עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>

תוצאות חיפוש "מאצ תונים שיווק והסביבה העסקית":


עבודה מס' 50892 SHOPPING CART DISABLED
השיווק והסביבה העסקית - רפואה אלטרנטיבית בקופ"ח כללית, 2000.
בחינת הסביבה העסקית של המוצר, תמהיל השווק וכן הצעה למחקר שיווקי.
2,480 מילים (כ-7.5 עמודים), 19 מקורות, 174.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
סביבת המקרו של קופ"ח כללית
סביבת המיקרו של קופ"ח
המוצר- רפואה אלטרנטיבית \משלימה
פילוח השוק של הנעזרים ברפואה אלטרנטיבית
המיצוב הנוכחי
תמהיל השיווק
הצעה למחקר שיווקי
נספח - שאלונים
ביבליוגרפיה

המוצר- רפואה אלטרנטיבית \משלימה
הרפואה המשלימה היא מערך עשיר של טכניקות, גישות ושיטות רפואיות, אשר ברובן עדיין אינן מוכרות דיין לציבור הרחב.
רוב התחומים המכונים אלטרנטיביים, מגיעים אלינו מתרבויות אחרות או משיטות ריפוי מסורתיות עתיקות.
בארץ נכנסה הרפואה האלטרנטיבית לרוב קופות החולים, אך בתוספת תשלום על ביטוח הבריאות.
לקופ"ח כללית 6 מרכזים לרפואה משלימה עם יעוץ וטיפולים.

ביבליוגרפיה
1. ספר השירות מחוז תל-אביב יפו, תל אביב,.1997
2. Morton, Marry & Michael (1997), Ten most commonly asked questions about
Alternative Medicine, http://www.medsite.co.il/alternative/articles/why.htm
3. מתתיהו רונן, רפואה חלופית כאלטרנטיבה פונקציונאלית לרפואה המערבית, (דיסרטציה), ירושלים, .1988
4. חוה טבנקין ושות', הרופא הראשוני כ"שומר שער" נקודת המבט של המבוטחים, הרופאים
הראשוניים וקובעי המדיניות, ירושלים, .1999
5. מגילת זכויות המבוטח,     http://www.healthministry.co.il
6. צבי לביא. (8-9.10.1999), "דהן: תישקל הקמת קרן יעודית - למימון הוספת תרופות לסל הבריאות", ארכיון גלובס.
7. אליעזר לוין ומיכל רוה. (18-19.3.1998), "דיקלה זכתה במכרז הביטוח הסיעודי ושירותי הבריאות המשלימים של קופ"ח כללית", ארכיון גלובס.
8. מירב  ארלוזורוב. (14-15.1.1999), "הסדר הפשרה עם קופ"ח לא יפגע משמעותית ברווחי טבע", ארכיון גלובס.
9. ורד-שרון ריבלין. (14-15.9.1999), "קשר בראל זכה בתקציב קופ"ח כללית", ארכיון גלובס.
10. רווה, מיכל. (28-29.7.1999), "מרפאות קופת חולים חוזרות לפעול 6 ימים בשבוע. העלות - 20 מיליון שקל לשנה", ארכיון גלובס.
11. מאמר מערכת (14-15.12.1997), "דו"ח מ96-: כספי סל הבריאות נוצלו בקופת חולים להפקת רווחים", ארכיון גלובס.
12. מאמר מערכת (27-28.1.1997), "טלדור - הכנסה של 7 מיליון ₪ בשנה מקופת חולים", ארכיון גלובס.
13. מאמר מערכת (24-25.12.1997), "קופת חולים כללית החלה בניסוי כרטיסים רפואיים חכמים", ארכיון גלובס.
14. מאמר מערכת (7-8.1.1999), "קופת חולים כללית קיבלה אישור ליבא תרופות", ארכיון גלובס.
15. מאמר מערכת (28-29.12.1999), "רפואה זולה קונים בחברת כח אדם", ארכיון גלובס.
16. מאמר מערכת (6-7.1.1999), "מבוטחי מגדל יקבלו שירותי רפואה אלטרנטיבית", ארכיון גלובס.
17. יזרעאלי דב, "שיווק הלכה למעשה", תל אביב, .1994
18. הורניק יעקב, ניהול השיווק, תל אביב, .1987
19. ארמסטרונג גארי וקוטלר פיליפ, עקרונות השיווק, ירושלים, .1994
 
עבודה מס' 50468 SHOPPING CART DISABLED
השיווק והסביבה העסקית-אייס T של ויסוצקי, 2000.
תיאור החברה, פלח השוק, תמהיל השיווק והאסטרטגיה של החברה.
1,812 מילים (כ-5.5 עמודים), 3 מקורות, 141.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
במסגרת הקורס השיווק והסביבה העסקית בחרתי את המוצר אייס T של ויסוצקי תיארתי את החברה המשווקת את המוצר ולאיזה פלח מהשוק היא פונה מהו תמהיל השיווק ובאיזה אסטרטגיה החברה נוקטת לכיסוי פלח השוק.
בפרק האחרון בעבודה אציע לחברה לשווק מוצר חדש המבוסס על המשקה הישן ובעזרת סקר (המופיע בסוף העבודה כנספח ) אבדוק האם יש כדאיות לחברה להוציא משקה זה אל מדף המוצרים.

להכנת עבודה זו נעזרתי בספרות מקצועית וכן במאמרים שחולקו לנו במהלך הקורס .
בנוסף לספרות האקדמאית נעזרתי במנהלת ייצור ושיווק אייס T ויסוצקי, וכן באתר האינטרנט של  החברה: http://www.wtea.com

תוכן עניינים:
מבוא
אודות החברה
אייס T
שוק המטרה
כיסוי השוק ומיצוב המוצר
תמהיל השיווק
המוצר החדש
ביבליוגרפיה
נספח (השאלון)
 
עבודה מס' 63412 SHOPPING CART DISABLED
מאצ'תונים - שיווק והסביבה העסקית, 2002.
הצעת נכסיות מותג חדשה בתמיכה של תקשורת שיווקית אינטגרטיבית (IMC)
7,098 מילים (כ-22 עמודים), 20 מקורות, 218.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו ניסתה לבחון את מעמדו של קו מאצ'תונים כיום בשוק והדרכים לשפר את תפיסתו בקרב האוכלוסייה.
קו מאצ'תונים סובל מכמה בעיות עיקריות, אשר בהן תפיסת מחיר גבוהה וחוסר מודעות למגוון המוצרים.
עם זאת נהנה הקו מתפיסת איכות גבוהה ונוחות בלבישה.
הצעה זו מציעה למצב את מוצר מאצ'תונים כקו המובל על ידי חברה בעלת מוניטין עולמי המייצרת לחברות מובילות בעולם ומשתמשת בטכנולוגיה מתקדמת. מיצוב זה ישבור את תפיסת המחיר הגבוה ויוסיף יוקרתיות לקו כולו. בנוסף מומלץ להרחיב את קו המוצרים הן הרחבה כלפי מטה (על ידי מוצרים בסיסים ביותר) והן על ידי מתיחה כלפי מעלה (על ידי מוצרים שיאפשרו להשתמש בטכנולוגיות חדשות ובעיצוב מן השורה הראשונה שממצב את דלתא כמובילה בעולם האופנה הממותג הבינלאומי).
מתיחת הקו והמיצוב של הקו מחדש יגובו על ידי תקשורת שיווקית משולבת, הכוללת פרסום, קידום מכירות, שיווק ישיר, מכירה ישירה ויחסי ציבור, אשר תאפשר להשיג את המטרות השיווקיות והתקשורתיות הכוללות הגברת מודעות בלתי נעזרת ומודעות נעזרת, יצירת רגשות חיוביים כלפי המותג, עידוד התנסות ראשונית והפיכת המותג מבעל מעורבות נמוכה לבעל מעורבות בינונית.

ראשי פרקים:
מבוא - דלתא וקו המוצרים מאצ'תונים
פילוח שוק
מאפייני התנהגות צרכנים
מטרות שיווקיות
שיווק מטרה
מיצוב
נכסיות מותג
נכסיות מותג חדשה
יעדים תקשורתיים (AIDA)
תקשורת שיווקית משולבת (IMC)
תמהיל הקידום
תוכנית פעולה
תמהיל תקשורת שיווקית - פעולה
הרכב פרסומי ופריסת מדיה
מערכת ניתוח  SOSTAC
ביבליוגרפיה
נספחים
 
עבודה מס' 63443 SHOPPING CART DISABLED
השיווק והסביבה העסקית - מרפאת ש.ל.ה., 2002.
3,862 מילים (כ-12 עמודים), 9 מקורות, 208.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן עניינים:
1. מבוא
2. ניתוח S.W.O.T
3. פילוח שוק
4. התנהגות צרכנים
   התועלת לצרכן
   מודל המעורבות עפ"י ווהאן
5. ניתוח האסטרטגיה השיווקית הנוכחית
   כיסוי שוק
   מיצוב
   בידול
   תמהיל השיווק
   מודל בוסטון
   מתחרה חדש
6. יעדים שיווקיים
7. אסטרטגיה שיווקית חדשה
   מיצוב חדש
   תמהיל שיווקי חדש
   אסטרטגיית צמיחה
8. ביבליוגרפיה

מבוא
חברת ש.ל.ה בע"מ (שירות לבריאות השן) הנה חברה פרטית מיסודה של קופת חולים הכללית. בשנת 1995 הפרטה הרשת על מנת להיות מערך כספי, ארגוני ותעסוקתי נפרד מקופת חולים הכללית ומהווה כ13% - מהשוק של מרפאות השיניים בישראל כאשר הנה הרשת הגדולה ביותר.
בעלות: חברת בת בבעלות מלאה של קופ"ח הכללית ומכון מור.
החברה היא מוסד שלא מסובסד ע"י הגבייה של מס הבריאות ואיננה מהווה חלק מסל השירותים.
החברה מספקת למרפאותיה תמהיל שירות גדול ביותר והמקיף את מרבית תחומי רפואת השיניים על פי מחירון החברה שהוא ארצי ואחיד.
השירותים הניתנים לקהל לקוחותיה של ש.ל.ה בע"מ בתחום רפואת השיניים הינם: משמרת, משקמת, רפואת ילדים, טיפולי חניכיים, יישור שיניים, רפואת הפה, אסתטיקה, כירורגיה ושתלים.
התשלום מתבצע בכל דרך מקובלת במשק, החל במזומנים והמחאות כולל פריסת תשלומים וכרטיסי אשראי.
הסכמים שנתיים מול הביטוח הלאומי, האוצר, הסדרים עם חברות ביטוח והעברת כספים בין מחוזיות באמצעות המסלקה של קופת חולים כללית.
המוצר העסקי שרשת ש.ל.ה בע"מ מספקת ללקוחותיה הוא "מוצרי שירות".
הצרכן מעורב בתהליך הייצור ומשפיע על איכות "המוצר" שיקבל.
ה"מוצר" מיוצר, מסופק ונצרך בו זמנית במהלך אינטראקציה שהיא "מפגש השירות" בין הספק (מרפאה) ללקוח (מתרפא).
במסגרת עבודתי האישית בחרתי "מוצר שירות" מתחום כירורגיה פה ולסת - שתלים דנטליים.
השתלים מהווים %3 מסך כל ההכנסות של הרשת ו2% - מסך הטיפולים.


 
עבודה מס' 61498 SHOPPING CART DISABLED
השיווק והסביבה העסקית בחברת נירלט, 2002.
ניתוח החברה ופעילותה.
5,848 מילים (כ-18 עמודים), 13 מקורות, 285.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
חברת "נירלט" הוקמה בשנת 1982 ועסקה בשנותיה הראשונות באיטום גגות. החברה
הרחיבה את קשת מוצריה והיום הינה המפעל השני בגודלו בארץ לייצור צבעים,
והחברה המובילה בתחום מוצרי האיטום. "נירלט" שמה דגש על מוצרים ידידותיים
לסביבה. מדיניות החברה היא לפתח ולייצר מוצרים חכמים, על מנת לתת פתרונות
ושרות לבעיות השונות של לקוחותיה במחירים אטרקטיביים.

העבודה כוללת תיאור מפורט על החברה ופעילותה, ניתוח סביבת מאקרו ומיקרו של
החברה, רקע על ענף הצבעים בו פועלת החברה, מחזור חיי המוצר, מחסומי כניסה
ויציאה מהענף, פילוח השוק לפלחים, התנהגות הצרכנים, אסטרטגיה שיווקית,
מיצוב ובידול, תמהיל השיווק, ניתוח האסטרטגיה הקיימת.


 
עבודה מס' 64860 SHOPPING CART DISABLED
מעבר משיווק מסורתי לשיווק מקוון-חברת אל על, 2006.
הצעה לשינוי במערכות המידע של חברת "אל על", אשר יוביל לבסוף לשיפור הקשר בין החברה ללקוחות המוגדרים כ"נוסעים מתמידים" בקו נתב"ג ניו יורק בפרט, ובטיסות ארוכות הטווח בכלל.
3,245 מילים (כ-10 עמודים), 0 מקורות, 196.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
מטרת העבודה להציג מעבר של חברה משיווק מסורתי לשיווק מקוון.
בעבודה זו הוצע שינוי במערכות המידע של חברת "אל על", אשר יוביל לבסוף לשיפור הקשר בין החברה ללקוחות המוגדרים כ"נוסעים מתמידים" בקו נתב"ג ניו יורק בפרט, ובטיסות ארוכות הטווח בכלל.
בכדי לכתוב את העבודה נבחנו מספר אתרי אינטרנט של חברות תעופה ישראליות ("אל על", "ארקיע" ו"ישראייר"), וכן של מספר חברות תעופה זרות. ההצעות שהובאו בעבודה זו הן חדשניות ולא לקוחות מן הקיים בחברות התעופה.
כמו כן, בכדי לבחון את מבנה החברה והענף, נעשה שימוש במודלים מוכרים כדוגמת המודלים של פורטר (חמשת הכוחות, מודל האסטרטגיות הארגוניות הכלליות), וייזמן וניתוח .S.W.O.T
כחלק מן התהליך הומלצו כלים שיווקים מקוונים מתאימים ואסטרטגיית עבודה.
העבודה מסתמכת על יכולות האינטרנט הקיימות, וכן על יצירת מערכת ONE STOP SHOP למענה לצרכים של לקוחות אלו.

מסקנתי היא, שבהשקעה כספית נמוכה, באופן יחסי, תוכל חברת "אל על" לחזק את הקשר עם הלקוחות העסקיים והמתמידים, משום שעיקר השינויים המוצעים (למעט מערכת המידע המשופרת) הינם שירותיים באופן מובהק ומתבססים על מבנה השרות הקיים.

תוכן עניינים:
תיאור החברה
ניתוח שיווק כלכלי
      מודל חמשת כוחות השוק -פורטר
השירות ואסטרטגיית השיווק הנוכחית
      מודל האסטרטגיות הארגוניות הכלליות - פורטר
      ערוצי שיווק נוכחיים
      קהל היעד הנוכחי
      קהל היעד העתידי
      סוג הטרנזקציה כיום ובעתיד
הצעה לשיפור שיווקי/שרותי במערכות המידע הקיימות
      השינוי העתידי במודלים של פורטר
מודל עסקי
      תוכנית שיווקית מקוונת
      כלי שיווק ומודל S.W.O.T
      תוכנית פעולה
סיכום

מתוך העבודה:
ענף התעופה החל לפני כ-100 שנה כאשר האחים רייט הצליחו לרחף למרחק של כ- 37 מטרים עם מטוסם. כיום מטוסים מעורבים בכל צעד ושעל משגרת חיינו והמרחק ליבשות מרוחקות התקצר לכדי שעות מעטות. כיום בכל רגע נתון נמצאים כ-5000 מטוסים באוויר בנתיבים וגבהים קבועים, ועל כן ישנם חוקים אוניברסאליים בנושא התעופה הנאכפים בחומרה.
 
עבודה מס' 10301 SHOPPING CART DISABLED
שיווק בית ספר - תוכנית שיווק לבית ספר המשלב רמה דתית עם לימודים טכנולוגים., 1994.
שיווק "אולפנית" ברמת גן המשלבת לימודי מדעים מוגברים.
5,608 מילים (כ-17.5 עמודים), 27 מקורות, 218.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
תוכן העניינים:
מבוא
1. היתרונות המאפיינים של האולפנית
           1.1 לימודים מדעיים מוגברים
           1.2 לימודים תורניים מוגברים
2. אסטרטגית השיווק של האולפנית
           1.2 הקדמה
           2.2 הסביבה העיסקית
           2.3 נקודות חוזק
           2.4 יתרון תחרותי
           2.5 נקודות חולשה
           2.6 איומים וסכנות
           2.7 הזדמנויות עסקיות
           2.8 נסוח וגיבוש האסטרטגי
3. תמהיל השיווק של האולפנית
           3.1 כללי
           3.2 תמהיל המוצר
4. הצעה לפרסום באמצעות דיוור
5. מחקר סטטיסטי
6. סיכום
7. ביבליוגרפיה

מבוא
אסטרטגיה שיווקית היא תנאי ראשוני להצלחת כל מפעל ובלעדי אסטרטגיה כזו יקשה מאוד על המפעל לפתח את מוצריו ולמכור אותם לשווקים.
"האולפניות והישיבות התיכוניות בכלל הינם ארגונים מצליחים מאוד אשר הצליחו לתמרן יפה מאוד בשוק בארץ אשר הינו צפוף מאוד והמלחמה בו קשה ביותר. למרות כל אלו הם הגיעו למחזור בוגרים אשר שום חברה לא יכולה להתביש בו,כולל בתי ספר ממלכתיים.
מטרת עבודתי זו היא לסקור את היתרונות של בית ספר המשלב רמה דתית גבוהה עם לימודים טכנולוגים ברמה גבוהה על מנת לעמוד על הדרך המומלצת לאירגון כזה שברצונו לשווק את עצמו.
בחרתי באולפנית היות וגם אני למדתי במוסד כזה ולמיטב ידיעתי ישנה כוונה להקים עוד אולפנית באזור גוש דן, נוסף על האולפנית בתל-אביב.
לצורך כתיבת העבודה נעזרתי במעט מידע פנימי ובספרות על הנושא.
 
עבודה מס' 68206 SHOPPING CART DISABLED
שיווק רשת המזון-רמי לוי שיווק השקמה , 2009.
ניתוח שיווקי של הרשת תוך התייחסות לסביבת שוק קמעונאות המזון ובחינת אסטרטגיות שיווקיות חדשות.
2,394 מילים (כ-7.5 עמודים), 5 מקורות, 219.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
עבודה זו נכתבה במטרה לבצע ניתוח מבחינה שיווקית של חברת רמי לוי שיווק השקמה וסביבת שוק קמעונאות המזון ובחינת אסטרטגיות שיווקיות חדשות.
תחום קמעונאות המזון בישראל מאופיין בתחרותיות רבה. הקבוצה מתחרה מול רשתות שיווק גדולות כגון שופרסל, רשת ריבוע כחול ישראל, רשתות אזוריות כגון קו-אופ ישראל, חנויות מכולת שכונתיות, שווקים פתוחים וחנויות מתמחות.
רשת חנויות רמי לוי שיווק השקמה עוסקת בשיווק קמעונאי בתחום המזון. חנויות הקבוצה מציעות מגוון מוצרים רחב: החל ממוצרי מזון, ירקות ופירות, הלבשה וטקסטיל.

נוכחנו לדעת כי האסטרטגיה השיווקית של קבוצת רמי לוי היא קריאת תיגר על רשתות המזון המתחרות בה ע"י מלחמת מחירים אגרסיבית אשר מושכת תשומת לב ויוצרת ספינים תקשורתיים שמפנים את אור הזרקורים לרשת ללא פרסום יזום.

בניתוח הרשת הערכנו כי ישנם היבטים בהם יש אפשרות להשתפר ולהגדיל את היתרון התחרותי באופן ניכר בענף להלן המלצותינו:
* הטמעת מותג הבית "המותג" כמותג איכותי, זול וזמין אשר מהווה אלטרנטיבה המספקת את אותן התועלות ופונה לפלחי השוק השונים.
* פניה לפלחי שוק חדשים (המגזר הרוסי, צרכני מוצרים אורגניים) במוצרים ייעודיים וכך להגדיל את נתח השוק הקיים.
* מעבר מפרסום פאסיבי לפרסום אקטיבי - פרסום באמצעי התקשורת השונים, דיוור, שלטי חוצות.

תוכן העניינים:
תקציר מנהלים
מבוא
מודל  PESTE
מודל PORTER
מודל SWOT
מודל TOWS
מודל B.C.G
ניתוח מודל MSTP
סיכום והמלצות
ביבליוגרפיה

מתוך העבודה:
הסביבה הפוליטית
*חוק איסור פתיחת בתי עסק בשבתות וחגים דתיים פתיחת עסק בימים אלה מונעת קבלת תעודת כשרות אותה מעניקה המועצה הדתית.
*בטחון - כל מקום ציבורי המשמש לקבלת קהל מחויב באבטחה
*רשת מזון כפופה להגבלים של מחירים של מוצרי יסוד (לדוגמא חלב, לחם וכו').
*יש צורך באישורים של משרד הבריאות מכיוון שהרשת מוכרת מוצרי מזון.
*מחויבת לשמירה על חוקים ותקנות עירוניות.
*מחויבת לשמירה על חוקי העסקת עובדים ושכר מינימום.
 
עבודה מס' 60735 SHOPPING CART DISABLED
רדבול - ניתוח שיווק המוצר, טקטיקות שיווק, פרסום וקד"מ., 2002.
4,018 מילים (כ-12.5 עמודים), 0 מקורות, 218.95 ₪
:: לחץ כאן להצגת / הסתרת תקציר העבודה ::

תקציר העבודה
בחרתי לעסוק בעבודתי בניתוח הפעילות השיווקית הנעשית לצורך החדרתו וביסוסו של משקה הרדבול לשוק הישראלי.
המשקה ידוע ברחבי העולם זה מספר שנים, ובהגיעו לארץ פתח שוק חדש לגמרי לתחרות - שוק משקאות האנרגיה, שהולך וצומח מיום ליום.
רציתי לבחון האם התקבל המשקה בארץ באופן דומה לזה בו התקבל בעולם, האם הוא עומד בפני תחרות כלשהי מצד משקאות אנרגיה נוספים ומהן התוכניות העתידיות המתוכננות לו על ידי החברה.
ראשית, יוצג רקע כללי לגבי החברה המייבאת את המשקה לארץ, חברת "תימקו בירה" בע"מ, זאת תוך התמקדות במשקה הרדבול ופחות במוצריה האחרים של החברה. בהמשך ייסקרו אספקטים שיווקיים שונים הנוגעים לשיווקו של המותג בארץ - סביבותיו השונות, מתחריו, אופן הפצתו, שיווקו ופרסומו ועוד.

העבודה מבוססת בעיקרה על ראיון שנערך עם מנהל החברה המיבאת את המוצר לארץ.

תוכן עניינים:
מבוא
פרק 1: ההיסטוריה של שוק משקאות האנרגיה והרדבול
פרק 2: רדבול - רקע, מרכיביו ומעלותיו
פרק 3: רקע על חברת "תימקו בירה" בע"מ
פרק 4: רדבול - איסוף מידע שיווקי
פרק 5: רדבול - סביבה שיווקית ותחרותית
פרק 6: רדבול - אסטרטגיה שיווקית
פרק 7: תוכניות לעתיד
סיכום
 
סל קניות
סה"כ: 0.00 ₪

** עכשיו במבצע **
עבודה שניה ב – 40% הנחה*
בתוקף עד 30/06/2017
*) הזולה מבינהן

חפש עבודות
מדריך החיפוש
חפש על פי המילים:
קטגוריה:
עבודה מס':

אפשרויות חיפוש
הצג עבודות שאורכן
מ- עמ' עד עמ'
הצג תוצאות בכל עמוד

הכנס את קוד הקופון:
עבודות [1-9] מתוך 100 :: [עמוד 1 מתוך 12]
עבור לעמוד: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 :: עמוד הבא >>