היישום אינו מחובר לאינטרנט

התאגדות מקצועית ומהגרי העבודה בישראל

עבודה מס' 070128

מחיר: 217.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: כיצד התארגנותם ופעילותם של איגודים מקצועיים משפרת את מצבם של מהגרי העבודה (העובדים הזרים) בישראל?

3,618 מילים ,14 מקורות ,2013

תקציר העבודה:

העסקת מהגרי עבודה, "עובדים זרים", תפסה תאוצה רבה בישראל מתחיל שנות התשעים של המאה הקודמת. התקוממות הפלסטינים ביהודה, שומרון ובעזה, שהיוו את מרבית העובדים בענף הבנייה, יצרה מחסור בידיים עובדות בענף זה (עידה, 2012). אחת הסיבות המרכזיות להתנגדות של מדינת ישראל עד אז להעסקת עובדים זרים הייתה החשש שחלק מן העובדים לא יעזוב את הארץ בתום תקופת ההיתר, ישתקע בה באופן קבוע וידרוש מעמד והכרה, תוך איום על צביונה היהודי. חשש זה התבסס על ניסיון בינלאומי מצטבר, בעיקר במדינות מערב אירופה (קליין, 2010).
נכון לשנת 2009, שהו בישראל כ-209,000 עובדים זרים לא פלסטינים. את התפתחות תופעות העובדים הזרים בישראל ניתן לחלק לארבע תקופות: מסוף שנות השישים ועד ראשית שנות ה-90, בה עובדים פלסטינים רבים הגיעו לעבודה בשטח ישראל; המחצית הראשונה של שנות התשעים, בהן עלה בהדרגה מספר העובדים הזרים ומספרם של העובדים הפלסטינים פחת; מאמצע שנות התשעים ועד שנת 2002 אשר היו השנים בהן חל הגידול הרב ביותר במספר של העובדים הזרים ובכללם עובדים זרים ללא היתר שהייה; ומשנת 2002 ואילך בה החלה המדינה לפעול באופן ממשי לצמצום מספרם של העובדים הזרים בישראל (שפירא, 2010).
תופעת העובדים הזרים היא תופעה מורכבת בעלת השפעות חיוביות ושליליות על המדינה בה הם מועסקים. מהגרי עבודה רבים מגיעים ממדינות עניות ולא מפותחות, ומטרתם היא להשתכר ולהתפרנס, פעמים רבות במטרה לשלוח כסף למשפחתם אשר נותרה במדינת המקור. בישראל היחס לעובדים הזרים במקרים רבים כולל גילויי גזענות, תנאי העסקה גרועים וניצול על ידי המעסיקים. עקב הפגיעה הנגרמת לשוק העבודה המקומי בעקבות העסקת עובדים זרים, יחסי האיגודים המקצועיים לעובדים הזרים הם לרוב אמביוולנטיים, כאשר מצד אחד איגודים אלה מנסים לדאוג לעובדים המקומיים ולהילחם באבטלה, ומצד שני מחויבים לדאוג לזכויות האזרח ולתנאי העסקה של כל עובד באשר הוא.
בעבודה זו נבחן הקשר בין תופעת העובדים הזרים בישראל לבין פעילותם של האיגודים המקצועיים, כאשר הנושאים הנסקרים הם תופעת מהגרי העבודה, מדיניות הממשלה כלפי מהגרי העבודה, תחום ההתאגדות המקצועית בישראל והקשר בין מהגרי העבודה והאיגוד המקצועי.
שאלת המחקר:
כיצד התארגנותם ופעילותם של איגודים מקצועיים משפרת את מצבם של מהגרי העבודה (העובדים הזרים) בישראל?

תוכן העניינים :
מבוא
סקירת ספרות
1. מהגרי עבודה - כללי
2. מהגרי עבודה בישראל
3. מדיניות הממשלה כלפי מהגרי העבודה
4. התאגדות מקצועית בישראל
5. איגוד מקצועי ומהגרי עבודה
דיון
סיכום
ביבליוגרפיה

קטע מהעבודה:

ניתן לראות בהגירת העבודה את אחת מנקודות התורפה של תהליכי הגלובליזציה. היא חושפת את הפער בין האינטרסים הכלכליים ניאו-ליברליים הלוחצים להגמשת גבולות ולחצייתם באמצעות סחורות וכוח עבודה, לבין אינטרסים לאומיים המבקשים לבצר ככל האפשר את הגבולות כנגד מעבר בלתי רצוי של בני אדם מצד זה או אחר. עובדה זו ממקמת את סוגיית הגירת העבודה בלב סערה פוליטית בשלושים השנה האחרונות, בחלק גדול מהעולם המערבי (לוי, 2010).

תגים:

מהגרי עבודה · עובדים זרים · התאגדות מקצועית · הסתדרות · עבודה מאורגנת · התאגדות · הגירה · זכויות עובדים

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "התאגדות מקצועית ומהגרי העבודה בישראל", סמינריון אודות "התאגדות מקצועית ומהגרי העבודה בישראל" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.