היישום אינו מחובר לאינטרנט

השפעת ביטוח האבטלה על יציאה ממעגל האבטלה

עבודה מס' 069991

מחיר: 350.95 ₪   הוסף לסל

תאור העבודה: האם קיים קשר בין מדיניות ביטוח האבטלה בישראל.

10,407 מילים ,34 מקורות ,2013

תקציר העבודה:

בעבודה זו אנסה לבחון האם קיים קשר בין מדיניות ביטוח האבטלה בישראל, והדרך בה היא מיושמת, לשיעור היציאה ממעגל האבטלה ולגידול במספר העובדים במשק. לצורך כך, אבחן גישות מדיניות שונות לביטוח אבטלה בעולם ואת דרכי השפעתן על מעגל האבטלה של אותה מדינה. בנוסף, אערוך השוואה בין גישות לביטוח האבטלה במדינות שונות לבין הגישה במדינת ישראל. יש לציין כי הגישה בישראל השתנתה רבות לאורך השנים 1970 עד 2010 ולכן גם תינתן סקירה של השינויים בגישה המדינית לביטוח האבטלה בישראל והשפעתם בפועל על מעגל האבטלה. מתוך הנתונים הללו ניתן יהיה להסיק כיצד השפיע השינוי במדיניות ביטוח האבטלה על שיעור האבטלה וגידול מספר העובדים במשק. בנוסף, בכדי לבחון האם הירידה במספר מקבלי ביטוח האבטלה הביאה איתה גם עלייה במספר העובדים במשק, תינתן סקירה של השינויים במספר מקבלי ביטוח האבטלה לאורך אותן השנים יחד עם השינויים במספר העובדים במשק בישראל בין השנים 1970-2010. מתוך נתונים אלו ניתן יהיה להסיק האם יש קשר בין מספר מקבלי ביטוח האבטלה לבין גידול מספר העובדים במשק והאם קשר זה הוא חיובי או שלילי.

הפרק הראשון יספק רקע כללי על האבטלה ועל ביטוח האבטלה, ייתן הסבר על מטרות ביטוח האבטלה ולמה הוא נועד וימנה את הסיבות השונות ליציאה ממעגל העבודה.
הפרק השני ידון בגישה המדינית לאבטלה ככלל ולמחוסרי העבודה בפרט והשפעתה על היציאה ממעגל האבטלה. פרק זה יסקור את הגישה הישראלית מול הגישות האירופאית והאמריקאית ויערוך השוואה ביניהן.
הפרק השלישי יתמקד בביטוח האבטלה במדינת ישראל. תינתן סקירה של חוק ביטוח האבטלה בישראל ומהותו, בשימת דגש על התנאים שמציבה המדינה למובטליה על מנת ליהנות מקבלת קצבת האבטלה. בהמשך הפרק יסקרו השינויים בחוק לאור השינויים במצב התעסוקה בארץ משנות השבעים ועד היום והשפעתם על שיעורי האבטלה. תינתן סקירה של המחאה החברתית הגדולה של 2011, בה הביעו אזרחי ישראל מורת רוח מהשינויים במדיניות הרווחה שנעשו לאורך השנים. ולבסוף אסקור את הנתונים של מקבלי קצבת האבטלה מול מספר העובדים במשק באותו זמן.

לסיכום אגיש את הדיון בממצאים והמסקנות שעלו ממנו בהקשר של שאלות המחקר.

המחקר עוסק בשאלות הבאות:
1. האם קיים קשר בין מדיניות הממשלה בכל הנוגע לביטוח האבטלה לבין שיעור האבטלה? האם הוא קיים בישראל? באיזה אופן הוא מופיע, כשלילי או חיובי?
2. האם ירידה במספר מקבלי ביטוח האבטלה מצביעה על עלייה במספר העובדים במשק בישראל? אם לא, על מה ירידה זו מצביעה?

בכדי לענות על שאלות מחקר אלו, יתבצע שימוש בכלי המחקר ניתוח תוכן. החומר התיאורטי ייאסף מתוך מאמרים שנכתבו בנושא. בנוסף, ייערך ניתוח כמותי בעזרת תוכנת SPSS. הנתונים ייאספו מתוך הלמ"ס, OECD וביטוח לאומי.
בכדי לענות על השאלה הראשונה, יתבצע ניתוח הכולל סקירה של מדיניות הרווחה בארץ ובעולם ככלל והמדיניות בנושא ביטוח האבטלה בפרט. בנוסף, יינתנו נתונים על שיעורי האבטלה בארץ ובעולם ויידון הקשר ביניהם.
בכדי לענות על השאלה השנייה, יוצגו הנתונים הבאים: מספר מקבלי דמי האבטלה מול מספר העובדים במשק באותן שנים. סקירה של השינויים בכל אחד מהם מול השינויים בשני ובדיקת הקשר ביניהם. הנתונים ייאספו מדו"חות ביטוח לאומי ומהלמ"ס. לבדיקת הקשר ביניהם יתבצע מבחן פירסון הבודק קשר בין שני משתנים כמותיים. הניתוח הכמותי ייעשה בתוכנת SPSS. ידווחו מובהקות הקשר, חוזק הקשר והאם הוא שלילי או חיובי.

תוכן עניינים:
מבוא
שאלות המחקר ומתודולוגיה

פרק ראשון: ביטוח אבטלה
מהי אבטלה?
ביטוח אבטלה מהו?
מטרות ביטוח האבטלה
הדרכים למניעת "אבטלה כרונית"

פרק שני: הגישה המדינית כמשפיעה על היציאה ממעגל האבטלה
מדיניות הרווחה והתעסוקה הישראלית
תוכנית ויסקונסין
הקיצוצים בתקציב שירות התעסוקה בשני העשורים האחרונים
רשת הביטחון החברתית - הביטוח הסוציאלי
תוכנית קצבאות הילדים
המחאה החברתית הגדולה ב-2011 כתוצאה מהשינויים במדיניות הרווחה הישראלית
התיאוריה של מדיניות הרווחה וההפעלה התעסוקתית : הגישה האירופאית מול הגישה האמריקאית
השוואה בין מדינות אחרות למדינת ישראל במדיניות הרווחה

פרק שלישי: ביטוח האבטלה בישראל
חוק ביטוח האבטלה בישראל- מהות החוק
השינויים בחוק ביטוח האבטלה בישראל משנות השבעים ועד ימינו
1973-1991 החוק והשלכותיו
שיעורי האבטלה בישראל משנת 2000 ועד היום
מקבלי דמי האבטלה בישראל בין השנים 2000-2012
ההטעיה של הלמ"ס בחישוב שיעור האבטלה והשינוי בחישוב משנת 2012
השפעת השינויים בחוק על מספר מקבלי דמי האבטלה בישראל בעשור האחרון

דיון ומסקנות
סיכום
ביבליוגרפיה
נספחים
נספח: SPSS לבחינת הקשר בין מספר מקבלי דמי אבטלה ומספר המועסקים במשק הישראלי (טבלה)

קטע מהעבודה:

מאחר שהתוכנית משלמת בעבור אי-עבודה היא עלולה לעודד זכאים פוטנציאלים ליזום את אבטלתם או להאריך את משך אבטלתם יותר מפרק הזמן הסביר שהתכוון לו המחוקק.
המחוקק היה ער לאפשרות זו וקבע סייגים בחוק המצמצמים במידה רבה את האפשרות לנצל לרעה את דמי האבטלה:
1. דמי אבטלה משולמים רק למי שהועסק במשך זמן מסוים טרם אבטלתו.
2. דמי האבטלה משולמים רק למי שהאבטלה נכפתה עליו ולא מי שיזם אותה בעצמו.
3. מי שתובע דמי אבטלה חייב להפגין נכונות לעבוד בדרך של התייצבות בלשכת התעסוקה ועמידה במבחן תעסוקה. (טולידנו, 2007)

תגים:

ביטוח אבטלה · ביטוח לאומי · מדיניות רווחה · קצבאות · מובטלים · תעסוקה

אפשרויות משלוח:

ניתן לקבל ולהזמין עבודה זו באופן מיידי במאגר העבודות של יובנק. כל עבודה אקדמית בנושא "השפעת ביטוח האבטלה על יציאה ממעגל האבטלה", סמינריון אודות "השפעת ביטוח האבטלה על יציאה ממעגל האבטלה" או עבודת מחקר בנושא ניתנת להזמנה ולהורדה אוטומטית לאחר ביצוע התשלום.

אפשרויות תשלום:

ניתן לשלם עבור כל העבודות האקדמיות, סמינריונים, ועבודות המחקר בעזרת כרטיסי ויזה ומאסטרקרד 24 שעות ביממה.

אודות האתר:

יובנק הנו מאגר עבודות אקדמיות לסטודנטים, מאמרים, מחקרים, תזות ,סמינריונים ועבודות גמר הגדול בישראל. כל התקצירים באתר ניתנים לצפיה ללא תשלום. ברשותנו מעל ל-7000 עבודות מוכנות במגוון נושאים.