיכום העבודה
7 ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
המושג "ליקוי למידה" הינו מושג חדש יחסית הבא לתאר את אותה קבוצת תלמידים המתקשה לתפקד בכיתה הרגילה בתחום הקוגנטיבי במיוחד.
בעבר נחשב ליקוי למידה לליקוי פיזיולוגי מוחי. המונח "ילד הסובל מליקויים בתפקודי המח" הינו מונח המופיע בשמות שונים אצל חוקרים רבים כמו "נזק מוחי מינימלי", "פער התפתחותי", "ילד היפרקינטי", "תסמונת קואיפורמית" ולאחרונה "ליקוי למידה"
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>